Sunteți pe pagina 1din 1

MODEL

Data, luna, anul

Contract de cesiune totală

Titularul mărcii nr. ………..….. din ……….,


în persoana …………………………….…., care activează în baza ………………….,
numit în continuare Cedent, şi …………………………., care activează în baza …….,
numit în continuare Cesionar, încheie prezentul contract privind următoarele:

1. Cedentul transmite Cesionarului drepturile ce-i aparţin şi anume dreptul asupra


mărcii nr. ……….. din ….., iar Cesionarul preia drepturile asupra mărcii nr. …. .

2. Cedentul se obligă:
a) să transmită Cesionarului toate materialele care fac obiectul prezentului contract în
decurs de _____ zile de la semnarea acestuia;
b) să nu folosească în activitatea sa obiectul transmis sau un obiect asemănător.

3. Cesionarul se obligă:
a) să suporte cheltuielile necesare pentru înregistrarea contractului şi modificarea
titularului la AGEPI.

4. Materialele privind specificarea obiectului transmis se anexează.

5. În caz de litigii ce decurg din derularea prezentului contract Părţile vor depune
diligenţele necesare pentru soluţionarea pe cale amiabilă ale acestora. La neatingerea
acordului comun litigiile se vor examina în instanţa de judecată.

6. Prezentul contract intră în vigoare la momentul semnării lui de către Părţile


contractante.

Adresele juridice ale Părţilor:

Cedent Cesionar
……………………….. ………………………….
……………………….. ………………………….
……………………….. ………………………….

Din numele Cedentului Din numele Cesionarului

L.Ş. L.Ş.