Sunteți pe pagina 1din 43

Introducere

În cadrul sectorului terţiar putem localiza turismul


şi industria ospitalităţii prin însăşi conţinutul activităţilor
pe care le desfăşoară, respectiv prin complexul de
prestaţii pe care le furnizează pe piaţă.
Turismul este ansamblul de relaţii şi fenomene
care rezultă din deplasarea şi sejurul persoanelor în afara
domiciliului lor, atîta timp cît deplasarea şi sejurul lor nu
sunt motivate printr-o stabilire permanentă şi o activitate
lucrativă oarecare.
Turismul poate fi definit ca o industrie bazată pe
servicii, care înglobează o serie de componente tangibile şi intangibile. Din categoria elementelor
tangibile fac parte:
 Servicii de transport;
 Servicii de ospitalitate – cazare, alimentaţie;
 Servicii complementare – bancare, asigurare şi securitate.
Din categoria elementelor intangibile putem enumera:
 Odihnă şi relaxare;
 Cultură ;
 Aventură şi experienţe noi.
Actualmente în Republica Moldova prestează servicii circa 60 de structuri, majoritatea dintre
care se află în municipiul Chişinău.
Unele hoteluri din municipiul Chişinău au fost renovate, fapt ce a contribuit la alinierea lor la
criteriile de calitate, conform standardelor internaţionale, dar aceste progrese sunt nesemnificative,
din cauza lipsei surselor de finanţare. În anul 2002 a fost dat în exploatare hotelul de lux
“Dedeman” cu o capacitate de 143 de camere.
În prezent se contată o reducere a capacităţilor de cazare în general pe ţară, majoritatea
hotelurilor inregistrănd indici scăzuţi de ocupare. Pe cînd hotelurile moderne mici şi cele care au
fost reconstruite pentru a corespunde cerinţelor contemporane înregistrează indici mai ridicaţi de
ocupare. Cu toate acestea, majoritatea structurilor de cazare nu corespund criteriilor internaţionale
de calitate. În principiu, în afara municipiului Chişinău, în toate localităţile din republică se observă
o insuficienţă a structurilor de cazare ce prestează servicii de calitate la preţuri libere.Numărul de
apartamente private folosit în scopuri de cazare nu este cunoscut.

Coala
Mod Coala Num.doc. sem. data
3
Lucrare ştiinţifică
I. Noţiuni şi tipuri de turism
Turismul în sensul larg al cuvîntului reprezintă o formă de activitate umană legată de
recreaţie, ce se asociază cu odihna activă a populaţiei.
Se deosebesc două mari tipuri de turism: turismul rural şi turismul urban. Însă predomină
mediul de viaţă urban, cu numeroasele lui situaţii stresante pentru majoritatea populaţiei statelor
dezvoltate, face ca turismul ecorural să fie tot mai solicitat.
Astfel, referitor la turismul rural sunt folosite frecvent cîteva noţiuni cum ar fi turismul în
spaţiul rural, turismul rural propriu zis şi turismul agrar.
Turismul în spaţiul rural este o noţiune vastă care cuprinde toate activităţile de turism din
mediul rural, inclusiv cazare în micile hotele, vile, castele, conace.
Turismul rural propriu – zis este o noţiune mai restrînsă care include un şir de activităţi şi
servicii oferite turiştilor de către fermieri, ţărani – mici proprietari de pămînt şi alte categorii de
locuitori de la sate, în scopul obţinerii unor venituri. Acest tip de turism se bazează pe valorificarea
turistică a spaţiilor rurale: a resurselor naturale, patrimoniului arhitectural şi etno – cultural, a
produselor agricole şi celor meşterugăreşti de aici, cu cazarea oaspeţilor atît în pensiuni, sate de
vacanţă, campinguri din zonele rurale, cît şi în locuinţele localnicilor.
Turismul agrag, sau agroturismul reprezintă o parte a turismului rural, avînd următoarele
particularităţi: proprietarul care primeşte turişti are fermă, iar pensiunea sa se află pe această
exploataţie agricolă; principala ocupaţie a gazdelor este agricultura; turiştilor li se oferă o mare
parte din mese din producţia proprie a gazdelor.

Coala
Mod Coala Num.doc. sem. data
4
Lucrare ştiinţifică
II. Principalele obiective si monumente naturale de
interes turistic din Republica
Mănăstirea Hîncu este situată pe rîul Cogîlnic, la 70 km de capitala
republicii, într-o vale frumoasă înconjurată
din toate părţile de păduri seculare. Fndată în
anul 1678, mănăstirea încă din sec. XVII era
una din cele mai bogate din sudul Moldovei.
La cererea locuitorilor din satele vecine, din
anul 1990 mănăstirea îşe deschide uşile fiind mănăstirea din Moldova
cea mai vizitată de către turişti. În jurul mănăstirii sunt multe izvoare,
unul dintre care este puternic mineralizat.
Mănăstirea Condriţa – adevărul care doare...

În coasta capitalei moldave, la numai 26 km de Chişinău, se află Sfînta


Mănăstire Condriţa. Mănăstirea a fost
întemeiată în 1783 ca schit pe moşia
Mănăstirii Căpriana. În 1947 Mănăstirea a
fost închisă, averea ei a fost confiscată, iar
bunurile materiale – devastate. În 1993
mănăstirea se redeschide, credincioşii au contribuit la readucerea la
viaţă a acesteia, sfinţirea ei avînd loc în 1996.

Mănăstirea Căpriana fiind una din cele mai vechi mănăstiri


ale Moldovei şi amplasată în chiar inima Codrilor, mănăstirea
Căpriana a fost construită iniţial complet din lemn. În anul 1989
Mănăstirea iarăşi se redeschide printre primele, şi foarte rapid devine
unul din simbolurile renaşterii naţionale.

Mănăstirea Saharna într-un mic sătuc Saharna, amplasat pe


malul Nistrului, şi care numără în jur de o jumătate de mileniu, se află
una din cele mai vechi mănăstiri din Moldova, care este deschisă
numai în anumite zile. După cum ne spune legenda, aici, pe una din
stînci, un călugăr a văzut chipul Maicii Domnului, pecum şi au fost
Coala
Mod Coala Num.doc. sem. data
5
Lucrare ştiinţifică
găsite amprentele tălpilor, ceea ce ne vorbeşte despre faptul, că aceste
locuri sunt cu adevărat sfinte.

Excursie la Mănăstirea Raciula


La început schitul era pentru călugări, iar după 1811 aici se stabilesc
călugăriţe. După al doilea război mondial şi pănî în 1990 complexul
monastic a avut aceeaşi soartă ca şi celelalte mănăstiri din Basarabia. Însa
odata cu prăbuşirea Imperiului Sovietic a început restaurarea bisericilor şi
înzestrarea lor cu ceea ce maicile reuşiseră să salveze de la distrugere. În
anul 2000 tot complexul a fost restaurat şi sfinţit de episcopul Anatolie. Icoanele vechi ale
mănăstirii au fost recuperate, a fost reîntors epitaful păstrat de călugărul Iosif. În biserica de vară se
păstrează o icoană rară, Isus cu viţa de vie.
Mănăstirea Cosăuţi a fost înfiinţată ca schiţ pe moşia episcopiei din
Huşi în 1729.Era supusă administrativ Mănăstirii Călărăşeuca. În 1812
schiţului i se acordă statut de mănăstire, însă ea a fost desfiinţată după nouă
ani de existenţă. În 1994, arhimandritul Ieronim obţine un loc nou pentru
mănăstire şi în următorii patru ani este construită biserica din piatră Cosăuţi,
cu Hramul Acoperămîntul Maicii Domnului.

Mănăstirea Hîrjeuca este situată la 70 km nord-vest de Chişinău, în


satul Hîrjeuca. Mănăstirea avea o impresionantă bibliotecă şi o şcoală
pentru copiii clericilor. În perioada sovietică mănăstirea este închisă şi pe
teritoriul ei este deschisă o staţiune de tratament. Aici se mai găseşte
“Izvorul Tinereţii”, care are proprietăţi curative.

Mănăstirea Hîrbovăţ a fost fondată în anul 1780.Pînă în 1812


mănăstirea a fost pustiită şi incendiată de mai multe ori în timpul unor
invazii sau războaie.În anul 1790 Mănăstirea Hîrbovăţ primeşte în dar o
icoană cu chipul Maicii Domnului, care se dovedeşte a fi făcătoare de
minuni. În anii puterii sovietice mănăstirea a fost transformată în şcoală
pentru copii cu handicap. Se redeschide în 1992.

Coala
Mod Coala Num.doc. sem. data
6
Lucrare ştiinţifică
Mănăstirea Ţipova este situată într-un loc pitoresc, înălţîndu-se pe o stîncă mare deasupra
rîului Ţipova. Mănăstirea este renumită pentru legendele sale, una dintre care povesteşte despre a
patra soţie a lui Ştefan cel Mare-Maria Voichiţă, care fiind infidelă, a plecat la mănăstire pentru 30
de ani.

Mănăstirea de Maici Japca este unicul lăcaş sfînt care a activat


permanent, chiar şi în anii regimului totalitar comunist. Nu departe se află
Vadul Raşcov, o stăveche aşezare oprită în malul stîncos al Nistrului, cu
căsuţe ţărăneşti ascunse după garduri de piatră. Veţi rămîne surprinşi de
monumentele istorice şi arhitecturale, cum ar fi turnul cu două nivele, o
veche biserică din piatră (1787).
Biserica Adormirii Maicii Domnului se găseşte la 80 km sud-est de
Chişinău. În forma ei actuală o avem din timpul reconstrucţiei acesteia de
la 1763-1767. Interiorul bisericii este bogat pictat cu freşce murale în stilul
atribuit şcolii tîrzii de la Hurez. Interesant este faptul că biserica din
Căuşeni este semiîngropată, fapt explicat printr-o legendă ajunsă la noi de
pe timpul administraţiei tătare din zonă. Se zice că tătarii au admis
construcţia unei biserici creştine, cu condiţia ca ea să nu depăşească
înălţimea unui ostaş pe cal.
Într-o vale pitorească de la nordul Moldovei, pe teritoriul Parcului
Naţional Rudi-Arioneşti (cca 200 de la Chişinău) se află ansamblul
monahal al Sfintei Treimi, construit în a doua jumătate a sec. XVII.
Elementul principal al acestui ansamblu este biserica cu aceeaşi denumire
construită în anul 1772. Arhitectura este în tradiţia construcţiilor religioase
moldoveneşti din vechime. Pe pereţii de nord ai altarului pot fi văzute
inscripţii vechi. Iconostasul, deasemenea din vechime, este obiectul de artă
al meşterilor locali.
Rezervaţii naturale
Rezervaţia Naturală Ţîpova Cca 100 km nord de la Chişinău se găseşte cea mai rupestră
mănăstire ortodoxă din Moldova, considerată şi una din cele mai mari din Europa. Comunitatea
monahală de aici a existat cu mult înaintea formării statului feudal Moldova. Se crede că unele
chilii au fost săpate în stîncile abrupte ale Nistrului prin sec. X-XII. În 1975 ruinele mănăstirii
rupestre Ţîpova sunt luate sub protecţia statului, iar în 1994 aici sunt reluate slujbele divine. Se

Coala
Mod Coala Num.doc. sem. data
7
Lucrare ştiinţifică
spune că în această mănăstire Domnitorul Moldovei Ştefan cel Mare s-a cununat cu soţia sa Maria
Voichiţă.
Complexul Muzeal „Orheiul Vechi”
Orheiul Vechi (69 km de la Chişinău) este unul din cele două locuri
din lume, unde s-au păstrat ruinele oraşului din perioada Hoardei de Aur. În
cavernele de piatră se atestă prezenţa primelor aşezăminte umane vechi de
peste cîteva sute de mii de ani.
Printre obiectivele arheologice ale complexului
Orheiul Vechi pe care le propunem spre vizitare sunt următoarele:
 Fortificaţiile de pămînt ale oraşelor medievale Orhei ş Sehr-al-
Djedid
 Ruinele unei băi publice de tip oriental;
 Cetatea geto – dacică Butuceni;
 Mănăstirile rupestre;
 Muzeul etnografic.
Tot la Orheiul Vechi veţi vedea o gospodărie tipică moldovenească din sec. XIX, cît şi una
modernă, unde veţi putea gusta din bucatele tipice moldoveneşti.
Codrul este mai mult decît o pădure. Este rezervaţia cea mai veche de
pe teritoriul Moldovei, anul fondării ei fiind 1971. Relieful fragmentat,
copaci seculari, varietatea florei şi a faunei în mare măsură specii rare
înscrise în Cartea Roşie a Moldovei sunt doar cîteva din tentaţiile acestei
zone, care fără să vrei te atrage să faci un popas pe pătura ierboasă de lîngă
un izvor cu apă rece. Codrul are întotdeauna ce să vă spună şi păstrează ca
nimeni altul vestigiile trecutului: spuneri despre lupte cu turcii, despre flinta haiducului, despre dor
şi libertate.
Muzeul Naturii - „Lozova”
Comuna Lozova vă descoperă renumita rezervaţie ştiinţifică „Codrii” înfiinţată la 27
septembrie 1971.
Pe o suprafaţă de 5475 ha, poţi întîlni o lume unică, pentru mulţi crezută a fi deacum
pierdută. Natura de aici impresionează prin abundenţa de forme şi specii, unele dintre ele sunt pe
cale de dispariţie. În rezervaţia Codri sunt puse sub protecţie cca 1000 specii de plante, 43 specii de
mamifere, 145 specii de păsări şi peste 10000 specii de insecte. În perimetrul rezervaţiei mai există
o zonă reprezentativă de luncă şi funcţionează un bogat „Muzeu al Naturii”.
Peştera „Emil Racoviţă”

Coala
Mod Coala Num.doc. sem. data
8
Lucrare ştiinţifică
Una dintre cele mai mari peşteri din lume se găseşte în rocile de gips din satul Criva, judeţul
Edineţ (cca 265km nord de Chişinău). Are o lungime a galeriilor subterane de peste 89000 km şi
este dezvoltată în cîteva nivele. Acest fapt o plasează pe locul trei printre peşterile din gipsuri şi pe
locul opt în topul general al subteranelor gigantice din lume. Peştera a fost descoperită în 1959 în
urma unei explozii în cariera de gips de la Criva. După ce s-a eliberat de apele subterane caverna a
fost cartografiată de speologi. Ei au descoperit aici săli foarte mari: „Sala Cenuşăresei”, „Sala de
coloane”, „Sala Daciei”, „Sala de o sută de metri” şi galerii numeroase, ce alcătuiesc adevărate
labirinturi subterane. În cavernă sunt două fîntîni mari care fac legătura dintre diferite nivele
subterane, unele galerii fiind inundate permanent de apele abundente în peşteră.
Pădurea Domnească
Cea mai mare rezervaţie ştinţifică din Republica Moldova se găseşte în lunca Prutului de
Mijloc, într-o zonă cunoscută drept „Pădurea Domnească”, la cca 185 km de Chişinău. De-a lungul
rîului, pe un vast teritoriu, se întinde o pădure reprezentativă de luncă cu specii caracteristice
acestui mediu: salcii, plopi,stejari, fagi, etc. În această rezervaţie o colonie de egrete cuibăresc nu în
stufării şi tufişuri de rogoz, ci pe arbori, ocupînd o suprafaţă considerabilă.

Parcul Ţaul este cel mai mare parc din Moldova se găseşte în mijlocul
satului Ţaul, cca la 200 km nord de Chişinău. Parcul a fost amenajat la
începutul sec.XX în preajma conacului familiei Pommer. Parcul
reprezintă una din cele mai reuşe lucrări ale arhitectului-peisagist,
apreciat de societatea înaltă de atunci. Parcul convenţional este împărţit
în partea superioară, unde se găseşte reşedinţa rurală a boierului
Pommer, o reţea deasă de alei cu compoziţii floristice diferite, şi partea de jos, care aminteşte mai
degrabă o pădure cu pîlcuri de arbori caracteristici diferitor zone geografice. Fiind cel mai mare din
Moldova, parcul Ţaul are şi o reţea impresionantă de alei, cărărui şi drumuri de peste 12,5 km.

Monumente naturale
Valurile lui Traian
Pe teritoriul Moldovei sunt fragmentate două asemenea valuri: „de jos” şi „de sus”. Valul lui
Traian „de jos” se consideră că a fost înălţat prin sec.III de romani pe o lungime de cca 126 km de
la Prut (sat Vadul lui Isac, Moldova) pînă la lacul Sasac (lîngă Tatarbunar, Ukraina). Valul lui Traian
„de sus” a fost înălţat în sec.IV de populaţia băştinaşă, mai exact de două triburi rivale, care si-au
fortificat hotarele domeniilor de la Nistru (s. Chiţcani) pînă la Prut (2 km nord de Leova) pe o
distanţă de cca 138 km.
Monument al naturii „Toltrele Prutului”
Coala
Mod Coala Num.doc. sem. data
9
Lucrare ştiinţifică
Situat la cca 200 km de Chişinău, satul Cobani, de-a lungul Prutului, îşi are începutul unul
dintre cele mai impresionante monumente ale naturii din ţară: şirul toltrelor, formaţiune specifică
zonei Prutului de Sus şi o prezenţă unică în Europa. Stîncile Prutului se află concentrate pe o
suprafaţă restrînsă, în bazinele rîurilor mici Larga, Vilia, Lopatnic, Draghişte, Racovăţ, Ciuhur şi
Camenca. Toltrele se află în bazinele afluenţilor rîului Prut, la o distanţă de cîţiva km de malul stîng
al Prutului.

Monument al naturii „Suta de Movile” reprezintă un fenomen unic între spaţiul dintre
Prut şi Nistru. În realitate movilele sunt mult mai mult decît o sută, peste 3500, ocupînd o suprafaţă
de cca 1072 ha cu o lungime de peste 8 km şi 2,3 km. Înălţimea lor variază între 1,5 şi 30,5 m şi
sunt dispuse paralel cu lunca Prutului.
Cetatea Soroca
Se găseşte în mijlocul oraşului Soroca, la cca 160 km nord de
Chişinău. În timpul domniei lui Petru Rareş, cetatea este rezidită din
temelie de piatră, aşa cum o vedem şi astăzi, adică rotundă cu diametrul
de 37,5 m şi cinci bastioane egal depărtate între ele. Fortăreaţa este unicul
monument medieval care s-a păstrat aşa cum l-au conceput meşterii, iar în
bastionul de la intrare există o biserică mică militară.
Monumentul „Lumînarea Recunoştinţei”
Ridicat pe stîncă, deasupra Nistrului, este una dintre cele mai importante zidiri în istoria
modernă a Moldovei. Această epopee este consacrată tuturor monumentelor distruse ale culturii
medievale. Monumentul a fost inaugurat la 27 martie 2004. Pentru a ajunge la monument trebuie
urcate 600 de trepte ce urcă de la apele Nistrului pînă la piscul unui deal de la Soroca, în vîrful
căruia îşi face apariţia o capelă în formă de lumînare de 29,5 m , lumina căreia pe timp de noapte
stăbate pînă la Otaci şi Camenca.
Muzee

Muzeul de Arheologie şi Etnografie


Prima expoziţie arheologică a fost înfiinţată în 1958 la Academia de Ştiinţe din Moldova. La
scurt timp, în 1977 circa 800 mii de piese, din care peste 10 mii din fondul de bază, sunt depozitate
în clădirea actuală, construită în sec. XIX de către arhitectul A. Bernardazzi, situată în centrul
istoric al capitalei, pe str. Bănulescu – Bodoni, 35. În sălile muzeului poate fi făcuta o excursie în
diferite perioade de dezvoltare a umanităţii (paleolitică, mezolitică, aramei şi pietrei, bronzului,
fierului) în spaţiul dintre rîurile Nistru şi Prut. În muzeu sunt amenajate cîteva panorame ilustrative.
Coala
Mod Coala Num.doc. sem. data
10
Lucrare ştiinţifică
Muzeul de Etnografie şi Istorie Naturală
Cel mai vechi muzeu din Moldova a fost fondat înca în octombrie
1889 de către baronul A. Stuard, dar care pe parcursul sec. al XX-lea a
devenit laboratorul de creatie a multor personalităţi cunoscute în mediile
ştiinţifice: F. Osterman, S. Miler, F. Porucic, I. Suhov, B. Tarabuchin, M.
Pocoara, etc. Edificiul muzeului a fost construit în 1905 într-un stil oriental, fiind astfel unica
clădire de acest fel din Moldova. Este cunoscut vizitatorilor prin colecţiile bogate geologice,
paleontologice, zoologice, entomologice, arheologice, etnografice şi numismatice. Muzeul şi-a
păstrat pe parcursul istoriei sale cele două direcţii specifice – studierea naturii şi culturii Moldovei,
de aceea şi s-a numit pe rînd Muzeu Naţional de Istorie Naturală, Muzeu Regional al Basarabiei,
Muzeu Republican de Studiere a Ţinutului Natal.
Acum vizitatorii pot vedea printre cele cîteva zeci de mii de piese un schelet întreg de Dinoterium
Gigantisimus, celebre tezaure arheologice (ex.: tezaurul de la Carbuna), covoare basarabene din
sec. al XIX-lea etc.

Muzeul Meşteşugurilor Populare din s. Ivancea


În conacul boierului de origine armeană Karp Balioz din
s.Ivancea din 1984 funcţioneaza un muzeu cu specific etnografic
cunoscut de mulţi turişti drept Muzeul Meşteşugurilor Populare din
Moldova. Se găseşte la doar 35 km de la Chişinău. Edificiul
impresionează prin stilul său clasic caracteristic reşedinţelor
aristocratţilor ruşi din sec. XIX.

Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei

Peste 263 mii de exponate, dintre care peste 165 mii de piese
originale din patrimoniul naţional moldovenesc, sunt expuse
vizitatorilor în Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, inaugurat în
1987 în sediul fostului Liceu Regional. Muzeul este amplasat în
centrul istoric al Chisinaului, în faţa căruia se iînalţă monumentul "Lupoaicii latine" cu Romulus şi
Remus, copie fideăa a celui din Roma. În fiecare an în incinta acestui muzeu sunt organizate 15
expozţtii tematice, care devin importante evenimente ştiinţifice în Moldova. Muzeul este structurat
în mai multe secţii: Arheologie şi Istorie Antică, Istorie Medievală, Istoria Basarabiei, Istoria
Contemporană.

Casa-muzeu "Alexandr Puşkin"


Coala
Mod Coala Num.doc. sem. data
11
Lucrare ştiinţifică
Marele poet rus A.S.Puşkin a fost silit de autorităţile ţariste să părăsească capitala Rusiei pe
o perioada de trei ani. La 21 septembrie 1820 el ajunge în Chişinău şi se stabileşte în casa
generalului Inzov (astazi transformata in muzeu). în doar trei ani poetul scrie poemele: "Ţiganii",
"Şalul negru", "Lui Ovidiu", "Grecoaica fidelă, nu plînge", "Lui Baratanschi din Basarabia", "Lui
Raievschi", "Generalul Puşkin", "Gavriliada", prima parte a celebrului romîn în versuri "Evghenii
Oneghin" şi altele, incluse în circuitul valorilor universale.La Chişinău, Puşkin este prezent deseori
printre elita oamenilor de cultură de aici. scriitorii C. Stamati, C. Negruzzi.

Casa-muzeu "Alexei Mateevici" din s. Zaim.

Deşi a trăit o viaţă scurtă, Alexei Mateevici (1888 – 1917)


se înscrie printre personalităţile de vază din elita culturală
autohtonă. Lui îi aparţin celebrele cuvinte ale imnului Moldovei
"Limba noastră".Fiind preot, poet şi publicist a lăsat în urma sa
mai multe publicaţii cu caracter istoric şi teologic: "Cînd şi cum s-
au creştinat moldovenii", "Tipăriturile noastre vechi", "Gavriil
Bănulescu – Bodoni" etc.

Casa-muzeu "Constantin Stamati"

O personalitate remarcată în literatura autohtonă este Constantin


Stamati (1786-1869), care în opera sa a încercat să renască
trecutul glorios pentru "luminarea neamului său". A fost un
scriitor iluminist, care a rămas în literatura romînă prin creatiile
sale: "Suceava si Alexandru cel Bun in sec. XV", "Domnul
Moldovei", "Marele Ştefan al VI-lea şi bravul său hatman Arbore", "Neneacă, cuconaşul ei şi
dascălul", "Geniul vechi al romînilor şi romînii de astăzi", "Despre Basarabia şi cetăţile ei vechi",
etc.
În 1866 este ales membru al Societăţii Literare Romîne. A avut mai multe pasiuni: a fost membru al
Societăţii de Medici şi Naturalişti, membru al Societăţii Imperiale de Istorie şi Antichităţi din
Odesa, cunoştea limba franceză, rusă şi greacă, a deţinut mai multe funcţii importante la Chişinău.
Era un bun prieten cu Al. Hajdeu, Gh. Asachi, C. Negruzzi s.a., iar în timpul aflării în exil al
poetului rus A. Puşkin se împrietenesc şi călătoresc împreună.
Spre sfîrşitul vieţii se retrage la conacul său de la Ocniţa, unde în 1869 se stinge din viaţă

. Vinarii

Coala
Mod Coala Num.doc. sem. data
12
Lucrare ştiinţifică
Vinurile Ialoveni
O excursie de neuitat la depozitul de vinuri din Ialoveni, unde
se află cea mai mare întreprindere din Europa de Est cu
capacitatea de producţie de un milion de decalitri şi o colecţie
unica de vinuri de tipul Heres. Zecile de medalii din aur, argint
şi bronz, zecile de diplome de onoare sunt decoraţiile
binemeritate ale vinurilor de origine spaniolă, care au obţinut
în Moldova o a doua Patrie.

Milestii Mici - Celor fericiţi, care au nimerit ţn subsolurile din Mileştii Mici, devine posibila o
călătorie pe bulevardele şi străzile sumbre cu rîndurile şi nişele, unde
sunt aranjate cu grijă sticlele preţioase, sunt amplasate butoaie.
Vinurile, păstrate aici, sunt pregătite din roadele diferitor ani, începînd
din anul 1968 pînă în 1991; acoperite de atributele vechimii - pînze de
păianjen şi praf cenuşiu - ele, asemenea unor magneti, atrag privirile
turiştilor.

Depozitele de vin “Mileştii Mici”.


Reîntorcîndu-vă spre Chişinău, veţi rămîne adînc impresionaţi de
ospitalitatea oferită de una dintre faimoasele întreprinderi vinicole ale
Moldovei - Mileştii Mici. La o depărtare de numai 20 km de la
Chişinău, se află aproximativ 50km de galerii subterane, ce au fost
transformate în depozite de păstrare a vinului. Mîndria combinatului
de vinuri “Mileştii Mici” este “Colecţia de Aur”, care numără 2
milioane de sticle de vin cu vechimea de peste 20 de ani: “Pinot”,
“Muscat”, “Feteasca”, “Codru”.

Beciurile din Cricova - unicitatea lor o constituie sălile de


degustare, amplasate sub pămînt, care sunt unite într-un complex unic.
Printre ele găsim astfel de decoruri tematice ca: "Fundul mării", "Casa
Mare", "Sala Vînătorilor (sau de Şeminee)", "Sala de Conferinţe" etc.

Pînă a ajunge la Chişinău, vă recomandăm o vizită de cîteva ore în


oraşul subteran al vinificatorilor Cricova. Vă veţi putea plimba pe străzile care se întind pe zeci de
kilometri şi care au denumiri în cinstea unor vinuri de notorietate – Aligote,
Feteasca, Cabernet, etc. Vinoteca Cricova dispune de cea mai bogată
coleţtie pe întreg spaţiul sovietic. În liniştea subterană a subsolurilor de la Coala
Mod Coala Num.doc. sem. data
13
Lucrare ştiinţifică
Cricova 30 milioane de litri de vin îşi capătă calităţile sale preţioase şi
incomparabile.
Fabrica de vinuri şi coniacuri “Călăraşi Divin”
Eeste una dintre cele mai vechi fabrici vinicole din Moldova (1896).
Faima vinificatorilor SA “Calaraşi Divin” o reprezintă producerea coniacului. Munca îndelungata a
colectivului a fost răsplătita cu medalii, numărul cărora a întrecut cifra de 100, dintre care 25 de
medalii sînt de aur. În sala de degustare veţi avea posibilitatea să încercaţi splendidele vinuri şi
coniacuri din colecţie.

Fabrica de vin “Cojusna”


A fost înfiinţată în 1908 în s. Cojuşna. Astăzi, vinificatorii din Cojusna produc peste 10 tipuri de
vin. Dacă sunteti încîntati de coloritul naţional, vă puteţi face comod în
Sala de Piatră, amenajată în stil naţional. Cei pasionaţi de confort
contemporan pot veni în Sala Albă europeană

. Oraşul Chişinău

Itinerariul şi descrierea generală


 Hotelul "Naţional" ( începutul excursiei). Date despre Moldova. Suprafaţa, populaţia,
situaţia geografică, social-politică,economică, culturală. Chişinău – capitala tării, centru politic,
economic, administrativ al Moldovei.
 Bulevardul Ştefan cel Mare – artera principală a oraşului, sediul mai multor instituţii
centrale republicane şi orăşeneşti.
 Piaţa Marii Adunări Naţionale - piaţa unde au loc importate evenimente
social-politice din viaţa republicii şi a oraşului. Descrierea monumentelor de
istorie, arhitectură şi cultură.
 Teatrul Naţional de Operă şi Balet informaţie despre teatru. Teatrele.
Evenimente actuale din viaţa culturală a ţării.
 Institutul de Medicină – invăţămîntul din republică, situaţie actuală,
problemele studenţimii şi tineretului.
 Fabrica "Viorica" – Universitatea Pedagogică "I. Creangă"
 Parlamentul – istoria şi actualitatea statalităţii Republicii Moldova.
 Grădina Publica, monumentul lui Ştefan cel Mare Moldova medievală, locul
personalităţii lui Ştefan cel Mare în istoria Moldovei. Aleea clasicilor literaturii moldoveneşti
(romîneşti). Monumentul lui A. S. Puşkin.
Coala
Mod Coala Num.doc. sem. data
14
Lucrare ştiinţifică
 Strada 31 august 1989 – Muzeul de istorie, Biblioteca Naţională, Palatul Naţional, Casa
Presei.

1. Actualitatea temei
Tema pe care am ales-o spre analiză este “Dezvoltarea turismului hotelier în Republica
Moldova”.
Alegerea mea nu a fost întîmplătoare avînd în vedere importanţa acestor servicii în
economie. Mult timp, serviciile au fost încadrate în sfera neproductivă. Această stare de spirit s-a
schimbat profund în cursul ultimelor 2-3 decenii, pe baza, în principal, a următoarelor date:
 Numai serviciile pot crea locuri de muncă;
 Sectorul terţiar nu este “îngrădit” decît de regkamentări care sunt repuse în discuţie în cadrul
unui process de liberalizare a schimbărilor internaţionale;
 Oferta de servicii diferenţiate şi adaptate la cerere este un element esenţial al competitivităţii
intreprinderilor oricare ar fi domeniul lor de activitate.
Mi-am ales tema acesta, deoarece consider ca ambianta unui hotel evidentiaza calitatea
serviciilor, a produselor si a bauturilor servite clientilor, ca prin intermediul elementelor si
echipamentelor de decorare si amenajare, clientela este atrasa si fidelizata, crescand astfel prestigiul
unitatii.
Activitatea hotelieră este cea care asigură şi condiţionează în cel mai înalt grad volumul
activităţilor turistice. Activitatea hotelieră a devenit începînd cu anii ’50, un element importanta al
creşterii economico-sociale.
Ţinînd cont de faptul că industria hotelieră oferă cu precădere servicii de cazare, rolul acesteia
este de a asigura infrastructura dezvoltării turismului, alături de ramura transportului.
În foarte multe ţări, industria hotelieră, în sens larg, este considerată o activitate distinctă a
economiei. Ea are ca dimensiuni de referinţă compexul proceselor desfăşurate în unităţi de cazare,
în legătură cu primirea, sejurul şi plecarea călătorului.

2. Gradul de novaţie al turismului hotelier


în Republica Moldova
Conţinutul industriei hoteliere a evoluat paralel cu dezvoltarea capacităţii de cazare şi
implicarea lor în activitatea turistică, îmbogăţinu-se cu noi funcţii şi fome de prestaţii. Conexiunea
dintre activitatea turistică şi industria hotelieră este considerată complexă, şi se desfăşoară în Coala
Mod Coala Num.doc. sem. data
15
Lucrare ştiinţifică
ambele sensuri. Pe de o parte indistria hoteliră se dezvoltă ca rezultat al circulaţiei turistice, pe de
altă parte, dezvoltarea turismului este condiţionată de existenţa unor spaţii de cazare, de gradul de
echipare şi nu în ultimul rind de calitatea şi varietatea de prestaţiilor oferite.
Este cunoscut faptul că pe lîngă atracţia exercitată de un obiectiv turistic, amenajările
legate în principal de condiţiile de agrement ş odihnă, contribuie în mod hotărîtor la prezenţa
turiştilor în zona respectivă.
Rolul dotărilor şi implicit a serviciilor de cazare, este mai important în cazul turismului
rezidenţial, de odihnă, de sejur mai lung, cînd turistul manifestă dorinţa sa-şi petreacă vacanţa într-
un cadru natural, fără însă să-I lipsească confortul specific civilizaţiei moderne.
Valorificarea superioară a patrimoniului turistic prin atragerea a diferite zone, este o altă
latură a industriei hoteliere. Ferecvent se întîmplă ca zonele destul de bogate în obiective turistice
să rămînă în afara obiectivelor turiştilor, datorită echipării necorespunzătoare sau lipsei condiţiilor
minime de cazare, după cum zone mai puţin dotate touristic, sunt solicitate pentru confortul oferit.
Cunoaşterea acestui aspect al selecţiei – industria hotelieră are importanţă pentru
orientarea investiţiilor şi direcţionarea dezvoltării sectorului hotelier. Nivelul de dezvoltare al
turismului hotelier, reprezintă măsura satisfacerii nevoilor pentru turism a populaţiei.
Servicii hoteliere insuficiente în raport cu nevoile turiştilor sau necorespunzăoare din
punct de vedere calitativ determină efecte negative în lanţ.
Industria hotelieră, calitatea serviciilor de cazare, influenţează nu numai nivelul
dezvoltării turismului în general, dar şi eficienţa acestei activităţi. Prin atracţiile exercitate de
serviciile de cazare se asgură o bină valorificare a potenţialului touristic în general, dar şi eficienţa
acestei activităţi. Prin atracţiile exercitate de serviciile de cazare se asigură o bună valorificare a
potenţialului tourismului, a disponibilităţilor legate de forţa de muncă, a capacităţii bazei tehnico-
materiale, determinînd realizarea unor coeficienţi superiori de valorificare.
Complexitatea serviciilor de cazare, diversitatea lor, reprezintă un factor de prestigiu, de
atractivitate a produsului touristic şi indirect, constituie un factor de creştere a eficienţei
comercializării lui.
Industria hotelieră suportă influenţa dezvoltării turismului. Creşterea numărului de
turişti, a exigenţelor impuse de aceştea, determină concentrarea atenţiei, a efortului de adaptare din
partea industriei hoteliere. Aceste eforturi se concretizează prin sporirea capacităţii de cazare,
modernizarea lor.
Apariţia de unităţi hoteliere cu funcţii complexe, trebuie să se adreseze anumitor
categorii de turişti, care manifestă exigenţe faţă de diversitatea gamei de servicii oferite.

Coala
Mod Coala Num.doc. sem. data
16
Lucrare ştiinţifică
III. Studiu bibliografic. Sinteză.
Hotelul reprezintă forma cea mai cunoscută de cazare a industriei hoteliere, îndeplinind şi
funcţii conexe, pe lânga funcţia principală de cazare. Unele tipuri de unităţi hoteliere oferă un
produs “complet”, format din servicii de cazare şi alimentatie, iar alte tipuri de unităţi hoteliere nu
oferă decât servicii de cazare asociate cu un set mai bogat sau mai limitat de servicii
complementare (de exemplu, hotelurile apartament sau campingurile ce nu dispun de unităţi proprii
de alimentaţie).
În Republica Moldova prestează servicii circa 60 de unităţi hoteliere, diferenţiate între ele
prin numărul de stele, calitatea serviciilor prestate, dimensiuni si alte criterii tot atît de importante.
În lucrarea mea am ales criteriul de clasificare al hotelurilor după numărul de stele, dat fiind
că este cel mai principal şi actual.Astfel, după cum urmează voi face o sinteză între toate
categoriilede hoteluri divizate după numărul de stele (2 stele, 3 stele, 4 stele şi 5 stele), unde voi
încerca să redau specificul fiecărei unităţi şi serviciile prestate de acestea.
Fig. 1 „Clasificarea Hotelurilor după stele”

Olimpia Hotel** situat în oraşul Chişinău pe strada Decebal 72/2


Coala
Mod Coala Num.doc. sem. data
17
Lucrare ştiinţifică
Dejunul la solicitarea clientului este inclus în preţul de şedere.
Deasemenea stă la dispoziţie saună cu piscină, bar, terasă, teren de tenis,
parcare în curtea hotelului, liniştea şi frumuseţea parcului „Valea
Trandafirilor”. La fel hotelul se învecinează cu cu cele mai bune centre
comerciale „Jumbo”, „Elat”, bazinul de înnot „Iunosti”.

Facilităţile disponibile
Parcare auto, bar, mic dejun – masă suedeză, spălătoeie, Dry Cleaning, internet, Room- Servis,
rezervare a biletelor avia, deşteptător, securitate 24-24, bazin, saună, TV prin satelit, cîmp de tenis,
aer condiţionat.
Tarife camere
Tarifele pot varia în dependenţă de data sosirii, durata cazării şi categoria camerei. Tarifele pot fi
schimbate fără o înştiinţare în prealabil.

Room type Reception rate Online rate


Cameră Single Standard 28 € 28 €
Cameră Double Standard 35 € 35 €
Cameră Luxe 35 € 35 €

Cosmos Hotel*** este situat în inima


Chişinăului, capitala Moldovei. Dispune de o amplasare
perfectă, care asigură accesul la centrele de business, la
instituţiile culturale. Aeroportul Chişinău se află la o
distanţă de numai 15 minute, iar staţia de cale ferată e la
mai puţin de 15 minute depărtare.
Hotelul oferă posibilităţi de a opta pentru una din cele 150 de camere pe care le are: double,
single, apartamente cu 2 şi 3 camere. Camerele dispun de baie cu apă caldă sau cu duş, aparate de
aer condiţionat, televiziune prin satelit, telefon, radio, acces la internet, mini-bar.
Alte servicii suplimentare şi mijloace de deservire: recepţie 24 ore, curăţătorie, păstrare
valori, depozitare bagaje.
Camere Single Superior include dormitor recnt renovat: pat, birou de lucru, cablu TV,
telefon, aer condiţionat, internet WI-FI. Baie recent renovate: duş, WC, accesorii cosmetic şi de
igienă personal. Tarife: Single – 45 euro şi double – 55 euro cu micul dejun.
Camere Standard Single - 39 Euro şi Double - 49 Euro, includ micul dejun.
Camera Econom Single – 29 euro şi Double – 39 euro.
Apartament 2 camere Single – 55 euro şi Double – 65 euro.
Apartament 3 camere Single – 65 euro şi Double – 75 euro.
Coala
Mod Coala Num.doc. sem. data
18
Lucrare ştiinţifică
Restaurantul Cosmos oferă o gama diversă de bucate din bucătăria internaţională şi
autohntonă. Restaurantul are 90 de locuri.

*service tip bufet si a la carte

* meniu bogat şi diversificat

* personal de înaltă calificare

* Micul dejun servit de la ora 7.30 şi pina la 9.30.


Sala de conferinţe găzduieşte conferinţe, seminare, întîlniri,
banchete, dineuri şi recepţii private. Sunt la dispoziţie 3 săli de
conferinţe.

LeoGrandHotel & Convention Center****


Situat în ultra centrul oraşului hotelul este aproape de
oficiile guvernamentale şi de afaceri, centre comerciale, teatre şi
alte atracţii culturale. Amplasat într-o locaţie superbă, oferind
facilităţi de conferinţă exclusive şi o ambianţă elegantă, Leogrand
este apreciat drept cel mai bun hotel de afaceri din Moldova.
Decorul confortabil se combină aici cu toate particularităţile
aşteptate de oamenii de afaceri sau de turişti. În calitatea sa de reşedinţă şi centru de convenţii de
calitate superioară, Leogrand se concentrează asupra prestării serviciilor de înaltă calitate într-o
atmosferă placută. Confortul interiorului se îmbină cu toate atributele necesare, existenţa cărora se
aşteaptă de turişti şi bussinesmani care se află în călătorie. Fiind un hotel şi centru de convenţii de
clasă înaltă, "Leogrand" acordă o deosebită atenţie prestării serviciilor de cea mai înaltă calitate şi
crearea atmosferei comode pentru ospeţi.
În cadrul hotelului activează un restaurant cu o bucătărie internaţională, un bar irlandez şi
trei buticuri, unul dintre ele fiind buticul Casa Mare unde oaspeţii pot cumpară suvenire şi vinuri
moldoveneşti, celelalte două buticuri comercializează bijuterii şi dulciuri, cele din urma fiinde
produsele unei fabrici turcesti.
Hotelul este constituit din parter şi cele 7 etaje care dispun de 143 de numere, dintre care – unul
este Presidenţial, 6 numere “lux”, 8 apartamente, 10 numere de colţ, 117 numere standard (French
bed and twins) şi un numar predestinat invalizilor.
De la inaugurare şi până astăzi, Leogrand Hotel &
Convention Center a fost destins cu citeva premii şi diplome
semnate de autorităţi locale şi internaţionale. Printre acestea
se menţionează: Diploma pentru excelenţa în oferirea Coala
Mod Coala Num.doc. sem. data
19
Lucrare ştiinţifică
serviciilor turistice de înaltă calitate, pentru anii 2002-2003; Diploma de excelenţă pentru
promovarea imaginii turistice a Moldovei peste hotare la expoziţiile internaţionale. De asemenea,
compania “Leogrand” SRL deţine şi premiul investitorul anului pentru Europa de Sud-Est, 2002.
Leogrand Hotel Convention Center, oferă experienţa elegantă clasică şi cazare stilată în:

 143 de camere de hotel inclusiv camere Lux şi un apartament Prezidenţial


 Facilităţi de conferinţă de la adunări mici până la conferinţe mai mari (de la 10 până la 120 de
persoane)
 Centrul de Convenţii, având o suprafaţă de 1000 metri pătraţi de spaţiu flexibil,care este
perfect atât pentru adunări corporative cât şi pentru evenimente sociale. Sala de conferinţe
pentru 120 de persoane
Leogrand Hotel & Convention Center a adus o atmosfera diferită în lumea de afaceri a Moldovei cu
Black Sea Ball Room, care este cea mai mare sală de conferinţe disponibile în Chişinău, executată
conform ultimelor standarte şi tehnologii europene, care îndeplinesc toate cerinţele. La dorinţă,
Black Sea Ball Room poate fi desparţită în trei săli mai mici, separate prin pereţi impenetrabili de
zgomot. Mai mult ca atât, în foaierul spaţios al sălii Black Sea Ball Room, solicitanţii au
posibilitatea să amplaseze standurile de întâmpinare sau sa-şi expună lucrările.

În toate întrunirile, se creează o atmosferă excelentă. Abordarea în stilul 'complete service', pe care
o aplica hotelul în activitatea sa, este concentrată asupra confortului şi profesionalismului, toate
sălile pot fi aranjate în forma şi stilul pe care il doreşte fiecare client.

 4 săli mai mici pentru business-intrevederi


 Business-centru dotat cu sistemul traducerii sincrone

Sala de conferinţă pentru 150 de locuri este destinat petrecerii prezentărilor mari, forurilor
internaţionale, seminarilor şi treningurilor. Pentru măsuri mai mici sunt două săli de şedinţe cu 40-
50 de locuri fiecare şi camera de tratative pentru 10-15 persoane.

Coala
Mod Coala Num.doc. sem. data
20
Lucrare ştiinţifică
Dimensiuni şi numărul locurilor în sălile de şedinţe

Suprafaţă Înălţi- Lungi- Audi-


Încăperea Lăţimea Banchet Recepţie Tratative Teatru
(m2) mea mea toriul

Sala de
124.2 9.2 13.5 3 80 170 60 60 170
conferinţe

Sala de
conferinţe 22.4 4.4 5.1 2.7 10 15 8 16 20
A

Sala de
conferinţe 36.2 5.1 7.1 2.7 20 30 20 22 40
B

Sala de
17.3 3.4 5.1 2.7 10 10 8 12 18
tratative C

Hall 41 - - 2.7 20 40 24 26 50

Centru de convenţii

Suprafaţă Lung-
Încăperea Lăţimea Înălţimea Banchet Recepţie Auditoriul Tratative
(m2) imea

Sala de
750 22.54 33.8 5.8 800 1150 450 1150
gală

Sala de
250 22.54 11.22 5.8 270 385 150 385
gală 1

Sala de
250 22.54 11.22 5.8 270 385 150 385
gală 2

Sala
de gală 500 22.54 22.48 5.8 540 770 300 770
1+2

Hallul din
250 5.3 31.2 5.8 - 385 - -
parte

Hallul
185 10.52 20.1 5.8 - 285 - -
principal

Coala
Mod Coala Num.doc. sem. data
21
Lucrare ştiinţifică
Echipament tehnic

Pentru organizarea conferinţelor noi oferim: LCD proiector (2): 400 lei

 Ecranul de proiectare: gratis


 Tabla de demonstrare a placatelor de lecţii: gratis

 microfoane: 350 lei (numai în sala de conferinţă)

 TV / video / DVD: 150 lei

Pentru diferite măsuri noi organizăm:


 Coffe brake: 20-50 lei
 Prânzuri şi cine: 125-170 lei (fără costul băuturilor)
 Prânzuri de furşeturi: 250 lei (fără costul băuturilor)
 Cine de furţet: 300 lei (fără costul băuturilor)
Pe lângă aceasta noi organizăm banchete, furşete, recepţii de
coctail şi alte măsuri în restaurantul în hallul hotelului.
La Leogrand Hotel & Convention Center, personalul
profesionist şi amabil va transmite faxurile, vor acorda
asistenţa secrtarială, vor face xerox. Computere cu acces la
internet sunt la dispoziţia oricărui client.
 Transferul din aeroport în hotel. Personalul atent al
hotelului ghidează vizitatorii prin toate detaliile pentru a asigura succesul organizării fiecărui
eveniment.
 Serviciu de deşteptare,
 Internet fără fir Wi-Fi în toate camerele de hotel, zonele de conferinţă şi în locurile de acces
public
 Business Centru cu computere, imprimantă, fax, copiator, serviciu de secretariat şi curier
 Dădacă disponibilă
 Parcare subterană, gratis pentru oaspeţii de hotel
 Spălatărie şi curăţare chimică.
 Lustruitor pentru papuci.
 Sistem de securitate 24 ore
 Room service 24 ore
 Magazine
 ATM/Cash Machine
 Schimb valutar la recepţie
Coala
Mod Coala Num.doc. sem. data
22
Lucrare ştiinţifică
Carduri acceptate: Visa, Master Card, American Express

Restaurantul AmbassadorLeogrand Hotel & Convention Center este cunoscut datorită


deservirii excelente şi ospitalităţii graţioase. In restaurantul Ambassador oaspeţii sînt înconjuraţi de
o atmosferă prietenoasă şi o diversitate de bucate. Restaurantul are capacitatea de 80 persoane şi
serveşte :
 Dejunul 04:30 pînă la 10:30. La dejun oaspeţii pot servi: cafea şi ciai, fructe, legume,
salate, iaurt, cereal cu lapte, asorti de brînză şi salamuri, produse de patisserie,
marmeladă, magiun, sucuri.
 Meniul A la carte între ore 12:00 – 23:00.
Apty's bar e un bar classic irlandez în care este creatră o atmosferă plăcută datorită
designului unic, cu muzica live Piano şi Jazz, colecţiei bogate de băuturi.
Graficul de lucru: 10:00 – 04:00.
Capacitatea de 50 persoane.
Deservirea la număr (Room service 24 ore) se deserves oamenii în număr. Ei îşi pot alege
diverse bucate din meniu din odaie.
Terasa de vară lucrează în perioada primăvară, vară, toamnă unde se deserveşte bucate din
bucătăria mexicană.
Mini bar. Odăile sînt echipate cu un mini bar ce oferă un asortiment bogat de băuturi şi snacuri.

Restaurantul "Ambassador"

După cum am menţionat, hotelul şi centrul de


convenţii "Leogrand", este cunoscut prin abordarea
individuală a fiecărui client şi ospitalitate. Senzaţii
speciale oaspeţii le au vizitând restaurantul
“Ambassador” al hotelului cu diferite bucate la cele mai
înalte standarde. În restaurantul “Ambassador”
întotdeauna puteţi savura plăcerea bucatelor bucătăriei
ţărilor din Est şi West, preparate de bucătari experimentaţi. Prânzul A la Carte – ultimul cuvânt în
domeniul gustului, confortului, stilului şi eleganţei.

Restaurantul oferă:
Pentru diferite măsuri restaurantul organizează:
 Coffe brake
 Prânzuri şi cine
 Prânzuri de furşet Coala
Mod Coala Num.doc. sem. data
23
Lucrare ştiinţifică
 Cine de furşet

Oaspeţii atât ai hotelului cât şi a restaurantului Ambassador sunt înconjuraţi de atenţie


individuală întotdeauna şi oriunde. Mirajul muzicii şi programului creează o stare de totală relaxare,
o astfel de senzaţie a sărbătorii se poate simţi numai la hotelul
Ambassador.

Apt
y's Pub

Indiferent de faptul, dacă vizitatorii au venit la odihnă


sau cu afaceri, au posibilitatea de a petrece perfect seara şi de
a se relaxa în barul «Apty's Pub» cu o halbă de bere clasică
irlandeză sau coctail, care va fi preparat de unul dintre barmani, la comanda oricărui client.
Alegerea băuturilor impresionează şi introduce o diferenţă într-o atmosferă tipică unui pub din
Irlanda.

Cele mai populare soiuri de bere Murphy şi Guinness se vând la halbă. Pentru oaspeţii care
nu sunt amatori de bere, barul oferă spre atenţia acestora, alte băuturi care la fel merită atenţie. În
harta de whisky sunt incluse cele mai populare denumiri, de exemplu, Gold Label, iar celor mai
viteji le vafi recomandat coctailul „şurubelniţa” sau un păhar de votcă rece.

Cea mai splendidă terasă


din Chişinău

Aici se propune fusion meniu,atât pentru oaspeţii


hotelului, cît şi pentru orice doritor de a se relaxa într-un
local cu o oaspitalitate şi deservire cu cea mai înaltă
calitate, diverse aperitive, paste italieneşti, produse de mare
proaspete, deserte! Deasemenea clienţii pot comanda
fahitas, buritos, kesadilias, takos,nacios şi multe alte bucate. În plus la meniul standart al băuturilor,
barmanii vor pregati pentru foecare frozen originale, aşa cum sunt Margaritas, Daikiri etc. Terasa
Leogrand este locul, unde oaspeţii pot savura toate acestea sub ritmul inflăcărător al muzicii latino-
americane şi cubaneze.
O atenţie sporită este atribuită şi timpului liber a oaspeţilor. În cadrul hotelului activează
fitness centrul, masaj (costul orelor este inclus in costul cazării) şi saună.Leogrand Hotel &

Coala
Mod Coala Num.doc. sem. data
24
Lucrare ştiinţifică
Convention Center are în proprietate un fitness centru şi saună completamente echipate cu
cele mai moderne instalaţii de exerciţiu inclusind Gym multifuncţional: Life Fitness Strength şi
Life cycles: Bicicletă, Bandă de alergări: Fitness cross-trainer, şi imitator de scări: Fitness
Stairclimber. Fitness Centrul şi Sauna sunt oferite
gratis oaspeţilor hotelului.
De asemenea este disponibil serviciul de
masaj. În afara de aceasta oaspeţii sunt oricând
bineveniţi la bowling club New York unde îşi pot
petrece serile la una din cele 10 piste de bowling, la o
partidă de billiard, darts sau pinball. Tot aici poate fi
servita şi cina.
Salonul de frumuseţe situat la parterul hotelului este unul din cele mai bune saloane din
Chişinău . Salonul oferă o gamă completă de servicii pentru femei şi bărbaţi, inclusiv coafare şi
colorare; manichiură, pedichiură; machiaj şi ingrijire pentru piele, depilare cu ceară etc.

Diplomat Hotel *****

Diplomat Club a fost conceput să satisfacă orice dorinţă a


oaspeţilor noştri. Naturaleţea rafinamentului care predomină este combinat cu atenţia şi
ospitalitatea noastră pentru a vă oferi o şedere cît mai placută, fără alte griji.
Fie este turismul de afaceri sau cel de recreere care vă aduce în Chişinău, Diplomat Club oferă
oaspeţilor confort, convenienţă şi o delicateţe aparte atît în servicii cît şi din punct de vedere a
localizării sale. Curtea hotelului este plină de arbuşti şi arbori verzi pe tot parcursul anului, vedere
spre piscină, terasă şi spaţiul pentru odihnă.
Camerele confortabile, cu vederi minunate spre oraş şi spaţiul verde din preajmă, piscina,
restaurantul deosebit cu şemineul din interior oferă un interes aparte pentru oaspeţi.
Acest hotel este unic în Moldova prin stilul său aparte şi prin serviciile sale de 5*.
La moment, oferim 12 camere de standart european: Single, Standart, Family Suites şi Premium
Deluxe Suites. Putem primi aproximativ 26 de oaspeţi. Televizoarele LCD, accesul WI-FI gratuit,
sauna, jacuzzi, piscina, barul cu restaurant, biliard şi terasa spaţioasă sînt tot ce îţi doreşti pentru o
Coala
Mod Coala Num.doc. sem. data
25
Lucrare ştiinţifică
atmosferă relaxantă, fără zgomot şi alte griji. Toate acestea sînt combinate în acest loc special,
întodeauna deschis oaspeţilor nostri.
Ţinem întodeauna cont de cele mai mici detalii care transformă un hotel ordinar în unul
extraordinar. Iată cîteva dintre acestea:
 Mic dejun inclus în costul cazării
 Spaţiu pentru păstrarea bagajelor
 Personal multi-lingv
 Seif
 Servicii baby-sitting (la cererea oaspeţilor)
 Check-in: ora 14:00
 Check-out: ora 12:00
Pentru oaspeţii care călătoresc cu scop de afaceri (şi nu numai) oferim cîteva lucruri care le pot
uşura munca şi care îi pot ajuta să se relaxeze dupa o zi de muncă:
 Business centru
 Acces WI-FI (gratuit)
 Servicii de copiator
 Fax
 Imprimantă
 Săli de conferinţă

Oferim oaspeţilor noştri 12 camere spaţioase, bine amenajate, de următoarele categorii:


Single, Deluxe Standart, Family Suite şi Premium Deluxe Suite.
Pentru mai mult confort, camerele includ următoarele caracteristici standart:
 58-inch plasma TV
 Televiziune prin cablu/satelit
Coala
Mod Coala Num.doc. sem. data
26
Lucrare ştiinţifică
 Acces WI-FI gratuit
 Produse/obiecte pentru igiena personală
 2 telefoane (staţionar/portativ)
 Mini-bar (contra plată)
 Uscător de păr
 Halat şi şlapi de cameră
 Servicii de spălătorie (contra plată)
 Seif
 Climatizor ajustabil
Oferta “Sărbători Fericite”!
Acest pachet este potrivit pentru dumneavoastră dacă doriţi să petreceţi sărbătorile de iarnă
departe de casă şi sunteţi în căutarea unei atmosfere de sărbătoare şi căldura propriului cămin.
Acest pachet include:
 Cazare în una din cele mai frumoase camere- Premium Deluxe Suite (la preţ redus)
 O sticlă de vin sau şampanie (la alegere) la sosire
 Cină sau prânz (la alegere) pentru 2 persoane în restaurantul nostru elegant
 Transfer aeroport-hotel-aeroport
 Plecare întîrziată
Costul pachetului: 200 EUR / 1 noapte (taxe incluse)
* ofertă valabilă în timpul sărbătorilor de iarnă
Oferta “Stai 4 nopţi şi primeşte a 5-a gratis!”
Noi vă oferim o noapte gratuit dacă staţi cu noi 4
nopţi consecutiv .
Această ofertă include:
 Mic dejun gratuit
 Transfer aeroport-hotel-aeroport
 Plecare întîrziată
 Coş cu fructe la sosire
“Evadare Romantică de Ziua Îndrăgostiţilor”
Bucuraţi-vă de o evadare romantică cu cea mai
dragă persoană în timp ce noi vom avea grijă de
restul.
Acest pachet include:
 Reducere la cazare de până la 30% pentru
camerele Premium Deluxe
Coala
Mod Coala Num.doc. sem. data
27
Lucrare ştiinţifică
 Cină romantică
 Surpriză în cameră
 Transfer aeroport-hotel-aeroport
 Plecare întîrziată
Ofertă valabilă doar pe 14 februarie. Costul pachetului va consta numai din tariful camerei (poate
varia de la 200 EUR la 250 EUR / 1 noapte)
Pachetul “Diplomat Romance”
Acest pachet este dedicat in totalitate cuplurilor care ar dori să se reunească pentru o relaxare pură
şi o atmosferă romantică. Service-ul nostru înalt personalizat vă va ajuta să aveţi parte de clipe
minunate!
Acest pachet include:
 Reduceri considerabile la cele mai bune
camere din hotel
 Mic dejun romantic pentru 2 persoane
 Decoraţie romantică în cameră
 Plecare întîrzia
IV. Obiecte. Scheme. Metode de cercetare.
1. Clasificarea serviciilor hoteliere
Din punct de vedere al importanţei pentru client şi pentru existenţa unităţii ospitaliere,
serviciile hoteliere se împart în două mari categorii şi anume:

Coala
Mod Coala Num.doc. sem. data
28
Lucrare ştiinţifică
Fig.2 Clasificarea serviciilor hoteliere

Cazarea este principalul serviciu hotelier de baza, cel care dicteaza necesitatea existentei
unitatii ospitaliere specializate si de altfel cel mai profitabil (în medie peste 70% din totalul
profitului). Toate tipurile si categoriile de unitati ofera cazare (nu toate sunt obligate sa ofere si
masa, iar câteva nu ofera nici servicii suplimentare).
Aparent, cazarea este echivalenta satisfacerii necesitatii de adapost, însa nu orice adapost
este si cazare. Atunci când cineva se adaposteste în propria casa, în casa unor prieteni, la rude, în
sala de asteptare a unei gari, la spital, etc., acel cineva nu beneficiaza de cazare. Cazarea este doar
adapostul oferit de unitatea ospitaliera specializata, oferit sub forma prestarii unui serviciu.
Ca serviciu, cazarea nu este prestata de o singura persoana, ci de catre toti lucratorii
compartimentului de cazare la un loc: receptioner, portar, liftier, bagajist, camerista, instalator,
electrician, etc.
Cazarea este individualizata printr-o serie de caracteristici corespunzând principalelor
atributii ale principalelor sectoare care fac functionala orice unitate ospitaliera. Aceste caracteristici
constituie baza parametrilor calitativi ai serviciilor de cazare si anume:
 asigurarea securitatii vietii si bunurilor oaspetilor.
 igiena absoluta a spatiului închiriat
 functionarea dotarilor spatiului închiriat

Coala
Mod Coala Num.doc. sem. data
29
Lucrare ştiinţifică
Serviciul de alimentatie, ca si cel de cazare, va ramâne întodeauna un serviciu turistic de
baza. Ca sa fie însa si un serviciu hotelier de baza el trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii:
 sa fie prestat sub acelasi „acoperis” care adaporteste unitatea de cazare;
 sa fie coordonat de aceeasi persoana care raspunde si de serviciul de cazare
(director de societate, director de hotel, etc.);
 sa fie platit în acelasi loc în care se plateste serviciul de cazare (caseria receptiei).
Clientul care are cont deschis pentru toate consumatiile de la bar si de la restaurant,
consumatiile pe care le va achita conform prevederilor creditului hotelier, este beneficiar al
serviciului de masa ca serviciu hotelier de baza.
Într-un hotel restauratia poate fi oferita prin intermediul unei multitudini de spatii de servire
(bar de zi, restaurant clasic, braserie, cofetarie, salon de mic dejun etc.), totalizând un numar de
locuri (capacitatea de restauratie) care nu trebuie sa depaseasca numarul de locuri de cazare.
Este greu de imaginat astazi o unitate ospitaliera specializata a carei oferta de servicii de
baza sa nu fie completate de o serie de servicii suplimetare. De aceea, în functie de categoria
unitatii, este prevazuta existenta unui numar de servicii complementare.

Tabela Nr.2 Numarul minim de servicii în functie de categoria unitatilor de cazare

Categoria unitatilor de cazare Numarul de servicii


5 si 4 stele cel putin 18 servicii
3 stele cel putin 15 servicii
2 stele cel putin 10 servicii
1 stea cel putin 5 servicii

Structura acestor servicii va depinde de structura clientelei, de tipul si categoria unitatii, de


amplasament (oras, statiune de litoral, statiune balneo-cliaterica, unitate izolata, etc.) si de sezon.
Serviciile complementare cu plata cel mai des întâlnite într-o unitate ospitaliera specializata
sunt urmatoarele: room-service, serviciile de închirieri, vânzarea, serviciile complementare
specifice receptiei, servicii realizate de personalul „de hol”(portar-usier, bagajist, comisionar-
curiei, liftier), serviciile suplimentare cu specific de etaj, servicii care presupun spatii, instalatii,
echipamente si dotari speciale, servicii de asistenta.

Serviciile suplimentare fara plata sunt extrem de importante pentru unitatea ospitaliera, pe
de o parte datorita faptului ca ele constituie masura calitatii produsului si pe de alta parte datorita
faptului ca aspectul de gratuitate le face sa fie extrem de solicitate.

Cel mai solicitat serviciu suplimentar fara plata este furnizarea de informatii turistice
curente. Aceste servicii de informare sunt realizate de compartimentul „front-office” si sunt oferite
Coala
Mod Coala Num.doc. sem. data
30
Lucrare ştiinţifică
verbal, la cererea turistilor sau prin intermediul mijloacelor scrise (anunturi, pliante, postere) aflate
la îndemâna turistilor sau amplasate în locurile de trecere.

2. Principalii indicatori ai activităţii turistice, înregistraţi în Republica Moldova în ianuarie-


septembrie anul 2010, sunt:

Cea mai mare pondere în numărul de sosiri o deţin vizitatorii din:


- Romînia – 18,6 %
- Turcia – 11,9 %
- Ucraina – 10,8 %
- Rusia – 10,2 %
- SUA – 5,9 %
În funcţie de scopul vizitei, sosirile în Moldova se structurează astfel:
- de afaceri şi profesional – 50,7 %
- de agrement, recreare, odihnă (ARO) – 44,5 %
- tratament – 3,1%
- alte scopuri – 1,7 %.
Numărul turiştilor cazaţi în structurile de cazare turistică în 9 luni al anului 2010, a constituit
260290 persoane, majorîndu-se cu 5,1% în comparaţie cu perioada de raport a anului 2009.
Numărul total de înnoptări în structurile de cazare a înregistrat cifra de 1506569, majorîndu-se cu
9,6% în comparaţie cu 9 luni, a anului 2009.
Încaăarile din activitatea de turism internaţional au atins un nivel de 168802,3 mii lei, majorîndu-se
cu 35,7 % comparativ cu aceeaşi periodă a anului 2009.
Informaţia este prezentată de Ministerul Culturii şi Turismului al Republicii Moldova.

Coala
Mod Coala Num.doc. sem. data
31
Lucrare ştiinţifică
Vizitatori

TURIŞTI Vizitatori de o zi

MOTIVUL PRINCIPAL AL
VIZITEI

LOISIR ŞI VACANŢĂ AFACERI ŞI MOTIVE ALTE MOTIVE DE


PROFESIONALE VOIAJ

-Relaxare - Reuniuni -Studii


- Manifestări culturale - Misiuni - Tratamente
-Sănătate - Voiaje de stimulare medicale
-Practicarea sporturilor - Afaceri - Tranzit
(neprofesionişti) - Diverse - Motive diverse
-Alte motive de voiaj,
loisir şi vacanţă

Fig. 2.1 – Clasificarea motivelor voiajului şi sejurului


(O.M.T.)

3. Tipologia clienţilor
Pentru a putea presta servicii de calitate, personalul din hotelărie trebuie să cunoască bine
tipologia clienţilor şi să intuiască comportamentul de consum al acestora. Clienţii au viziuni şi
percepţii diferite asupra produsului hotelier, şi implicit în ceea ce priveşte comportamentul
personalului, ei fiind diferiţi din punct de vedere structural şi comportamental.
Clienţii unui hotel se pot clasifica în diferite categorii, după următoarele criterii:

Coala
Mod Coala Num.doc. sem. data
32
Lucrare ştiinţifică
Clienţi potenţiali

Clienţi potenţiali
Clienţi potenţiali

Poziţia faţă de ofertă


Clienţi potenţiali

Clienţi efectivi

Fig. 2.2. Clasificarea clienţilor în funcţie de ofertă


Observaţie: Idealul oricărui hotel este de a transforma cât mai mulţi clienţi potenţiali, în
clienţi, efectivi, cu minimum de efort.
Clienţi multumiti

Care nu fac reclamatii

Atitudinea faţă de ofertă Care fac reclamatii


Clienţi nemultumiti
Care revin în hotel

Care nu mai revin în hotel

Care revin în hotel


Clienţi indiferenti
Care nu mai revin

Fig. 2.3. Clasificarea clienţilor în funcţie atitudinea faţă de ofertă


Observaţie: Cei mai de nedorit clienţi sunt cei indiferenţi şi cei nemulţumiţi care nu fac
reclamaţii, dar nici nu mai revin în hotel.
0-3 ani

copii 4-7 ani

8-14 ani

adolescenţi 15- 19 ani

Vârsta tineri 20-30 ani

31- 45 ani

adulţi
46- 60 ani

seniori peste 61 ani


Coala
Mod Coala Num.doc. sem. data
33
Lucrare ştiinţifică
Fig. 2.4. Clasificarea clienţilor în funcţie de vârstă
Observaţie: Fiecare grupă de vârstă se caracterizează prin anumite particularităţi,
având un anumit comportament de consum influenţat de etapa din ciclul de viaţă în care se
află.

Clienţi sosiţi pentru prima dată în hotel

Clienţi ocazionali (cu frecvenţă mică de revenire)


Frecvenţa de apelare la
oferta hotelieră

Clienţi cu o frecvenţă mare de revenire

Clienţii casei

Fig. 2.5. Clasificarea clienţilor în funcţie de frecvenţa de apelare la oferta


hotelieră
Observaţie: Fiecare hotel, conform politicii sale de fidelizare, stabileşte criteriile în baza
cărora un client poate primi statutul de client al casei, pornind de la frecvenţa de revenire sau de la
sejurul mediu anual.
Clienţi obişnuiţi

Statutul şi
importanţa socială Clienţi importanţi

Clienţi VIP

Fig. 2.6. Clasificarea clienţilor în funcţie de statut şi importanţă socială


Observaţie: Clienţi VIP (engl. very important person) pot fi personalităţi din diferite
domenii: economic, politic, cultural, sportive, religios, etc.

Coala
Mod Coala Num.doc. sem. data
34
Lucrare ştiinţifică
Clienţi în interes de afaceri

Clienţi în tranzit

Clienţi participanţi la congrese, reuniuni

Clienţi sosiţi în pelerinaj


Motivaţia

Clienţi veniţi în vacanţă

Clienţi veniţi la tratament

Clienţi sosiţi pentru competiţii sportive

Alte motive

Fig. 2.7. Clasificarea clienţilor în funcţie de motivaţia deplasării

Observaţie: Turismul de afaceri este cel mai dinamic, numărul celor care călătoresc în
interes de serviciu sau pentru participarea la reuniuni, simpozioane, congrese, fiind în continuă
creştere. Creşterea ponderii turismului de afaceri a determinat specializarea serviciilor hoteliere1.

care au apelat la o agenţie de turism


Clienţi
individuali
care sau adresat direct hotelului
Forma de
organizare

Grupuri intermediaţi de o agenţie de turism


organizate

constituiţi în cadrul altor organizaţii

Fig. 2.8. Clasificarea clienţilor în funcţie de forma de organizare

Coala
Mod1Coala Num.doc. sem. data
35
Lucrare ştiinţifică
din localitate
Clienţi
români
din altă localitate

Provenienţa
din ţările limitrofe

Clienţi
străini din Europa

de pe alte continente

Fig. 2.9. Clasificarea clienţilor în funcţie de provenienţă


Observaţie: Pentru clienţii străini hotelierul reprezintă ambasadorul ospitalităţii româneşti.
Clienţii unui hotel sunt diferiţi unii faţă de alţii, ei putând fi analizaţi din toate punctele de
vedere, conform criteriilor prezentate. Fiecare client are anumite trăsături de caracter si propriul său
mod de manifestare, fapt ce determină tratarea lui în mod unic, cu maximă atenţie şi solicitudine, de
câtre întreg personalul hotelier.
Pentru hotel, clientul reprezintă un oaspete aşteptat, mobilul întregii activităţi. Fiecare client
trebuie considerat unic, meritând tratamentul cel mai politicos posibil din partea hotelierului care
trebuie să-i anticipeze preferinţele si să-i ofere servicii de cea mai bună calitate, cu promptitudine,
solicitudine si profesionalism, în condiţii de securitate.
Aşteptările clienţilor sunt diferite datorită faptului că fiecare persoană reprezintă o
individualitate, existând diferenţe de educaţie, mediu de provenienţă, venituri, vârstă, sex, profesie
etc. Cu toate acestea, se poate considera că marea majoritate a clienţilor călătoresc pentru a ieşi din
sfera cotidiană, din stresul şi complexitatea problemelor de zi cu zi, fiecare dorind:
 să fie primit cu căldură;
 să fie recunoscut şi tratat în mod unic;
 să i se ofere o cameră confortabilă şi curată;
 să se odihnească bine;
 să mănânce bine şi variat;
 să beneficieze de o ambianţă plăcută;
 să i se presteze serviciile prompt şi corect;
 să beneficieze de o ofertă inedită, variată şi atractivă;
 să-şi atingă obiectivele care au determinat deplasarea şi sejurul.
Iar toate acestea să fie oferite în acelaşi loc (hotel) şi la un preţ cât mai rezonabil.
Din studiile efectuate în rândul clienţilor s-a observat că mulţi dintre ei nu au mai apelat la
serviciile unui hotel, mai ales în cazul hotelurilor de categorie superioară, datorită faptului că nu s-
au simţit ca „acasă", pentru că nu au fost trataţi cu atenţie şi solicitudine. Coala
Mod Coala Num.doc. sem. data
36
Lucrare ştiinţifică
V. Expunere pe capitole a rezultatelor cercetarii

Coala
Mod Coala Num.doc. sem. data
37
Lucrare ştiinţifică
ANALIZA EVOLUŢIEI GRUPEI DE SERVICII “ HOTELURI ŞI
RESTAURANTE” ÎN PERIOADA 2004-2008

1.1 Analiza dinamicii


a) PIB în preţuri curente în “Hoteluri şi restaurante”
Tabel 1. Evoluţia PIB în preţuri curente în hoteluri şi restaurante
An 2002 2004 2006 2008 2010

PIB în 3803,6 5089,9 6621,5 7817,3 8650,7


hoteluri şi
restaurante

Grafic 1. Evoluţia PIB în preţuri curente în hoteluri şi restaurante

Se observă o creştere continuă a PIB-ului în perioada 2002-2010, ajungând de la 3803,6 mil.


lei (preţuri curente) în 2004 la 8650,7 mil. lei (preţuri curente) în 2008.
Analizând seria de date din anul 2004-2008 se constată faptul că PIB în hoteluri şi restaurante
a crescut în medie anual de 1,13 ori, adică cu 13%, acest lucru însemnând o creştere în valoare
absolută de 610,59 mil lei.
Populaţia ocupată în “Hoteluri şi restaurante”
An 2002 2004 2006 2008 2010
Coala
Mod Coala Num.doc. sem. data
38
Lucrare ştiinţifică
PO în hoteluri şi restaurante (mii) 142 123 118,9 127,8 154

Populaţia ocupată în “Hoteluri şi restaurante”


200

150
P opulatia
100
oc upata in
50 hoteluri s i
res taurante
0
2002 2004 2006 2008 2010
Analizând seria de date din anul
2004-2008 se constată faptul că populaţia ocupată în Hoteluri şi restaurante a crescut în medie
anual de 1,02 ori, adică cu 2%, acest lucru însemnând o creştere în valoare absolută de 3 mii
persoane.

Prin previziunea realizată se ajunge în anul 2011 la o valoare a PO în „Hoteluri şi

restaurante” de 163,61 mii persoane din punct de vedere matematic şi statistic. Se observă că a avut

loc o creştere pe perioada 2009-2011 a PO în „ Hoteluri şi restaurante”.

Coala
Mod Coala Num.doc. sem. data
39
Lucrare ştiinţifică
Tabela Nr.1
Problemele actuale ale turismului hotelier din Republica Moldova
Nr.de
ordine Deficienţe Direcţii strategice
Insuficienţa de hoteluri în oraşele Realizarea unui studiu geografic al necesităţilor
1 republicii, cu excepţia capitalei, sau de dezvoltare a structurilor de cazare, pe categorii,
nealinierea celor existente la tipuri şi localităţi.
standardele internaţionale.

Majoritatea structurilor de cazare nu Efectuarea clasificării structurilor de primire


corespund categoriilor de clasificare. turistică cu funcţii de cazare şi servire a mesei,
2 conform legislaţiei în vigoare, şi supravegherea
corespunderii acestor structuri criteriilor minime
de clasificare.

În sectorul hotelier nu este respectat Brevetarea turistică obligatorie a personalului


3 Regulamentul cu privire la brevetarea hotelier.
activităţii turistice.

Nu există facilităţi de acces în Completarea legislaţiei în vigoare (care


structurile de cazare a persoanelor cu reglementează procesul de proiectare a
4 handicap, şi aceasta nici nu reprezintă o construcţiilor noi) cu prevederi ce ar acorda
cerinţă obligatorie pentru construcţia de facilităţi pentru vizitatorii cu handicap.
hoteluri.

În majoritatea hotelurilor materialul Elaborarea şi difuzarea pe larg a unui ghid cu


5 publicitar şi activitatea de marketing privire la structurile de cazare din Republica
sunt de o calitate neadecvată. Moldova.

Prezentarea datelor cu privire la rata de Colectarea informaţiei lunare vizînd capacitatea şi


6 ocupare a unităţilor de cazare este ocuparea structurilor de cazare, încasările şi
incompletă şi se face doar anual. numărul salariaţilor.

Coala
Mod Coala Num.doc. sem. data
40
Lucrare ştiinţifică
Personalul hotelier, în majoritate, nu Organizarea unor cursuri de instruire suplimentară
7 cunoaşte limbile de circulaţie a personalului şi oferirea posibilităţii gratuite de a
internaţională. invăţa una sau mai multe limbi străine.

Lipsesc condiţiile de pregătire iniţială, Obligarea administraţiei sa ofere posibilitatea


profesională, de perfecţionare şi angajaţilor să participe la diferite seminare de
8 recalificare a personalului hotelier. perfecţionare, ore suplimentare şi angajarea
acestora în diferite proiecte didactice pentru
acumularea cunoştinţelor noi in domeniu.

Renovarea hotelurilor decurge încet din Implimentarea diferitor proiecte în vederea


9 cauza lipsei de investiţii capitale şi de atragerii fondurilor economice.Schimbarea
surse financiare. managementului calităţii de prestare a serviciilor
in vederea atragerii clienţilor si a potenşialilor
investitori.

PROPUNERI ALE STRATEGIEI DE DEZVOLTARE pentru hotelăria municipiului


Chişinău.

Strategia de dezvoltare vizează obţinerea unor rezultate superioare celor precedente (atât
calitative, cât şi cantitative), prin întărirea capacităţii competitive a hotelului. Această strategie
impune promovarea unor schimbări calitative importante în toate domeniile de activitate ale
hotelului.
Pentru a creşte satisfacţia clienţilor, pentru a diminua riscul pierderii clienţilor reali sau
potenţiali şi pentru a avea o competitivitate puternică, varietatea, calitatea şi diversitatea sunt
mijloace care asigură competitivitatea şi eficienţa serviciilor prin îmbogăţirea conţinutului ofertei şi
creşterea calităţii acesteia.
Trebuiesc luate măsuri de creştere a eficienţei şi de exploatare la maxim a ofertei de servicii.
Astfel, analizând situaţia în care se afla majoritatea hotelilor Chișinăului, pe baza punctelor
forte şi slabe ale departamentelor acestuia, comparativ cu situaţia competitorilor, pentru obţinerea
unei cote bune pe piaţa unde acţionează şi a unei notorietăţi ridicate, se propun următoarele strategii
de dezvoltare, derivate din strategia globală pentru fiecare departament al hotelului:
În departamentul comercial:
 abordarea unei strategii de realizare a unor servicii unice originale, care să fie
puternic promovate pe plan intern şi internaţional, care să corespundă standardelor internaţionale şi
care să atragă un număr important de clienţi;
Acest lucru se poate realiza prin constituirea unei echipe de conducere bine organizate şi
competentă, care să poată îmbunătăţi valoarea serviciilor şi să vină cu idei noi şi performante, dar
Coala
Mod Coala Num.doc. sem. data
41
Lucrare ştiinţifică
care să se bazeze şi pe un personal bine pregătit, perfecţionat şi specializat, care să poată duce
hotelul spre o dezvoltare competitivă.
 Promovarea unei strategii de marketing, care să se bazeze pe forme de
comunicaţie de departamentul de marketing şi care să facă cunoscută oferta hotelului şi să
colaboreze cu cât mai multe agenţii de turism din ţară şi din străinătate;
 Dezvoltarea unor strategii de penetrare, care să porneasca de la serviciile şi
piaţa existentă, formulând un set de acţiuni care să amplifice procentul de piaţă deţinut, fapt ce se
poate realiza prin producţia proprie de servicii care să elimine concurenţa;
 Adoptarea de strategii de dezvoltare a serviciilor prin promovarea şi sporirea
calităţii serviciilor, ceea ce trebuie sa se întâmple permanent;
 Folosirea permanentă a strategiei de diversificare a serviciilor, foarte necesară
în relaţiile cu concurenţa şi pentru obţinerea unei rentabilităţi ridicate a activităţii, strategie ce
trebuie să cuprindă:
 oferirea unor servicii de calitate, care să poată fi percepute de clienţi, care
să includă cerinţele şi nevoile acestora, adică siguranţă, linişte, amabilitatea personalului, curăţenie,
divertisment. Trebuiesc adoptate îmbunătăţiri calitative care pot fi percepute de clienţii hotelului, în
special pentru clienţii de afaceri, care, în general, sunt foarte pretenţiosi în ceea ce priveşte calitatea
prestării serviciilor;
 implicarea tuturor angajaţilor, începând cu departamentul de control şi
terminând cu cel operaţional, calitatea serviciilor realizându-se doar dacă aceştia sunt pregătiţi şi
motivaţi corespunzător pentru a crea servicii de calitate, deci, în acest sens, comunicaţia şi
stimularea angajaţilor trebuie să funcţioneze bine şi să încurajeze iniţiativa proprie a fiecărui
angajat;
 existenţa unei calităţi în toată activitatea hotelului pentru ca serviciile să
fie la cel mai bun nivel;
 abordarea şi colaborarea cu parteneri de cea mai bună calitate;
 permanenta îmbunătăţire a calităţii serviciilor oferite, comparativ cu ale
competitorilor de frunte pentru a le putea face faţă, prin existenţa unor soluţii noi, originale;
 după politica de dezvoltare şi modernizare a sălii de conferinţă este utilă
organizarea unor simpozioane, prezentări, seminarii pentru a face cunoscută oferta şi pentru a
atrage anumiţi clienţi;
 mărirea gamei de servicii şi oferirea unui raport bun calitate/preţ, prin
ameliorarea echipamentelor şi activităţilor de divertisment, modernizarea continuă a
echipamentelor de interior şi a faţadei clădirii, amenajarea unui garaj şi a unei parcări păzite pentru
maşinile clienilor, introducerea serviciului de închirieri maşini pentru clienţii doritori, căutarea uneiCoala
Mod Coala Num.doc. sem. data
42
Lucrare ştiinţifică
soluţii de spaţiu pentru amenajarea unui teren de sport, amenajarea în holul hotelului a unor
standuri care să cuprindă o gamă variată de cărţi, broşuri, reviste, tipărite în limbi de circulaţie
internaţionala despre anumite domenii din Moldova pentru a le cunoaşte şi clienţii străini.
 După încheierea strategiei de dezvoltare, care a cuprins şi modernizarea sălii de
conferinţă (foarte folositoare pentru clienţii de afaceri), trebuie adoptată o strategie de preţuri
promoţionale, prin oferirea unor tarife mai mici la toate serviciile şi chiar introducerea unor
servicii suplimentare în tarif, pentru atragerea clienţilor şi pentru fidelizarea acestora;
 In perioadele când gradul de ocupare este în scădere, în general în sezonul
estival, este necesară coordonarea unor gratuităţi şi stimulente clienţilor, prin oferirea unei mese
gratis sau a unor cadouri specifice;
 Formularea unei strategii de integrare intr-un lanţ hotelier, care să ajute la
cunoaşterea notorietăţii hotelului şi la promovarea şi comercializarea serviciilor sub o anumită
marcă.
CONCLUZII
Analizând evoluţia serviciilor “Hoteluri şi restaurante” în perioada 2004-2008, am constatat
o creştere continuă a PIB, acesta atingând valoarea de 8650,7 mil lei( preţuri curente) la sfârşitul
perioadei analizate. Transformarea PIB în hoteluri şi restaurante din preţuri curente în preţuri
constante s-a realizat prin metoda deflaţiei simple, cu ajutorul indicilor preţurilor de consum în
servicii.
Pentru a reflecta stadiul de dezvoltare al serviciului în economie, este necesară compararea
grupei “Hoteluri şi restaurante” din ţara noastră, în raport cu alte ţări după anumite criterii specifice.
Noi am ales spre analiză ţările Finlanda şi Portugalia, criteriile fiind reprezentate de persoanele
angajate în domeniu şi întreprinderile existente, exprimate economic prin PO( populaţia ocupată),
respectiv PIB( produs intern brut). Aceşti indicatori nu au fost aleşi întâmplător, fiind într-o relaţie
directă: dacă PO creşte, acest fapt va duce la creşterea nivelului de trai, contribuind la formarea PIB
dintr-o economie.
Astfel, România se situează între Portugalia şi Finlanda în privinţa numărului de persoane
angajate în hoteluri şi restaurante în anul 2007. În analiza făcută, Portugalia deţine cel mai mare
număr de persoane angajate în hoteluri şi restaurante, iar Finlanda deţine cel mai mic număr de
angajaţi în această grupă de servicii. În ceea ce priveşte numărul de întreprinderi existente, se
înregistrează aceeaşi situaţie.
Un factor ce influenţează atât evoluţia numărului de angajaţi în hoteluri şi restaurante, cât şi
evoluţia numărului de întreprinderi existente în această grupă de servicii este turismul, care are o
legatură directă cu serviciile oferite de hoteluri şi restaurante.

Coala
Mod Coala Num.doc. sem. data
43
Lucrare ştiinţifică
Pentru a avea o perspectivă clară asupra evoluţiei serviciilor „Hoteluri şi restaurante”, am

aplicat cele trei metode de previziune( sporul mediu, indicele mediu de dimamică şi trendul liniar)

pentru fiecare indicator( serie de date) în parte, urmând să alegem metoda pentru care s-a obţinut

coeficientul de variaţie cu valoarea cea mai mică. Pentru primul indicator, am ales metoda sporului

mediu, ajungându-se în anul 2011 la o valoare a PIB ului în preţuri constante în „Hoteluri şi

restaurante” de 8077,76 mil lei, iar pentru cel de-al doilea, metoda indicelui mediu, pentru care s-a

obţinut o valoare a PO de 163,61 mii persoane. Previziunea este corectă din punct de vedere

matematic şi statistic, având în vedere faptul că seria a fost în continuă creştere de la an la an în

cazul celor doi indicatori analizaţi.

Tendinţa care se observă în urma previziunii este una favorabilă pentru România, ţinând

cont de faptul că ţara noastră este o ţară ce se află încă în dezvoltare şi asemeni ţărilor cu economii

dezvoltate, populaţia ocupată în sectorul terţiar are o pondere ridicată şi este în creştere.

Surse Bibliografice

 Resurse web:
www.turism.md
www.statistica.md
www.accor.com

 Organizarea şi dotarea tehnică a unităţilor de alimentaţie publică Chişinău 2004 (Olga


Deseatnicova, Nina Mija, Mircea Bernic)
 Gabriela Stanciulescu, Andreea Marin Pantelescu,
Tehnica operatiunilor de turism, Studii de caz si probleme, Worksheets and exercises for
Tourism Operations Techniques, Editura ASE, Bucuresti, 2008, ISBN 978-973-5949044
Coala
Mod Coala Num.doc. sem. data
44
Lucrare ştiinţifică
 Mihaela Pădurean,
“Dinamica turismului în strategia urbană”, Editura ASE, Bucureşti, 2007, format electronic
(CD), ISBN 978-606-505-009-9
 Claudia Ţuclea, Roxana Raicu
“Management strategic în turism – servicii. Exerciţii şi studii de caz”, Ed. Uranus,
Bucureşti, 2007
 "Întoarcerea cărţii ruseşti în Moldova" Chişinău 2011

Coala
Mod Coala Num.doc. sem. data
45
Lucrare ştiinţifică

S-ar putea să vă placă și