Sunteți pe pagina 1din 3

3.5.

Date climatice

Partea nordică a Carpaţilor Orientali, în care se încadrează teritoriul comunei Izvoarele


Sucevei, are un climat montan cu influenţe scandinavo-baltice.

Pentru analiza regimului anual, anotimpual, lunar şi diurn al principalelor elemente


meteorologice în acest teritoriu, am utilizat datele rezultate în urma observaţiilor efectuate cu
ajutorul sateliţilor meteorologici.

Temperatura medie anuală, ca element climatic de bază, se caracterizează în acest spaţiu


geografic prin valori moderate, înregistrând importante variaţii sezoniere, lunare şi diurne.

Fig. 3.1 – Diagrama climatului comunei Izvoarele Sucevei

Climatul în zona comunei Izvoarele Sucevei este marcat de mari variaţii de temperatură
şi de precipitaţii în funcţie de anotimp. Cu toate acestea, clima se caracterizează printr-o
cantitate mare de precipitaţii, acestea fiind destul de abundente şi în lunile mai secetoase. Cele
mai secetoase luni sunt ianuarie, februarie şi martie, cu o media a precipitaţiilor de 37-39 mm,
iar cea mai ploioasă lună este iunie, cu o medie de 118 mm.

Datele climatice mai vechi reflectă un climat temperat continental cu nuanţe


scandinavo-baltice, cu temperaturi scăzute atât iarna, cât şi vara, cu precipitaţii bogate şi cu
vânturi sezoniere provenite din partea de est (crivăţul). Măsurătorile mai noi evidenţiază o
încălzire treptată a climatului, temperatura medie anuală a ultimilor ani fiind de 5,4º C. Media
precipitaţiilor este mai scăzută decât în trecut, acestea atingând, în medie, 772 mm/an.

Fig. 3.2 – Graficul reprezentând evoluţia temperaturilor de-a lungul anului

în zona comunei Izvoarele Sucevei

Graficul cu evoluţia temperaturilor de-a lungul anului în zona comunei Izvoarele


Sucevei evidenţiază valori minime în perioada de iarnă, în luna ianuarie şi maxime în
perioada de vară, în luna iulie. Temperatura medie în luna ianuarie este de -5,9 º C, iar în luna
iulie este de 15,2º C.
Tabelul 3.1 - Valorile medii lunare ale temperaturilor şi ale precipitaţiilor din zona
comunei Izvoarele Sucevei
Luna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
mm 39 37 39 64 95 118 112 86 55 42 41 44
ºC -5,9 -4,4 -0,3 5,4 10,6 13,6 15,2 14,9 11,3 6,3 1 -3,3
ºC
-9,7 -8,1 -4,6 0,2 5,3 8,5 10,1 9,6 6,1 1,4 -2,4 -6,4
(min)
ºC
-2,1 -0,7 4,1 10,6 15,9 18,8 20,3 20,2 16,6 11,3 4,4 -0,2
(max)

Zona comunei Izvoarele Sucevei se defineşte prin temperaturi medii lunare care ating
valori minime în luna ianuarie şi valori maxime în luna iulie. Amplitudinea termică, şi anume
diferenţa dintre media lunii ianuarie şi media lunii iulie se situează în jurul valorii de 21,1º C.
Variaţia precipitaţiilor între lunile iunie şi februarie este de aproximativ 80 mm.