Sunteți pe pagina 1din 5

Remedii naturale împotriva infecţiilor

formula-as.ro/2019/1351/medicina-populara-77/remedii-naturale-impotriva-infectiilor-24755

Propolisul

Este o substanţă colectată de al​bine pentru apă​‐


rarea stupului împo​tri​va microbilor şi a muce​ga​‐
iului. Are puternice proprietăţi antibiotice, antivi​‐
rale şi an​ti​fungice. Tinctura de propolis este cea
mai eficientă formă de administrare. Se foloseşte
atât intern, cât şi extern, în infecţii res​pi​ratorii, di​‐
ges​tive, ge​ni​to-urinare, în pa​razi​to​ze. Mo​dul de
folo​sire e in​clus în prospect. Pro​polisul es​te, de ase​me​nea, un sti​​mu​lent
pu​ter​nic al imu​ni​tăţii.

Usturoiul

Usturoiul combate infecţiile şi parazitozele di​gestive, infec​ţiile


respiratorii, urinare, infec​ţiile pielii, ale scalpului, cavităţii bucale,
infecţiile osteo-articulare. De asemenea, este un întăritor puternic al
imunităţii organismului. Pentru a beneficia din plin de calităţile sale, cel
mai bine este să îl consu​maţi crud - mestecaţi între 1-3 căţei de usturoi
pe zi. Puteţi adăuga usturoi şi la mâncăruri, dar numai după ce le-aţi
luat de pe foc şi s-au răcit. Se găseşte şi sub formă de tinctură sau
capsule, care nu păstrează miro​sul pătrun​zător, dar nu sunt la fel de
eficiente ca usturoiul proaspăt. Se poate con​suma ca suc de usturoi, în
amestec cu alte sucuri de legume.

Oregano

1/5
Plantă aromatică mediteraneană, ore​gano este
un antiinfecţios redutabil. Sub​stanţa activă cea
mai valoroasă pe care o conţine este carvacrolul,
cu puternice pro​prietăţi antibacteriene. Este
eficient împotriva celor mai multe bacterii care
cauzează infecţii urinare, digestive, ale sistemului
respirator sau ale pielii şi care nu cedează la
antibiotice (E.coli, Aureus etc.). Are şi proprietăţi
antivirale şi anti​fungice. Se foloseşte cu mare
precauţie, sub formă de ulei esenţial, amestecat
cu apă sau în miere. Modul de utilizare e în​scris pe ambalaj. Ore​gano
neutralizează muşcătura de păianjen, albine sau şarpe veninos.
Atunci când este utilizat diluat, ca ulei aro​matic, uleiul esenţial de
oregano poate ajuta, prin pulverizare, la reducerea agen​ţilor patogeni
din locuinţă.

Mierea

Este vorba, bineînţeles, de mierea adevărată, naturală, ne​prelucrată


chimic sau termic. În topul eficienţei se află mierea de mană (sau de
pădure), urmată de cea polifloră, apoi de mierea de floarea-soarelui.
O miere specială, ajunsă şi în România, este mie​rea de Ma​nuka.
Produsă în Noua Zeelandă şi Australia, este consi​derată unul dintre cele
mai puternice antibiotice, antivirale, antifun​gice, antiinflamatoare şi
antioxidante naturale. Acest tip de miere are şi calitatea de a stimula
imunitatea. De asemenea, în numeroase spitale din lume, mierea de
Manuka este utilizată sub formă de comprese, pentru a trata rănile.
Compresa se schimbă de trei ori pe zi.

Scorţişoara

Puternic antibacterian, antiviral şi antifungic, scorţişoara se foloseşte


sub formă de ulei esen​​ţial, tinctură sau pulbere, obţinută prin măcinare.
Com​bate infecţiile apa​ratului respirator, ale tractului digestiv (în special
stomac), infecţiile micotice ale unghiilor şi ale pielii.

Hreanul

2/5
Încă din timpuri străvechi, înainte de a fi folosit la
mâncăruri, hreanul a fost uti​lizat drept me​di​ca​‐
ment. Sini​grina, un ulei vo​latil pe ca​re-l conţine,
acţio​nează ca un ve​ri​tabil an​ti​​bac​terian, antivi​ral
şi anti​in​fla​ma​tor. Studiile au arătat că hrea​nul
este efi​​cient în tra​tarea infecţiilor trac​tului respirator, gastro-intestinale,
pre​cum şi în infecţii urinare. Hreanul se poa​te folosi ca atare, adăugat la
mân​că​ruri, sau sub formă de extract şi tinctură.

Echinacea

Iniţial a fost folosită ca leac de tri​burile de indieni din America. Calităţile


ei deosebite au fă​cut-o să se răspândească treptat în în​treaga lume.
Astăzi, echina​cea este uti​lizată ca remediu gene​ral împo​triva
"atacurilor" bacterie​ne, vi​rale sau fun​gice, specializarea ei fiind tra​tarea
infecţiilor trac​tului res​pi​rator, dar şi a infecţiilor pielii. Echinacea este de
ase​menea cunoscută drept un în​tăritor redutabil al imunităţii. Se uti​‐
lizează sub formă de extract, tinctură sau ceai.

Cuişoarele

Condiment, dar şi medi​ca​ment cunoscut în în​treaga lume de mii de ani,


cuişoa​rele sunt deosebit de utile în cazul infecţiilor bucale, res​piratorii,
în infecţii ale pielii. Cu un con​ţinut mare de ule​iuri volatile, între care
predo​mină euge​nolul, cuişoarele au efect anti​bac​terian, anti​viral,
antifungic - în special împotriva Candida. Se folo​sesc sub forma uleiului
esen​ţial, a ceaiului, sau fierte în vin şi ţuică.

Tea tree

Arbore de ceai din fami​lia Malaleuca, origi​nar din Aus​tra​lia - frunzele lui
au proprietăţi anti​​bacteriene, antivirale şi an​ti​fungice ex​cep​ţio​nale.
Datorită cererii crescute a produselor pe bază de tea tree, este cultivat
în prezent în plan​taţii în în​treaga lume. Cea mai eficientă formă sub care
se găseşte este uleiul esenţial, care se fo​loseşte ex​tern, cu efecte de
excepţie în acnee şi alte infecţii ale pielii şi unghiilor, infecţii fun​gice

3/5
(Candida în special), infecţii virale - Zona Zoster, varicelă, her​pes. Este
benefic şi pentru îngrijirea rănilor, tăietu​rilor, erupţiilor cutanate şi
înţepăturilor de insecte.

Eucaliptul

Ideal pentru tratarea oricărei afec​ţiuni respi​ratorii, de la o răceală banală


şi până la sinuzită, ri​nită, amigdalită, bronşită şi pneumonie, uleiul esen​‐
ţial de eucalipt tra​tează eficient şi infecţiile bacteriene, virale şi fungice
ale pielii, ale aparatului urinar sau digestiv. De ase​menea, uleiul
pulverizat în cameră dezin​fectează şi purifică aerul.

Salvia

Cunoscuta plantă me​di​te​ra​neană cu frunze ver​‐


zui-ar​gintii, ce aromati​zea​ză o mul​ţime de pre​‐
parate culinare, este şi una dintre cele mai fo​‐
losite ierburi de leac. Printre multe alte vir​tuţi
vinde​că​toa​re, salvia tratea​ză cu succes infecţiile
intes​tinale, respiratorii, in​fec​ţii ale pielii. Se recomandă sub formă de
pulbere - capsule, ceai, ulei esenţial sau tinctură.

Dafinul

Cunoscut încă de pe vremea Imperiului Roman, când era împletit în


coroane aşezate pe fruntea învin​gătorilor, frun​zele aromate ale
arborelui de dafin au fost utilizate drept condiment, dar şi ca leac pentru
o mulţime de boli. Datorită uleiurilor eterice conţinute, dafinul (de la care
se folosesc doar frunzele) este un pu​ternic antibacterian, antiviral şi
antifun​gic, indicat în afte, gingivite, infecţii respiratorii, digestive, boli
reuma​tice, micoze (Candida în special), infecţii ale pielii. Se foloseşte
sub formă de infuzie, tinctură, ulei esenţial, decoct sau ma​ce​rat. Folosit
în exces, da​finul poate deveni toxic.

Iulia Vlad

4/5
5/5