Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect didactic

Disciplina: Informatica

Clasa: 8

Data:

Profesor:

Subiectul: Executanţii Cangurul şi Furnica

Competenţe:

- aplicarea metodelor de algoritmizare, de formalizare, de analiză, de


sinteză şi de programare pentru soluţionarea problemelor legate de
prelucrarea digitală a informaţiei;
- translarea algoritmilor, frecvent utilizaţi într-un lombaj de programare
de nivel înalt.

Subcompetenţe:

- utilizarea metodelor de algoritmizare pentru soluţionarea problemelor


frecvent întîlnite în activitatea cotidiană;
- descrierea şi utilizarea repertoriului de instrucţiuni ale executantului;
- elaborarea algoritmilor pentru executant.

Obiective operaţionale:

- să descrie mişcările executantului în procesul execuţiei algoritmilor


propuşi;
- să elaboreze algoritmi pentru deplasarea executantului dintr-o poziţie
în alta;
- elaborare a algoritmilor pentru desenarea figurilor;
- elaborare a algoritmilor de către elevi şi testate cu ajutorul
executanţilor.

Strategii: individual, algoritmizare, lucru cu manualul, observarea, descoperirea.

Resurse: carte, caiet, calculator, pix, cretă, tablă, fişe.


Etapele Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode Timp
lecţiei
Evocarea Bună ziua! Bună ziua! Argumentează 1 min
Motto: „Preţul succesului Un elev citeşte motoul.
este munca”
Argumentaţi mottoul dat.
1. Ce am avut de în perechi 2 min
pregătit la tema descoperirea
pentru acasă?
Acum veţi răspunde la
nişte întrebări referitor 10 min
la tema pentru acasă. Răspund la fişele date de
1. a) 2 +3 +2/2 -3 =2 profesor (1-9).
2. da, deoarece
alimentele se pun unul
după altul, într-o anumită
ordine, pentru ca să se Observarea
obţină gustul dorit. individuală
3. 2+3*2/2-3=2
4. On, volum, +,- off,
meniu, panou de
control....
5. a) descrierea setului
(repertoriului) de
comenzi pe care
executantul le poate
îndeplini;
b) descrierea
mediului în care
lucrează
executantul.
6. Mediul de lucru al Problematizare
Cangurului
reprezintă un cîmp
dreptunghiular,
liniat în pătrăţele.
7. Mediul de lucru al
Furnicii reprezintă
un cîmp
dreptunghiular,
liniat în pătrăţele.
8. Programele sînt
elaborate în baza
algoritmilor, iar
algoritmii nu pot fi
elaboraţi în baza
programelor.
9. Modul de comandă
manual – presupune
introducerea
separată a fiecărei
comenzi şi
îndeplinirea ei de
către executant.
Modul de comandă
prin program
presupune
memorarea în
prealabil a unei
secvenţe de
comenzi şi
executarea lor în
regim automat, fără
intervenţia
utilizatorului.
Tema de astăzi: Scriu în caiet : Executanţii 2 min
Executanţii Cangurul şi Cangurul şi Furnica
Furnica
Realizarea Lucru asistat
sensului Ex. 12 Îndeplinim acest Elevii îndeplinesc acest la calculator
program, modul de program
comandă manual.
După aceasta verificaţi
corectitudinea scriind
programul ( modul de
comandă prin program) Lucru cu
Ex. 15 manual – prin manualul
program
Ex. 17 prin program –
manual1,2,3,4 pag. 86
Ex. 18 după figura 5.2 20 min
(cum se vor amplasa
literele) 1,2,3 pag. 88 Observarea
Ex.19 Care este rolul Centrul de comandă, care
Centrului de comandă în parcurge instrucţiunile
procesul execuţiei unui programului în curs de
program? derulare şi generează în
baza lor comenzi pentru Problematizare
executant.
Ex.20 Cine dă comenzi Utilizatorul dă
executantului în modul de instrucţiunile, iar centru de
comandă manuală? Dar în comandă dă comenzi
modul de comandă prin pentru executant.
Reflexie program?
Ce aţi învăţat nou astăzi la Noi : 5 min
lecţie?  am elaborat Descoperirea
algoritmi pentru
desenarea figurilor
cu ajutorul
executanţilor
Cangurul şi Furnica.
 am elaborat
algoritmi şi i-am
testat cu ajutorul
executanţilor;
 am observat
deplasarea
executanţilor dintr-o
poziţie în alta.
Extindere
Temă pentru acasă:
Elaboraţi un program
(elevii cu numere pare Notează în agende Individual 5 min
vor îndeplini la
Cangur, iar elevii cu
numere impare la
Furnică) Imaginaţi-vă!
Şi data viitoare vom
testa programele cu
ajutorul executanţilor.
Mottoul de astăzi a
fost: „ Preţul
succesului este munca”
Dacă programele
elaborate sînt corecte ,
atunci executanţii le
execută în caz contrar
noi nu obţinem
rezultatul dorit şi este
indicat eroare, la fel şi
în viaţa de zi cu zi noi
facem diferite fapte
care sînt bune şi mai
puţin bune şi impactul
lor este simţit, sau ne
este indicată „eroarea”
sau observăm succesul
care îl dobîndim.
Notele de astăzi sunt:

S-ar putea să vă placă și