Sunteți pe pagina 1din 2

OLIMPIADA DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

SECȚIUNEA B: LECTURA CA ABILITATE DE VIAȚĂ


Etapa locală-1.02.2019
Secțiunea gimnaziu – lector avansat, Nivelul 1 – clasele a V-a și a VI-a
BAREM DE NOTARE

 În cazul subiectelor care presupun încadrarea într-o limită de rânduri, elevilor li s-a cerut să
numeroteze rândurile scrise.
 În cazul cerințelor în care limita maximă de rânduri este precizată, nu se vor lua în considerare
rândurile excedentare.

SUBIECTUL I 50 de puncte
A. (4 puncte: 1 punct pentru fiecare răspuns corect)
1. c
2. c
3. a
4. d

B. (8 puncte: 1 punct pentru fiecare idee plasată corect)

5 7 4 1 3 2 6 8

C. (18 puncte: 3 puncte pentru răspunsul corect la fiecare din cerințele 1, 2, 3 și 9 puncte la cerința 4)
1. Transcrierea unei structuri care indică un motiv pentru care Micul Prinț consideră că floarea sa e mai valoroasă
decât toate florile din grădină laolaltă: de exemplu: „fiindcă pe ea am udat-o eu cu stropitoarea”/ „Fiindcă pe ea
am adăpostit-o eu cu paravanul.”/ „Fiindcă pentru ea am ucis omizile.”/ „Fiindcă pe ea am ascultat-o cum se
plângea, ori cum se lăuda, ori câteodată chiar şi cum tăcea.”/ „Fiindcă ea e floarea mea!”.
3 puncte pentru răspunsul corect și complet, sub formă de enunț;
2 puncte în cazul în care răspunsul, corect și complet, nu este formulat sub forma unui enunț;
0 puncte pentru lipsa răspunsului sau răspuns greșit.

2. Numirea unei calități pe care trebuie să o aibă Micul Prinț pentru a îmblânzi vulpea: răbdarea („Trebuie să ai
foarte multă răbdare”).
1 punct pentru formularea răspunsului sub formă de enunț;
2 puncte pentru numirea trăsăturii;
0 puncte pentru lipsa răspunsului sau răspuns greșit.

3. Explicarea motivului pentru care „joia e o zi minunată!” pentru vulpe, de exemplu: Vânătorii merg joia să joace
cu fetele din sat, așa încât vulpea e liberă să se plimbe până la vie, fără teama de a se întâlni cu aceștia.
1 punct pentru formularea răspunsului sub formă de enunț;
2 puncte pentru explicarea clară și nuanțată; 1 punct pentru explicare ezitantă, schematism;
0 puncte pentru lipsa răspunsului sau răspuns greșit.

4. Prezentarea semnificației fragmentului dat, de exemplu: Oamenii nu știu să valorifice timpul, pierzând clipe
prețioase pentru lucruri lipsite de importanță și neglijând comunicarea cu semenii lor. Ei pot obține aproape tot
ceea ce își doresc cu bani, însă nu pot cumpăra prietenia.
1 punct pentru numerotarea rândurilor;
8 puncte pentru prezentare clară, nuanțată; 4 puncte pentru explicare ezitantă, lacunară;
0 puncte pentru lipsa răspunsului sau răspuns greșit.

D. (20 de puncte)
Exprimarea, în maximum 20 rânduri, a opiniei cu privire la calitățile pe care trebuie să le dovedim într-o
prietenie.
1 punct pentru numerotarea rândurilor;
3 puncte pentru exprimarea unei opinii pertinente;
8 puncte pentru prezentarea detaliată a cel puțin două calități care trebuie dovedite într-o prietenie
(prezentarea clară, nuanțată: 8 puncte: 4 puncte+4 puncte; prezentare ezitantă: 4 puncte: 2 puncte+2
puncte; încercare de prezentare: 2 puncte: 1 punct+1 punct);
3 puncte pentru valorificarea textului citat;
2 puncte pentru coerența exprimării (în totalitate: 2 puncte; parțial: 1 punct);
3 puncte pentru respectarea normelor de ortografie, de punctuație și pentru lizibilitate (1 punct+1 punct+1
punct).

1
SUBIECTUL al II-lea________________________________________________ 30 de puncte
A. (12 puncte: 3 puncte pentru fiecare răspuns corect)
1. Precizarea numărului de runde ale unei partide a jocului ,,Micul Prinț”: 16 runde.
3 puncte pentru răspunsul corect, inclus în enunț;
2 puncte pentru răspunsul corect, neinclus în enunț;
0 puncte pentru răspunsul greșit sau lipsa răspunsului.

2. Menționarea avantajului jucătorului care a luat ultimul cartonaș: Jucătorul care a luat ultimul cartonaș întoarce
din nou din unul din cele 4 teancuri împărțind atâtea cartonașe câți jucatori sunt;/ este primul care își alege
cartonașul pentru a continua construcția planetei sale.
3 puncte pentru răspunsul corect, inclus în enunț;
2 puncte pentru răspunsul corect, neinclus în enunț;
0 puncte pentru răspunsul greșit sau lipsa răspunsului.

3. Precizarea momentului când trebuie ca un jucător să returneze 3 cartonașe cu baobabi: Un jucător trebuie să
returneze 3 cartonașe cu baobabi dacă acesta ajunge să își așeze un al treilea baobab pe planeta lui.
3 puncte pentru răspunsul corect, inclus în enunț;
2 puncte pentru răspunsul corect, neinclus în enunț;
0 puncte pentru răspunsul greșit sau lipsa răspunsului.

4. Explicația folosirii semnului exclamării după titlul a două secțiuni: Semnul exclamării s-a folosit după titlul celor
două secțiuni (Atenție la baobabi! și Vulcanii!) pentru a atrage atenția asupra faptului că acestea sunt secțiunile
unde se pot pierde puncte și unde jucătorii trebuie, în anumite condiții, să returneze cartonașe.
3 puncte pentru răspunsul corect, inclus în enunț;
2 puncte pentru răspunsul corect, neinclus în enunț;
0 puncte pentru răspunsul greșit sau lipsa răspunsului.

B. (18 puncte)
Descrierea unui joc de echipă în maximum 15 rânduri
1 punct pentru numerotarea rândurilor;
2 puncte pentru alegerea unui joc conform cerinței (joc de echipă);
1 punct pentru precizarea denumirii jocului;
8 puncte pentru prezentarea detaliată a regulilor jocului (prezentarea nuanțată: 8 puncte; prezentare
ezitantă: 4 puncte; încercare de prezentare: 2 puncte);
3 puncte pentru utilizarea descrierii ca mod de expunere predominant;
3 puncte pentru respectarea normelor de exprimare, de ortografie și de punctuație (1 punct+1 punct+
1 punct).

SUBIECTUL al III-lea 20 puncte


(20 de puncte: 2 puncte pentru cerințele 1-3 și 14 puncte pentru cerința 4)

1. Notarea activității pe care o promovează afișul: Activități pentru copii și părinți „Ziua de joacă”.
2 puncte pentru răspunsul corect, inclus în enunț;
1 punct pentru răspunsul corect, neinclus în enunț;
0 puncte pentru răspunsul greșit sau lipsa răspunsului.

2. Indicarea datei și a locului desfășurării activității promovate: 8 septembrie, București (Grădina Botanică).
2 puncte pentru răspunsul corect, inclus în enunț;
1 punct pentru răspunsul corect, neinclus în enunț;
0 puncte pentru răspunsul greșit sau lipsa răspunsului.

3. Menționarea celor două elemente care simbolizează joaca: mingea de fotbal, mingea de tenis etc.
2 puncte pentru răspunsul corect, inclus în enunț;
1 punct pentru răspunsul corect, neinclus în enunț;
0 puncte pentru răspunsul greșit sau lipsa răspunsului.

4. Ilustrarea relației dintre mesajul scris și cel vizual în maximum 10 rânduri:


1 punct pentru numerotarea rândurilor;
8 puncte pentru prezentarea detaliată a relației dintre mesajul scris și cel vizual (prezentarea clară,
nuanțată: 8 puncte; prezentare ezitantă: 4 puncte; încercare de prezentare: 2 puncte);
2 puncte pentru pentru coerența exprimării (în totalitate: 2 puncte; parțial: 1 punct);
3 puncte pentru respectarea normelor de ortografie, de punctuație și pentru lizibilitate (1 punct+1 punct+1
punct).