Sunteți pe pagina 1din 1

ANEXA 5

MODEL
PROCES-VERBAL
Nr.____/______________

Incheiat intre:

D-l/D-na______________________________________, in calitate de formator


acreditat

Si
_______________________________________, in calitate de sef comisie EMC a
OAMGMAMR-Filiala _______________,

Cu ocazia finalizarii cursului cu tema:

Creditat cu_________________conform adresei CNEMC nr._____/____________

Perioada de desfasurare a cursului:_____________________________


Locul de desfasurare a cursului:________________________________
Numar persoane inscrise:______________________________________
Numar cursanti prezenti:______________________________________

S-au predat urmatoarele documente:


- Catalogul de curs completat si semnat
- Lista de prezenta cu semnatura a cursantilor pentru fiecare zi de curs
- Documentele de evaluare (teste initiale, finale, chestionar de evaluare a
cursului/formatorului)

Mentiuni speciale (daca este cazul)________________________________________

Am predat: Am primit: