Sunteți pe pagina 1din 2

Specialitatea

Durata (h)
Semnătura Semnătura
Data

Materialul predat persoanei celui care a


intrsuite instruit

OUG 52/2015 pentru modificarea și


Septembrie
14.09.2018

completarea Legii nr. 307/2006, cap I şi II

2 ore
din Norme generale de apărare împotriva
incendiilor.

Planurile de protecție împotriva incendiilor


Octombrie
19.10.2018

(planul de evacuare, planul de depozitare a

2 ore
materialelor periculoase și planul de
intervenție).
16.11.2018

Noiembrie

O.M.A.I. 163/2007
Evacuarea fumului în caz de incendii. 2 ore

Legea nr. 307/2006


Decembrie
14.12.2018

HOTĂRÂRE nr. 537 din 6 iunie 2007


2 ore

privind stabilirea şi sancţionarea


contravenţiilor la normele de PSI

Normativul de siguranță la foc a


construcțiilor indicativ P 118-99, din
18.01.2019

Ianuarie

07.04.1999
2 ore

Protecţia golurilor la propagarea


incendiilor (uşi rezistente la foc, instalaţii
speciale, etc.)
15.02.2019

Februarie

O.M.A.I. 163/2007
2 ore

Norme de PSI la exploatarea construcțiilor,


instalațiilor și altor amenajări.
15.03.2019 I.6 – 1998 Normativ pentru proiectarea și
executarea sistemelor de alimentare cu gaze
Martie

2 ore
naturale.
Instrucţiuni pentru utilizarea gazelor
naturale.
OUG 52/2015 pentru modificarea și
completarea Legii nr. 307/2006 privind
12.04.2019

apărarea împotriva incendiilor.


Aprilie

2 ore
Diminuarea riscului de incendiu (ex. control
PSI, măsuri după control, responsabilităţi,
termene, rezolvare sau sancţionare).
17.05.2019

Tipuri de focare în caz de incendiu şi modul

2 ore
Mai

de combatere în faza incipientă cu stingă-


toare portabile de incendiu.

I.13 – 2005 Normativ pentru proiectarea,


7.06.2019

executarea și exploatarea instalațiilor de


Iunie

2 ore

încălzire centrală.
Mijloace de încălzire (locale şi centrale).