Sunteți pe pagina 1din 4

Unirea Principatelor - 24 ianuarie 1859

Unirea În 24 ianuarie 1859 a avut loc Mica Unire – Unirea


Principatelor Române, sub conducerea lui Alexandru
Principatelor Ioan Cuza.

Mica Unire
24 ianuarie
1859

twinkl.com

Unirea Principatelor - 24 ianuarie 1859 Unirea Principatelor - 24 ianuarie 1859

Unirea Principatelor Române a reprezentat primul Unirea din anul 1859 a fost rezultatul acțiunilor
pas esențial pe calea înfăptuirii statului român. desfășurate de revoluționarii români, dar și de
condițiile externe (Războiul din Crimeea).

twinkl.com twinkl.com
Unirea Principatelor - 24 ianuarie 1859 Unirea Principatelor - 24 ianuarie 1859

Primul pas s-a făcut prin convocarea adunărilor În 5 ianuarie 1859 Alexandru Ioan Cuza este ales
ad-hoc, din Moldova și Țara Românească. domnitor al Moldovei, câteva zile mai târziu, în 24
ianuarie, el devine și domn al Țării Românești.

twinkl.com twinkl.com

Unirea Principatelor - 24 ianuarie 1859 Unirea Principatelor - 24 ianuarie 1859

24 ianuarie 1859 devine data la care s-a realizat Alexandru Ioan Cuza, născut la data de 20 martie
unirea Moldovei și a Țării Românești, prin numirea 1820 provenea dintr-o veche familie de boieri
lui Alexandru Ioan Cuza ca domn al ambelor moldoveni.
Principate.

twinkl.com twinkl.com
Unirea Principatelor - 24 ianuarie 1859 Unirea Principatelor - 24 ianuarie 1859

Capitala noului stat format va fi la București, Pe stema noului stat vor fi reprezentate simbolurile
steagul țării va fi tricolorul: albastru, galben, roșu. Moldovei – zimbrul și al Țării Românești – vulturul.

twinkl.com twinkl.com

Unirea Principatelor - 24 ianuarie 1859 Unirea Principatelor - 24 ianuarie 1859

Începând cu anul 1862, statul format a primit În timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza,
numele de România. a fost introdusă obligativitatea și gratuitatea
învățământului primar.

ROMÂNIA

twinkl.com twinkl.com
Unirea Principatelor - 24 ianuarie 1859 Unirea Principatelor - 24 ianuarie 1859

Mihail Kogălniceanu a fost prim-ministru al Alexandru Ioan Cuza a murit în anul 1873, în
Principatelor Unite. Germania, dar e îngropat la Biserica Trei Ierarhi
din Iași.
(1863-1865)

twinkl.com twinkl.com

Unirea Principatelor - 24 ianuarie 1859 Unirea Principatelor - 24 ianuarie 1859

Începând cu anul 1862, statul format Idei pentru desfășurarea activității:


a primit numele de România. - se citesc informațiile de pe un cartonaș, apoi se adresează,
clasei, întrebări referitoare la cele citite.
- cartonașele se pot decupa și lipi pe un poster care are în
centru imaginea lui Alexandru Ioan Cuza.
- se scriu pe tablă noțiuni-cheie (de ex.: Principatele,
1862, stemă, 24 ianuarie, Mihail Kogălniceanu,
etc.), elevii notează pe caiete informații despre
aceste noțiuni, pe care le aud, atunci când cadrul
didactic lecturează informațiile de pe cartonașe.
twinkl.com twinkl.com