Sunteți pe pagina 1din 2

PROCES VERBAL ,

Încheiat astăzi , ................. , în cadrul şedinţei cu părinţii elevilor


clasei …….. .
Ordinea de zi cuprinde :
1. Analiza la începutul clasei a X a (an şcolar 2016 – 2017); Factorii ce favorizează
succesul şcolar;
2. Alegerea Comitetului de Părinţi. Responsabilităţile membrilor Comitetului de
părinţi;
3. Planificarea anuală a şedinţelor şi lectoratelor cu părinţii;
4. Colectarea si actualizarea datelor personale ale copiilor şi părinţilor, a
documentelor şi informaţiilor necesare pentru completarea documentelor şcolare
şi a fişelor psihopedagogice ale elevilor;
5. Prezentarea Regulamenului de Organizare si Functionare a Unitatilor in
Invatamantul Profesional si Regulamentului de Ordine Interioara precum si a
sanctiunilor aplicate in cazul incalcarii acestora;
6. Prezentarea Structurii anului scolar precum si a Perioadelor Practicii comasate;
7. Alte discutii;

La şedinţă sunt prezenţi ...... părinţi din totalul de …… , un număr


de ....... lipsind motivat , iar restul de ............ nemotivat .

Este ales prin vot Comitetul de Părinţi şi, de asemenea, Profesorul


Diriginte precizează responsabilităţile membrilor Comitetului de părinţi

COMITETUL DE PĂRINŢI AL CLASEI

NR. Funcţia în cadrul Comitetului de


Numele şi prenumele părintelui
CRT. părinţi

1. Preşedinte
2. Vicepreşedinte
3. Membru
4. Membru
5. Membru

Drept pentru care a fost încheiat prezentul proces verbal .


Întocmit ,
Participanţii la şedinţa cu părinţii clasei ……… din data de ......................

Nr. Numele şi prenumele părinţilor Semnătura


crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

S-ar putea să vă placă și