Sunteți pe pagina 1din 4

Program de detectie timpurie si

interventie pentru elevii aflati in risc


de abandon scolar

ARGUMENT Ignoranţa familiei, folosirea copiilor cu prioritate în muncile din


gospodărie în defavoarea şcolii, familii dezorganizate, lipsa unui model în familie,
neacomodarea la trecerea de la un ciclu de învăţare la altul, lipsa motivaţiei, handicapul,
plecarea părinţilor în străinătate şi rămânerea copiilor în îngrijirea rudelor sau vecinilor sunt
factori de formare şi de dezvoltare a acestei probleme, iar neimplicarea şcolii, lipsa
perspectivelor după terminarea şcolii, nivelul de trai scăzut al familiei, repetenţia pot fi factori
de menţinere şi activare.
Astfel, elevii marginalizaţi, care nu fac fată cerinţelor şcolare, ai căror părinţi nu au
posibilităţi materiale şi nu au nici o perspectivă după terminarea şcolii au o stimă de sine
scăzută, trec prin frustrare şi stres, nemulţumire îngrijorare şi neîncredere dezvoltând
comportamente de anxietate, implicare în alte activităţi, izolare, neimplicare, abandon.

OBIECTIVE:

- dezvoltarea la elevi a deprinderilor de autocontrol, autoreglare a comportamentului propriu de


învățare;
- determinarea surselor de autoreglare motivațională și afectivă în învățare la elevi;
- valorizarea si valorificarea abilităților de comunicare şi interrelaţionare;
- realizarea unui dialog activ – aplicativ cu părinții în vederea îmbunătățirii relațiilor școală-familie;

GRUPUL ŢINTĂ:

- elevii aflaţi în situaţie de risc;


- părinţii;
- cadrele didactice;

PARTENERI:

- Cabinetul Şcolar de Asistenţă Psihopedagogică ;


- Consiliul Elevilor pe Şcoală;
- Comisia de Activităţi Extracurriculare;
- Comisia Diriginţilor claselor 0-VIII;
-Secretariatul Şcolii.

PLAN DE ACTIVITĂŢI

ACTIVITATEA OBIECTIVE RESURSE/ DATA OBSERVAȚII RESPONSABILI


GRUP ŢINTĂ
Identificarea
Stabilirea planului
nevoilor şcolii Membrii Septembrie Coordonator
de activităţi Stabilirea sarcinilor
comisiei 2014 disrtribuire sarcini comisie
pentru membrii
comisiei
- Profesor-
Constituirea identificarea Cabinetul Şcolar de psiholog:
grupului grupului P-VIII Permanen Asistenţă Daniela Amza
ţintă ţintă(elevii t Psihopedagogicăşi cadrele didactice
aflaţi în de la clasele
situaţie de P- VIII
risc)
Utilizarea Profesor-
Realizarea de unor Cadre Participarea la psiholog:Da
materiale instrumente didactice Permanen comisiile niela Amza
didactice de lucru t metodice şi memebrii
pentru orele comisiei
de OCV cu
temele:
Controlul
emoțiilor;
,,Ce mă ajută Identificarea Elevii Semestru Cabinetul de Profesor-
când mă nevoilor lI Asistenta psiholog:Da
simt…’’ copilului Psihopedagogi niela Amza
ca şi memebrii
Comisia comisiei
Diriginţilor
Consilierea Adaptarea și Grupul Permanen Cabinetul de Profesor-
psihopedagogi integrarea ţintă et -la Asistenta psiholog:Da
că a elevilor / școlară și cerere Psihopedagogi niela Amza
părinților socială ca şi memebrii
Prevenirea Cadrele comisiei
eșecului didactice
școlar
Vizionarea Identificarea Cabinetul de Profesor-
unor filme comportame Grupul Semestru Asistenta psiholog:Da
educative ntelor ţintă l II Psihopedagogi niela Amza
delicvente şi ca şi memebrii
a comisiei
consecinţelor Consiliul
elevilor pe
şcoală
Întocmirea Monitorizare
periodică a situaţiei Cadrele Lunar Secretariatul Secretariatu
a situaţiei absenteismul didactice şcolii l şcolii şi
privind ui responsabil
absenţele ul comisiei
pentru fiecare
clasă