Sunteți pe pagina 1din 1

PROCURĂ

Nr. ____

Mun. Chişinău Data_____

„______________” SRL, cu sediul în: _______________________________cu nr. de


înregistrare/IDNO__________, în persoana Administratorului, ____________________, care
acţionează în baza statutului, împuterniceşte pe
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________să reprezinte
interesele Societăţii în faţa tuturor organelor competente, inclusiv Ministerul Afacerilor
Interne, Biroul Migraţie şi Azil, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, Agenţia Naţională
pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Ministerul Economiei şi alte subdiviziuni subordonate,
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene etc., referitor la invitarea, legalizarea
şederii în Republica Moldova şi angajarea/detaşarea persoanelor străine în cadrul Societăţii,
precum şi prelungirea termenului de şedere pentru persoanele străine angajate în cadrul
Societăţii.
În acest scop mandatarul va avea toate împuternicirile pentru a semna orice document în
numele Societăţii, va da declaraţii, va achita orice taxe percepute de aceste instituţii, cu
dreptul de a primi orice act sau răspuns, certificate şi adeverinţe, depunerea cererilor,
demersurilor, în vederea perfectării tuturor actelor şi formalităţilor necesare pentru invitarea,
înregistrarea şederii legale, obţinerea şi ridicarea permiselor de muncă şi şedere a cetăţenilor
străini, antrenaţi în activitatea de muncă pe teritoriul Republicii Moldova şi anume în cadrul
Societăţii.

În acest scop mandatarul va semna ori de câte ori va fi necesar şi va îndeplini toate
acţiunile şi formalităţile legate de această împuternicire.

Procura este valabilă pe un termen de trei ani.

Semnătura mandantului _______________________________