Sunteți pe pagina 1din 2

Cuprins

1. Introducere ................................................................................................................................1
2. Istoria întreprinderii și caracteristica întreprinderii...................................................................2
3. Descrierea și analiza lucrului secțiilor principale și
auxiliare......................................................................................................................................4
3.1 Laboratorul CTCM, obligațiuni de serviciu
4. Descrierea schemelor tehnologice de preparare a produselor din struguri.................................7
4.1 Caracteristica materiei prime și productiei finite
4.2 Pierderile și deșeurile
5. Descrierea utilajul tehnologic......................................................................................................12
5.1 Automatizarea proceselor de producere
6. Protecția muncii............................................................................................................................18
7. Standardizarea controlului materiei prime și finite......................................................................21
8. Bibliografia...................................................................................................................................22

Raport la practica inginerească


Mod Coala № document. Semn. Data
Elaborat Davidescu C. Litera Coala Coli
Verificat Arhip V.

N. contr.
Aprobat
Ministerul Educaţiei şi a Ştiinţei al Republicii Moldova
Universitatea Tehnică a Moldovei
Catedra Tehnologia Vinului