Sunteți pe pagina 1din 5

1. Analiza dimensionala. Notiuni de baza. Sisteme de unitati de masura.

Analiza dimensională este un instrument de principiu folosit în fizică, chimie și tehnică la


înțelegerea situațiilor care implică utilizarea combinată a mai multor mărimi fizice. Este
un instrument uzual al oamenilor de știință și inginerilor pentru a verifica plauzibilitatea
diferitelor tipuri de unități de măsură derivate, a consistenței ecuațiilor și a metodelor de
calcul. Este folosită de asemenea pentru a face ipoteze pertinente asupra fenomenelor
fizice care să fie verificate experimental sau prin teorii mai evoluate.
Metoda de lucru algebric cu dimensiuni
 verificarea corectitudinii scrierii relațiilor fizice;
 obține rezultate noi din considerente pur dimensionale;
Principiul omogenități
Orice relație fizică (între mărimi) trebuie să treacă într-o relație matematică între
numere. Pentru acestea termenii unei relații trebuie să fie omogeni = să aibă
aceaṣi dimensiune = echidimensionali
Sisteme de unitati de masura: SI (lungime-m; masa-kg; timp-s; temperatura- K;
intesitate- A; masa molara- mol)
CGS (lungime- cm; masa- g; timp- s)
MKfS (forta;masa; lungime;timp)

2.Sistemul international. Clasele de unitati.


Clasele de unitati :

 unitati de masura fundamentale( lungime-m; masa-kg; timp-s; temperatura- K;


intesitate- A; masa molara- mol)
 unitati e masura derivate din cele fundamentale (volumul-l/m3; aria-m2 ;
densitatea- kg/m3;viteza- m/s)
 unitati de masura derivate cu denumiri speciale (forta-N; lucrul mecanic=energia-j;
presiune-Pa; tensiune-V; putere-W)
 unitati de masura derivate coerente (viscozitatea dinamica-Pa*s; fluxul termic- W/m2;
coef. de transmitere a caldurii-W/(m2*K)

3.Det. ecuatiei matem.la descrierea unui process industrial cu ajutorul teoremei din
caddrul analizei dimensionale.

Fie f=(m,V,Ec)=0 , o relație funcțională pentru energia cinetică a punctului material,


unde: m este masa, V este viteza și Ec este energia cinetică.
Mărimi fundamentale pentru Ec: m,V.
Mărimea derivată:Ec .
Ec=mr1Vr2
[E]=ML2 T-2 ; [m]= M; [V]=LT-1
ML2T-2 = (M)r1 (LT-1)r1
Deci r1=1; r2=2  Ec = Ct * mV2,
Unde Ct=const.
4.Elementele care determina un fenomen de transfer.

Orice proces de transportare a unui sistem este conditionat si determinat de urmatoarele


elemente: a)Proprietatea transportata-care reprezinta obiectul de transport.Cele mai importante
proprietati ale ingineriei sunt:impulsul,temperatura,masa.

b)Mediul de transport-spatiul in care se desfasoara transportul de proprietate.Tipuri de mediu:

Omogen-o singura faza; Eterogen-mai multe faze; Stationar sau mobil; Solid sau lichid.

c)Purtatorii de proprietate-elementele materiale ale fluxului care se incarca cu proprietate o


transporta si se descarca de o anumita cantitate de proprietate.Exista: de tip
molecular(molecule,ioni,electroni); de tip convectiv(virtejuri,macroformatiuni ale fluxului);de
tip radian(fotonii care conduc energia electromagnetica).

d)Mecanismele de transport-sunt determinate de catre tipul purtatorilor de transport:* Transport


prin mecanism molecular(se realizeaza prin miscarea neintrerupta a moleculelor care prin
ciocniri ocazionale intre ele isi schimba o cantitate de proprietate); *Transportul prin mecanism
convectiv(este conditionat de curentul fluidului si cirespunde deplasarii macroformatiunilor
fluidului incarcati cu proprietate transportata);* Transportul prin mecanism radian(purtatorii de
tip radian parcurg traectoriile sale rectilinii fara ciocniri si interferente intre punctul de pornire si
cel de destinatie).

5.Da-ti definitie si scrieti ecuatiilor principalelor crieterii de similitudine


hidrodinamica:Eu,Fr,Re.

_Criteriul lui Reynolds-caracterizeaza regimul hidrodinamic si este o masura a raportului fortelor


de inertie si de frecare interna:Re=ω*d*ρ/μ. Unde:ω-viteza medie a curentului[m/s];d-diametrul
conductei[m];ρ-densitatea fluidului[kg/m3];μ-viscozitatea fluidului[Pa*s].

_Criteriul Froude este raportul dintre forta de inertie si forta de gravitatie: Fr=ω2/gd; Unde:g-
acceleratia caderii libere[m/s2].

_Criteriul Euler-reprezinta o masura a raportului dintre fortele presiunii si ale inertiei :


Eu=Δp/ρω2.Unde:Δp-diferenta de presiune[Pa].

6.Presiunea hidostatica.I si II proprietate a presiunii hidrostatice.unitati de masura a


presiunii statice.

In hidraulica este cunoscuta notiunea de presiune ce reprezinta o forta exercitata asupra unitatii
de suprafata a fluidului :P=Fp/A[N/m2].

Presiunea hidrostatica este caracterizata de doua proprietati: I proprietate: stimuleaza


presiunea,actioneaza in toate punctele unui volum de lichid in sensul normalei interferentelor la
suprafata de actiune. II proprietate: valorile de presiune hidrostatica intr-un punct oarecare de
volum de lichid este aceeasi valoare in toate directiile spatiului.

Presiune fizica 1Atm=760mmHg=101325Pa=1,033*104 [kg*m/s2/m2];

Presiunea tehnica 1At=735mmHg =1[kg*f/m2]=9.8*104Pa.


7 . Bazele hidraulicii tehnice. Clasificarea şi proprietăţile fluidelor.
• Bazele hidraulicii tehnice

În industria alimentară sunt răspîndite operaţii de răspîndire operaţii de deplasare a fluidelor.


Aceste operaţii se numesc operaţii hidromecanice.

Fluid perfect-un fluid ipotentic cu incompresibilitate absolută .

Fluid real-e caracterizat prin compresibilitate ,are densitate, viscozitate, are rezistenţă la rupere
nulã ,se poate uşor deforma, principala proprietate e fluiditatea .

Curgere-sub actiunea unei tensiuni constante fluidul se deformează. Procesul de deformare


continuă sub acţiunea unei tensiuni.• Clasificarea
Fluidele se clasifică în grupuri: A) Lichide B)Gaze C) Vapori
Caracteristici
Lichidele-puţin compresibile, au proprietatea de a forma suprafața de contact cu alt fluid,cu
fluidele nemiscibile formează suprafaţă de separare.

Gazele-fluide care ocupă tot volumul ,sunt compresibile,sunt permanente cînd temperatura e
superioară ,sunt uşor deformabile .
Vapori-ocupă tot volumul,se mişcă ,sunt caracteristice prin densitate și concentraţie.
Proprietăţile fluidelor reale.

A) Densitateate-raportul dintre masă și volum . *au proprietatea de a forma suprafața de contact


cu alt fluid.ρ=m/v [kg/m3], ρ=ρ0 T0p/TP0 , ρ0=M/22.4 , ρam=y1ρ1+y2ρ2+…ynρn B)Greutatea
specifica : y(gama )=mg/v=ρg C)Viscozitatea: 1.Dinamica-μ(PaS) 2.Cinematica-ʋ(m/s2)

8.Definiti viscozitatea dinamica,densitatea,greutatea specifica.Scrieti ecuatia si explicati


fiecare termen.
Viscozitate –o marime ce caracterizeaza fluidul aflat in miscare si e reprezentat de
rezistenta care se opune miscarii fluidelor datorita fortelor de miscare interna.Viscozitatea
dinamica -μ(PaS).
Desitatea- este o mărime fizică folosită pentru descrierea materialelor și definită ca masa
unității de volum. ρ=m/v[kg/m3]
Greutatea specifica - se definește ca greutatea unei unități de volum din acea substanță.
Se noteaza cu litera greacă ‫( ץ‬gamma). Greutatea specifică se calculează deci ca raportul dintre
greutatea și volumul unui corp; : y(gama )=mg/v=ρg unde: unde y (gamma) este greutatea
specifică, ρ (rho) este densitatea, iar g este accelerația gravitațională.Unitatea de măsură în
Sistemul Internațional este N/m.

9.Hidrostatica .Notiuni generale.Legile repausului fluidelor.

Hidrostatica-studiaza legile de baza a echilibrului fluidelor si interactiunea dintre fluide cu


suprafetele care intra in contact.Sunt doua tipuri de echilibru:absolut(cind fluidul si sistemul de
referinta sunt mobile),Relativ(fluidul e in echilibru iar sistemul de referinta e mobil) .Indiferent
de forma de echilibru asupra fluidului influenteaza forte de greutate si presiune ce in fenomene
de transfer se numesc:forta masica/de suprafata.FORTA MASICA- actioneaza in fiecare punct al
fluidului si e determinata de cimpul de forte externe in care se afla echilibru.Presiune-forta
exercitata asupra unitatii de suprafata a fluidului.
10.Fluidele reale si perfecte. Clasificarea fluidelor. Proprietatile fluidelor reale.

Fluid perfect-este un fluid ipotetic cu imcromposibilitate nula.Fluid real-este caracterizat prin


viscozitate,rezistenta,la rupere nula se poate usor deforma,proprietatea principal este fluiditatea.

Clasificarea fluidelor:fluidele se clasifica in urmatoarele grupuri:lichide,gaze si vapori.Toate


aceste grupuri pot fi evaluate dupa caracteristici:
a)Lichidele sunt putin compresibile au proprietatea de a forma suprafata de contact cu alt fluid,cu
fluidele nemiscibile formeaza suprafata de separare
b)Gazele sunt fluide care ocupa intreg volumul sunt foarte compresibile sunt permanente atunci
cind temperature lor este superioara au deformatie usor.
c)Vaporii sunt fluide care ocupa intreg volumul,au proprietatea de a se misca sunt caracterizate
prin densitate si concentratie.
Proprietatea fluidelor reale:densitatea-masa unitatii de volum ρ=m/V; [kg/m3]
Greutatea specifica γ=mg/v=ρg[N/m3]
Viscozitatea este de 2 tipuri: a)Dinamica μ(Pa*s)si (cP)cgs b)Cinematica ν(m2/s)

11.Explicati forma ecuatiei de echilibru a lui Euler. Notiunea si deducerea fiecarui termen.

Ecuatia de echilibru al lui Euler ne arata ca presiunea unui lichid in stare de repaos variaza doar
in directia vertical si are acelasi valoare in toate punctele planului orizontal,astfel toate ecuatii le
arata in felul urmator:

-ρg-νp/νz=0

dp+ρgdz=d(p+ρgz)=0 z-inaltimea penzometrica

Dupa integrarea acestei ecuatii obtinem variant simplificata ai ecuatiei fundamentale


hidrostaticii:Savantul Euler a utilizat aceasta ecuatie pentru 2 plane orizontale erbitrar paralele
intre ele,astfel demonstrind ca presiunea pe plan orizontal estea ceeasi
oriunde:z1+P1/ρg=z0+p0/ρg,unde:z1,z0-nivelurile de dispozitie a punctelor arbitrare a volumului
de lichid deasupra planului orizontal.

12.Deducerea ecuatiei frundamentale ale hidrostaticii

Conform ecuatiei hidrostatice:

p=p0+ρgh; p1=p0+ρg(z0-z1)=p0+ρgh

Ecuatia fundamental a hidrostaticii ne demonstreaza ca presiunea hidrostaticii in oricepunct de


lichidaflata in stare de repaos este egala cu suma dintre presiunea la suprafata si presiunea unei
coloane de lichid la o inaltime oarecare.

P=ρgh P=p0+p