Sunteți pe pagina 1din 2

„Colind” de Arcadie Suceveanu

Motivul literar Stările eului liric

În poezia „Colind” de Arcadie Suceveanu, motivul În poezia „Colind” de Arcadie Suceveanu,


nostalgiei este redat cu ajutorul imaginilor vizuale starea de spirit nostalgia este redată cu ajutorul
„Ninge curat” „ aude/un cântec” ș.a. Ele sugerează că metaforelor „ geamul plâns” „ dezastre de
eul liric își amintește un pastel de iarnă, lângă părinți: fulgi” și a imaginilor auditive „ aude un
Comparația „ ninge curat ca într-un dor de moarte” și cântec” „ tăcerea lor însingurată” ș.a , ce
epitetul „ geam plâns”. exprimă un spirit de tristețe și de dor după
părinții săi.

Figuri de stil Mesajul global

 Metafora „ceasul lumii” are la bază o imagine


vizuală și este constituită printr-un transfer de sens.
Metafora sugerează trecerea timpului și dorința eului
de a se împotrivi destinului. Alte figuri de stil ce
reflectă acceiași semnificație sunt : metafora „ fier cu
zimți”, epitetul „ noroase ace” ș.a.
 Repetiția „lerui-ler” are la bază o imagine
auditivă și este constituită prin reluarea secvenței
„ lerui-ler”. Repetiția sugerează nașterea domnului și
trecerea timpului. Alte imagini artistice ce reflectă
acceiași semnificație sunt : imagini auditice „cântec”
și „fier cu zimți” ș.a.

Simbolul

„Geam plăns” ; „ noaptea” ; „brazii” ; „ munții” și „ Două făclii / doi pomi”


„Colind” de Arcadie Suceveanu
Motivul literar Stările eului liric

 Nostalgiei  Dor de moarte


 Morții  Nostalgie
 Naturii  Resemnare
 Destinului  Îngrijorare

Figuri de stil Mesajul global

Metafora „ceasul lumii”


Repetiția „lerui-ler’’
Comparația ,,ninge curat ca într-un dor de moarte’’
Epitet ,,ninge curat’’
Epitet ,,geam plâns’’
Hiperbola ,, dezastre mari / se-ntâmplă-n cer’’
Epitet ,,ninge-a veșnicie’’
Metafora ,, brazii miros a naștere în munți ’’

Simbolul

„Geam plăns” ; „ noaptea” ; „brazii” ; „ munții” și „ Două făclii / doi pomi”