Sunteți pe pagina 1din 3

,,Malul Siretului’’ de Vasile Alecsandri

Motivul literar Stările eului liric

În pastelul ,,Malul Siretului’’ de Vasile Romanciuc, În pastelul ,, Malul Siretului’’ de Vasile


motivul trecerii ireversibile a timpului este elucidat Alecsandri, motivul admirației este creat cu
de comparațiile ,,Arborii [..] ca fantasme se ridică’’ ajutorul motivului trecerii ireversibile a
și ,, Râul se-ncovoaie ca un balaur’’ ș.a. , aceste
timpului ce contemplează starea de spirit a
comparații ajut la crearea dragostei față de lumea
înconjurătoare. eului liric și anume dragostea față de lumea-
nconjurătoare.

Figuri de stil Mesajul global

În pastelul ,,Malul Siretului’’ de Vasile Alecsandri, În pastelul ,,Malul Siretului’’ de Vasile


epitetul cromatic ,, malu-i verde’’ are ca procedeu de Alecsandri, mesajul global constă în dragostea
formare atribuirea substantivului ,,mal’’ față de țară ce este redată de o mulțime de
determinativul ,,verde’’, această figură de stil crează imagini artistice (vizuale, auditive)
o imagine vizuală a pastelului dimineții.

Simbolul
,,Malul Siretului’’ de Vasile Alecsandri

Motivul literar Stările eului liric

 Fantasmelor  Resemnare
 Trecerea ireversibilă a timpului  Meditație
 Comunicarea om-natură  Admirație
 Dimineții
 Apei
 Iubirii

Figuri de stil Mesajul global

Comparația ,, Aborii [..] ca fantasme se ridică’’, Dragostea față de țară


,,Râul se-ncovoaie ca un balaur’’
Personificarea ,, raza mișcă’’
Metafora ,,solzii de aur’’
Epitet metaforic ,, șopârla de smarald’’
Metafora ,, nisipul cald’’
Epitetul cromatic ,, malu-I verde’’

Simbolul
,,Malul Siretului’’ de Vasile Alecsandri

S-ar putea să vă placă și