Sunteți pe pagina 1din 1

ELEV PĂRINTE

VIOLENŢA FIZICĂ

Deprecierea Lipsa orelor de dirigenţie care


imaginii şcolii tratează tema nonviolenţei
Lipsa spaţiilor destinate
V activităţilor recreative Lipsa pazei
Inaplicabilitatea
I regulamentelor Cauze legate de Devieri
managementul comportamentale
O şcolii V
L Regulamente Carenţe Timiditate I
şcolare ineficiente
E legislative
Cauze de O
N ordin genetic Carenţe afective L
Ţ Incoerenţă Factori
E
legislativă Surse de individuali:
A violenţă biologici şi N
Eşecuri, inadaptare
asociate psihologici
Lipsa de şcolii Ţ
E supraveghere VIOLENŢA A
M ŞCOLARĂ
Dispariţia modelului
Cauze de natură
O pedagogică social / tradiţional
V
Lipsa de
Ţ autoritate (şcoală/familie) Potenţial
E
financiar
I Factori de mediu R
O socio - familial
Evaluarea Cauze B
N necorespunzătoare
morale
Dezinteres faţă de
şcoală şi profesori A V
A Volum mare de
L I
Agresivitatea, ironia informaţii Influenţa
L mass- Ă O
Ă Lipsa Cauze de ordin socio-
Cauze legate de specificul
vârstei şcolare
media L
comunicării Modificări
economic / familial hormonale E
N
Sentimentul de Lipsa stimei Ţ
Familie singurătate, de de sine
dezorganizată Agresivitate abandon Deficit de A
în familie atenţie

Situaţie economică Consum de alcool Nivelul de educaţie


precară în familie al familiei F
I
Z
PROFESOR SOCIETATE
I
C
Ă

S-ar putea să vă placă și