Sunteți pe pagina 1din 3

Metoda R.A.F.T.

(Rol/Auditoriu/Formă/Temă)

Clasa: a III -a

Aria curriculara: Limbă și comunicare

Disciplina: Limba și literatura română

Unitatea de învățare: România, țara mea

Subiectul lecției: Fragmentul descriptiv- ,,Traian și Dochia”, legendă populară

Comunicarea sarcinii de lucru:

Învăţătoarea va prezenta elevilor un fragment descriptiv din legenda populară ,,Traian


și Dochia”, aflată în manualul de Limba şi literatura română, clasa a III-a, editura Ars Libri.
Cadrul didactic îi va ruga pe ei să citească fragmentul dat.

Activitatea frontală:

Elevii vor identifica personajele din text, dar și alte personaje care ar putea participa .

Activitate individuală:

Cadrul didactic roagă elevii prezenți să îşi aleagă fiecare câte un personaj din
fragment cu care se identifică, dar și alte personaje cu care s-ar identifica și care ar putea
participa la acțiune. Învăţătoarea roagă pe fiecare îşi aleagă un alt personaj căruia să îi scrie,
iar în final să se gândească la o formă de comunicare, de transmitere a unui mesaj. Elevii
trebuie să se gândească şi la ceea ce doresc să transmită personajului ales, adică auditoriului
din postura personajului pe care îl întruchipează.
Rol (5 roluri) Auditoriu Forma Tema
Traian Dochia Scrisoare Aprecierea romanilor față de daci
Dochia Romanilor Invitație Nunta dintre o fată de dac și un
împărat roman.
Un dac rătăcit Dochia și Traian Bilet Îndemn la căsătorie
Cioban Dacului rătăcit Anunț Casătoria lui Traian cu Dochia
Prof. istorie Elevii E-mail Importanța cunoașterii istoriei

Activitatea frontală:

Se vor citi in fața clasei mesajele scrise, specificând atât auditoriul, forma de
comunicare și tema aleasă, dar vor și argumenta de ce și-au ales personajul, respectiv
receptorul mesajului.