Sunteți pe pagina 1din 2

FISA INDIVIDUALA DE EVALUARE

A PERFORMANTELOR PROFESIONALE SI ABILITATILOR PERSONALULUI


PENTRU ANUL/ PERIOADA DE EVALUARE ..............

1. FISA DE IDENTIFICARE A ANGAJATULUI

Numele : ........................................... Prenumele: ........................................ Functia : ........................................;


Data nasterii : .....................................................; Data angajarii in unitate: ................................... ................ .

2. CALIFICATIVUL OBTINUT:

EVALUARE ANUALA GLOBALA


Pentru salariat apreciat potrivit criteriilor de la :
Capitolele 5, 6 SI 7 Punctaj final obtinut Incadrare
Pana la 23 puncte (inclusiv) Foarte slab
Intre 24 – 39 puncte Slab
Intre 40 – 55 puncte Mediu
Intre 56 – 70 puncte Bun
Peste 71 puncte (inclusiv) Foarte bun Punctaj max. 75 pct

Calificativul obtinut ………………………………….. pentru anul/ perioada : …………………………. .

3. EVALUATORI:
Nume, prenume Mihai PETCU
Functia si semnatura: Administrator
Data evaluarii : ..............................

4. RECOMANDARI

..........................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... .

5. COMPETENTA PROFESIONALA (se bifeaza cu „x”)

TIP DE EVALUARE GRAD DE


APRECIERE
1p 2p 3p 4p 5p
A Rezolvarea sarcinilor de serviciu
B Incadrarea in timp a executiei sarcinilor de serviciu
C Abilitati in aplicarea cunostintelor
D Respectarea regulilor si normelor privind realizarea sarcinilor
E Nevoia de autoperfectionare
F Insusirea si respectarea intructiunilor proprii protectia muncii
pentru activitaea desfasurata
G Rezolvarea unor sarcini de exceptie, dificile, care
solicita conditii speciale de competenta si incredere

EVALUARE COMPETENTA PROFESIONALA

Pana la 10 puncte( inclusiv) FOARTE SLAB


Intre 11-17 puncte SLAB
Intre 18-24 puncte MEDIU
Intre 25-31 puncte BUN
Peste 32 puncte (inclusiv, max 35 p) FOARTE BUN
6. NIVELUL DE PERFORMANTA, ADAPTABILITATE LA POST , CARACTERISTICI
PROFESIONALE (se bifeaza cu „x”)

Dimensiuni Niveluri de performanta


profesionale 5p 4p 3p 2p 1p
Calitatea lucrurilor Calitate Calitate Deseori La nivel minim Calitate
-precizie superioara corespunzatoare corespunzatoare al normelor indoielnica
-promtitudine
-economie de materie,
bani si timp
Competenta Inalta Satisfacator Deficit de Cunostinte pt. Nu dispune
-cunostinte aplica ce stie cunostinte maj.actiunilor de cunost.
-deprinderi

Mobilitate /adaptare la Acomodare Mici dificultati Adaptare Adaptare lenta Are nevoie
conditii noi usoara satisfacatoare de instruct.
-durata instruirii

EVALUARE –NIVEL DE PERFORMANTA


Total puncte
Pana la 1-3 puncte Foarte slab
Intre 4-6 puncte Slab
Intre 7-9 puncte Mediu
Intre10-12 puncte Bun
Intre 13-15 puncte Foarte bun

7. DISCIPLINA IN MUNCA, SPIRIT DE ECHIPA, COMUNICARE (se bifeaza cu „x”)

TIP DE EVALUARE Gradul de performanta


1 2 3 4 5
A. Comportamentul la locul de munca

B. Comportamentul in colectiv

C. Atitudinea fata de conducere

D. Reactia fata de sarcinile de serviciu

E. Respectarea programului de lucru si folosirea


integrala a timpului normat de munca

EVALUARE- DISCIPLINA IN MUNCA


Total puncte
Pana la 7 puncte( inclusiv) FOARTE SLAB
Intre 8-12 puncte SLAB
Intre 13-17 puncte MEDIU
Intre 18-22 puncte BUN
Intre 23 – 25 puncte FOARTE BUN