Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DE LECŢIE

Profesor:
Data:
Unitatea de învăţământ:
Clasa: a VI-a
Disciplina: Religie Ortodoxă
Subiectul lecţiei: IERTAREA, SEMN AL BUNĂTĂȚII SUFLETEȘTI
Tipul lecţiei: mixtă
Motivația: Iertarea reprezintă o biruință asupra orgoliului, rușinii și răutății

Competenţe generale:
C.G.1 Utilizarea conceptelor specifice religiei proprii, în conexiune cu diferite manifestări ale credinței;
C.G.2 Manifestarea unui comportament moral, în viața personală și în societate, în acord cu valorile religioase;
C.G.3 Raportarea experiențelor din viața de zi cu zi la principiile religioase, cu respectarea identității și diversității religioase.

Competenţe specifice:
1.2 Analizarea semnificației cererilor din rugăciunea “Tatăl nostru”;
2.1 Analiza mesajului moral-religios al Pildei celor doi datornici, din perspectiva modelelor spirituale;
3.2 Povestirea unor întâmplări din viața proprie sau a semenilor, în care s-a aplicat învățătura despre iertare, dobândită la ora de Religie.

Competenţe derivate:
C1 – să enumere, citind cele două fragmente de pe fișă, cel puțin trei caracteristici ale iertării;
C2 – să descrie portretul religios-moral al adevăratului creștin pe baza experiențelor personale;
C3- să numească persoanele care ne pot oferi iertarea;
C4 – să identifice păcatele orgoliului și al răutății, drept cauza principală a lipsei iertării;
C5 – să recunoască roadele pe care le aduce iertarea în viața creștinului.

1
Condiții prealabile: cunoașterea unor elemente definitorii privind iertarea
Resurse materiale: fișa cu cele două fragmente de text
Resurse procedurale: conversația euristică, masa rotundă, SINELG, cvintetul, turul galeriei
Evaluarea: ce dovezi există că elevii au învățat lecția?
A) De conținut: răspunsurile la întrebări, completarea rubricilor tabelului SINELG, realizarea cvintetului;
B) De utilizare a operațiilor gândirii și a abilităților practice: analiza fragmentelor lecturate, compararea informațiilor vechi cu cele noi, compararea
răspunsurilor personale cu cele ale colegilor, analiza cvintetelor și compararea cu cele ale colegilor.

DESFĂȘURAREA SITUAȚIILOR DE ÎNVĂȚARE

I. EVOCAREA
1. Conexiuni cu cunoștințele anterioare, prin utilizarea metodei masa rotundă. Organizarea clasei în grupe de 4-5 elevi. Fiecare grup
va primi o foaie de hârtie pe care fiecare membru al grupului va scrie, pe rând, răspunsul la întrebarea: Ce anume îi determină pe unii
oameni la săvârșirea păcatului răutății, apelând la neiertarea celor care le greșesc? Dați-i colegului din dreapta voastră foaia pe care ați
scris răspunsul la întrebare, pentru a nota și ele răspunsurile lui și tot așa, până când toți membrii grupului își spun punctul de vedere. Puteți
reformula unele dintre opiniile colegilor voștri.
2. Organizarea răspunsurilor. Unul dintre elevii din fiecare grupă să citească toate răspunsurile de pe foaie. Notez pe un flip-chart
ideile reprezentative, care vor fi valorificate prin metoda SINELG, în REALIZAREA SENSULUI și în REFLECȚIE.

2
II. REALIZAREA SENSULUI
3. Comunicarea titlului lecției noi și motivarea pentru învățare.
4. Confruntarea cu noile informații utilizând metoda SINELG, cu patru coloane. Fiecare dintre voi veți primi o fișă care conține două texte sugestive pentru
portretul unui bun creștin, din care puteți desprinde caracteristici ale iertării. Pe marginea textului veți face următoarele notații:
- √, informații cunoscute deja;
- +, informații noi;
- -, informații diferite de ceea ce știați;
- ?, informații neclare sau despre care doriți să aflați și alte aspecte.

5. Lectură individuală și analiză asupra mențiunilor făcute pe marginea textului.


Caracteristici ale iertării:
iertarea- uitarea răului
iertarea- anularea urii
iertarea- vindecarea sufletului
iertarea- lipsa judecării semenului
Discuții cu elevii referitor la faptul că, prin păcatul răutății ne îndepărtăm de Dumnezeu și de semeni, iar vinovăția mai mare o are cel care refuză să ierte
celui care a greșit.

III. REFLECȚIA
6. Revenirea la lista de idei notate pe flip-chart. Activitatea în grupe de 4 elevi. Alcătuiți grupe de câte 4 elevi, începând cu prima bancă și discutați în
cadrul grupului despre modul în care cunoștințele inițiale sau confirmat prin lectură.
7. Sistematizarea mențiunilor făcute în urma lecturii, prin completarea tabelului de la SINELG.
8. Realizarea potretului religios-moral al adevăratului creștin, printr-un cvintet. Împart clasa în șase grupuri. Pentru a sintetiza potretul religios-moral al
adevăratului creștin veți compune în cadrul grupului câte o poezie, un cvintet:

3
1. primul vers este alcătuit dintr-un singur cuvânt, care pentru poeziile noastre este creștinul;
2. versul al doilea conține două cuvinte, care surprind două caracteristici ale acesuia (adjective);
3. versul al treilea conține trei cuvinte, care surprind acțiuni ale creștinului (verbe la gerunziu)
4. versul al patrulea este format din patru cuvinte și exprimă sentimentul față de subiect;
5. versul al cincilea este format dintr-un singur cuvânt care exprimă esența subiectului.

9. Analiza cvintetelor printr-un tur al galeriei. Poeziile scrise de voi le vom afișa, fiecare având posibilitatea să le citească și să le analizeze.

*** Exemple de poezii (cvintete)***

Creștinul Creștinul
bun, pașnic darnic, îngăduitor
dăruind, iubind, împăcând iertând, alinând, uitând
Iartă celor ce greșesc Nu judecă greșelile semenilor
Smerit Împăciuitor