Sunteți pe pagina 1din 2

OLIMPIADA DE LIMBĂ ŞI LITERATURĂ ROMÂNĂ

Etapa locală, 18 februarie 2018, Clasa a V-a

Toate subiectele sunt obligatorii.


Timp de lucru: 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. Total: 120 de puncte

Citeşte cu atenţie textele de mai jos şi răspunde corect tuturor cerinţelor formulate în
sarcinile de lucru:
A. B.
Un viscol năprasnic s-a iscat din senin. Mitologie
Depărtările din miazănoapte au slobozit norii Totem: Ursul ca totem simbolizează viața trăită în
vineţi, vântul cu chiote, troienele rostogolite în liniște și armonie. Ursul este un simbol al puterii, al
albe talazuri. În câteva ceasuri nu s-a mai cunoscut rezistenței. Specific zonei pacifice nord-occidentale
cer de pământ, gheţuri de ape. (...) sunt cei doi urși (Ursus americanus și Ursus arctos
Fram, ursul polar, se ghemuise într-un adăpost horribilis - grizzly). Aceștia pot fi văzuți pe totemul
de gheţuri. din aceste zone, sculptați, cu gheare lungi, limba
Credea că l-a ales bine. Şi se înşelase. Îl sufla scoasă, nările sugerate prin două cerculețe și
viscolul din toate părţile. Îl îngropa troianul. O mâncând somoni. Grizzly a atras
bucată de sloi, smulsă de urgia vijeliei, îi căzu în atenția băstinașilor datorită puterii și cruzimii, fiind
cap. Alta îi lovi dureros o labă. considerat protector al casei. În unele legende este
Pe urmă se întâmplă o nemaipomenită considerat prințul care se va căsători cu cea mai
ciudăţenie: ursul polar începu să clănţăne de frumoasă fată din acea comunitate.
frig. (...) Ziua ursului: În folclorul românesc ziua ursului
Ha-ha! Un urs polar dârdâind de ger. Până una- este pe 2 februarie sau Stretenia atunci când se
alta începu să joace, ca să-şi dezmorţească practică ritualurile viilor. Se mai numește și se crede
picioarele. Iar fiindcă ştia să joace altfel decât urşii că în această zi ursul iese din bârlog și joacă, iar
sălbatici, se dezmorţi cu gimnastica învăţată de la dacă își vede umbra mai doarme șapte săptămâni
oameni. Sări peste cap înainte şi îndărăt, în salt pentru că atunci se termină iarna, dacă nu, vine
mortal. Îşi trecu picioarele de dindărăt după ceafă primăvara și nu mai hibernează. Zalmoxis: se
şi merse numai pe picioarele de dinainte. Dădea o presupune că derivă de la "zalmos" care înseamnă
reprezentaţie gratuită pustiului polar. Altădată l-ar "piele de urs". Zeița Artemis: Aceasta avea
fi aplaudat două mii de oameni, începând cu cei de preotesele îmbrăcate în blănuri de urs și era
sus, de la galerie, până la cei înmănuşaţi din loji. considerată divinitate a vegetației. Constelații:
Şi nici nu l-ar fi încântat toate aplauzele de pe constelațiile Ursa Mare și Ursa Mică.
lume. (Text preluat de pe site-ul
Prea îl doborâse amarul că ajunsese un urs https://ro.wikipedia.org/wiki/ Urs_polar)
polar, caraghios, care a înghețat de frig.
După ce se încălzi, se aşeză poponeţ pe un Totem - 1.Simbol mitic (animal, plantă sau, rar,
bulgăre de gheaţă, amărât ca vai de el. obiect) considerat de unele triburi primitive ca
Vedea şi el prea bine că a pornit cu pas greşit în strămoș și protector al populației respective și
viaţa lui de libertate. venerat ca atare. 2. Imagine, reprezentată de obicei
(Cezar Petrescu, Fram, ursul polar) sculptural, a unui totem (1).

SUBIECTUL I - Lectură şi redactare - 50 puncte


a. Înţelegerea textului ficţional/nonficţional - 12 puncte
1. Construieşte un enunţ în care să formulezi tema comună a celor două texte. 4 puncte
2. Explică, în 4-6 rânduri, următorul fragment din primul text: Ha-ha! Un urs polar dârdâind de ger.
8 puncte
b. Scriere despre textul ficţional/nonficţional - 30 puncte
Redactează o compunere, de 150-200 de cuvinte, în care să prezinţi particularităţile unei opere literare,
valorificând primul text citat, Fram, ursul polar, de Cezar Petrescu.

În redactarea compunerii, vei avea în vedere:


- respectarea structurii unei compuneri;
- numirea a două particularităţi specifice operei literare;
- ilustrarea cu exemple corespunzătoare din textul A a particularităţilor operei literare;
- încadrarea în numărul de cuvinte indicat.

Redactarea răspunsului la punctul b - 8 puncte


unitatea compoziţiei–1p; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul-1p; coerenţa textului-1p;
ortografia-2p(0-2 greşeli-2p; 3-4 greşeli-1p; mai mult de 4 greşeli–0p); punctuaţia-2p(0-2 greşeli-2p;3-4
greşeli-1p; mai mult de 4 greşeli-0p); aşezarea în pagină-1p.

SUBIECTUL al II-lea –Elemente de interculturalitate - 10 puncte


Într-o compunere de 10-15 rânduri, imaginează-ți o jucărie pe care un elev de clasa a cincea din 2118 ar
vrea să o primească de ziua sa de naștere.

SUBIECTUL al III-lea – Elemente de construcţie a comunicării - 50 de puncte


1. Desparte în silabe cuvintele: ziua, caraghios, chiote, piele, constelaţiile. 5 puncte
2. Precizează numărul de sunete din cuvintele: gheţuri, urgia, legenda, Zamolxis, atunci. 5 puncte
3. Transcrie silaba accentuată din cuvintele:viscol,aplauze, lovi, reprezentaţie, divinitate. 5 puncte
4. Notează câte un sinonim potrivit pentru cuvintele subliniate în cele două texte. 5 puncte
5. Transcrie cinci cuvinte din câmpul lexical al iernii. 5 puncte
6. Alcătuieşte cinci enunţuri în care verbul crede, să fie utilizat la alte cinci timpuri ale modului indicativ,
la persoana I, numărul singular. 5 puncte
7. Construieşte un enunţ în care verbul a fi să aibă altă valoare morfologică decât în secvenţa:
Ursul este un simbol al puterii, al rezistenței., numind valoarea obținută. 5 puncte
8. Indică timpul următoarelor verbe: au slobozit, credea, se ghemuise, lovi, se va căsători. 5 puncte
9. Formulează o propoziţie în care verbul din structura dădea o reprezentaţie să fie la modul imperativ,
persoana a II-a, numărul singular, formă negativă. 5 puncte
10. Transformă propoziţia Îl sufla viscolul din toate părţile., din textul A, într-o propoziţie simplă.
5 puncte