Sunteți pe pagina 1din 1

www.

politiaromana

Reţeaua Europeană de Prevenire a Criminalităţii (European Crime Prevention Network) a fost


înfiinţată în 28 mai 2001, prin Decizia Consiliului Uniunii Europene 2001/427/JHA.

În 30 noiembrie 2009 a fost adoptată o nouă Decizie a Consiliului, 2009/902/JHA de


înfiinţare în forma actuală a Reţelei Europene de Prevenire a Criminalităţii (EUCPN) şi
abrogare a Deciziei 2001/427/JHA.

Reţeaua este formată dintr-un Consiliu Administrativ, Secretariat şi puncte de contact


desemnate de fiecare stat membru. Consiliul Administrativ este format din reprezentanţi
naţionali ai statelor membre, având, totodată, un Preşedinte şi un Comitet Executiv.

Decizia 2009/902/JHA prevede că fiecare stat membru va numi un reprezentant naţional şi


poate numi un supleant.

Principale sarcini ale Reţelei constau în:

a) facilitarea cooperării, contactelor şi schimbului de informaţii şi expertiză între actorii ce


activează în domeniul prevenirii criminalităţii;

b) colectează, evaluează şi comunică informaţii evaluate incluzând bune practici asupra


activităţilor de prevenire a criminalităţii existente;

c) organizează conferinţe, printre care o Conferinţă anuală de bune practici, şi alte


activităţi, ce includ Premiul European de prevenire a criminalităţii;

d) furnizează expertiză Consiliului şi Comisiei când este solicitată;

e) raportează către Consiliul U.E. despre activităţile sale în fiecare an prin intermediul
Consiliului său Administrativ şi organismelor de lucru competente. Consiliul va fi invitat să
aprobe raportul şi să-l transmită către Parlamentul European;

f) dezvoltă şi implementează un program de lucru bazat pe o strategie clar definite, care ia


în considerare să identifice şi să răspundă la ameninţările infracţionale relevante.

România face parte din Reţeaua Europeană de Prevenire a Criminalităţii din anul 2002, iniţial
având statutul de observator în cadrul Reţelei şi devenind membru cu drept de vot în anul
2007, odată cu aderarea la Uniunea Europeană.

Preşedinţia Reţelei este asigurată, prin rotaţie, pe o perioadă de 6 luni, de statul ce asigură
Preşedinţia Consiliului U.E. România va asigura Preşedinţia Consiliului U.E şi, implicit, a
EUCPN în perioada ianuarie-iunie 2019, iar în perioada ianuarie 2018 - decembrie 2019,
România va face parte din Comitetul Executiv.

Reprezentarea României în cadrul acestei Reţele a fost, pe întreaga perioadă, asigurată de


ofiţeri din cadrul Institutului de Cercetare şi Prevenire a Criminalităţii.