Sunteți pe pagina 1din 2

Fie A={1;2;3;……;100} şi B={68;70;72;……;122}.

i. Câte elemente are A B? Dar A B?


ii. Comparaţi suma elementelor mulţimii A cu suma elementelor mulţimii B.
OL VASLUI 2010

57) Fie mulțimea 𝐴= {𝑥∈𝑵 2n < 𝑥 ≤ 2n+1 , 𝑛∈𝑵}


a) Câte elemente are mulțimea 𝐴 în cazul 𝑛=2014 .
b) Determinați numărul 𝑛 pentru care mulțimea 𝐴 are 128 elemente
OL ILFOV 2014

Determinaţi mulţimile A şi B, ştiind că satisfac simultan următoarele condiţii:


a) A  B  a, b, c, d , e, f , g  b) A  B  c, d d) A e, f , g   e) a, b  B  
OL BOTOȘANI 2011
Mures 2012

Se dau multimile : A={x N*|2x ≤8},


B={x N*| x=2n-1, n A},

C={x N| x= m – n, m B, n A, m>n}
a) determina multimile A, B si C

b) afla multimea A B C

c) stabileste valoarea de adevar a propozitiei:“multimea ( A B C) – (A B C) contine


numai numere consecutive.”

O şcoală îşi desfăşoară activitatea în două schimburi: clasele I-IV în schimbul 1,


clasele V-VIII în schimbul 2. Numărul sălilor de clasă este egal cu numărul
claselor
din schimbul 1. Se dau A  x x este clasă în schimbul 1,
B  y y este clasă în schimbul 2, card A + card B = 23 şi card A – card B =
5.
a) Calculaţi câte săli de clasă sunt ocupate în schimbul 1 şi câte rămân neocupate
în
schimbul 2.
b) Dacă în schimbul 1 numărul claselor pare este egal cu numărul claselor
impare şi
sunt trei clase a III-a, câte clase I sunt?
OL SIBIU 2012
O mulțime A are 37 de elemente numere naturale diferite a căror sumă este 702.
Calculați produsul celor 37 de elemente ale mulțimii A.
OL TIMIȘ 2013

Fie mulţimile A={1, 2, 3, …, 2011} şi B={1964, 1966, 1968, …, 2420}.


a. Câte elemente are fiecare mulţime.
b. Aflaţi card (AUB) şi card (A∩B).
c. Demonstraţi că în orice submulţime cu 6 elemente a mulţimii B găsim 2
elemente a
căror diferenţă se divide cu 10.
OL NEAMȚ 2011

Ilfov 2013
57) Fie mulțimea 𝐴= {𝑥∈𝑵 2n < 𝑥 ≤ 2n+1 , 𝑛∈𝑵}
a) Câte elemente are mulțimea 𝐴 în cazul 𝑛=2014 .
b) Determinați numărul 𝑛 pentru care mulțimea 𝐴 are 128 elemente
OL ILFOV 2014