Sunteți pe pagina 1din 2

MULŢIMI

TEST 1

SUBIECTUL I (48 puncte)

4p 1.a) Elementele mulţimii E={ x / x este literă a cuvântului „parlamentar” }


sunt: ..........
4p b) Fie M={0,5,9,16}.Valoarea de adevăr a propoziţiei 3 2
,4 2   M este...............
4p c) Scrisă prin enumerarea elementelor mulţimea A={ x  N  / 0  x  4 } este egală
cu.........
4p 2.a) Cardinalul mulţimii A=1, 5, 7, 9 este egal cu ………….
4p b) {1, 2, 3}∩{4, 5} =..................................
4p c) {0, 1, 2}  {2, 3} =..................................
4p 3.a) Submulţimile mulţimii A={0,2} sunt: ……….
4p b) Dacă A = {0} şi B = {  }, propoziţia A= B are valoarea de adevăr ...
4p c) Dacă A = {1, a} , B = {1,3} şi A = B, atunci a = ……
4. Dacă card A = 10, card B = 12, card (B – A) = 7, atunci:
4p a) card (A  B) =...………….
4p b) card (A  B) =...………….
4p c) card (A – B) =...………….

SUBIECTUL II (42 puncte)


20p 1. Fie mulţimile A = { x / x  N , 2  x  5 },
B = { y / y  N,3  y  6 },

C={ z / z  N , z  y  1, y  B }.

a) Determinaţi elementele mulţimilor A,B, C.


b) Determinaţi ( A  B )  C şi  A  B   C
7p 2. Aflaţi card D, dacă D =  x | x  N , 235  3x  1  745 .
15p 3. Dacă A  B  1, 5 , A  B  1,2,3,4,5 şi B  A   3 aflaţi mulţimile A şi B.

Se acordă 10 p din oficiu.


Timp de lucru:50 minute.

TEST 2
SUBIECTUL I (48 puncte)

4p 1.a) Elementele mulţimii E={ x / x este literă a cuvântului „matematica” }


sunt: ..........
4p b) Fie M={0,1,3,4}.Valoarea de adevăr a propoziţiei 0 3
,4 0   M este...............
4p c) Scrisă prin enumerarea elementelor mulţimea A={ x  N  / 0  x  4 } este egală
cu.........
4p 2.a) Cardinalul mulţimii A=1, 2, 3, 5, 8 este egal cu ………….
4p b) {5, 6, 7}∩{2, 3} =..................................
4p c) {1, 2, 3}  {3, 4} =..................................
4p 3.a) Submulţimile mulţimii A={2,5} sunt: ……….
4p b) Dacă A = {0} şi B = {  }, propoziţia A= B are valoarea de adevăr ...
4p c) Dacă A = {5, a} , B = {5,8} şi A = B, atunci a = ……
4. Dacă card A = 11, card B = 10, card (B – A) = 8, atunci:
4p a) card (A  B) =...………….
4p b) card (A  B) =...………….
4p c) card (A – B) =...………….

SUBIECTUL II (42 puncte)


20p 1. Fie mulţimile A = { x / x  N , 0  x  3 },
B = { y / y  N , 2  y  5 },
C={ z / z  N , z  x  1, x  A }.

a) Determinaţi elementele mulţimilor A,B, C.


b) Determinaţi ( A  B )  C şi  A  B   C
7p 2. Aflaţi card D, dacă D =  x | x  N , 224  5 x  1  834 .
15p 3. Dacă A  B   2, 4 , A  B  1,2,3,4,5 şi B  A   3 aflaţi mulţimile A şi B.

Se acordă 10 p din oficiu.


Timp de lucru:50 minute.