Sunteți pe pagina 1din 4

TEST PAPER

1. Completați spațiile cu literele care lipsesc: (fill in the missing letters):

d _ d_ _ m_ _m_

sis _ _ _
br_ _ he _

2. Priviți și numerotați corect camerele din casă și grădina: (look & number):

1. BATHROOM
2. KITCHEN
3. LIVING ROOM
4. GARDEN
5. BEDROOM
3. Răspundeți la întrebări: (answer the questions):

- Where is Frosty?
- He is in the ………………………………. .

- Where is Frosty?
- He is ………… ………………………………. .

- Where is Frosty?
- …………. ………… ………………………………. .

4. Completați spațiile cu literele care lipsesc: (fill in the missing letters):

f___
l__ h___ a__ t____
five – red
5. Numără și colorează: (count and colour):
six – blue

seven – yellow

eight – green

nine – orange

ten - pink
6. Citește, potrivește și colorează: (read, match and colour):
a. This lamp is for you. It's red.
b. This clock is for you. It's orange.
c. This robot is for you. It's green.
d. This bike is for you. It's blue.
e. This TV is for you. It's yellow.
f. This computer is for you. It's pink.