Sunteți pe pagina 1din 1

Întrebări LC 1

1. Ventilaţia naturală – factorii ce o determină. Tipuri de ventilaţie naturală.


2. Ventilaţia artificială – cerinţele către ea. Tipuri de sisteme de ventilaţie artificială.
3. Avantajele ventilaţiei artificiale.
4. Ventilaţia artificială prin refulare - mecanismul de acţiune. Tipuri. Exemple de încăperi, în IMSP, cu utilizarea
acestui sistem de ventilaţie.
5. Ventilaţia artificială prin aspiraţie - mecanismul de acţiune. Tipuri. Exemple de încăperi, în IMSP, cu utilizarea
a acestui sistem de ventilaţie.
6. Tipurile și importanța balanţei de aer.
7. Metode de apreciere a eficaţităţii funcţionării sistemelor de ventileţie.

1. Caracteristica sistemelor de încălzire a încăperilor.


2. Cerinţe igienice faţă de încălzirea încăperilor.
3. Avantajele și dezavantajele sistemului de încălzire cu apă.
4. Avantajele și dezavantajele sistemului de încălzire cu vapori.
5. Avantajele și dezavantajele sistemului de încălzire cu aer.
6. Avantajele sistemelor de încălzire electrică și încălzire prin lambriuri.

1. Apa ca factor al sănătăţii.


2. Importanţa fiziologică şi igienică a apei. Normele de consum, factorii ce le determină.
3. Compoziţia micro- şi macroelementară a apei, influenţa ei asupra sănătăţii.
4. Exigenţe igienice către calitatea apei potabile. Grupurile de indici ai calităţii apei potabile (după „Normele
sanitare”).
5. Compuşii chimici – indicatori de poluare a apei cu substanţe organice.
6. Clasificarea bolilor necontagioase dependente de calitatea apei.
7. Clasificarea bolilor contagioase transmise prin apă.
8. Formele de manifestare a patologilor hidrice infecţioase.
9. Caracterele principale şi secundare a epidemiilor hidrice.
10. Caracteristicile formelor endemice şi sporadice a patologilor hidrice infecţioase.
11. Clasificarea metodelor de ameliorare a calităţii apei potabile.
12. Noțiuni, caracteristica și importanța practică a dozei de clor, clorului rezidual.
13. Clasificarea și caracteristica metodelor de dezinfecţie a apei.
14. Caracteristica igienică a apelor subterane ca surse de aprovizionare cu apă.
15. Cerinţe igienice către sistemul local de aprovizionare cu apă (fântâni).
16. Caracteristica igienică a apelor de suprafaţă ca surse de aprovizionare cu apă. Autoepurarea apei.
17. Caracteristica igienică a sistemului centralizat de aprovizionare cu apă. Zonele de protecţie sanitară a surselor
de aprovizionare cu apă.