Sunteți pe pagina 1din 2

Cele ff)spYezece Iebede

Departe, in [ara W ,
rdndunelelor
eraun
q
impdrat cu
coroand
qi \
sceptru
de aur, care

avea 1 1 feciori qi o fatd,pe nume


[rnsDrezece
a
f . Frafii se duceau la $coald cu
Ehza
a $&r
r,;qtd. it /J
BH in piept qi w' la qold, scriau cu
decoralii spadd
,s -=f 6
ffi'ae
condeie
diamant peEry'"qde alJr, care
tdblile

prefui au cAtun & de .€e. Surio ara


sac galbeni
Wl
$, obiqnuia sA stea pe un H
1or,
Eliza sc[unel

de cristal si s[ rdsfoiascd toatd


zrrlafficu p oze. 1

cdrli