Sunteți pe pagina 1din 5

PALATUL COPIILOR PITEŞTI

Piteşti, Judeţul Argeş, Strada Trivale Nr. 80, cod 110058


Tel/Fax. 0248/219511; Email: pcpitesti@gmail.co

Nr. 94 / 02.03.2018
DOMENIUL ŞI TIPUL DE EDUCAŢIE:

Proiect interdisciplinar / Activităţi culturale, activităţi sportive - pentru promovarea


educaţiei estetice şi educaţiei pentru sănătate.

DESCRIEREA PROIECTULUI:

În orice societate, educaţia are un rol primordial şi se realizează, deopotrivă, în sistem


formal şi informal. Educaţia primită în şcoală poate fi considerată fundaţia pe care copilul
îşi va clădi în timp, cu răbdare, ambiţie şi dăruire, viitoarea carieră, adaptată la un mediu
social concurenţial. Cultura generală, abilităţile de comunicare, abilităţile practice şi de
lucru în echipă, dezvoltarea competenţelor fundamentale necesare acestui secol sunt
elementele definitorii care conduc către succes, iar educaţia non-formală are un rol
incontestabil în dezvoltarea personală a fiecărui copil.
Proiectul “PRIMĂVARA ÎN ŞCOALA ALTFEL” îşi propune să confrunte idei,
metode, tehnici şi modalităţi deosebite de lucru în echipă sau individual, în cadrul unor
activităţi extraşcolare atractive şi diversificate. De asemenea, îşi propune o mai bună
relaţionare a copiilor între ei, cât şi cu cadrele didactice şi părinţii.

SCOP:

Promovarea valorilor cultural-educative, stimularea creativităţii, cunoaşterea,


conştientizarea şi promovarea rolului educaţiei în viaţa copiilor, creşterea calităţii educaţiei
oferite acestora prin intermediul unor activităţi extraşcolare şi interdisciplinare.

OBIECTIVE:

Conştientizarea de către copii şi elevi a importanţei valorificării calitative a timpului


liber pentru lărgirea orizonului cunoaşterii;
Valorificarea aptitudinilor şi a abilitǎţilor dobândite de elevi în şcoala tradiţională, în
cadrul unor activităţi extraşcolare;
Promovarea interdisciplinarităţii ca mijloc de dezvoltare a unei gândiri flexibile şi
totodată stimularea creativităţii copiilor şi elevilor;
Dezvoltarea emulaţiei, a spiritului de fair-play, precum şi a spiritului de echipă;
Dezvoltarea competenţelor de comunicare, a gustului pentru frumos, literatură, arte în
general;
Depăşirea barierelor timidităţii, câştigarea de emoţii constructive, dezvoltarea calităţilor
interpretative;
Exersarea abilităţilor practice şi evidenţierea talentului artistic în realizarea unor lucrări
practice, artistico-plastice (mărţişoare, felicitări, cusături, colaje, decoraţiuni).
GRUP ŢINTǍ / RESURSE UMANE:

Direct : copiii şi elevii din cadrul cercurilor din cadrul Comisiei metodice Sportiv
Turistice, cadrele didactice coordonatoare ale cercurilor de Dans popular, Dans clasic,
Dans sportiv, Aeromodele, Tenis, Fotbal, Orientare turistică;
Indirect: pǎrinţii copiilor şi elevilor, alte cadre didactice din instituţie.

RESURSE MATERIALE:

coli, carioci, materiale pentru confecţionare mărţişoare, felicitări, panou expunere


lucrări, scenă, costume, CD Player, cub fonic, etc.

LOCUL DE DESFǍŞURARE :

Piteşti - Palatul Copiilor


- Pădurea Trivale

RESPONSABILITĂŢI:

realizarea portofoliului aferent proiectului – prof. Voicilă Corina, prof. Miezu Camelia;
organizare şi desfăşurare activităţi – Prof. Voicilă Corina, Prof. Miezu Camelia, Prof.
Dinu Mirela, Prof. Tănase Gabriela, Prof. Pascu Nicolae, Prof. Fotescu Marian, Prof.
Trache Liviu, Prof. Popescu Marian, Prof. Ivănescu Mircea.

EVALUARE

expoziţie cu lucrările elevilor;


fotografii din toate activităţile desfăşurate de copiii şi elevii participanţi;
pliant cu instantanee de la activităţile derulate în proiect;
Articol despre proiect publicat în presa locală şi pe site-ul instituţiei.

Palatul Copiilor Piteşti

Director,
Prof. Linte Ramona
CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR COMISIA METODICĂ SPORTIV TURISTICĂ

Nr. Activitatea
Data Durată Coordonatori Participanţi Obs.
Crt şi locul de desfăşurare
Prof. Voicilă Corina
Prof. Miezu Camelia Copiii şi elevii care
„Legenda Mărţişorului” Prof. Dinu Mirela frecventează cercurile
Semnificaţia firului împletit alb/roşu – Luni Prof. Pascu Nicolae Dans popular, Dans
1 4 ore
transmisie live pe facebook 05.03.2018 Prof. Fotescu Marian sportiv, Aeromodele,
Prezentarea legendei –PPS Prof. Trache Liviu Tenis, Fotbal, Orientare
Prof. Popescu Marian turistică
Prof. Ivănescu Mircea
Prof. Voicilă Corina
Prof. Miezu Camelia Copiii şi elevii care
„Vine, vine primăvara”
Prof. Dinu Mirela frecventează cercurile
Ateliere de lucru - activităţi manuale – Marţi
Prof. Pascu Nicolae Dans popular, Dans
2 felicitări, decoraţiuni pentru mămici 06.03.2018 6 ore
Prof. Fotescu Marian sportiv, Aeromodele,
Expoziţie felicitări şi mărţişoare – Mister
Prof. Trache Liviu Tenis, Fotbal, Orientare
şi gingăşie
Prof. Popescu Marian turistică
Prof. Ivănescu Mircea
Prof. Voicilă Corina
Prof. Miezu Camelia Copiii şi elevii care
Prof. Dinu Mirela frecventează cercurile
„Sănătate pentru minte şi trup ”
Miercuri Prof. Tănase Gabriela Dans popular, Dans
Concurs de cultură sportivă
3 07.03.2018 4 ore Prof. Pascu Nicolae clasic, Dans sportiv,
Prof. Fotescu Marian Aeromodele, Tenis,
Prof. Trache Liviu Fotbal, Orientare
Prof. Popescu Marian turistică
Prof. Ivănescu Mircea
„Din suflet, pentru mama” Prof. Voicilă Corina Copiii şi elevii care
Minispectacol pentru mămici şi bunici Joi Prof. Dinu Mirela frecventează cercurile
4 2 ore
08.03.2018 Prof. Tănase Gabriela Dans popular, Dans
Prof. Ivănescu Mircea clasic, Dans sportiv

Prof. Voicilă Corina


Prof. Miezu Camelia Copiii şi elevii care
Prof. Dinu Mirela frecventează cercurile
„Un zâmbet, o floare ”
Vineri Prof. Tănase Gabriela Dans popular, Dans
Drumeţie în natură – Pădurea Trivale
5 09.03.2018 3 ore Prof. Pascu Nicolae clasic, Dans sportiv,
Prof. Fotescu Marian Aeromodele, Tenis,
Prof. Trache Liviu Fotbal, Orientare
Prof. Popescu Marian turistică
Prof. Ivănescu Mircea

Responsabil, Director,
Profesor Corina Voicilă Profesor Ramona Linte