Sunteți pe pagina 1din 23

-

riguroase cu efect nemijlocit pentru socializarea copilului.

ii): aceea a
- -6/7 ani).

jocului.

atras de obiec

25
-

cuprinse nemijlocit în

întrebare.

(9-
-

-
copilului se va produce într-un ritm alert.

, care devine un proce

p Asis
psihocompartamentale noi. Una dintre acestea este formarea limbajului interior

26
t al

27
fiind construi

în

celui de- ioase.

intr

28
i, de gradul lor de consolidare. În unele

stereotipizare, de automatizare, ordinea lor fiind pres

Nevoia

mari de a-

11

cât mai mult lucruri, curiozitatea lui este

-i
fenomene.

11
Pantelimon Golu, Mielu Zlate, Emil Verzu, Psihologia copilului, Manual pentru clasa a XI-
E.D.P., B -81

29
(analizatorii).12

integra în structura unor aptitudini complexe, sunt componente ale câmpului de


13

are

14

ie

-cultural.
miliei, la identitatea

12
Psihologie, Manual pentru clasa a XI-
13
Ibidem, p. 36
14
Ibidem, p. 37

30
-

tc.)

timpului.

Ca urmare a dez

acestora.
este un proces cognitiv-senzorial de semnalizare în forma

15

rem de important. Ele

-
- chiar în cea
16

-
15
Psihologie, Manual pentru clasa a X-
16
Pantelimon Golu, Mielu Zlate, Emil Verza, Psihologia copilului, Manual pentru clasa a XI-

31
realizându- Intelectul
erie de

dezvoltându-
asupra fenomenelor din jur, prin intermediul op

17

-
cret-

i simultaneitatea.

17
Emil Verza, Emil Florin Verza, Psihologia vârstelor, Ed. Pro Humani

32
-3 ani, pentru

În jurul vârstei de 5 ani, se pun bazele unei logici a

Perioa

La vârsta de 3-

voluntar la vârsta de 4-

-i revin. De aceea pe la 5-
unele procedee de reproducere.

imagini, cuvinte, idei. Ex

33
cu voce tare, copiii de 3- -5 ani câte 3
18
cuvinte, în timp ce cei de 5-

conduitele celor din jur.

-ar fi

19

20

- -14
-25 de minute la cel mare în situa
-

18
Pantelimon Golu, Mielu Zlate, Emil Verza, op. cit., p. 88
19
Ibidem, p. 89
20
Ibidem, p. 105

34
jloace
21

22

psihice.
rea

de formulare logico-

precise, tot mai bine structurate."23

l limbajului situativ este

proiectate în viitor. Ambele forme de vorbire (limbaj) situati

-4 ani se datoresc lipsei de

21
Ibidem, p. 107
22
Psihologie, Manual pentru clasa a X-
Bucure
23
Emil Verza, Emil Florin Verza, Psihologia vârstelor

35
fonematice ale cuvântului.

în perioada 5-6 ani atunci trebuie consultat un logoped, deaorece aceasta este

baza limbajului interior, copilul are posibilitatea de a-


-
24

Comunic

25

-a determinat pe unii

26

24
Ibidem, p. 107
25
Psihologia copilului
26
Pantelimon Golu, Mielu Zlate, Emil Verza, op. cit., p. 96

36
3 ani fantasticul este considerat ca existent, la 5 ani fantasticul este acceptat ca o
27

absurdului.
În activitatea creatoare a copilului part

priceperi.

de tip colaj sau cele artizanale.

28

29
, spunea
Vasile Pavelcu.

27
Ur op. cit., p. 112
28
I. Nicola, Afectivitatea -2 /1999, p. 68
29
V. Pavelcu,

37
30

31
uneori de-a lungul întregii devenir

h -5 ani identificarea devine

cele mai apropiate, modelele parentale.

32

30
P. Jouffrey de Moraud, Psihologia copilului
31
I. Nicola, op. cit., p. 68
32
Pantelimon Golu, Mielu Zlate, Emil Verza, op. cit., p. 89

38
-l satisface pe adult, pe care-l

satisfacerii lor (într-


33

-
- -

A. Nevoia de afectivitate
dragoste pe care i l
adultului.

34

35

de-

33
Ibidem, p. 91
34
A. Bachus, Copilul de la 3 la 6 ani, Ed. Teora, Buc., 1998, p. 75
35
Al. Popescu- Afectivitatea -

39
-

în raport cu ceea ce primim


36

B. N
-i acorde timp

import

fie

neze

37
impresia

36
Gabriel Albu, - 4 /2000
37
Ibidem

40
C. Nevoia de respect

38
în fun

contribuie la formar

teama de subapreciere a altora.

39

Adultul
- - -
sale constructive.

Psihologia dezvoltarea ca întregul traseu ontogenetic al unui individ,

38
A. Bachus, Copilul de la 3 la 6 ani, Ed. Teora, Buc., 1998
39
Mircea,T.,

41
organismului uman sunt:
-

atât de factorii genetic

prin care se re
-

2.5.1.

I
organizat în jurul unei teme dominante sau al unui set coerent de caracteristici.
Comportamentele dintr-un stadiu sunt calitativ diferite de comportamentele

obligatoriu, accesul într- e trece prin

42
interpersonale;
intel

Ciclicitatea ob
etape

(0 1 an);
(1 3 ani);
(3 6 ani);
(6/7 ani 10/11 ani);
pubertatea (10/11 ani 14/15 ani)
(14/15 ani 20 ani);
(20 40 ani);
Vârsta de mijloc (40 65 ani);
(începând cu 65 ani).

timp în care copiii nu fac nimic altceva

43
-

din considerente didactice vom aborda aceste aspecte în subcapitole diferite.

.40

coor

cognitiv. În primul rând, ele atrag aten


-
-i astfel un sentiment de

40
T.
1970, p. 101

44
copilului.
-

cm la aproximativ 116 n greutate, de la aproximativ 14 kg la 22 kg.

având un rol în dezvoltarea stimei de sine.


Procesul de osificare este intens la nivelul oaselor lungi, al celor toracice,

-
au o prea mare stabilitate.

te

dimensiunile adultului.

are la
mediu, aspect semnificativ

aceea copilul nu poate baleia ma

45
l organelor interne:

invazii microbiene contribuie la contractarea de numeroase boli specifice,

pentru contractarea altor boli.41

Are loc fortificarea sistemului imunitar.

primar, a enurezisului nocturn.

an, la 37° C la 7 ani.

nd

41
U. P
364

46
ul jocului,

astfel încât fiecare domeniu de

lo de
caracteristicile lor fizice.

47