Sunteți pe pagina 1din 2

Modul de acordare si cuantificare a

daunelor morale
AVOCATUL POPORULUI
26.12.2011

http://www.ziaruldeiasi.ro/recomandari-zdi/modul-de-acordare-si-cuantificare-a-daunelor-
morale~ni80q0

3
-+

Cu toate ca daunelor morale le-au fost atribuite in doctrina dreptului mai multe definitii,
sintetizind, putem spune ca ele sint de fapt acele consecinte de natura nepatrimoniala cauzate
unei persoane prin savirsirea unor fapte ilicite culpabile, constind in atingerile aduse
personalitatii sale fizice, psihice si sociale, prin lezarea unui drept sau interes nepatrimonial, a
caror reparare urmeaza regulile raspunderii civile delictuale, daca fapta ilicita s-a produs in
afara unui cadru contractual.

In principiu, normele de etica si echitate interzic acordarea de despagubiri materiale pentru


daunele morale, datorita faptului ca o durere sufleteasca pricinuita este incompatibila cu un
echivalent banesc. Insa este pe deplin justificata acordarea unor compensatii materiale acelor
persoane ale caror posibilitati de viata sociala si familiala au fost alterate prin savirsirea unor
fapte ilicite de catre alte persoane.

Respectarea Conventiei Europene a Drepturilor Omului si incorporarea principiilor sale in


dreptul nostru intern au generat in practica solutii diferite, justificate de multitudinea
situatiilor de fapt cu care au fost sesizate instantele judecatoresti.

Precizam ca in reglementarile noului Cod Civil, la art. 252-256 sint instituite mijloacele de
aparare in cazul incalcarii drepturilor personalitatii umane, oferind posibilitatea de a cere
instantei de judecata sa oblige autorul faptei la "orice alte masuri (...) pentru repararea
prejudiciului cauzat".

In ce priveste modul de acordare a daunelor morale in absenta unor criterii pe baza carora sa
se poata realiza o cuantificare obiectiva a daunelor morale, acestea se stabilesc in raport cu
consecintele negative suferite de reclamant, importanta valorilor lezate, masura in care au fost
lezate aceste valori, intensitatea cu care au fost concepute consecintele vatamarii, masura in
care i-a fost afectata situatia familiala, profesionala si sociala.

Totodata, dorim sa subliniem faptul ca in practica instantei de Judecata (I.C.C.J., Sectia


Civila, Decizia nr. 6330/22.09.2011) a fost evidentiat faptul ca „un criteriu fundamental
consacrat de doctrina si jurisprudenta in cuantificarea despagubirilor acordate pentru
prejudiciul moral este echitatea. Din acest punct de vedere, stabilirea unor asemenea
despagubiri implica fara indoiala si o doza de aproximare, insa instanta trebuie sa stabileasca
un anumit echilibru intre prejudiciul moral suferit, care nu va putea fi inlaturat in totalitate, si
despagubirile acordate, in masura sa permita celui prejudiciat anumite avantaje care sa
atenueze suferintele morale, fara a se ajunge insa in situatia imbogatirii fara just temei."

Chiar daca, analizind jurisprudenta in aceasta materie, se constata o diversitate a practicii


instantelor, importanta este, de fapt, corecta apreciere a judecatorului asupra fiecarei situatii
in parte si probatoriul administrat in acea cauza, in raport cu care se explica ratiunea
instituirii daunelor morale.

Expert: Paula IEKEL, Biroul teritorial Iasi, Institutia Avocatul Poporului

Dumitrache Gheorghe ·
Facultatea de Drept Universitatea Bucuresti
Mai nou Judecatorii I.C.C.J. a pronuntat o hotarare cu nr. 2356 din 20 aprilie 2011 prin care,
in mod cu totul GRESIT, NETEMEINIC si NELEGAL, a apreciat si stabilit ca : "" daunele
morale sunt apreciate ca reprezentand atingerea adusa existentei fizice a persoanei,integritatii
corporale si sanatatii,cinstei,demnitatii si onoarei,prerstigiului profesional,iar pentru
acordarea de despagubiri nu este suficienta stabilirea culpei, ci trebuie dovedite daunele
morale suferite. Sub acest aspect,partea care solicita acordarea daunelor morale este obligata
sa dovedeasca producerea prejudiciului si legatura de cauzalitate dintre prezudiciu real si
efectiv produs victimei ""
CONSIDERAM CA ESTE NELEGALA MASURA LUATA PRIN SUSCITATA
HOTARARE, in raport de Dispozitiile CEDO care sunt preeminent, dirimant aplicabile in
toate statele Aderente la Conventie si de celellalte Hotarari luate de ICCJ in materia daunelor
morale, tinand cont doar de producerea efectiva si cat de grava a valorilor morale,fizice si
psihice, si de faptul ca despagubirile nu trebuie sa reprezinte ""amenzi excesive pentru autorii
prejudiciului si nici venituri nejustificate pentru victime """.
Like · Reply · Feb 23, 2017 11:36am