Sunteți pe pagina 1din 13

Întrebări pentru examenul oral

pe compartimentul Hematologie clinică


pentru studenţii anului IV, Facultatea Medicină I

ANEMIILE
1. Clasificarea anemiilor.
2. Anemia fierodeficitară. Incidenţa. Cauzele deficitului de fier.
3. Stadiile deficitului de fier şi importanţa lor practică.
4. Patogenia anemiei fierodeficitare
5. Tabloul clinic al anemiei fierodeficitare. Sindroamele principale.
6. Diagnosticul de laborator al anemiei fierodeficitare.
7. Diagnosticul diferenţial al anemiei fierodeficitare.
8. Principiile de tratament al anemiei fierodeficitare.
9. Anemia fierodeficitară la nou născuţi. Cauzele, tratamentul şi profilaxia.
10.Anemia fierodeficitară la gravide. Cauzele, tratamentul şi profilaxia.
11.Criteriile de eficacitate a tratamentului cu preparate de fier
12.Profilaxia anemiilor fierodeficitare.
13.Etiologia anemiei B12- deficitară
14.Patogenia anemiei B12- deficitară
15.Tabloul clinic al anemiei B12- deficitară
16.Modificările hematologice în anemia B12- deficitară
17.Diagnosticul diferenţial al anemiei B12- deficitară
18.Tratamentul anemiei B12- deficitară. Criteriile de eficacitate.
19.Profilaxia recidivelor anemiei B12- deficitară.
20.Anemia prin deficit de acid folic. Cauzele deficitului de acid folic.
21.Anemia prin deficit de acid folic. Patogenia.
22.Tabloul clinic al anemiei prin deficit de acid folic.
23.Diagnosticul de laborator al anemiei prin deficit de acid folic.
24.Diagnosticul diferenţial al anemiei B12- deficitară şi anemiei prin deficit de acid folic.
25.Profilaxia şi tratamentul anemiei prin deficit de acid folic.
26.Cauzele şi patogenia anemiei aplastice
27.Tabloul clinic al anemiei aplastice. Sindroamele clinice de bază
28.Diagnosticul de laborator al anemiei aplastice. Importanţa trepanobiopsiei.
29.Diagnosticul diferenţial al anemiei aplastice.
30.Principiile de tratament al anemiei aplastice.
31.Clasificarea anemiilor aplastice.
32.Anemiile din bolile cronice. Patogenie. Tratamentul.
33.Anemia renală. Patogenie. Tratamentul.
34.Clasificarea anemiilor hemolitice.
35.Anemia hemolitică ereditară microsferocitară. Patogenie. Tabloul clinic. Tratamentul.
36.Diagnosticul de laborator al anemiei hemolitice ereditare microsferocitară.
37.Anemia hemolitică ereditară ovalocitară. Tabloul clinic. Diagnosticul de laborator.
Tratamentul.
38.Anemiile hemolitice ereditare ca rezultat al dereglării activităţii enzimelor
eritrocitelor (enzimopatiile). Principiile de diagnostic.
39.Anemia hemolitică ca rezultat al deficitului de activitate a glucozo-6-fosfat-
dehidrogenazei în eritrocite.
40.Clasificarea hemoglobinopatiilor.
41.Talasemia. Patogenie. Tabloul clinic. Diagnosticul diferenţial. Tratamentul.
42.Drepanocitoza ereditară. Tabloul clinic. Diagnosticul diferenţial. Tratamentul.
43.Anemiile hemolitice dobândite. Clasificarea.
44.Anemiile hemolitice autoimune. Patogenie. Formele simptomatice şi idiopatice.
Tabloul clinic. Diagnosticul de laborator.
45.Eritroblastopenia. Tabloul clinic. Diagnosticul de laborator.
46.Tratamentul anemiilor hemolitice autoimune.
47.Boala Marchiafava-Micheli. Patogenie. Tabloul clinic. Tratamentul.
48.Boala Marchiafava-Micheli. Diagnosticul de laborator.
49.Diagnosticul de laborator al sindromului de hemoliză. Hemoliză ocultă.
50.Diagnosticul diferenţial al anemiilor hemolitice.

Hemopatii maligne
1. Etiologia şi epidemiologia hemopatiilor maligne
2. Concepţia modernă de patogenie a hemopatiilor maligne
3. Clasificarea hemopatiilor maligne. Corelaţiile cu schema hemopoiezei.
4. Leucemiile acute. Clasificarea leucemiilor acute.
5. Modificările hematologice în leucemiile acute.
6. Determinarea variantelor de leucemie acută.
7. Principiile de tratament al leucemiilor acute.
8. Tratamentul leucemiilor acute limfoblastice. Profilaxia neuroleucemiei
9. Tratamentul leucemiilor acute nelimfoblastice.
10.Leucemia mieloidă cronică. Patogenie. Stadiile clinice şi caracteristica lor.
11.Diagnosticul diferenţial al leucemiei mieloide cronice şi al reacţiilor leucemoide.
12.Modificările hematologice ale leucemiei mieloide cronice în funcţie de stadiul
clinic.
13.Diagnosticul diferenţial al leucemiei mieloide cronice.
14.Tratamentul leucemiei mieloide cronice.
15.Mielofibroza idiopatică. Manifestările clinico-hematologice ale mielofibrozei
idiopatice.
16.Diagnosticul diferenţial al mielofibrozei idiopatice şi leucemiei mieloide cronice.
17.Tratamentul mielofibrozei idiopatice.
18.Eritremia. Patogenie. Stadiile clinice şi caracteristica lor.
19.Complicaţiile eritremiei.
20.Diagnosticul de laborator al eritremiei.
21.Diagnosticul diferenţial al eritremiei şi eritrocitozelor simptomatice.
22.Tratamentul eritremiei.
23.Leucemia limfocitară cronică. Patogenie. Stadiile clinice şi caracteristica lor.
24.Diagnosticul diferenţial al leucemiei limfocitare cronice şi limfoamelor non-
Hodgkin indolente.
25.Complicaţiile leucemiei limfocitare cronice.
26.Tratamentul leucemiei limfocitare cronice.
27.Mielom multiplu. Patogenie.
28.Manifestările clinico-hematologice ale mielomului multiplu.
29.Diagnosticul de laborator al mielomului multiplu.
30.Stadiile clinice ale mielomului multiplu.
31.Mielomul solitar. Tabloul clinic, diagnosticul şi tratamentul.
32.Tratamentul mielomului multiplu.
33.Boala Waldenstrom. Manifestările clinico-hematologice. Diagnosticul de laborator.
Tratamentul.
34.Limfoamele maligne. Concepţia modernă de patogenie şi importanţa ei clinică.
35.Limfomul Hodgkin. Clasificarea clinică internaţională.
36.Manifestările clinice ale limfomului Hodgkin.
37.Metodele de stadializare a limfomului Hodgkin.
38.Clasificarea morfologică internaţională a limfomului Hodgkin.
39.Diagnosticul limfomului Hodgkin.
40.Principiile de tratament al limfomului Hodgkin.
41.Limfoamele non-Hodgkin. Patogenie.
42.Clasificarea morfologică a limfoamelor non-Hodgkin.
43.Clasificarea clinică internaţională a limfoamelor non-Hodgkin.
44.Particularităţile clinice ale limfoamelor non-Hodgkin.
45.Tabloul clinic al limfoamelor non-Hodgkin.
46.Modificările hematologice ale limfoamelor non-Hodgkin.
47.Diagnosticul limfoamelor non-Hodgkin.
48.Diagnosticul diferenţial al limfadenopatiilor.
49.Principiile de tratament al limfoamelor non-Hodgkin.
50.Importanţa trepanobiopsiei în diagnosticul limfoamelor non-Hodgkin.

Diatezele hemoragice
1. Componentul vascular în hemostază
2. Rolul trombocitelor în hemostază
3. Hemostaza primară
4. Manifestările clinice ale dereglării hemostazei primare.
5. Metodele de diagnostic de laborator al dereglărilor hemostazei primare.
6. Hemostaza secundară
7. Metodele de diagnostic de laborator al dereglărilor hemostazei secundare
8. Algoritmul diagnosticului de laborator al dereglărilor hemostazei secundare
9. Manifestările clinice ale dereglării hemostazei secundare
10. Determinarea grupelor de bază ale dereglărilor hemostazei în funcţie de manifestările clinice
11.Clasificarea diatezelor hemoragice.
12.Clasificarea trombocitopeniilor.
13.Trombocitopenia autoimună. Patogenie. Tabloul clinic. Investigaţiile de laborator.
14.Trombocitopenia autoimună. Diagnosticul şi tratamentul.
15.Trombocitopenia izoimună. Principiile de tratament.
16.Trombocitopenia heteroimună. Diagnosticul. Tratamentul.
17.Trombocitopenia transimună. Profilaxia. Tratamentul.
18.Boala Rendu-Osler. Manifestările clinice. Tratamentul.
19.Mecanizmul de dereglare a hemostazei în boala Rendu-Osler.
20.Metodica de hemostază în hemoragiile nazale la pacienţii cu boala Rendu-Osler.
21.Hemofilia. Clasificarea clinică a hemofiliei.
22.Tabloul clinic al hemofiliei.
23.Diagnosticul de laborator al hemofiliei.
24.Tratamentul hemofiliei.
25.Diagnosticul diferenţial al hemofiliei şi trombocitopeniei autoimune.
26.Diagnosticul diferenţial al hemofiliei şi bolii Rendu-Osler.
27.Boala Willebrand. Clasificarea. Semnele clinice
28.Importanţa factorului Willebrand în hemostază.
29.Tabloul clinic al bolii Willebrand.
30.Diagnosticul de laborator al bolii Willebrand.
31.Tratamentul bolii Willebrand.
32.Tratamentul transfuzional al hemofiliei.
33.Clasificarea coagulopatiilor.
34.Diagnosticul clinic şi de laborator al coagulopatiilor.
35.Clasificarea diatezelor hemoragice ca rezultat al dereglărilor hemostazei primare.
36.Diagnosticul clinic şi de laborator al diatezelor hemoragice ca rezultat al dereglărilor
hemostazei primare.
37.Ajutorul de urgenţă în hemoragiile coagulopatice.
38.Hemostaza vasculo-trombocitară. Metodele de investigare.
39.Indicaţiile de transfuzie a concentratului de trombocite în trombocitopenia
autoimună. Criteriile de eficacitate.
40.Metoda de transfuzie a plasmei proaspăt congelată bolnavilor de hemofilia A.
Criteriile de eficacitate.
41.Clasificarea trombocitopeniilor imune.
42.Clasificarea vazopatiilor. Patogenia bolii Rendu-Osler.
43. Diagnosticul diferenţial al bolii Rendu-Osler şi trombocitopeniei imune.
44.Asistenţa medicală de urgenţă în trombocitopenia autoimună.
45.Indicaţiile pentru splenectomie în trombocitopenia autoimună.
46.Tratamentul artropatiilor la bolnavii de hemofilie.
47.Purpura trombocitopenică autoimună şi sarcina.
48.Asistenţa medicală de urgenţă în coagulopatii.
49.Complicaţiile trombocitopeniei autoimune.
50.Complicaţiile hemofiliei. Tratamentul complicaţiilor hemofiliei.

Întrebări pentru examenul oral


pe compartimentul Hematologie clinică
pentru studenţii anului IV, Facultatea Medicină I (torentul rus)
Анемии
1. Классификация анемий
2. Железодефицитная анемия. Частота. Причины дефицита железа
3. Стадии дефицита железа и их практическое значение
4. Патогенез железодефицитной анемии.
5. Клиническая картина железодефицитной анемии. Основные клинические синдромы
6. Лабораторный диагноз железодефицитной анемии.
7. Дифференциальный диагноз железодефицитной анемии.
8. Принципы лечения железодефицитной анемии.
9. Железодефицитная анемия у новорожденных. Причины, лечение и профилактика
10.Железодефицитная анемия у беременных.Причины, лечение и профилактика
11.Критерии эффективности лечения препаратами железа
12.Профилактика железодефицитных анемий.
13.Этиология В12-дефицитной анемии
14.Патогенез В12-дефицитной анемии
15.Клиническая картина В12-дефицитной анемии
16.Гематологические изменения при В12-дефицитной анемии
17.Дифференциальный диагноз В12-дефицитной анемии
18.Лечение В12-дефицитной анемии. Критерии эффективности
19.Профилактика рецидивов В12-дефицитной анемии
20.Фолиеводефицитная анемия. Причины дефицита фолиевой кислоты
21.Фолиеводефицитная анемия. Патогенез
22.Клиническая картина фолиеводефицитной анемии
23.Лабораторный диагноз фолиеводефицитной анемии
24.Дифференциальный диагноз В12-дефицитной анемии и фолиеводефицитной
анемии
25.Профилактика и лечение фолиеводефицитной анемии
26.Этиология и патогенез апластической анемии.
27.Клиническая картина апластической анемии. Основные клинические синдромы
28.Лабораторный диагноз апластической анемии. Значение трепанобиопсии.
29.Лабораторный диагноз апластической анемии.
30.Принципы лечения апластической анемии.
31.Классификация апластических анемий.
32.Анемии при хронических заболеваниях. Патогенез. Лечение.
33.Ренальные анемии. Патогенез. Лечение.
34.Классификация гемолитических анемий.
35.Наследственная микросфероцитарная гемолитическая анемия. Патогенез.
Клиническая картина. Лечение.
36.Лабораторный диагноз наследственной гемолитической микросфероцитарной
анемии
37.Наследственная овалоцитарная гемолитическая анемия. Клиническая картина.
Лабораторный диагноз. Лечение.
38.Наследственные гемолитические анемии в результате дефицита активности
ферментов эритроцитов (ферментопатии). Принципы диагностики.
39.Наследственная гемолитическая анемия в результате дефицита активности
глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы в эритроците.
40.Классификация гемоглобинопатий
41.Талассемия. Патогенез. Клиническая картина. Дифференциальный диагноз.
Лечение.
42.Наследственная серповидноклеточная анемия. Клиническая картина.
Дифференциальный диагноз. Лечение.
43.Приобретенные гемолитические анемии. Классификация.
44.Аутоиммунные гемолитические анемии. Патогенез. Идиопатические и
симптоматические формы. Клиническая картина. Лабораторный диагноз.
45.Эритробластопения. Клиническая картина. Лабораторный диагноз.
46.Лечение аутоиммунных гемолитических анемий.
47.Болезнь Маркиафава-Микели. Патогенез. Клиническая картина. Лечение
48.Болезнь Маркиафава-Микели. Лабораторный диагноз.
49.Лабораторный диагноз гемолитического синдрома. Оккультный гемолиз.
50.Дифференциальный диагноз гемолитических анемий.

Гемобластозы
1. Этиология и эпидемиология гемобластозов
2. Патогенез гемобластозов
3. Классификация гемобластозов. Корреляция её со схемой гемопоэза.
4. Острые лейкозы. Классификация.
5. Гематологические изменения при острых лейкозах
6. Определение варианта острого лейкоза.
7. Принципы лечения острых лейкозов.
8. Лечение острых лимфобластных лейкозов. Профилактика нейролейкоза
9. Лечение острых нелимфобластных лейкозов.
10.Хронический миелолейкоз. Патогенез. Клинические стадии и их характеристика
11.Дифференциальный диагноз хронического миелолейкоза и лейкемоидных
реакций
12.Гематологические изменения при хроническом миелолейкозе с учетом
клинической стадии
13.Дифференциальный диагноз хронического миелолейкоза
14.Лечение хронического миелолейкоза
15.Идиопатический миелофиброз. Клинико-гематологические проявления
идиопатического миелофиброза
16.Дифференциальный диагноз идиопатического миелофиброза и хронического
миелолейкоза
17.Лечение идиопатического миелофиброза
18.Этиология. Патогенез. Клинические стадии и их характеристика
19.Осложнения эритремии
20.Лабораторный диагноз эритремии
21.Дифференциальный диагноз эритремии и симптоматических эритроцитозов
22.Лечение эритремии
23.Хронический лимфолейкоз. Патогенез. Клинические стадии и их характеристика
24.Дифференциальный диагноз хронического лимфолейкоза и пролимфоцитарных
неходжкинских лимфом.
25.Осложнения хронического лимфолейкоза
26.Лечение хронического лимфолейкоза
27.Миеломная болезнь. Патогенез.
28.Клинико-гематологические проявления миеломной болезни
29.Лабораторный диагноз миеломной болезни
30.Клиническая классификация миеломной болезни
31.Солитарная миелома. Клиническая картина, лабораторный диагноз и лечение
32.Лечение миеломной болезни
33.Болезнь Вальденстрема. Клинико-гематологические проявления. Лабораторный
диагноз. Лечение
34.Злокачественные лимфомы. Современные представления о патогенезе и их
клиническое значение
35.Лимфомa Ходжкина. Международная клиническая классификация.
36.Клиническая картина лимфомы Ходжкина.
37.Методы уточнения степени распространенности опухолевого процесса при
лимфомы Ходжкина.
38.Международная морфологическая классификация лимфомы Ходжкина.
39.Лабораторный диагноз лимфомы Ходжкина.
40.Принципы лечения лимфомы Ходжкина.
41.Неходжкинские лимфомы. Патогенез.
42.Морфологическая классификация неходжкинских лимфом.
43.Международная клиническая классификация неходжкинских лимфом.
44.Особенности клинического течения неходжкинских лимфом.
45.Клиническая картина неходжкинских лимфом.
46.Гематологические изменения при неходжкинских лимфомах
47.Лабораторный диагноз неходжкинских лимфом.
48.Дифференциальный диагноз лимфоаденопатий
49.Принципы лечения неходжкинских лимфом.
50.Значение трепанобиопсии в диагностике неходжкинских лимфом.

Геморрагические диатезы
1. Сосудистый компонент гемостаза.
2. Роль тромбоцитов в гемостазе
3. Первичный гемостаз
4. Клинические проявления нарушений первичного гемостаза.
5. Методы лабораторной диагностики нарушений первичного гемостаза.
6. Вторичный гемостаз
7. Методы лабораторной диагностики нарушений вторичного гемостаза.
8. Алгоритм лабораторного диагноза нарушений вторичного гемостаза.
9. Клинические проявления нарушений вторичного гемостаза.
10.Определение основных групп нарушений гемостаза с учетом клинических
проявлений
11.Классификация геморрагических диатезов.
12.Классификация тромбоцитопений.
13.Аутоиммунная тромбоцитопения. Патогенез. Клиническая картина.
Лабораторный диагноз
14.Nммунная тромбоцитопения. Лабораторный диагноз и лечени
15.Изоиммунная тромбоцитопения. Принципы лечения
16.Гетероиммунная тромбоцитопения. Лабораторная диагностика. Лечение.
17.Трансиммунная тромбоцитопения. Профилактика. Лечение.
18.Болезнь Рандю-Ослера. Клиническая картина. Лечение.
19.Механизм кровоточивости при болезни Рандю-Ослера.
20.Лечение носовых кровотечений при болезни Рандю-Ослера.
21.Гемофилия. Клиническая классификация
22.Клиническая картина гемофилии
23.Лабораторный диагноз гемофилии
24.Лечение гемофилии
25.Дифференциальный диагноз гемофилии и иммунной тромбоцитопении
26.Дифференциальный диагноз гемофилии и болезни Рандю-Ослера
27.Болезнь Виллебранда. Классификация, клиническая картина.
28.Роль фактора Виллебранда в гемостазе.
29.Клиническая картина болезни Виллебранда.
30.Лабораторная диагностика болезни Виллебранда.
31.Лечение болезни Виллебранда.
32.Лечение гемофилии
33.Классификация коагулопатий.
34.Клинический и лабораторный диагноз коагулопатий.
35.Классификация геморрагических диатезов с нарушением первичного гемостаза
36.Клинический и лабораторный диагноз геморрагических диатезов с нарушением
первичного гемостаза
37.Неотложная терапия коагулопатических кровотечений
38.Сосудисто-тромбоцитарный гемостаз. Методы исследования
39.Показания к переливанию тромбоконцентрата при аутоиммунной
тромбоцитопении. Критерии эффективности лечения.
40.Методика лечения гемофилии А трансфузиями свежезамороженной плазмой.
Критерии эффективности лечения.
41.Классификация иммунных тромбоцитопений.
42.Классификация вазопатий. Патогенез болезни Рандю-Ослера
43.Дифференциальный диагноз болезни Рандю-Ослера и иммунной
тромбоцитопении
44.Неотложная медицинская помощь при аутоиммунной тромбоцитопении.
45.Показания к спленэктомии при иммунной тромбоцитопении.
46.Лечение артропатий у больных гемофилией
47.Тромбоцитопеническая пурпура и беременность
48.Неотложная медицинская помощь при коагулопатиях
49.Осложнения аутоиммунной тромбоцитопении.
50.Осложнения гемофилии и их лечение

Întrebări pentru examenul oral


pe compartimentul Hematologie clinică
pentru studenţii anului IV, Facultatea Medicină II (torentul englez)

Anemias
1. Classification of the anemias.
2. Iron-deficiency anemia. Incidence. Causes of the iron deficiency
3. Stages of the iron deficiency and its practical significance
4. Pathogenesis of the iron-deficiency anemia.
5. Clinical features of the iron-deficiency anemia. Main clinical syndromes
6. Laboratory diagnosis of the iron-deficiency anemia.
7. Differential diagnosis of the iron-deficiency anemia.
8. Principles of treatment of the iron-deficiency anemia.
9. Iron-deficiency anemia in the newborns. Causes, treatment and prevention
10.Iron-deficiency anemia in the pregnants. Causes, treatment and prevention
11.Effectiveness criteria of the treatment with iron preparations
12.Prevention of the iron-deficiency anemia.
13.Etiology of the vitamin B12-deficiency anemia
14.Pathogenesis of the vitamin B12-deficiency anemia
15.Clinical features of the vitamin B12-deficiency anemia
16.Hematological findings in the vitamin B12-deficiency anemia
17.Differential diagnosis of the vitamin B12-deficiency anemia
18.Treatment of the vitamin B12-deficiency anemia. Criteria of effectiveness
19.Prevention of relapses of the vitamin B12-deficiency anemia
20.Folate-deficiency anemia. Causes of the development of the folate-deficiency
21.Folate-deficiency anemia. Pathogenesis
22.Clinical features of the folate-deficiency anemia
23.Laboratory diagnosis of the folate-deficiency anemia
24.Differential diagnosis of the vitamin B12-deficiency anemia and the folate-
deficiency anemia
25.Prevention and treatment of the folate-deficiency anemia
26.Etiology and pathogenesis of the aplastic anemias.
27.Clinical features of the aplastic anemias. Main clinical syndromes
28.Laboratory diagnosis of the aplastic anemias. Value of the bone marrow biopsy.
29.Laboratory diagnosis of the aplastic anemias.
30.Principles of treatment of the aplastic anemias.
31.Classification of the aplastic anemias.
32.Anemias of chronic disorders. Pathogenesis. Treatment.
33.Renal anemias. Pathogenesis. Treatment.
34.Classification of the hemolytic anemias.
35.Hereditary spherocytosis. Pathogenesis. Clinical features. Treatment.
36.Laboratory diagnosis of the hereditary spherocytosis.
37.Hereditary elliptocytosis. Clinical features. Laboratory diagnosis. Treatment.
38.Hereditary hemolytic disorders affecting the red cell enzymes. Principles of diagnosis.
39.Phosphate Dehydrogenase deficiency and related disorders.
40.Classification of hemoglobinopathies.
41.Thalassemia. Pathogenesis. Clinical features. Differential diagnosis. Treatment.
42.Sickle cell disease. Clinical features. Differential diagnosis. Treatment.
43.Acquired hemolytic anemias. Classification.
44.Autoimmune hemolytic anemias. Pathogenesis. Idiopathic and symptomatic types.
Clinical features. Laboratory diagnosis.
45.“Pure Red Cell” aplasia. Clinical features. Laboratory diagnosis.
46.Treatment of the autoimmune hemolytic anemias.
47.Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria (Marchiafava-Micheli syndrome).
Pathogenesis. Clinical features. Treatment.
48.Marchiafava-Micheli syndrome. Laboratory diagnosis.
49.Laboratory diagnosis of hemolytic syndrome. Occult hemolysis.
50.Differential diagnosis of hemolytic anemias.

Neoplastic disorders of hemopoietic system (hematological malignancies)


1. Etiology and epidemiology of the hematological malignancies
2. Pathogenesis of the hematological malignancies
3. Classification of the hematological malignancies. Its correlation with the scheme
of hemoiesis
4. Acute leukemias. Classification.
5. Hematological findings in the acute leukemias
6. Determination of morphological type of the acute leukemia
7. Principles of treatment of the acute leukemias
8. Treatment of the acute lymphoblastic leukemias. Prophylaxis of the central nervous
system involvement.
9. Treatment of the acute nonlymphoblastic leukemias.
10.Chronic myeloid leukemia. Pathogenesis.
11.Differential diagnosis of the chronic myeloid leukemia and leukemoid reactions.
12.Hematological findings in the chronic myeloid leukemia in regard with the clinical stage.
13.Differential diagnosis of the chronic myeloid leukemia
14.Treatment of the chronic myeloid leukemia
15.Idiopathic myelofibrosis. Clinicohematological manifestations of the idiopathic
myelofibrosis.
16.Differential diagnosis of the idiopathic myelofibrosis and the chronic myeloid leukemia
17.Treatment of the idiopathic myelofibrosis.
18.Polycythemia vera. Etiology. Pathogenesis. Clinical stages and its characteristics
19.Complications of the polycythemia vera.
20.Laboratory diagnosis of the polycythemia vera
21.Differential diagnosis of the polycythemia vera and the symptomatic erythrocytoses.
22.Treatment of the polycythemia vera.
23.Chronic lymphocytic leukemia. Pathogenesis. Clinical stages and its characteristics.
24.Differential diagnosis of the chronic lymphocytic leukemia and the prolymphocytic
non-Hodgkin’s lymphomas.
25.Complications of the chronic lymphocytic leukemia
26.Treatment of the chronic lymphocytic leukemia
27.Multiple myeloma. Pathogenesis.
28.Clinicohematological manifestations of the multiple myeloma.
29.Laboratory diagnosis of the multiple myeloma.
30.Clinical staging of the multiple myeloma.
31.Solitary myeloma. Clinical features, laboratory diagnosis and treatment.
32.Treatment of the multiple myeloma.
33.Waldenstrom’s macroglobulinemia. Clinicohematological manifestations.
Laboratory diagnosis. Treatment.
34.Malignant lymphomas. Up-to-date insights into pathogenesis and its clinical significance.
35.Hodgkin’s lymphomas. International clinical staging for Hodgkin’s lymphomas.
36.Clinical features of Hodgkin’s lymphomas.
37.Staging procedures for Hodgkin’s lymphomas.
38.International histological classification of Hodgkin’s lymphomas.
39.Laboratory diagnosis of Hodgkin’s lymphomas.
40.Principles of treatment of Hodgkin’s lymphomas.
41.Non-Hodgkin’s lymphomas. Pathogenesis
42.Histological and cytological typing of non-Hodgkin’s lymphomas.
43.International clinical staging for non-Hodgkin’s lymphomas.
44.Clinical course for non-Hodgkin’s lymphomas.
45.Clinical features for non-Hodgkin’s lymphomas.
46.Hematological findings in non-Hodgkin’s lymphomas.
47.Laboratory diagnosis of non-Hodgkin’s lymphomas.
48.Differential diagnosis of non-Hodgkin’s lymphomas indolents.
49.Principles of treatment of non-Hodgkin’s lymphomas.
50.Value of the bone marrow biopsy in diagnosis of non-Hodgkin’s lymphomas.

Disorders of hemostasis and coagulation


1. Vascular component of hemostasis.
2. Thrombocyte contribution to the hemostasis.
3. Primary hemostasis.
4. Clinical manifestations of the disorders of primary hemostasis.
5. Laboratory diagnosis of the disorders of primary hemostasis.
6. Secondary hemostasis.
7. Laboratory diagnosis of the disorders of secondary hemostasis.
8. Approach to the laboratory diagnosis of the disorders of secondary hemostasis.
9. Clinical manifestations of the disorders of secondary hemostasis.
10. Determinaton of the main groups of the disorders of hemostasis in regard with clinical
manifestations.
11. Classification of hemostasis and coagulation disorders.
12. Classification of thrombocytopenias.
13. Autoimmune thrombocytopenia. Pathogenesis. Clinical features. Laboratory diagnosis.
14. Autoimmune thrombocytopenia. Laboratory diagnosis and treatment.
15. Alloimmune (isoimmune) thrombocytopenia. Principles of treatment.
16. Heteroimmune thrombocytopenia. Laboratory diagnosis. Treatment.
17. Transimmune thrombocytopenia. Prevention. Treatment.
18. Rendu-Osler disease. Clinical features. Treatment.
19. Mechanism of bleeding in Rendu-Osler disease.
20. Treatment of epistaxis in Rendu-Osler disease.
21. Hemophilia. Clinical classification.
22. Clinical features of hemophilia.
23. Laboratory diagnosis of hemophilia.
24. Treatment of hemophilia.
25. Differential diagnosis of the hemophilia and the immune thrombocytopenia.
26. Differential diagnosis of the hemophilia and Rendu-Osler disease.
27. Von Willebrand’s disease. Pathogenesis.
28. Von Willebrand’s factor contribution to the hemostasis
29. Clinical features of von Willebrand’s disease.
30. Laboratory diagnosis of von Willebrand’s disease.
31. Treatment of von Willebrand’s disease.
32. Treatment of the hemophilia.
33. Classification of the coagulation disorders.
34. Clinical and laboratory diagnosis of the coagulation disorders.
35. Classification of the disorders of primary hemostasis.
36. Clinical and laboratory diagnosis of the disorders of primary hemostasis.
37. Emerghency therapy of the coagulopathic bleeding.
38. Thrombocytovascular hemostasis. Examination modalities.
39. Indications for the platelet transfusions in the autoimmune thrombocytopenia. Criteria
of response to the treatment.
40. Treatment modality of the fresh frozen plasma transfusions in the hemophilia A.
Criteria of response to the treatment.
41. Classification of the immune thrombocytopenias.
42. Classification of the vascular disorders. Pathogenesis of Rendu-Osler disease.
43. Differential diagnosis of Rendu-Osler disease and the immune thrombocytopenia
44. Emergency medical assistance in the autoimmune thrombocytopenia.
45. Indications for splenectomy in the immune thrombocytopenia.
46. Treatment of arthropathies in the patients with hemophilia.
47. Thrombocytopenic purpura and pregnancy.
48. Emergency medical assistance in the coagulation disorders.
49. Complications of the autoimmune thrombocytopenia.
50. Complications of the hemophilia an its treatment.

S-ar putea să vă placă și