Sunteți pe pagina 1din 1
Sfântul Efrem cel Nou este vă zut în timp ce ducea un suflet spre Ceruri
Sfântul Efrem cel Nou este vă zut în timp
ce ducea un suflet spre Ceruri
Fotis Kontoglou s-a n ă scut în Ayvalik (Asia Mică ), la 8 noiembrie 1895, ș i a trecut
la Domnul în Atena, la 13 iulie 1965. Întâmplarea de mai jos se referă la ultimele
sale clipe din via ță petrecute la spital ș i la minunata în ș tiin ț are pe care a avut-o
soț ia sa de la Sfântul Efrem, f ă că torul de minuni.
Mormântul iconarului Fotis Kontoglu, din curtea Mănăstirii Nea Makri (Foto: Silviu Cluci)
Regretatul pictor Fotis Kontoglou trecea prin momente grele la spital, iar so ția sa, Maria
Kontoglou, era îngenunchiată acas ă, rugându-se pentru vindecarea lui, chemându-l în
ajutor pe Sfântul Mare Mucenic Efrem. S ă nu uităm că mâna sfin țită a acestui pictor
foarte talentat a lucrat cu multă grijă prima icoan ă a Sfântului Efrem! Maria Kontoglou
aș tepta aș adar un semn din partea Sfântului.
Ce ajutor mai mare ar fi putut s ă-i dea, decât ca ea s ă vad ă exact, în timp ce se ruga, cum
sufletul lui Fotis Kontoglou era ținut de Sfântul Efrem ș i, cu multă slav ă, era condus în
Cer!
S-a minunat văzând toate acestea. Ce putea oare s ă însemne? În acel timp, un telefon
primit de la spital i-a împr ăș tiat nedumerirea; un medic o anunța că soţul ei a trecut la
Domnul! Sfântul Efrem a fost cu adevărat tovar ăș ul s ău de drum!
Citeș te alte articole despre: o minune a Sfantului Efrem cel Nou, minunile Sfantului
Efrem cel Nou, Efrem cel Nou, Sfântul Efrem cel Nou, Sfantul Efrem de la Nea Makri,
Nea Makri, Fotis Kontoglu, rugaciunea sotiei, rugaciune pentru sot, minune, sfânt,
moarte, rugăciune, puterea rug ăciunii, icoană
Sfântul Cuvios Mucenic
Efrem cel Nou
Martiriul Sfântului Efrem cel
Nou – Marele Mucenic din
Nea Makri – a durat 8 luni: a
început pe data de 14
septembrie 1425 (de ziua
Sfintei Cruci, care este ș i ziua
de naș tere a Sfântului Efrem
cel
Ultimele din categorie