Sunteți pe pagina 1din 1

46°40' 26°25' 26°30' 26°35' 26°40' 26°45'

Lespezi
26°50' 26°55'
2
15
Itești
SHAKEDOWN
Balcani 2,75 km

Rățeni PS2,4,6
8,35 km 15

Bolătău PS1,3,5
12,18 km

Poiana Hemeiuș 2

Săucești

2G

15

46°35' Mărgineni
2G

HQ
Măgura REG

Scorțeni
Zemeș
Bacău
Ardeoani
PS8,11 Luizi-Călugăra 119
5,30 km PS7 (SS)
11 2,50 km

2G Leontinești Ruși-Ciutea
Măgirești
118

46°30' 2

Găzărie
HQ 117
Nicolae
PS9,12,14 119
6,10 km 11 Bălcescu
REG
Moinești
118

PS10,13,15
8,00 km Sănduleni

117

Comănești 2

46°25' 119

Podei

5 km
Lăpoș
1 : 190 411
Plopu Map data © OpenStreetMap contributors