Sunteți pe pagina 1din 223

Alin Gilbert SUMEDREA

Probleme rezolvate și propuse de


statistică descriptivă și inferențială aplicată în științele sociale

Editura Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu”


Sibiu - 2015
Capitolul 1 Elemente de teoria probabilităților
1.1 Notiuni folosite
Numim eveniment elementar orice rezultat posibil al unei experiențe.
Definim evenimentul sigur ca eveniment cert. Alături de evenimentul sigur,
distingem evenimentul imposibil notat de regulă prin φ. Două evenimente
sunt compatibile dacă ambele apar ca urmare a unei probe atașate experienței și
incompatibile în caz contrar.
Surprinderea câmpului de evenimente asociate unei experiențe necesită
evidențierea tuturor construcțiilor posibile de evenimente elementare. Dacă
numărul evenimentelor elementare este n atunci câmpul de evenimente va
conține 2n evenimente.
Exemplu
Considerăm experimentul cu 3 evenimente, constând din apariția
numerelor 1, 2 și 3. Să se scrie câmpul de evenimente (Ω,K).
Soluție:
Notăm prin Ai evenimentul apariției numărului i. Spațiul evenimentelor
elementare generate de experiment devine:
   A1 , A2 , A3 

Câmpul evenimentelor probabile se scrie (Ω,K), unde:


K   , ,  A1 ,  A2  ,  A3  ,  A1  A2 , A1  A3 ,  A2   A3 
Fie Z=K o mulțime nevidă. O familie nevidă de mulțimi k  P  Z  se numește
corp peste spațiul evenimentelor Ω, dacă:
a) oricare ar fi A  K rezultă A  K cu A , desemnând complementara lui A
în raport cu Z;
b) oricare ar fi A, B  K rezultă că A B  K ;
c)   K ;
d) Z  K .
K este un corp peste spațiul evenimentelor Ω iar K  P    .
Exemplu
Presupunem existența a două populații, conținând 6 respectiv 4 persoane. Din
fiecare populație se alege câte o persoană.

7
1. Să se scrie câmpul de evenimente asociat alegerilor.
2. Admitând că prima populație conține băieți și fete să se determine K0
astfel încât (Ω0,K0) să fie un câmp de evenimente.
Soluție:
1. Notăm prin {Bij} evenimentul asociat alegerii perechii de persoane
formate din persoana i unde 1≤i≤6 și persoana j unde 1≤j≤4. Rezultă că
spațiul evenimentelor elementare corespunzătoare alegerilor devine:
 B11 , B12 , B13 , B14 , B21 , B22 , B23 , B24 , B31 , B32 , B33 , B34 , 
 
 B41 , B42 , B43 , B44 , B51 , B52 , B53 , B54 , B61, B62 , B63 , B64 

Câmpul de evenimente este (Ω,K) unde K=P(Ω). Întrucât câmpul de evenimente


elementare conține 24 de evenimente elementare, rezultă că numărul total de
evenimente din (Ω,K) va cuprinde 224 evenimente.
2. Notăm prin {A} evenimentul alegerii unui băiat din prima populație iar
prin {Ā} evenimentul alegerii unei fete din aceeași populație. Știind că Ω0
={A,Ā} este o mulțime finită, rezultă K0=P(Ω0)={φ,Ω0,{A},{Ā}}.

În mulțimea evenimentelor posibile sunt admise patru operații: reuniunea,


intersecția, diferența și trecerea la evenimentul opus.
Definim probabilitatea ca funcție ce asociază unui eveniment A, un număr P
care satisface următoarele axiome:
P  A  0
P   1
P A 
B  P  A  P  B 

unde A și B sunt evenimente din câmpul evenimentelor asociate experimentului


iar A B   .
Formula clasică de calcul a probabilității evenimentului A este:
n
P
m

unde n este numărul cazurilor favorabile apariției evenimentului A iar m este


numărul de cazuri posibile (echiprobabile).
Teorema de adunare a probabilităților
Dacă evenimentele sunt incompatibile două câte două, atunci:

8
 n  n
P  Ai    P  Ai 
 i 1  i 1

unde Ai Aj    i,i=1,2,...,n .

În cazul evenimentelor compatibile:


 n  n  n 
 
n
P  Ai    P  Ai    P Ai Aj  ....   1
n 1
P  Ai 
 i 1  i 1 i j  i 1 

Teorema de înmulțire
Dacă evenimentele Ai sunt independente, atunci:
 n 
P  Ai   P  A1  P  A2  .......P  An 
 i 1 

Dacă evenimentele Ai sunt dependente, atunci:


 
   A2   A3   A 
P Ai   P  A1  P   P   .....P  n 1 n 
  
 1  1
A A A2   
 Ai 
 i 1 

Numim partiție a unei mulțimi A  K o familie finită de mulțimi P   Ai i 1,...,n


care îndeplinesc următoarele condiții:
Ai  K

Ai Aj  

n
Ai  A
i 1

O familie de evenimente se numesc colectiv exhaustive dacă Ai   . O familie


i

de evenimente se numesc incompatibile dacă Ai A j   .

Exemplu
Se cunoaște spațiul evenimentelor elementare   1, 2,3, 4,5, 6, 7 și două
evenimente A  1,3 , B  2, 4, 6 . Calculați CA , CB , A B, A B, A-B, B-A .
Testați incompatibilitatea și colectiv exhaustivitatea evenimentelor A și B.

9
Rezolvare
C A  2, 4,5, 6, 7

CB  1,3,5, 7

A B  1, 2,3, 4, 6

A B  

A  B  1,3 2, 4, 6  


B  A  2, 4, 6 1,3  
Se constată că evenimentele A și B sunt incompatibile și nu sunt colectiv
exhaustive.
Dacă A, B  K , rezultă următoarele relații de calcul pentru probabilități:
P    0

P  C A   1  P  A


P A 
B  P  A  P  B   P A  B 
P  AB   P  A  P  B   2P A  B 
P  B  A  P  B   P A  B 
P  B  A  P  B   P  A dacă A  B

0  P  A  1

0  P  B  1

Exemplu
Considerăm un număr de 8 evenimente elementare echiprobabile. Mulțimea
evenimentelor elementare este   1, 2,3, 4,5, 6, 7,8 . Față de mulțimea
evenimentelor elementare se cunoaște următoarea structură de evenimente:
A1  2, 4, 6, 7,8 , A2  1, 2, 4 , A3  3,5 .

Să se calculeze relațiile de calcul ale probabilităților expuse mai sus.

10
Rezolvare
1 5
P  A1    5 
8 8
1 3
P  A2    3 
8 8
1 2
P  A3    2 
8 8

  5 3
P C A1  1  P  A1   1  
8 8

  3 5
P C A2  1  P  A2   1  
8 8

 
P C A3  1  P  A3   1 
2 6

8 8

A1 A2  2, 4

A1 A3   

A2 A3   


P A1 
A2 
2
8

P A1  
A3  0


P A2 
A3  0

P  A1A2   P  A1   P  A2   2 P A1  
A2 
5 3 4 4
  
8 8 8 8

P  A1A3   P  A1   P  A3   2 P A1  
5 2 7
A3   
8 8 8

P  A2 A3   P  A2   P  A3   2 P A2  
3 2 5
A3   
8 8 8

A1 A2  1, 2, 4, 6, 7,8

A2 A3  1, 2,3, 4,5

A1 A3  2,3, 4,5, 6, 7,8

11

P A1 A2  6
8


P A1 A3  7
8


P A2 A3  5
8

1.2 Variabile aleatoare


Pe câmpul de probabilitate {Ω,K,P} definim variabila X:Ω→R. Numim X
variabilă aleatoare. Repartiția variabilei aleatoare este definită prin:
 x1 x 2 x 3 .....x k .....x n 
X 
 p1 p 2 p3 .....p k .....p n 
n
unde pi  P  X  xi  și p
i 1
i 1.

Exemple:
Se consideră variabila aleatoare
1 2 3 4 5 
X 
 p 2p 1 1 1 
 4 5 20 

Din condiția
1 1 1 1
p  2p     1 rezultă pentru p valoarea p 
4 5 20 6

Funcția de repartiție a variabilei aleatoare X este definită astfel:


F : R  0,1

F  x  P  X  x

Proprietățile funcției de repartiție:


1. Funcția de repartiție nu este descrescătoare, adică:
  x1 , x2  R, x1  x2 , F  x1   F  x2  ;
2. F     0, F     1 ;
3. Funcția de repartiție este continuă la stânga lui x0.
F  x0  0   lim F  x   F  x0    x 0  R
x  x0
x  x0

4. Densitatea de repartiție f a variabilei aleatoare X este definită astfel:


12
x
f : R  0,   F  x    f t  dt


Proprietățile densității de repartiție:


4.1 este nenegativă f  x   0   x  R ;
4.2 este integrabilă pe R;

4.3  f  x  dx  1 .


Folosind densitatea de repartiție, relațiile de calcul ale probabilităților devin:P   X      f  x  dx  F     F  

Media variabilei aleatoare se determină, folosind următoarele relații de calcul:


 n
 xk pk dacă X este discretă
 k 1
M X   
 xf  x  dx dacă X este continuă
 
 

Momentul de ordin s al variabilei aleatoare X se calculează astfel:


 n s
 xk pk dacă X este discretă iar seria este convergentă
 k 1
 
M Xs 
 x s f  x  dx dacă X este continuă si dacă integrala este convergentă

 

Pentru momentul centrat de ordinul s se folosesc relațiile:


 n
  xk  m  pk dacă X este discretă iar seria este convergentă
s

 k 1
M  X  m
s

  x  m  s f  x  dx dacă X este continuă iar integrala este convergentă
 
 

Pentru momentele centrate de ordinul 2 și 3 se mai folosesc relațiile:


2  m2  m12 unde mi sunt momentele de ordin i .

3  m3  3m1m2  2m12

Proprietățile valorii medii:


M  C   C , cu C=constantă

M  CX   CM  X  , cu C=constantă, X, Y variabile aleatoare


13
M  X  Y   M  X   M Y 

M  XY   M  X  M Y  unde X, Y sunt variabile aleatoare independente

Dispersia variabilei aleatoare X se calculează ca moment centrat de ordinul 2.


D  X   M  X  m
2

Proprietățile dispersiei
D  C   0, cu C=constantă

D  CX   C 2 D  X 

D  X  Y   D  X   D Y  dacă X si Y sunt variabile aleatoare independente

Funcția caracteristică a unei variabile aleatoare


Numim funcția caracteristică a unei variabile aleatoare X, aplicația  : R  C
definită astfel:
 eitx p  x  dacă X este discretă
 x
 X t    
  eitx f  x  dx dacă X este continuă
 

Proprietățile funcției caracteristice


 X  0  1

 X t   1
n
 n  t     X  t  cu X u variabile aleatoare independente
u 1 u

1 r
mr   0
ir

1
f  x   e  t  dt
itx

2 

Exemple
1. Se consideră variabila aleatoare

14
1 2 3 4 5 
X 
 p 2p 1 1 1 
 4 5 20 

Calculați P  X  4

Rezolvare:
Din condiția
1 1 1 1
p  2p     1 rezultă pentru p valoarea p 
4 5 20 6

Deci
1 2 3 4 5 
X 1 2 1 1 1 
 
 6 6 4 5 20 

P  X  4   P  X  1  P  X  2   P  X  3  P  X  4  
1 2 1 1 57
    
6 6 4 5 60

1 2 3 4 5 6 
2. Pentru variabila aleatoare X :   să se calculeze:
 0,2 0,1 0,2 0,3 0,1 0,1
P(X≥x), P(X>x), P(X≤x), P(X<x), P(X<6), P(X<3), P(X>4), P(3<X<5)
Rezolvare
 1 2 3 4 5 6
P  X  x :  
 0,2 0,3 0,5 0,8 0,9 1 

1 2 3 4 5 6 
P  X  x :  
 0 0,2 0,3 0,5 0,8 0,9 

1 2 3 4 5 6 
P  X  x :  
 1 0,8 0,7 0,5 0,2 0,1

 1 2 3 4 5 6
P  X  x :  
 0,8 0,7 0,5 0,2 0,1 0 

P  X  6   0,9

P  X  3  0,3

P  X  4   1  P  X  4   0, 2

15
P  3  X  5  0,3

3. Se dau variabilele aleatoare independente:


0 1 0 1 
X   și Y  1 
 p 1   q 
 5 2 

Să se scrie repartițiile variabilelor X+Y și XY

Rezolvare
Din condițiile
 1
 p  1
 5 4 1
 rezultă p  și q 
1  q 1 5 2

2

Prin urmare
0 1  0 1 
 
X 4 1 și Y  1 1 
   
5 5 2 2

 0  0 0+1 1+0 1+1


X  Y  4 1 4 1 1 1 1 1  sau
 
5 2 5 2 52 52

0 1 2 
X Y  2 5 1 
 
 5 10 10 

00 0 1 1  0 1 1 
XY  4 4 1

1  sau
 
 10 10 10 10 

 0 1 
XY  9 1 
 
 10 10 

4. Se consideră variabilele aleatoare independente:

16
 1 0 1   1 0 1 
X 1 1 11 și Y  1 1 1 
 
   
 4 5 20  2 3 6

Să se scrie repartiția variabilei X2+Y


Rezolvare
 1 0 1   1 0 1   1 0 1 
X   1 1 11    1 1 11    11
2 
36 146 
     
 4 5 20   4 5 20   40 100 400 

 1 01   1 0 1   -2 1 0 1 2 
X  Y   11
2  
36 146   1 1 1   330 652 836 436 146 

     
 40 100 400   2 3 6   2400 2400 2400 2400 2400 

5. Se dau variabilele aleatoare independente


1 0  1 0 
X 1 1 și Y  1 2 
 
   
2 2 3 3

Să se scrie repartiția variabilei aleatoare X-Y.


Să se calculeze media și dispersia variabilei aleatoare X-Y.
Rezolvare
 1 0 1 
X Y   1 3 2 
 
 6 6 6

Media variabilei aleatoare X-Y


1 3 2 1
M  X  Y   1  0   1 
6 6 6 6

Dispersia variabilei aleatoare X-Y


D  X  Y   M  X  Y     M  X  Y  
2 2

 

 1 0 1 
 X Y    4 27 5 
2

 
 36 36 36 

4 27 5 1
M  X  Y    1  0   1 
2

  36 36 36 36

17
1
 M  X  Y    2
2

36
1 1 35
D X Y    2  2
36 36 36

1.2.1 Repartiții clasice

1.2.1.1 Repartiția normală

Densitatea de probabilitate
 x   2
  1 
f N x,  ,  2  e 2 2

 2

Funcția de repartiție
x

 y   2
1
FN  x,  ,    e 2 2
dy
 2 

Funcția caracteristică
t 2 2
itm 
X t   e 2

Momentele centrate pare

 2m 
 2m  !  2 m
m !2n

Momentele centrate impare


 2 m1  0

Coeficientul de simetrie
1  0

Coeficientul de exces
2  0

Densitatea de probabilitate a unei repartiții normale de medie μ și dispersie σ2 se


poate obține din programul Excel, apelând comanda: [NORMDIST(x, MEDIA,
DISPERSIA, FALSE)].

18
Tabelarea densităților de probabilitate pentru
N(μ,σ^2)
Media 0 2 3 4 5 6
Abaterea
standard 1 1,5 2 2,5 3 3,5

x f1(x) f2(x) f3(x) f4(x) f5(x) f6(x)

3E-
-6 6E-09 2E-07 8E-06 5E-05 2E-04 04
5E-
-5,5 1E-07 1E-06 2E-05 1E-04 3E-04 04
8E-
-5 1E-06 5E-06 7E-05 2E-04 5E-04 04
-4,5 2E-05 2E-05 2E-04 5E-04 9E-04 0,001
-4 1E-04 9E-05 4E-04 1E-03 0,001 0,002
-3,5 9E-04 3E-04 0,001 0,002 0,002 0,003
-3 0,004 0,001 0,002 0,003 0,004 0,004
-2,5 0,018 0,003 0,005 0,005 0,006 0,006
-2 0,054 0,008 0,009 0,009 0,009 0,008
-1,5 0,13 0,017 0,016 0,014 0,013 0,011
-1 0,242 0,036 0,027 0,022 0,018 0,015
-0,5 0,352 0,066 0,043 0,032 0,025 0,02
0 0,399 0,109 0,065 0,044 0,033 0,026
0,5 0,352 0,161 0,091 0,06 0,043 0,033
1 0,242 0,213 0,121 0,078 0,055 0,041
1,5 0,13 0,252 0,151 0,097 0,067 0,05
2 0,054 0,266 0,176 0,116 0,081 0,059
2,5 0,018 0,252 0,193 0,133 0,094 0,069
3 0,004 0,213 0,199 0,147 0,106 0,079
3,5 9E-04 0,161 0,193 0,156 0,117 0,088
4 1E-04 0,109 0,176 0,16 0,126 0,097
4,5 2E-05 0,066 0,151 0,156 0,131 0,104
5 1E-06 0,036 0,121 0,147 0,133 0,109

19
5,5 1E-07 0,017 0,091 0,133 0,131 0,113
6 6E-09 0,008 0,065 0,116 0,126 0,114
6,5 3E-10 0,003 0,043 0,097 0,117 0,113
7 9E-12 0,001 0,027 0,078 0,106 0,109

Densități de probabilitate
0,45

0,4

0,35

0,3
f1(x)
0,25
f2(x)
fi(x)

0,2 f3(x)
f4(x)
0,15
f5(x)
0,1 f6(x)

0,05

0
-10 -5 0 5 10
-0,05
x

Densitatea de probabilitate a repartiției normale centrate și reduse


2
1  x2
f N  x;0,1  e
2

Funcția de repartiție a repartiției normale centrate și reduse


x y2

  1 
FN x,  ,   e
2 2
dy
2 

Densitatea de probabilitate repartiției normale centrate și reduse se poate obține


din programul Excel, apelând comanda: [NORMDIST(x;0;1;FALSE)] (a se
vedea anexa C).
Densitatea de probabilitate pentru repartiția
normală centrată și redusă N(0,1)

20
x 0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06

0 0,399 0,399 0,399 0,399 0,399 0,398 0,398


0,1 0,397 0,397 0,396 0,396 0,395 0,394 0,394
0,2 0,391 0,390 0,389 0,389 0,388 0,387 0,386
0,3 0,381 0,380 0,379 0,378 0,377 0,375 0,374
0,4 0,368 0,367 0,365 0,364 0,362 0,361 0,359
0,5 0,352 0,350 0,348 0,347 0,345 0,343 0,341
0,6 0,333 0,331 0,329 0,327 0,325 0,323 0,321
0,7 0,312 0,310 0,308 0,306 0,303 0,301 0,299
0,8 0,290 0,287 0,285 0,283 0,280 0,278 0,276
0,9 0,266 0,264 0,261 0,259 0,256 0,254 0,252
1 0,242 0,240 0,237 0,235 0,232 0,230 0,227
1,1 0,218 0,215 0,213 0,211 0,208 0,206 0,204
1,2 0,194 0,192 0,190 0,187 0,185 0,183 0,180
1,3 0,171 0,169 0,167 0,165 0,163 0,160 0,158
1,4 0,150 0,148 0,146 0,144 0,141 0,139 0,137
1,5 0,130 0,128 0,126 0,124 0,122 0,120 0,118
1,6 0,111 0,109 0,107 0,106 0,104 0,102 0,101
1,7 0,094 0,092 0,091 0,089 0,088 0,086 0,085
1,8 0,079 0,078 0,076 0,075 0,073 0,072 0,071
1,9 0,066 0,064 0,063 0,062 0,061 0,060 0,058
2,0 0,054 0,053 0,052 0,051 0,050 0,049 0,048
2,1 0,044 0,043 0,042 0,041 0,040 0,040 0,039
2,2 0,035 0,035 0,034 0,033 0,032 0,032 0,031
2,3 0,028 0,028 0,027 0,026 0,026 0,025 0,025
2,4 0,022 0,022 0,021 0,021 0,020 0,020 0,019
2,5 0,018 0,017 0,017 0,016 0,016 0,015 0,015
2,6 0,014 0,013 0,013 0,013 0,012 0,012 0,012
2,7 0,010 0,010 0,010 0,010 0,009 0,009 0,009
2,8 0,008 0,008 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007
2,9 0,006 0,006 0,006 0,005 0,005 0,005 0,005
3,0 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004

21
3,1 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003
3,2 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002

Tabelarea funcției de repartiție F(X)=P(X<x) pentru N(0;1) se poate obține din


programul Excel, apelând comanda: [NORMDIST(x;0;1;TRUE)] (a se vedea
anexa D).
Tabelarea funcției de repartiție F(x)=P(X<x)
pentru N(0,1)
x 0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06

0 0,5 0,504 0,508 0,512 0,516 0,52 0,524


0,1 0,54 0,544 0,548 0,552 0,556 0,56 0,564
0,2 0,579 0,583 0,587 0,591 0,595 0,599 0,603
0,3 0,618 0,622 0,626 0,629 0,633 0,637 0,641
0,4 0,655 0,659 0,663 0,666 0,67 0,674 0,677
0,5 0,691 0,695 0,698 0,702 0,705 0,709 0,712
0,6 0,726 0,729 0,732 0,736 0,739 0,742 0,745
0,7 0,758 0,761 0,764 0,767 0,77 0,773 0,776
0,8 0,788 0,791 0,794 0,797 0,8 0,802 0,805
0,9 0,816 0,819 0,821 0,824 0,826 0,829 0,831
1 0,841 0,844 0,846 0,848 0,851 0,853 0,855
1,1 0,864 0,867 0,869 0,871 0,873 0,875 0,877
1,2 0,885 0,887 0,889 0,891 0,893 0,894 0,896
1,3 0,903 0,905 0,907 0,908 0,91 0,911 0,913
1,4 0,919 0,921 0,922 0,924 0,925 0,926 0,928
1,5 0,933 0,934 0,936 0,937 0,938 0,939 0,941
1,6 0,945 0,946 0,947 0,948 0,949 0,951 0,952
1,7 0,955 0,956 0,957 0,958 0,959 0,96 0,961
1,8 0,964 0,965 0,966 0,966 0,967 0,968 0,969
1,9 0,971 0,972 0,973 0,973 0,974 0,974 0,975
2 0,977 0,978 0,978 0,979 0,979 0,98 0,98
2,1 0,982 0,983 0,983 0,983 0,984 0,984 0,985
2,2 0,986 0,986 0,987 0,987 0,987 0,988 0,988
2,3 0,989 0,99 0,99 0,99 0,99 0,991 0,991

22
2,4 0,992 0,992 0,992 0,992 0,993 0,993 0,993
2,5 0,994 0,994 0,994 0,994 0,994 0,995 0,995
2,6 0,995 0,995 0,996 0,996 0,996 0,996 0,996
2,7 0,997 0,997 0,997 0,997 0,997 0,997 0,997
2,8 0,997 0,998 0,998 0,998 0,998 0,998 0,998
2,9 0,998 0,998 0,998 0,998 0,998 0,998 0,998

Tabelarea valorilor inversei funcției de repartiție F(X)=P(X<x) pentru N(0;1) se


poate obține din programul Excel, apelând comanda: [NORMSINV(x)] (a se
vedea anexa H).
Tabelarea valorilor inversei funcției de
repartiție F(x)=P(X<x) pentru N(0,1)
x 0 0,001 0,002 0,003 0,004 0,005 0,006

0,5 -0 0,003 0,005 0,008 0,01 0,013 0,015


0,51 0,025 0,028 0,03 0,033 0,035 0,038 0,04
0,52 0,05 0,053 0,055 0,058 0,06 0,063 0,065
0,53 0,075 0,078 0,08 0,083 0,085 0,088 0,09
0,54 0,1 0,103 0,105 0,108 0,111 0,113 0,116
0,55 0,126 0,128 0,131 0,133 0,136 0,138 0,141
0,56 0,151 0,154 0,156 0,159 0,161 0,164 0,166
0,57 0,176 0,179 0,181 0,184 0,187 0,189 0,192
0,58 0,202 0,204 0,207 0,21 0,212 0,215 0,217
0,59 0,228 0,23 0,233 0,235 0,238 0,24 0,243
0,6 0,253 0,256 0,259 0,261 0,264 0,266 0,269
0,61 0,279 0,282 0,285 0,287 0,29 0,292 0,295
0,62 0,305 0,308 0,311 0,313 0,316 0,319 0,321
0,63 0,332 0,335 0,337 0,34 0,342 0,345 0,348
0,64 0,358 0,361 0,364 0,366 0,369 0,372 0,375
0,65 0,385 0,388 0,391 0,393 0,396 0,399 0,402
0,66 0,412 0,415 0,418 0,421 0,423 0,426 0,429
0,67 0,44 0,443 0,445 0,448 0,451 0,454 0,457
0,68 0,468 0,47 0,473 0,476 0,479 0,482 0,485
0,69 0,496 0,499 0,502 0,504 0,507 0,51 0,513

23
0,7 0,524 0,527 0,53 0,533 0,536 0,539 0,542
0,71 0,553 0,556 0,559 0,562 0,565 0,568 0,571
0,72 0,583 0,586 0,589 0,592 0,595 0,598 0,601
0,73 0,613 0,616 0,619 0,622 0,625 0,628 0,631
0,74 0,643 0,646 0,65 0,653 0,656 0,659 0,662
0,75 0,674 0,678 0,681 0,684 0,687 0,69 0,693
0,76 0,706 0,71 0,713 0,716 0,719 0,722 0,726
0,77 0,739 0,742 0,745 0,749 0,752 0,755 0,759
0,78 0,772 0,776 0,779 0,782 0,786 0,789 0,793
0,79 0,806 0,81 0,813 0,817 0,82 0,824 0,827
0,8 0,842 0,845 0,849 0,852 0,856 0,86 0,863
0,81 0,878 0,882 0,885 0,889 0,893 0,896 0,9
0,82 0,915 0,919 0,923 0,927 0,931 0,935 0,938
0,83 0,954 0,958 0,962 0,966 0,97 0,974 0,978
0,84 0,994 0,999 1,003 1,007 1,011 1,015 1,019
0,85 1,036 1,041 1,045 1,049 1,054 1,058 1,063
0,86 1,08 1,085 1,089 1,094 1,098 1,103 1,108
0,87 1,126 1,131 1,136 1,141 1,146 1,15 1,155
0,88 1,175 1,18 1,185 1,19 1,195 1,2 1,206
0,89 1,227 1,232 1,237 1,243 1,248 1,254 1,259
0,9 1,282 1,287 1,293 1,299 1,305 1,311 1,317
0,91 1,341 1,347 1,353 1,359 1,366 1,372 1,379
0,92 1,405 1,412 1,419 1,426 1,433 1,44 1,447
0,93 1,476 1,483 1,491 1,499 1,506 1,514 1,522
0,94 1,555 1,563 1,572 1,58 1,589 1,598 1,607
0,95 1,645 1,655 1,665 1,675 1,685 1,695 1,706
0,96 1,751 1,762 1,774 1,787 1,799 1,812 1,825

Pentru calculul probabilităților P  x1  X  x2  se poate folosi din programul


Excel comanda: NORMDIST(x2;media;dispersia;TRUE) - NORMDIST
(x1;media;dispersia;TRUE).
x1 x2 P x1 x2 P

2,74 3,1 0,002 1,34 1,45 0,017

24
1,1 1,2 0,021 1,24 1,4 0,027
1,79 1,98 0,013 1,21 1,44 0,038
2,1 2,9 0,016 1,56 1,77 0,021
1,7 2,34 0,035 1,68 1,82 0,012
1,9 2,19 0,014 1,67 2,17 0,032
1,69 1,98 0,022 1,98 2,17 0,009
1,33 1,66 0,043 1,91 1,99 0,005
1,09 1,01 -0,02 2,33 2,5 0,004
2E-
3,49 3,89 04 2,07 2,33 0,009
5E-
3,78 4 05 2,01 2,22 0,009
1,23 1,79 0,073 2 2,4 0,015
1,69 1,89 0,016 1,86 1,98 0,976

1.2.1.2 Repartiția Bernoulli (binomială)

O variabilă aleatoare X urmează o repartiție binomială dacă:


P  X  x   Cnx p x q n x unde x=0,1,2,....,n si p+q=1

Funcția de repartiție binomială se scrie:


s
FBernoulli  s, n, p    Cnr p r q n  r unde k=0,....,n
r 0

Media și dispersia repartiției binomiale sunt calculate pe baza relațiilor


M  X   np

D  X   npq

Funcția caracteristică

 X  t    peit  q 
n

Valorile probabilităților P(X=k) asociate repartiției binomiale B(n,p) se pot


obține, apelând din programul Excel comanda: [BINOMDIST(k;n;p,FALSE)] (a
se vedea anexa A).
Probabilitățile P(X=k) asociate repartiției

25
binomiale B(n,p)
n k 0,01 0,05 0,1 0,2 0,23 0,25 0,3 0,35

1 0 0,99 0,95 0,9 0,8 0,77 0,75 0,7 0,65


1 1 0,01 0,05 0,1 0,2 0,23 0,25 0,3 0,35
2 0 0,98 0,9 0,81 0,64 0,59 0,56 0,49 0,42
2 1 0,02 0,1 0,18 0,32 0,35 0,38 0,42 0,46
2 2 0 0 0,01 0,04 0,05 0,06 0,09 0,12
3 0 0,97 0,86 0,73 0,51 0,46 0,42 0,34 0,27
3 1 0,03 0,14 0,24 0,38 0,41 0,42 0,44 0,44
3 2 0 0,01 0,03 0,1 0,12 0,14 0,19 0,24
3 3 0 0 0 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04
4 0 0,96 0,81 0,66 0,41 0,35 0,32 0,24 0,18
4 1 0,04 0,17 0,29 0,41 0,42 0,42 0,41 0,38
4 2 0 0,01 0,05 0,15 0,19 0,21 0,26 0,31
4 3 0 0 0 0,03 0,04 0,05 0,08 0,11
4 4 0 0 0 0 0 0 0,01 0,02
5 0 0,95 0,77 0,59 0,33 0,27 0,24 0,17 0,12
5 1 0,05 0,2 0,33 0,41 0,4 0,4 0,36 0,31
5 2 0 0,02 0,07 0,2 0,24 0,26 0,31 0,34
5 3 0 0 0,01 0,05 0,07 0,09 0,13 0,18
5 4 0 0 0 0,01 0,01 0,01 0,03 0,05
5 5 0 0 0 0 0 0 0 0,01
6 0 0,94 0,74 0,53 0,26 0,21 0,18 0,12 0,08
6 1 0,06 0,23 0,35 0,39 0,37 0,36 0,3 0,24
6 2 0 0,03 0,1 0,25 0,28 0,3 0,32 0,33
6 3 0 0 0,01 0,08 0,11 0,13 0,19 0,24
6 4 0 0 0 0,02 0,02 0,03 0,06 0,1
6 5 0 0 0 0 0 0 0,01 0,02
6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0,93 0,7 0,48 0,21 0,16 0,13 0,08 0,05
7 1 0,07 0,26 0,37 0,37 0,34 0,31 0,25 0,18
7 2 0 0,04 0,12 0,28 0,3 0,31 0,32 0,3

26
7 3 0 0 0,02 0,11 0,15 0,17 0,23 0,27
7 4 0 0 0 0,03 0,04 0,06 0,1 0,14
7 5 0 0 0 0 0,01 0,01 0,03 0,05
7 6 0 0 0 0 0 0 0 0,01
7 7 0 0 0 0 0 0 0 0

Valorile funcției de repartiție pentru repartiția binomială B(n,p) se pot obține,


apelând din programul Excel comanda: [BINOMDIST(k;n;p,TRUE)] (a se
vedea anexa B).
Valorile funcției de repartiție pentru repartiția binomială B(n,p)

n k 0,01 0,02 0,2 0,25 0,3 0,4

1 0 0,99 0,99 0,8 0,75 0,7 0,6


1 1 1 1 1 1 1 1
2 0 0,98 0,97 0,64 0,56 0,49 0,36
2 1 1 1 0,96 0,94 0,91 0,84
2 2 1 1 1 1 1 1
3 0 0,97 0,96 0,51 0,42 0,34 0,22
3 1 1 1 0,9 0,84 0,78 0,65
3 2 1 1 0,99 0,98 0,97 0,94
3 3 1 1 1 1 1 1
4 0 0,96 0,94 0,41 0,32 0,24 0,13
4 1 1 1 0,82 0,74 0,65 0,48
4 2 1 1 0,97 0,95 0,92 0,82
4 3 1 1 1 1 0,99 0,97
4 4 1 1 1 1 1 1
5 0 0,95 0,93 0,33 0,24 0,17 0,08
5 1 1 1 0,74 0,63 0,53 0,34
5 2 1 1 0,94 0,9 0,84 0,68
5 3 1 1 0,99 0,98 0,97 0,91
5 4 1 1 1 1 1 0,99
5 5 1 1 1 1 1 1

27
6 0 0,94 0,91 0,26 0,18 0,12 0,05
6 1 1 1 0,66 0,53 0,42 0,23
6 2 1 1 0,9 0,83 0,74 0,54
6 3 1 1 0,98 0,96 0,93 0,82
6 4 1 1 1 1 0,99 0,96
6 5 1 1 1 1 1 1
6 6 1 1 1 1 1 1
7 0 0,93 0,9 0,21 0,13 0,08 0,03
7 1 1 1 0,58 0,44 0,33 0,16
7 2 1 1 0,85 0,76 0,65 0,42
7 3 1 1 0,97 0,93 0,87 0,71
7 4 1 1 1 0,99 0,97 0,9
7 5 1 1 1 1 1 0,98
7 6 1 1 1 1 1 1
7 7 1 1 1 1 1 1

Grafice ale funcției de repartiție


pentru p=0,3
1,2

0,8
Series3
P(X=k)

0,6
Series2
0,4 Series1

0,2

0
1 2 3 4 5 6 7 8

Exemple
1. Dacă X este o repartiție Bernoulli B(n,p)=B(15;0,2) să se calculeze
valorile probabilităților P  X  2  , P  X  2  , P  X  3 , P 1  X  2  ,
P 1  X  2 
28
Din B(n,p) rezultă q=1-p=0,8. Obținem în continuare:
P  X  2   C152 0, 220,813  0, 230899

Pentru P  X  2 se obține din calcul:


2
P  X  2    Cnm p m q n  m  C150 0, 20 0,815  C15
1
0, 210,814  C152 0, 2 2 0,813  0,398025
m 0

În continuare pentru P  X  3 se folosește relația P  X  3  1  P  X  3 și se


obține:
3
P  X  3   Cnm p m q n  m  C150 0, 20 0,815  C15
1
0, 210,814  C152 0, 2 20,813  C153 0, 230,812  0, 648164
m 0

Deci
P  X  3  1  P  X  3  1  0, 648164  0,351836

Din calculele de mai sus, rezultă:


P  X  2   1  P  X  2   1  0,398025  0, 601975

P  X  1  1  P  X  1  1  0,167125  0,832875

P 1  X  2   0,832875  0, 601975  0, 2309

P  X  1  1  P  X  1  1  0, 035184  0,964816

P  X  2   1  P  X  2   1  0, 035184  0,131941  0,832875

P 1  X  2   0,131941

1.2.1.3 Repartiția exponențială

Densitatea de repartiție
 e  x x  0,   0
f  x,    
0 x<0

Funcția de repartiție

F  x,    1  e x

Media
1
M X  

29
Dispersia
1
D X  
2
Funcția caracteristică

 X t  
  it
Pentru repartiția exponențială Exp(1), valorile densității de probabilitate se pot
obține, apelând din programul Excel comanda: [Exp(-x)] (a se vedea anexa E).

Valori ale densității de probabilitate pentru repartiția


exponențială Exp(1)

x 0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05

0 1 0,99 0,98 0,97 0,961 0,951


0,1 0,905 0,896 0,887 0,878 0,869 0,861
0,2 0,819 0,811 0,803 0,795 0,787 0,779
0,3 0,741 0,733 0,726 0,719 0,712 0,705
0,4 0,67 0,664 0,657 0,651 0,644 0,638
0,5 0,607 0,6 0,595 0,589 0,583 0,577
0,6 0,549 0,543 0,538 0,533 0,527 0,522
0,7 0,497 0,492 0,487 0,482 0,477 0,472
0,8 0,449 0,445 0,44 0,436 0,432 0,427
0,9 0,407 0,403 0,399 0,395 0,391 0,387
1 0,368 0,364 0,361 0,357 0,353 0,35
1,1 0,333 0,33 0,326 0,323 0,32 0,317
1,2 0,301 0,298 0,295 0,292 0,289 0,287
1,3 0,273 0,27 0,267 0,264 0,262 0,259
1,4 0,247 0,244 0,242 0,239 0,237 0,235
1,5 0,223 0,221 0,219 0,217 0,214 0,212
1,6 0,202 0,2 0,198 0,196 0,194 0,192
1,7 0,183 0,181 0,179 0,177 0,176 0,174
1,8 0,165 0,164 0,162 0,16 0,159 0,157

30
1,9 0,15 0,148 0,147 0,145 0,144 0,142
2 0,135 0,134 0,133 0,131 0,13 0,129
2,1 0,122 0,121 0,12 0,119 0,118 0,116
2,2 0,111 0,11 0,109 0,108 0,106 0,105
2,3 0,1 0,099 0,098 0,097 0,096 0,095
2,4 0,091 0,09 0,089 0,088 0,087 0,086
2,5 0,082 0,081 0,08 0,08 0,079 0,078
2,6 0,074 0,074 0,073 0,072 0,071 0,071
2,7 0,067 0,067 0,066 0,065 0,065 0,064

Pentru repartiția exponențială Exp(0,3), valorile densității de probabilitate se pot


obține, apelând din programul Excel comanda: [0,3*Exp(0,3*(-x))].
x 0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05

0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3


0,1 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29
0,2 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28
0,3 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27
0,4 0,27 0,27 0,26 0,26 0,26 0,26
0,5 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,25
0,6 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
0,7 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24
0,8 0,24 0,24 0,23 0,23 0,23 0,23
0,9 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23
1 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22
1,1 0,22 0,22 0,21 0,21 0,21 0,21
1,2 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21
1,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
1,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,19 0,19
1,5 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19
1,6 0,19 0,19 0,18 0,18 0,18 0,18
1,7 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18
1,8 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17

31
1,9 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17
2 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16
2,1 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16
2,2 0,16 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
2,3 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
2,4 0,15 0,15 0,15 0,14 0,14 0,14
2,5 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14
2,6 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14
2,7 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13

Valorile funcției de repartiție pentru Exp(1) se pot obține, apelând din programul
Excel comanda: [1-Exp(-x)] (a se vedea anexa F).
Valorile funcției de repartiție pentru repartiția Exp(1)
x 0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05

0 0 0,01 0,02 0,03 0,039 0,049


0,1 0,095 0,104 0,113 0,122 0,131 0,139
0,2 0,181 0,189 0,197 0,205 0,213 0,221
0,3 0,259 0,267 0,274 0,281 0,288 0,295
0,4 0,33 0,336 0,343 0,349 0,356 0,362
0,5 0,393 0,4 0,405 0,411 0,417 0,423
0,6 0,451 0,457 0,462 0,467 0,473 0,478
0,7 0,503 0,508 0,513 0,518 0,523 0,528
0,8 0,551 0,555 0,56 0,564 0,568 0,573
0,9 0,593 0,597 0,601 0,605 0,609 0,613
1 0,632 0,636 0,639 0,643 0,647 0,65
1,1 0,667 0,67 0,674 0,677 0,68 0,683
1,2 0,699 0,702 0,705 0,708 0,711 0,713
1,3 0,727 0,73 0,733 0,736 0,738 0,741
1,4 0,753 0,756 0,758 0,761 0,763 0,765
1,5 0,777 0,779 0,781 0,783 0,786 0,788
1,6 0,798 0,8 0,802 0,804 0,806 0,808

32
1,7 0,817 0,819 0,821 0,823 0,824 0,826
1,8 0,835 0,836 0,838 0,84 0,841 0,843
1,9 0,85 0,852 0,853 0,855 0,856 0,858
2 0,865 0,866 0,867 0,869 0,87 0,871
2,1 0,878 0,879 0,88 0,881 0,882 0,884
2,2 0,889 0,89 0,891 0,892 0,894 0,895
2,3 0,9 0,901 0,902 0,903 0,904 0,905
2,4 0,909 0,91 0,911 0,912 0,913 0,914
2,5 0,918 0,919 0,92 0,92 0,921 0,922
2,6 0,926 0,926 0,927 0,928 0,929 0,929
2,7 0,933 0,933 0,934 0,935 0,935 0,936

Exemple:
Se dă variabila aleatoare X, având densitatea:
e  x pentru x>0
f  x  
0 în rest

Să se calculeze P(X<3), P(X>3), P(3<X<5). Să se scrie funcția caracteristică.


Rezolvare
3
P  X  3   e  x dx  1  e 3
0

P  X  3  1  P  X  3  e3

P  3  X  5  e3  e5

1
 X t  
1  it
1.2.1.4 Repartiția uniformă

Densitatea de repartiție
 1
 dacă x   a, b 
f  x  b  a
0 dacă x   a, b 

Funcția caracteristică

33
eibt  eiat
 X t  
it  b  a 

Media
ab
M X  
2
Dispersia

b  a 
2

D X  
12

1.2.1.5 Repartiția Gamma

Densitatea de repartiție
x
1 
f  x; a, b   x a 1e b x>0, a,b>0
  a, b 

Funcția caracteristică

 X  t   1  bit 
a

În formula densității de repartiție, Γ este integrala euleriană de speța a doua  a    x a 1e  x dx
0

Media
M  X   ab

Dispersia
D X   b a

Funcția caracteristică

 X  t   1  bit 
a

Valorile densităților de probabilitate în cazul repartiției Gamma se pot obține,


apelând din programul Excel comanda:
[(1/(EXP(GAMMALN(D$503))))*(D$504^D$503)*($C509^(D$503-1))*EXP(-
(D$504*$C509))].

34
Densități de probabilitate ale repartițiilor Gamma
G1 G2 G3 G4 G5
Parametrul α 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4
Parametrul λ 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Media 0,8 1 1,2 1,4 1,6
Dispersia 0,533 0,667 0,8 0,933 1,067

x f1(x) f2(x) f3(x) f4(x) f5(x)


1E-
0,001 0,444 0,065 0,009 0,001 04
0,2 0,951 0,687 0,455 0,282 0,166
0,4 0,81 0,72 0,587 0,448 0,324
0,45 0,769 0,708 0,599 0,474 0,355
0,5 0,729 0,692 0,604 0,493 0,381
0,55 0,689 0,674 0,605 0,508 0,404
0,6 0,65 0,653 0,602 0,519 0,424
0,65 0,613 0,63 0,595 0,526 0,44
0,7 0,577 0,607 0,586 0,529 0,452
0,75 0,543 0,583 0,575 0,53 0,462
0,8 0,51 0,558 0,561 0,528 0,469
0,85 0,479 0,534 0,547 0,523 0,474
0,9 0,45 0,51 0,531 0,517 0,477
0,95 0,422 0,486 0,514 0,509 0,477
1 0,395 0,463 0,497 0,5 0,475
1,05 0,37 0,44 0,479 0,489 0,472
1,1 0,347 0,418 0,462 0,478 0,468
1,15 0,325 0,396 0,444 0,465 0,462
1,2 0,304 0,375 0,426 0,452 0,455
1,25 0,284 0,355 0,408 0,439 0,446
1,3 0,266 0,336 0,391 0,425 0,438
1,35 0,248 0,318 0,374 0,411 0,428
1,4 0,232 0,3 0,357 0,397 0,418
1,45 0,217 0,284 0,341 0,383 0,407

35
1,5 0,203 0,268 0,325 0,369 0,396
1,55 0,189 0,252 0,309 0,355 0,385
1,6 0,177 0,238 0,294 0,341 0,373
1,65 0,165 0,224 0,28 0,327 0,361
1,7 0,154 0,211 0,266 0,313 0,35
1,75 0,144 0,199 0,252 0,3 0,338
1,8 0,134 0,187 0,24 0,287 0,326
1,85 0,125 0,176 0,227 0,275 0,314
1,9 0,117 0,165 0,215 0,262 0,303
1,95 0,109 0,155 0,204 0,25 0,291
2 0,101 0,146 0,193 0,239 0,28
2,05 0,094 0,137 0,183 0,228 0,269
2,1 0,088 0,129 0,173 0,217 0,258
2,15 0,082 0,121 0,163 0,207 0,247
2,2 0,077 0,113 0,154 0,197 0,237
2,25 0,071 0,106 0,146 0,187 0,227
2,5 0,05 0,077 0,109 0,144 0,181
3 0,025 0,04 0,06 0,083 0,11
2,5 0,05 0,077 0,109 0,144 0,181
4 0,006 0,01 0,017 0,026 0,037

36
Densitățile de probabilitate ale
repartițiilor Gamma (α,1.5)
1
0,95
0,9
0,85
0,8
0,75
0,7
0,65
0,6 f1(x)
0,55
f(x)

0,5 f2(x)
0,45
0,4 f3(x)
0,35
0,3 f4(x)
0,25
0,2 f5(x)
0,15
0,1
0,05
0
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4
x

1.2.1.6 Repartiția Beta

Densitatea de probabilitate
1
f  x; ,    x 1 1  x  , x   0,1
 1

B  ,  

unde
1
      
B  ,     x 1 1  x 
 1
dx 
0
    

este integrala euleriană de speța întâi.


Media

 
 
Dispersia

 2 
        1
2

Valorile densităților de probabilitate în cazul repartiției Beta se pot obține,


apelând din programul Excel comanda:

37
[$B657^(C$652-1)*(1-$B657)^(C$6531)*EXP(GAMMALN(C$652+C$653))/
/EXP(GAMMALN(C$652))/EXP(GAMMALN(C$653))]
Densități de probabilitate pentru repartiția
Beta
B1 B2 B3 B4 B5

Parametrul
α 3 1 1,5 2 2,5
Parametrul λ 1 1 1 1 1
Media 0,024 0,048 0,07 0,091 0,111
Dispersia 0,017 0,032 0,046 0,058 0,068

x f1(x) f2(x) f3(x) f4(x) f5(x)

0,001 3E-06 1 0,047 0,002 8E-05


0,05 0,008 1 0,335 0,1 0,028
0,1 0,03 1 0,474 0,2 0,079
0,15 0,068 1 0,581 0,3 0,145
0,2 0,12 1 0,671 0,4 0,224
0,25 0,188 1 0,75 0,5 0,313
0,3 0,27 1 0,822 0,6 0,411
0,35 0,368 1 0,887 0,7 0,518
0,4 0,48 1 0,949 0,8 0,632
0,45 0,608 1 1,006 0,9 0,755
0,5 0,75 1 1,061 1 0,884
0,55 0,908 1 1,112 1,1 1,02
0,6 1,08 1 1,162 1,2 1,162
0,65 1,268 1 1,209 1,3 1,31
0,7 1,47 1 1,255 1,4 1,464
0,75 1,688 1 1,299 1,5 1,624
0,8 1,92 1 1,342 1,6 1,789
0,85 2,168 1 1,383 1,7 1,959
0,9 2,43 1 1,423 1,8 2,135
1 3 1 1,5 2 2,5

38
Densități de repartiție β(α,1)
3,5
3
2,5 f1(x)
2
f(x)

f2(x)
1,5
1 f3(x)
0,5 f4(x)
0 f5(x)
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2
x

1.2.1.6.1 Integrale Euleriene

Numim integrală euleriană de speța întâi integrala:


1
B  m, n    x m 1 1  x 
n 1
dx
0

Proprietățile integralei euleriene de speța întâi:


- B(m,n) este convergentă pentru m, n >0;
- B(m,n)=B(n,m);
m 1
- B  m, n   B  m  1, n  dacă m>0 ;
m  n 1

B(m, n)   x m 1 1  x 
 mn
- dx ;
0


B  m,1  m    x m 1 1  x  dx 
1
- cu 0<m<1 ;
0
sin m

  m   n
- B  m, n   unde Γ() este integrala euleriană de speța a doua.
  m  n

Numim integrală euleriană de speța a doua integrala:  m    x m 1e  x dx
0

Proprietățile integralei euleriene de speța a doua:


- Γ(m) este convergentă pentru m>0;
-   m    m  1   m  1 dacă p>1;

39
-   m    m  1! unde m  N ;

1
-  1  1;      .
2

Exemple de calcul:
  2    3 1!2! 1 2 1
B  2,3    
  2  3 4! 4  3  2 1 12

  4   3!  3  2 1  6

Calculați:
5 5 1 2  m nm
 ,  ,  ,  ,  , 
2 2 3 3 n n 

1.2.1.7 Repartiția Hi^2

Densitatea de repartiție
n x

  1 1 
f x; n;  2  x2 e 2 2
x>0, n  N 
n
n
2  n  
2

2

Funcția caracteristică
n
   t   1  2 2it 

2
2

Media

 
M  2  n 2

Dispersia

 
D  2  2n 2

Coeficientul de simetrie
8
1 
n

Coeficientul de exces
12
2 
n

40
Valorile pentru densitatea de repartiție a repartiției Hi^2 se pot obține, apelând
din programul Excel comanda:
[1/(2^(B$351/2)*EXP(GAMMALN(B$351/2)))*$A352^(B$351/2-1)*
*EXP(-$A352/2)].
Valori pentru densitatea de probabilitate a repartiției Hi^2
Grade de libertate

x 1 2 3 4

0,01 3,97 0,498 0,04 0,002


0,1 1,2 0,476 0,12 0,024
0,2 0,807 0,452 0,161 0,045
0,3 0,627 0,43 0,188 0,065
0,4 0,516 0,409 0,207 0,082
0,5 0,439 0,389 0,22 0,097
0,6 0,382 0,37 0,229 0,111
0,7 0,336 0,352 0,235 0,123
0,8 0,299 0,335 0,239 0,134
0,9 0,268 0,319 0,241 0,143
1 0,242 0,303 0,242 0,152
1,1 0,219 0,288 0,241 0,159
1,2 0,2 0,274 0,24 0,165
1,3 0,183 0,261 0,237 0,17
1,4 0,167 0,248 0,234 0,174
1,5 0,154 0,236 0,231 0,177
1,6 0,142 0,225 0,227 0,18
1,7 0,131 0,214 0,222 0,182
1,8 0,121 0,203 0,218 0,183
1,9 0,112 0,193 0,213 0,184
2 0,104 0,184 0,208 0,184
2,1 0,096 0,175 0,202 0,184
2,2 0,09 0,166 0,197 0,183
2,3 0,083 0,158 0,192 0,182
2,4 0,078 0,151 0,186 0,181

41
2,5 0,072 0,143 0,181 0,179
2,6 0,067 0,136 0,175 0,177
2,7 0,063 0,13 0,17 0,175
2,8 0,059 0,123 0,165 0,173
2,9 0,055 0,117 0,159 0,17
3 0,051 0,112 0,154 0,167
3,1 0,048 0,106 0,149 0,164
3,2 0,045 0,101 0,144 0,162
3,3 0,042 0,096 0,139 0,158
3,4 0,04 0,091 0,134 0,155
3,5 0,037 0,087 0,13 0,152
3,6 0,035 0,083 0,125 0,149
3,7 0,033 0,079 0,121 0,145
3,8 0,031 0,075 0,116 0,142
3,9 0,029 0,071 0,112 0,139
4 0,027 0,068 0,108 0,135
4,1 0,025 0,064 0,104 0,132
4,2 0,024 0,061 0,1 0,129
4,3 0,022 0,058 0,096 0,125
4,4 0,021 0,055 0,093 0,122
4,5 0,02 0,053 0,089 0,119
4,6 0,019 0,05 0,086 0,115

Mai jos sunt reprezentate grafice ale densităților de probabilitate pentru


repartiția Hi^2.
Grade de libertate k 1 2 3
Dispersia σ^2 1 1 1
x f1 f2 f3

0,1 1,200039 0,475615 0,261712


0,4 0,516442 0,409365 0,208981
0,7 0,336014 0,352344 0,166875
1 0,241971 0,303265 0,133252
1,3 0,182661 0,261023 0,106404

42
1,6 0,141715 0,224664 0,084965
1,9 0,111932 0,193371 0,067846
2,2 0,089531 0,166436 0,054176
2,5 0,072289 0,143252 0,043261
2,8 0,058792 0,123298 0,034544
3,1 0,048092 0,106124 0,027584
3,4 0,039525 0,091342 0,022026
3,7 0,032611 0,078619 0,017588
4 0,026995 0,067668 0,014045
4,3 0,02241 0,058242 0,011215
4,6 0,018649 0,050129 0,008955
4,9 0,015552 0,043147 0,007151
5,2 0,012994 0,037137 0,00571

Densități de probabilitate
pentru repartiția Hi^2
1,4
1,2
1
f1
0,8
f(x)

f2
0,6
f3
0,4
f4
0,2
f5
0
0 2 4 6
x

Valorile 1-F(x)=P(X≥x) pot fi obținute, apelând din programul Excel comanda:


[CHIDIST(x;k)].
Grade de libertate

k/x 1 2 3 4
0 1 1 1 1
0,1 0,752 0,951 0,992 0,999

43
0,2 0,655 0,905 0,978 0,995
0,3 0,584 0,861 0,96 0,99
0,4 0,527 0,819 0,94 0,982
0,5 0,48 0,779 0,919 0,974
0,6 0,439 0,741 0,896 0,963
0,7 0,403 0,705 0,873 0,951
0,8 0,371 0,67 0,849 0,938
0,9 0,343 0,638 0,825 0,925
1 0,317 0,607 0,801 0,91
1,1 0,294 0,577 0,777 0,894
1,2 0,273 0,549 0,753 0,878

Valorile inversei x=χ2 funcției F-1 se pot obține, apelând din programul Excel
comanda: [CHIINV(P;gdl)] (a se vedea anexa J).
P(X≥x)
Gr.lib. 0,995 0,99 0,985 0,98
1 3,92704E-05 0,000157 0,000353 0,000628
2 0,010025084 0,020101 0,030227 0,040405
3 0,071721775 0,114832 0,151574 0,184832
4 0,206989093 0,297109 0,368157 0,429398
5 0,411741904 0,554298 0,661785 0,751889
6 0,675726778 0,87209 1,015962 1,134419
7 0,989255685 1,239042 1,418432 1,564293
8 1,344413088 1,646497 1,860268 2,032477
9 1,734932909 2,087901 2,334857 2,532379
10 2,155856482 2,558212 2,83719 3,059051
20 7,433844283 8,260398 8,810497 9,236699
30 13,78671996 14,95346 15,71876 16,30617
40 20,70653548 22,16426 23,11302 23,83757
50 27,99074904 29,70668 30,81796 31,66386
60 35,53449152 37,48485 38,74352 39,69942
70 43,27517986 45,44172 46,83621 47,89345

44
80 51,17193241 53,54008 55,06119 56,21285
90 59,19630494 61,75408 63,39424 64,63466
100 67,32756375 70,0649 71,81775 73,14218
120 83,85157283 86,92328 88,88593 90,36674
140 100,6548424 104,0344 106,1902 107,8149
160 117,6792626 121,3456 123,6812 125,44
180 134,8844509 138,8204 141,325 143,2096
200 152,2409932 156,432 159,0965 161,1003
250 196,1606043 200,9386 203,9711 206,249
300 240,6633915 245,9725 249,3378 251,8637

1.2.1.8 Repartiția Student

Densitatea de repartiție
 k 1 
 
k 1
2  2
1 
 2  1 t 
f t, k     t  R, k  N 
k   k   k
 
2

Media
t  0

Dispersia
k
 t2 
k 2
Momentele de ordin par
m 2i  1
2 m  k m  , k>2m
i 1 k  2i

Momentele de ordin impar


2 m1  0

Coeficientul de simetrie
1  0

Coeficientul de exces

45
6
2  k>4
k 4
Valorile densităților de probabilitate ale repartițiilor Student se pot obține,
apelând din programul Excel comanda:
[(EXP(GAMMALN(AF$153/2+0,5)))/(SQRTPI(AF$153)*
*EXP(GAMMALN(AF$153/2)))*(1+$AE154^2/AF$153)^(-(AF$153+1)/2)].
Densități de probabilitate ale repartițiilor Student
Grade de libertate
x 1 2 3 4 5

-4 0,018724 0,013095 0,009163 0,006708 0,005124


-3,8 0,020616 0,015002 0,010876 0,008218 0,006459
-3,6 0,022802 0,017282 0,012987 0,01013 0,008191
-3,4 0,025343 0,020027 0,015604 0,012565 0,010449
-3,2 0,028319 0,023352 0,018871 0,015682 0,013406
-3 0,031831 0,02741 0,022972 0,019693 0,017293
-2,8 0,036008 0,032397 0,028152 0,024877 0,022416
-2,6 0,041019 0,038569 0,034727 0,031597 0,029176
-2,4 0,047087 0,04626 0,043108 0,040323 0,03809
-2,2 0,054505 0,055901 0,053818 0,051648 0,049803
-2 0,063662 0,068041 0,06751 0,066291 0,06509
-1,8 0,075073 0,083369 0,084956 0,085081 0,084813
-1,6 0,089413 0,102696 0,107007 0,108873 0,109819
-1,4 0,107537 0,126899 0,134462 0,138378 0,14074
-1,2 0,130455 0,156734 0,167802 0,173854 0,177659
-1 0,159155 0,19245 0,206748 0,214663 0,21968
-0,8 0,194091 0,233128 0,249666 0,258754 0,264488
-0,6 0,234051 0,275824 0,293011 0,302319 0,308141
-0,4 0,274405 0,315006 0,331274 0,339976 0,345378
-0,2 0,306067 0,343206 0,357944 0,365787 0,37064
0,001 0,31831 0,353553 0,367552 0,375 0,379606
0,2 0,306067 0,343206 0,357944 0,365787 0,37064
0,4 0,274405 0,315006 0,331274 0,339976 0,345378

46
0,6 0,234051 0,275824 0,293011 0,302319 0,308141
0,8 0,194091 0,233128 0,249666 0,258754 0,264488
1 0,159155 0,19245 0,206748 0,214663 0,21968
1,2 0,130455 0,156734 0,167802 0,173854 0,177659
1,4 0,107537 0,126899 0,134462 0,138378 0,14074
1,6 0,089413 0,102696 0,107007 0,108873 0,109819
1,8 0,075073 0,083369 0,084956 0,085081 0,084813
2 0,063662 0,068041 0,06751 0,066291 0,06509
2,2 0,054505 0,055901 0,053818 0,051648 0,049803
2,4 0,047087 0,04626 0,043108 0,040323 0,03809
2,6 0,041019 0,038569 0,034727 0,031597 0,029176
2,8 0,036008 0,032397 0,028152 0,024877 0,022416
3 0,031831 0,02741 0,022972 0,019693 0,017293
3,2 0,028319 0,023352 0,018871 0,015682 0,013406
3,4 0,025343 0,020027 0,015604 0,012565 0,010449
3,6 0,022802 0,017282 0,012987 0,01013 0,008191
3,8 0,020616 0,015002 0,010876 0,008218 0,006459
4 0,018724 0,013095 0,009163 0,006708 0,005124
4,2 0,017077 0,011489 0,007765 0,005509 0,004089
4,4 0,015634 0,01013 0,006616 0,00455 0,003283
4,6 0,014364 0,008972 0,005667 0,003779 0,002651

47
Densități de probabilitate ale
repartițiilor Student
0,4
0,35
0,3
0,25
t(k)

0,2 Series1
0,15 Series2
0,1 Series3
0,05
0
-6 -4 -2 0 2 4 6
x

Valorile x=t ale inversei complementarei funcției de repartiție F(x)=P(X‹x) se


pot obține, apelând din programul Excel comanda:
[-TINV(2*(1-P);gdl)] (a se vedea anexa G).

P(X≥x)
Gr.lib. 0,995 0,99 0,985 0,97 0,965 0,95
1 -63,657 -31,821 -21,205 -10,579 -9,058 -6,3138
2 -9,9248 -6,9646 -5,6428 -3,8964 -3,578 -2,92
3 -5,8409 -4,5407 -3,896 -2,9505 -2,763 -2,3534
4 -4,6041 -3,7469 -3,2976 -2,6008 -2,456 -2,1318
5 -4,0321 -3,3649 -3,0029 -2,4216 -2,297 -2,015
6 -3,7074 -3,1427 -2,8289 -2,3133 -2,201 -1,9432
7 -3,4995 -2,998 -2,7146 -2,2409 -2,136 -1,8946
8 -3,3554 -2,8965 -2,6338 -2,1892 -2,09 -1,8595
9 -3,2498 -2,8214 -2,5738 -2,1504 -2,055 -1,8331
10 -3,1693 -2,7638 -2,5275 -2,1202 -2,028 -1,8125
11 -3,1058 -2,7181 -2,4907 -2,0961 -2,007 -1,7959
12 -3,0545 -2,681 -2,4607 -2,0764 -1,989 -1,7823
13 -3,0123 -2,6503 -2,4358 -2,06 -1,974 -1,7709

48
14 -2,9768 -2,6245 -2,4149 -2,0462 -1,962 -1,7613
15 -2,9467 -2,6025 -2,397 -2,0343 -1,951 -1,7531
16 -2,9208 -2,5835 -2,3815 -2,024 -1,942 -1,7459
17 -2,8982 -2,5669 -2,3681 -2,015 -1,934 -1,7396
18 -2,8784 -2,5524 -2,3562 -2,0071 -1,926 -1,7341
19 2,8609 -2,5395 -2,3456 -2 -1,92 -1,7291
20 -2,8453 -2,528 -2,3362 -1,9937 -1,914 -1,7247
30 -2,75 -2,4573 -2,2783 -1,9546 -1,879 -1,6973
40 -2,7045 -2,4233 -2,2503 -1,9357 -1,862 -1,6839
50 -2,6778 -2,4033 -2,2338 -1,9244 -1,852 -1,6759

1.2.1.9 Repartiția Snedcor F(k1,k2)

Densitatea de probabilitate
k k 
  1 2  k1 k k
 1 2
 k1   2  2 1  k1  2
f F  x, k1 , k2     x 1  x  x   0,  
 k2    k1    k2   k2 
   
2  2

Media
k2
F  k2  2
k2  2

Dispersia
k22 k1  k2  2
 F2  2 k2  4
 k2  2 
2
k1  k2  4 

Momentele de ordin m
 k  m k  2  i  1
m

m   2   1 k 2  2m
 k1  i 1 k2  2i

Valorile densităţilor de probabilitate ale repartiţiilor Snedcor se pot obţine,


apelând din programul Excel comanda:
[($O652/Q$651)^($O652/2)*EXP((GAMMALN($O652+Q$651)/2)-
GAMMALN($O652/2)-GAMMALN(Q$651/2))*$P652^($O652/2-1)*
*(1+$O652*$P652/Q$651)^(-($O652+Q$651)/2)]

49
Densități de probabilitate ale repartițiilor
Snedcor
Gr. lib k1 1 2 3 4 5
Gr. lib k2 1 2 2 2 2

x f11 f22 f32 f42 f52

0,5 0,3 0,44 0,48 0,5 0,51


1 0,16 0,25 0,28 0,3 0,31
1,5 0,1 0,16 0,18 0,19 0,19
2 0,08 0,11 0,12 0,13 0,13
2,5 0,06 0,08 0,09 0,09 0,1
3 0,05 0,06 0,07 0,07 0,07
3,5 0,04 0,05 0,05 0,05 0,06
4 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04
4,5 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04
5 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03

50
Densități de probabilitate ale
repartițiilor Snedcor
1

0,9

0,8

0,7

0,6 f11
fk1,k2

0,5 f22

0,4 f32
f42
0,3
f52
0,2

0,1

0
0 1 2 3 4 5 6
x

Valorile inversei x=F a complementarei funcției de repartiție F(x)=P(X<x) se


pot obține, apelând din programul Excel comanda: [FINV(P;k1;k2)] (a se vedea
anexa I).
k1 (numărător)
k2
numit. P 1 2 3 4
1 0,995 6,16876E-05 0,005038 0,018001 0,031915
1 0,99 0,000246781 0,010152 0,029312 0,047175
1 0,985 0,000555371 0,015344 0,039254 0,059839
1 0,98 0,00098761 0,020616 0,048501 0,071227
1 0,975 0,001543713 0,02597 0,057328 0,081847
1 0,97 0,002223953 0,031406 0,06588 0,091959
1 0,1 39,86345818 49,5 53,59324 55,83296
1 0,05 161,4476387 199,5 215,7073 224,5832
1 0,025 647,7890113 799,5 864,163 899,5833
1 0 1000000000 1E+09 1E+09 1E+09
2 0,995 5,00013E-05 0,005025 0,020081 0,038046

51
2 0,99 0,00020002 0,010101 0,03245 0,055556
2 0,985 0,000450101 0,015228 0,043174 0,069784
2 0,98 0,00080032 0,020408 0,053028 0,082358
2 0,975 0,001250782 0,025641 0,062328 0,093905
2 0,97 0,001801621 0,030928 0,071245 0,104745
2 0,1 8,526315788 9 9,16179 9,243416
2 0,05 18,51282051 19 19,16429 19,24679
2 0,025 38,50632911 39 39,16549 39,24842
2 0 1000000000 1E+09 1E+09 1E+09
3 0,995 4,62647E-05 0,005021 0,021067 0,041222
3 0,99 0,00018507 0,010084 0,033948 0,0599
3 0,985 0,000416451 0,01519 0,045058 0,07495
3 0,98 0,000740464 0,020339 0,055219 0,088156
3 0,975 0,001157189 0,025533 0,06477 0,100208
3 0,97 0,00166673 0,030771 0,073891 0,11146
3 0,1 5,538319455 5,462383 5,390773 5,342644
3 0,05 10,12796448 9,552094 9,276628 9,117182
3 0,025 17,44344332 16,04411 15,43918 15,10098
3 0 1000000000 1E+09 1E+09 1E+09

1.2.1.10 Repartiția Fisher

Densitatea de probabilitate
k k 
k1
 1 2  k k
 1 2
 k1 
2
 
 e k1x 1  1 e 2 x
k  2
x  0,  
2
f F  x, k1 , k2   2    
 k2    k1    k2   k2 
   
   
2 2

Mai jos sunt prezentate comparativ diverse densități de probabilitate.


Gr.lib.numarat. 1 2 4 1 3 3
Gr.lib.numit. 2 2 2 5 3 2
x f12 f22 f42 f15 f33 f32
0 0,648 1,225 3,246 5,227 2,799 1,866
0,5 0,542 0,963 2,428 4,048 1,952 1,423

52
1 0,318 0,514 1,218 1,614 0,762 0,73
1,5 0,145 0,221 0,507 0,321 0,215 0,307
2 0,058 0,087 0,195 0,039 0,053 0,119
2,5 0,022 0,033 0,073 0,004 0,012 0,045
3 0,008 0,012 0,027 3E-04 0,003 0,017

Densități ale repartițiilor Fisher


6

4 f12
f22
3
fk1,k2

f42
2 f15
f33
1
f32
0
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5
-1
x

1.2.1.11 Vectori aleatori

Numim vector aleator un vector X=(Xi)i=1,2,....,n în care componentele Xi sunt


variabile aleatoare. Repartiția comună de probabilitate pentru două variabile
aleatoare X și Y se definește astfel
PXY  A  B    P  X  x ,Y  y 
xi M
i j

y j N

Definim repartițiile marginale ale variabilelor aleatoare X și Y după cum


urmează:
Cazul discret
PX  X  xi   pi   pij
j

PY Y  y j   p j   pij
i

53
Cazul continuu

fX  x   f XY  x, y  dy



fY  y    f XY  x, y  dx


Fie Vn mulțimea vectorilor aleatori de dimensiune n din (Ω,K,P) și două


variabile aleatoare X și Y din această mulțime. Atunci:
M  X  Y    X  Y

M  XY    X Y

D  X  Y    X2   Y2  2M  X   X Y  Y 

cov( X , Y )    xi   X   y j  Y  pij pentru cazul discret


i j

 
cov( X , Y )     x    y    f  x, y  dxdy pentru cazul continuu
 
X Y XY

cov  X , Y 
 XY 
 XY

1.2.1.11.1 Repartiții bidimensionale

Variabila aleatoare Z : R de forma Z   X , Y  are funcția de repartiție


F : R 2  0,1 de forma

F  x, y   P  X  x, Y  y  unde  x, y   R 2

Proprietățile funcției de repartiție:


F  ,    F  , y   F  x,    0

F  ,    1

F  x,    F1  x 

F  , y   F2  y 

unde F1(x), F2(y) sunt funcțiile de repartiție marginale.


Funcția de repartiție este continuă la stânga în raport cu ambele argumente.
F(x,y) este nedescrescătoare în raport cu x, y.
54
Densități de repartiție
Densitatea de repartiție a variabilei aleatoare Z este funcția f:R2→R este definită
prin
 2 F  x, y 
f  x, y  
xy

cu condiția ca f(x,y) să existe și să fie continuă.


Proprietățile densității de repartiție
f  x, y   0

 

  f  x, y  dxdy  1
 

Probabilitatea ca punctul (X,Y) să aparțină unui domeniu plan E este:


P  X , Y   E     f  x, y  dxdy
E

Relația dintre funcția și densitatea de repartiție este:


x y

F  x, y     f  r , u  drdu
 

Expresiile densităților marginale:f1  x    f  x, y  dy



f2  y    f  x, y  dx


Expresiile densităților condiționate:

 
 xy 
f  x, y 
f2  y 

 
 yx 
f  x, y 
f1  x 

cu f1(x) și f2(y) ≠0.


În cazul variabilelor aleatoare discrete definim:
Repartiția marginală pentru variabila X:

55
p1  x   P  X  x 

Repartiția marginală pentru variabila Y:


p2  y   P Y  y 

Repartițiile condiționate:

p x y   pp x,yy , p  y x   pp x,xy


2 1

unde p1(x), p2(y) ≠0.


Relațiile de calcul pentru momentele inițiale de ordin n+o:
Cazul discret
mno   xin y oj p  xi , y j 
i j

Cazul continuu
 
mno   x
n
y o f  x, y  dxdy
 

Relațiile de calcul pentru momentele centrate de ordin n+o:


Cazul discret

mno   xi  m10   y  px , y 


n o
j  m01 i j
i j

Cazul continuu
 

  x  y  f  x, y  dxdy
n o
no   m10  m01
 

Covarianța
Cov  X , Y   m11  m10 m01

Coeficientul de corelație
cov  X , Y 
 XY 
 XY

 XY   1,1

56
1.2.1.12 Probleme rezolvate

1. Se consideră variabila aleatoare X cu repartiția x  2 2
1
f  x  e 10
xR
10

și variabila aleatoare Y cu repartiția uniformă


0 dacă x<0
1

g  x    dacă x  0, 2
2
0 dacă x>2

Să se calculeze:
M(X+Y), M(XY), M(X2), M(X-Y2), D(X+Y), D(X-Y)
Rezolvare
f(x) este o densitate de probabilitate. Într-adevăr
 

 x  2 2
1
 f  x  dx  
  10
e 10
dx

1
10  12
Cu schimbarea de variabilă x  2  10t 2 rezultă dx  t dt . Integrala de mai
2
sus devine:
   x  2 2 
1  1 10  12
 f  x  dx   e
t
e 10
dx  t dt 
  10 10 
2
 1
1 
e
t
 t dt  1
2
2  

De asemenea g(x) este o densitate de probabilitate. Într-adevăr:


 2
1
 g  x  dx   2 dx  1
 0

Media variabilei X
M X   2

Dispersia variabilei X
2 2  10 deci D  X   5

57
Media variabilei Y
2 2 2
1 1
M Y    xg  x  dx   x dx   xdx  1
0 0
2 20

Dispersia variabilei Y
2
M Y  
2 1
  x 2 dx 
20
4
3

  4
D Y   M Y 2   M Y     1 
1
2

3 3
Deci
M  X  Y   M  X   M Y   2  1  3

M  XY   M  X  M Y   2 1  2

 
M X 2  D  X    M  X    5  4  9
2

  4 2
M X Y 2  M  X   M Y 2  2  
3 3
 
1 16
D   X  Y   D  X   D Y   5  
3 3
1 14
D   X  Y   D  X   D Y   5  
3 3
2. Se consideră variabilele aleatoare X, având repartiția:
2
1  x2
f  x  e
2

Calculați valoarea medie pentru variabila Y  4 X 3 .


Rezolvare


M Y   M 4 X 3  4M X 3   
Dar
M X   0

Întrucât D  X   1 rezultă M  X 2   1 și deci M  X 3   0 . Prin urmare M Y   0 .


58
3. Se consideră variabila aleatoare X care este repartizată uniform pe
intervalul [0,5]. Să se calculeze: M(X+4), M(4x2+5), D(X2+3), D(3X+4).
Rezolvare
Densitatea de repartiție a variabilei aleatoare X este:
1
 dacă x  0,5
f  x  5
0 în rest

5
1 5
M  X    xdx 
0
5 2

13
M  X  4  M  X   4 
2
5

  1
M X 2   x 2 dx 
5
25
3
0

 
M 4 X 2  5  4M X 2  5    115
3

  25 25 25
D  X   M X 2   M  X     
2

3 4 12
75
D 3X  4  9D  X  
4
2
 25  500
 2

D X 3  D X    M X 
2 4

2 2
  M  X    125    
  3  9

4. Se consideră variabila aleatoare X, având densitatea de repartiție:


1
 dacă x   2, 2
f  x   4
0 în rest

Să se calculeze funcția de reparție F(x)


Să se calculeze funcțiile de repartiție ale variabilei Y=e3X+1
Rezolvare
Într-adevăr f(x) este o densitate de repartiție.
2
1
 4 dx  1
2

59
Funcția de repartiție se determină după relațiile de mai jos:
0 dacă x<  2
x2

x
F  x   f  u  du   dacă -2  x<2
  4
1 dacă x  2

Fie Z funcția de repartiție a variabilei Y. Pentru e5  x  e7 avem:


  1 
  
1
Z  x   P Y  x   P e3 X 1  x  P  X   ln x  1   F   ln x  1  
3  3 
1
2   ln x  1
 3
4

Deci
  1
0 dacă x   , e5 
  
 1
 2  3  ln x  1 1 
Z  x   dacă x   5 , e7 
 4 e 


1 dacă x  e7 , 
  
Densitatea de repartiție a variabilei Z devine în aceste condiții:
0 în rest

z  x   1  1 7
12 x dacă x   e5 , e 
  

5. O variabilă aleatoare X are funcția de repartiție


0 dacă x   , 0 



F  x   2 x dacă x  0, 
1
 2
  
 1 
1 dacă x   ,  
 2 

Să se calculeze M(X) și D(X)


Rezolvare
Densitatea de repartiție a variabilei X este:
60
  1
 2 dacă x   0, 
f  x    2
0 în rest

1
2
1
M  X    2 xdx 
0
4
1

 
2
1
M X 2   2 x 2 dx 
0
12

 
D  X   M X 2   M  X   
1
2

48
6. Variabila aleatoare X are densitatea de repartiție:
 1 3 x
 x e dacă x  0,  
f  x    3!

0 în rest

Calculați M(X), D(X)


Rezolvare
 
1 4 x   5  4!
M  X    xf  x  dx 
3! 0
x e dx   4
0
3! 3!

 

 
M X 2   x 2 f  x  dx 
1 5 x

3! 0
1 5!
x e dx    6    20
3! 3!
0

 
D  X   M X 2   M  X    4
2

7. Cunoscând densitatea de repartiție a variabilei X


 Ax 1 1  x  1 dacă 0  x  1 şi  ,  0

f  x  

0 în rest

Să se calculeze A, M(X), D(X).


Rezolvare
Din relația densității de repartiție

 f  x  dx  1


61
rezultă

      
Ax 1 1  x   AB  ,    A
 1


    
1

Deci
    
A
      

Prin urmare densitatea de probabilitate devine:


       1
x 1  x 
 1
 dacă 0  x  1 şi  ,  0
f  x          
0 dacă x<0 şi x>1

În continuare

     
M X    xf  x  dx          x 1  x 
  1
dx 
 

             1    
 B   1,    
                   1


 

     
M X    x f  x  dx          x 1  x   1  1
2 2
dx 
 

             2     
 B   2,    
                    2 
   1

       1

 
D  X   M X 2   M  X  
2

        1
2

8. Variabila aleatoare X are densitatea de repartiție:


x2

f  x   Ax n2
e 2

Calculați A, M(X), D(X)


Rezolvare
62
Din relația densității de repartiție

 f  x  dx  1


se obține:
 x2

A x n2
e 2
dx  1


1
Cu schimbarea de variabilă x  2t 2 integrala de mai sus devine:
 x2  n 3 n 3 n 3
  n 1 
 
n2 t
x e 2
dx  2 2
t 2
e dt  2 2
 
   2 

Prin urmare:
1
A n 3
 n 1 
2 2
 
 2 

Deci, densitatea de repartiție a variabilei aleatoare X se scrie:


x2

f  x  f  x 
1 n2 2
n 3
x e
 n 1 
2 2
 
 2 
  x2
1 
M X    xf  x  dx   n 3
n 1
x e 2
dx
 n 1 
 
2 2
 
 2 
1
Cu schimbarea de variabilă x  2t 2 integrala de mai sus devine:

 x2  n2 n2
1  1
 2
n 1 t
n 3
x e 2
dx  n 3
2 2
t e dt 
 n 1   n  1  

2 2
  2 2
 
 2   2 
n2
n n
2  2
2  
 n 3    2
2
 n 1    1 
n
2 2    
 2   2 

63
n
2  
M X   2
 n 1 
 
 2 
 x2

   1 
M X 2
n 3
n
xe 2
dx  n  1
 n 1 

2 2
 
 2 
2
  n 
 2   
D  X   M  X 2    M  X    n  1    2 
2

   n 1  
  2  

9. Să se determine funcția caracteristică pentru variabila aleatoare X cu


densitatea de repartiție:
0 dacă x  2

f  x  1  x
 1   dacă x  2
2  2

Rezolvare
În determinarea funcției caracteristice folosim relațiile lui Euler:
eix  cos  x   i sin  x 

eix  cos   x   i sin   x 

Cum cos  x   cos   x  și sin   x    sin  x  relațiile de mai sus devin:

eix  cos  x   i sin  x 

eix  cos  x   i sin  x 

Adunând cele două relații se obține:


eix  eix  2cos  x 

În continuare:

64
1  x
 2
 t    f  x  e dx   1   eitx dx 
itx


2 2  2
1  x 1  x
0 2
  1   eitx dx   1   eitx dx 
2 2  2  2 0 2
1  x   itx 1  x  itx
2 2
  1   e dx   1   e dx 
2 0 2 2 0 2
1  x  x
2 2

 
  1   eitx  e  itx dx   1   cos  tx  dx 
2 0 2 0
2
2 2
1
  cos  tx  dx  x cos  tx  dx 
0
2 0
 sin  tx  1  x 1   2 sin  t 
2

   sin  tx   2 cos  tx    / 0 
 t 2 t t  t2

10.Funcția caracteristică a unei variabile aleatoare este:

 t  
1
9

1  4e 2it  4eit 
Să se determine media, dispersia și funcția de repartiție a variabilei aleatoare.
Rezolvare

 ' t  
1
9

8ie 2it  4ieit 
12
 ' 0  i
9
1 12
M  X    '  0 
i 9

 ''  t  
1
9

16i 2e 2it  4i 2eit 
20 2
 ''  0   i
9

 
M X2 
1 ''
i 2
  0 
20
9

  20 144 36
D  X   M X 2   M  X    
2

9 81 81

Pentru funcția de repartiție F(x) se folosește funcția   t  scrisă astfel:

65
1 4 4
  t   e0it  e1it  e 2it
9 9 9
Rezultă variabila aleatoare
0 1 2
X 1 
4 4
 
9 9 9

Deci funcția de repartiție se scrie:


0 dacă x  0
1
 dacă 0<x  1
9
F  x  
5 dacă 1<x  2
9
1 dacă x>2

11.Variabila aleatoare X are o repartiție normală N  7,1 . Să se scrie funcția


caracteristică a variabilei X.
Rezolvare
Pentru variabila aleatoare X se folosește relația de calcul a funcției
caracteristice, rezultând:
t 2 2 t2
itm  7 it 
 X t   e 2
e 2

12.Variabilele aleatoare independente X și Y au repartiții uniforme definite


pe [0,2] respectiv [4,6]. Să se calculeze funcția caracteristică a variabilei
6X+2Y, media și dispersia acesteia.
Rezolvare
Funcția caracteristică a variabilei X se scrie:
e2it  1
 X t  
2it

Funcția caracteristică a variabilei Y se scrie:


e6it  e4it
Y  t  
2it

Funcția caracteristică a variabilei 6X+2Y devine:

66
e12it  1 e12it  e8it e 24it  e 20it  e12it  e8it
  t    X  6t  Y  2t   
12it 4it 48i 2t 2

Media
M  6 X  2Y   6M ( X )  2M (Y )  6  2  5  16

Dispersia
4 4 152
D  6 X  2Y   36 D( X )  4 D(Y )  36   2 
12 12 12
13.Fie Z=(Y,T) un vector aleator discret pentru care se cunoaște repartiția de
mai jos:
X/Y -1 0 1
1 1/16 2/16 1/16
2 3/16 4/16 2/16
3 1/16 1/16 1/16
Să se calculeze μX, μY, D(X), D(Y), cov(X,Y), ρXY, repartițiile lui X și Y.
Rezolvare
1 2 1 4
1 j    
16 16 16 16
3 4 2 9
2 j    
16 16 16 16
1 1 1 3
3 j    
16 16 16 16
Repartiția variabilei Y se scrie:
1 2 3 
Y 4 9 3 
 
 16 16 16 

În continuare:
1 3 1 5
 i1    
16 16 16 16
2 4 1 7
 i2    
16 16 16 16

67
1 2 1 4
 i3    
16 16 16 16
Repartiția variabilei X se scrie
 -1 0 1 
X 5 7 4 
 
 16 16 16 

Media variabilei X:
5 7 4 1
 X   1   0   1  
16 16 16 16
Media variabilei Y:
4 9 3 31
Y  1  2   3 
16 16 16 16
Dispersia variabilei X:
2 2 2
 1 5  1 7  1  4 2288
D  X    1      0     1    
 16  16  16  16  16  16 4096

Dispersia variabilei Y:
2 2 2
 31  4  31  9  31  3 1776
D Y   1      2      3    
 16  16  16  16  16  16 4096

Calculul covarianței:
cov( X , Y )    xi   X   y j  Y  pij
i j

 x1   X  y1  Y  p11   1 
1   31  1 225
 1   
 16   16  16 4096

 x2   X  y1  Y  p21   0 
1   31  2 30
 1    
 16   16  16 4096

 x3   X  y1  Y  p31  1 
1   31  1 255
 1    
 16   16  16 4096

 x1   X  y2  Y  p12   1 
1  31  3 45
 2    
 16   16  16 4096

 x2   X  y2  Y  p22   0 
1  31  4 4
 2   
 16   16  16 4096

68
 x3   X  y2  Y  p32  1 
1  31  2 34
 2   
 16   16  16 4096

 x1   X  y3  Y  p13   1 
1  31  1 255
3   
 16   16  16 4096

 x2   X  y3  Y  p23   0 
1  31  1 17
3  
 16   16  16 4096

 x3   X  y3  Y  p33  1 
1  31  1 289
3  
 16   16  16 4096

Prin urmare:
16
cov( X , Y )  
4096
Calculul coeficientului de corelație:
16
cov  X , Y  4096
 XY    0, 008
D  X  D Y  2228 1776
4096 4096

14.Pentru variabila aleatoare X se cunoaște M(X)=2, D(X)=6. Presupunând


că Y=4X să se calculeze M(Y), D(Y), cov(X,Y), ρX,Y.
Rezolvare
M Y   4 M  X   8

D Y   16D  X   96

 
cov  X , Y   M  X  Y   M  X  M Y   4M X 2  M  X  M Y 

Dar

 
D  X   M X 2   M  X  
2

de unde

 
M X 2  D  X    M  X    6  4  10
2

Deci

 
cov  X , Y   4M X 2  M  X  M Y   40  16  24

69
cov  X , Y  24
 X ,Y   1
 x2 y2 6  96

15.Se cunosc repartițiile marginale ale variabilelor aleatoare X și Y:


 0 1 2  0 1 2
 
X 1 5 4 și Y  2 8 2 
   
 10 10 10   12 12 12 

Să se calculeze momentele m10, m01, m20, m02.


Rezolvare
2 2
1 5 4 13
m10   xp  x, y   0   1  2  
x 0 y 0 10 10 10 10
2 2
2 8 2 12
m01   yp  x, y   0   1  2    1
x 0 y 0 12 12 12 12
2 2
1 5 4 21
m20   x 2 p  x, y   0   12   22  
x 0 y 0 10 10 10 10
2 2
2 2 8 2 16
m02   y 2 p  x, y   0   1   22  
x 0 y 0 12 12 12 12

16.Pentru variabila aleatoare (X,Y) cu densitatea de repartiție


f  x, y   Ae  4 x 3 y  x, y>0

Să se calculeze: A, F(x,y), F1(x), f1(x), F2(y), f2(y), φ(x/y), φ(y/x)


Rezolvare
Densitatea de repartiție se scrie:
 4 x  3 y 

 Ae dacă x,y>0
f  x, y   

0 dacă x<0 sau y<0

Din relația densității de repartiție, rezultă:


A  12

Prin urmare:
 4 x  3 y 

12e dacă x,y>0
f  x, y   

0 dacă x<0 sau y<0

Funcția de repartiție se determină din relația:


70
x y

 
F  x, y     12e 4u 3v  dudv  1  e 4 x 1  e 3 y 
0 0

1  e4 x dacă x>0


F1  x   F  x,    
0 în rest

1  e3 y dacă y>0


F2  y   F  , y   
0 în rest

4e4 x dacă x>0


f1  x   
0 în rest

3e3 y dacă y>0


f2  y   
0 în rest

  f  x, y  4e 4 x
dacă x>0
 xy  
f 2  y  0 în rest

  f  x, y  3e 3 y
dacă y>0
 yx  
f1  x  0 în rest

1.2.1.13 Probleme propuse

1. Se cunoaște spațiul evenimentelor elementare   1, 2,3, 4,5, 6, 7,8,9,10 și două


evenimente A  1,5, 6, 7,8 , B  1, 2,3, 4,5,6,7,8,9,10 .

Calculați: CA , CB , A B, A B, A-B, B-A . Testați incompatibilitatea și colectiv


exhaustivitatea evenimentelor A și B.
2. Se consideră variabila aleatoare
1 2 3 4 5 
X 
 2p 3p 1 1 1 
 6 7 42 

Calculați valoarea lui p pentru ca X să fie o variabilă aleatoare. Calculați


P  X  3

3. Se dau variabilele aleatoare independente


1 0  1 0 
X 1 1 și Y  1 2 
 
   
 4 5 3 5

Să se scrie repartiția variabilei aleatoare X-Y.


71
Să se calculeze media și dispersia variabilei aleatoare X-Y.
4. Dacă X=B(8;0,4) să se calculeze:
a) P  X  3 ;

b) P  X  4 ;

c) P  X  1 ;
d) P 1  X  5 .

5. Se consideră variabila aleatoare X care are repartiția x 5 2
1
f  x  e 10
xR
10

și variabila aleatoare Y cu repartiția uniformă


0 dacă x<0
1

g  x    dacă x   0, 6
6
0 dacă x>6

Să se calculeze:
M(X+Y), M(XY), M(X2), M(X-Y2), D(X+Y), D(X-Y)
6. Se consideră variabila aleatoare X repartizată uniform pe intervalul [0,7]. Să
se calculeze: M(2X+6), M(4x2+10), D(3X2+5), D(6X+4).
7. Se consideră variabila aleatoare X, având densitatea de repartiție
1
 dacă x   4, 4
f  x  7
0 în rest

Să se calculeze funcția de reparție F(x).


Să se calculeze funcțiile de repartiție ale variabilei Y=e5X+7.
8. Variabila aleatoare X are funcția de repartiție:
x2

f  x   Ax e
5 2

Calculați A, M(X), D(X).


9. Să se determine funcția caracteristică pentru variabila aleatoare X cu
densitatea de repartiție:
72
0 dacă x  1
f  x  
1  x  dacă x  1

10. Funcția caracteristică a unei variabile aleatoare este:

 t  
1
7

1  3e 2it  3eit 
Să se determine media, dispersia și funcția de repartiție a variabilei aleatoare.
11. Variabilele aleatoare independente X și Y au repartiții uniforme definite pe
[0,3] respectiv [5,8]. Să se calculeze funcția caracteristică a variabilei 9X+4Y,
media și dispersia acesteia.
12. Fie Z=(Y,T) un vector aleator discret pentru care se cunoaște repartiția de
mai jos:
X/Y -1 0 1
1 2/20 3/20 1/20
2 3/20 4/20 1/20
3 1/20 1/20 4/20
Să se calculeze μX, μY, D(X), D(Y), cov(X,Y), ρXY, repartițiile lui X și Y.
13. Pentru variabila aleatoare (X,Y) cu densitatea de repartiție:
f  x, y   Ae 14 x 17 y  x, y>0

Să se calculeze: A, F(x,y), F1(x), f1(x), F2(y), f2(y), φ(x/y), φ(y/x).


14. Calculați   4  ,   6  , B  3, 4  , B  6, 7  .

Capitolul 2 Populație statistică, caracteristici statistice, variabile


statistice, serii statistice
2.1 Noțiuni folosite
Populație statistică – mulțimea entităților similare care prezintă un set de
caracteristici comune.
Caracteristică statistică – însușirea, trăsătura comună prezentă în toate entitățile
unei populații.
Variabilă statistică – o categorie statistică care poate fi măsurată.

73
Seria statistică – un construct care caracterizează distribuția unei populații în
raport cu variabila avută în vedere.
În științele sociale, seriile statistice au cu predilecție următoarele forme:
- Seria statistică simplă – alcătuită dintr-o succesiune de valori,
reprezentând variabila măsurată;
- Seria cu distribuție de frecvențe – descrie frecvențele înregistrate de
scoruri;
- Seria de variație – descrie variația caracteristicii avute în vedere.
Rangul percentil – procentul cazurilor care înregistrează scoruri inferioare
scorului vizat. Dacă de exemplu într-o distribuție de scoruri 75% dintre acestea
sunt inferioare scorului de 40 atunci rangul percentil al scorului de 40 este 75.
Scorul percentil – este scorul sub care se plasează un anumit număr de cazuri.
De exemplu scorul percentil de 40 este scorul sub care 75% din celelalte scoruri
sunt inferioare acestuia.
2.2 Probleme rezolvate
1. Să se transforme următoarea serie de date într-o distribuție de frecvențe
relative: 12, 13, 11, 12, 13, 14, 16, 12, 13, 11, 12, 11, 11, 12, 11, 11, 12,
11, 10, 11.50, 11.75, 11.50, 12, 14, 16, 17, 18, 12, 11, 11.75, 11.50, 17,
16, 16, 16, 15, 14, 13, 13, 14, 15.
Rezolvare
Scoruri Frecvențe Procente Procente
cumulate
10 1 2.4 2.4
11 8 19.5 22
11.50 3 7.3 29.3
11.75 2 4.9 34.1
12 8 19.5 53.7
13 5 12.2 65.9
14 4 9.8 75.6
15 2 4.9 80.5
16 5 12.2 92.7
74
17 2 4.9 97.6
18 1 2.4 100
Total 41 100
2. Să se transforme seria statistică simplă prezentată mai sus în serie cu
distribuție de frecvențe, considerând un număr de trei intervale de
grupare.
- Mărimea intervalului de grupare:
xmax  xmin 19  9
Mig    3.33
3 3

Interval de grupare Frecvențe


[19-15.67) 7
[15.67-12.34) 5
[12.34-9] 8
Total 20

3. Se dă seria cu distribuție de frecvențe a scorurilor:


Interval Frecvențe Frecvențe Frecvențe
de absolute absolute relative
grupare cumulate cumulate
descrescător descrescător
[100-90] 14
(90-80] 20
(80-70] 27
(70-60] 14
(60-50] 4
(50-40] 15
(40-30] 18
(30-20] 23
(20-10] 10
75
(10-0] 5
a) Care este procentul scorurilor mai mici de 50?
b) Dar mai mici de 70?
Rezolvare
Interval Frecvențe Frecvențe Frecvențe
de absolute absolute relative
grupare cumulate cumulate
descrescător descrescător
[100-90] 14 150 100
(90-80] 20 136 90.67
(80-70] 27 116 77.33
(70-60] 14 89 59.33
(60-50] 4 75 50
(50-40] 15 71 47.33
(40-30] 18 56 37.33
(30-20] 23 38 25.33
(20-10] 10 15 10
(10-0] 5 5 3.33
Procentul scorurilor mai mici de 50 este de 47.33%. Procentul scorurilor mai
mici de 70 este de 59.33%.
4. Exemplu: Pentru seria statistică de mai jos mentionați rangurile percentile
ale scorurilor 60, 50, 35, 25, 20 și 15.

Interval de grupare Frecvențe relative cumulate


descrescător
[75-70] 100
(70-65] 85
(65-60] 72
(60-55] 62
76
(55-50] 57
(50-45] 52
(45-40] 30
(40-35] 12
(35-30] 7
Rangul percentil al scorului de 60 este 62, iar rangul percentil al scorului de
40 este 12.
2.3 Probleme propuse
1. Să se transforme următoarea serie de date într-o distribuție de frecvențe:
14, 17, 12, 10, 10, 10, 11, 15, 14, 17, 17, 19, 17, 16, 14, 18, 10, 9, 11, 15,
12, 13, 14, 14, 15, 15, 14, 13, 13, 14, 14, 14, 13, 13, 12.
2. Să se transforme următoarea serie statistică simplă într-o serie cu
distribuție de frecvențe, cunoscând că numărul intervalelor de grupare este
5.
15, 16, 19, 11, 12, 12, 14, 16, 17, 17, 17, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 23, 30, 21,
19, 18, 19, 17, 19, 20, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 17, 26, 18, 25, 24, 22, 21, 25,
26, 29, 21, 19, 23, 24, 27, 23, 22, 34, 22, 20, 19, 19, 18, 17, 19, 16, 25, 24,
23, 20, 19, 17, 19.
3. Se dă seria cu distribuție de frecvențe a scorurilor:

Interval Frecvențe Frecvențe Frecvențe


de absolute absolute relative
grupare cumulate cumulate
descrescător descrescător
[100-90] 14
(90-80] 27
(80-70] 29
(70-60] 34
(60-50] 40

77
(50-40] 60
(40-30] 45
(30-20] 43
(20-10] 32
(10-0] 5
a) Să se completeze tabelul de mai sus cu valorile corespunzătoare
frecvențelor absolute și relative cumulate descrescător.
b) Care este procentul scorurilor mai mici de 40? Dar mai mici de 20?
4. Pentru seria statistică de mai jos mentionați rangurile percentile ale
scorurilor 60, 50, 35, 25, 20 și 15.
Interval de grupare Frecvențe relative cumulate
descrescător
[75-70] 100
(70-65] 95
(65-60] 89
(60-55] 82
(55-50] 77
(50-45] 56
(45-40] 40
(40-35] 32
(35-30] 31
(30-25] 27
(25-20] 25
(20-15] 24
(15-10] 20

78
Capitolul 3 Indicatorii seriilor statistice
3.1 Indicatori ai tendinței centrale
3.1.1 Media statistică

Media statistică – reprezintă acea valoare rezultată dacă toți termenii seriei ar
înregistra valori egale.
Pentru seriile statistice simple formula de calcul este:
n

x i
x i 1

unde n – numărul de valori.


Pentru seriile cu distribuție de frecvențe media statistică se calculează astfel:
n

x f i i
x i 1
n

În acest caz, calculul mediei unei serii cu distribuție de frecvențe necesită


completarea tabelului de mai jos:

xi fi x i fi
......................................... ......................................... .........................................
....... ....... .......
n

x f
i 1
i i

O serie statistică este maximal omogenă dacă toți termenii seriei înregistrează
aceeași valoare. Dacă seria statistică este relativ omogenă atunci media statistică
este reprezentativă, ceea ce înseamnă că descrie relativ fidel termenii seriei.
3.1.2 Mediana

Mediana este acea valoare care împarte seria statistică ordonată în două părți
egale. În consecință, 50% din termenii seriei vor înregistra valori mai mici ca
mediana iar 50% valori mai mari.
3.1.3 Modulul

Modulul este valoarea cea mai frecvent întâlnită într-o serie statistică.

79
3.2 Indicatorii de variație
3.2.1 Amplitudinea seriei

Amplitudinea absolută măsoară ecartul dintre valoarea maximală și cea


minimală.
A  xmax  xmin

Pentru amplitudinea relativă, relația de calcul este:


A
A%  100
x

3.2.2 Dispersia

Dispersia are semnificația împrăștierii valorilor în jurul valorii medii.


Pentru serii statistice simple, relația de calcul este:
n

x  x 
2
i
SS
2  i 1

n n

Pentru serii cu distribuție de frecvențe


n

x  x 
2
i fi
 
2 i 1
n

f
i 1
i

3.2.3 Abaterea medie pătratică

Abaterea medie pătratică se calculează, extrăgând radicalul din valoarea


dispersiei.

  2

3.2.4 Abaterea standard și distribuția normală

Într-o distribuţie normală ideală, intervalul X  1S conţine 68,26% din scoruri,


intervalul X  2 S conţine 95,44% din scoruri iar intervalul X  3S conţine
99,78% din scoruri. Figura de mai jos prezintă o distribuţie normală a scorurilor
IQ înregistrate pe o populaţie ipotetică de 10 ani, având media de 100 iar
abaterea standard de 15.

80
Fig. 3.1 Distribuţia normală şi procentele cazurilor delimitate de abaterile
standard
3.2.5 Coeficientul de variație statistică

Coeficientul de variație statistică măsoară omogenitatea seriei statistice.


Dacă acest coeficient este mai mic ca 0,32 se apreciază că seria statistică este
relativ omogenă. În cazul unui coeficient de variație mai mare ca 0,32 se
apreciază că seria statistică nu mai este omogenă, fiind necesară partiționarea
acesteia până când seriile statistice rezultate devin omogene. În acest sens este
necesar calculul quartilelor, decilelor, centilelor etc. În practica psihologică sunt
frecvent utilizate cuartilele.
Relația de calcul a coeficientului de variaţie este:

CV  100
x

3.2.6 Probleme rezolvate

1. Să se verifice reprezentativitatea mediei în următoarea serie de date: 10,00;


15,00; 12,00; 20,00; 25,00; 26,00; 28,00; 30,00; 10,00; 20,00; 21,00;
23,00; 25,00; 27,00; 29,00; 36,00; 38,00; 30,00; 40,00; 27,00; 35,00;
37,00; 40,00; 40,00; 31,00; 30,00; 25,00; 27,00; 15,00; 34,00; 11,00;
10,00; 34,00; 40,00; 37,00; 40,00; 40,00; 40,00; 37,00; 32,00.
Pentru această serie, abaterea medie pătrată este egală cu 9,69 iar media
aritmetică este egală cu 28,175. Coeficientul de variație statistică depășește
nivelul critic de 32% (34,39%) și în consecință este necesară construirea de
serii statistice de volum mai mic care să asigure reprezentativitatea mediilor
noi obținute.
Pasul 1. Se obține seria ordonată de valori:
81
Valori Frecvențe
10 3
11 1
12 1
15 2
20 2
21 1
23 1
25 3
26 1
27 3
28 1
29 1
30 3
31 1
32 1
34 2
35 1
36 1
37 3
38 1
40 7
Total 40
Pentru localizarea exactă a cuartilelor este convenabilă următoarea
reprezentare a seriei ordonate: 10, 10, 10, 11, 12, 15, 15, 20, 20, 21, 23, 25,
25, 25, 26, 27, 27, 27, 28, 29, 30, 30, 30, 31, 32, 34, 34, 35, 36, 37, 37, 37, 38,
40, 40, 40, 40, 40, 40, 40.
Seria de date cuprinde un număr de 40 de valori. Prin urmare locurile
cuartilelor vor fi fixate în cele 3 locații ale seriei, după 10.25 termeni. Deci,

82
cele trei cuartile ale seriei sunt: 21.50, 29.50 și 37.00. Seriile noi astfel
obținute sunt:
Seria Seria Seria Seria
1 2 3 4
10 23 30 37
10 25 30 37
10 25 30 38
11 25 31 40
12 26 32 40
15 27 34 40
15 27 34 40
20 27 35 40
20 28 36 40
21 29 37 40
Valorile coeficienților de corelație pentru fiecare din cele 4 serii rezultate sunt
prezentate în următorul tabel:
Seria 1 Seria 2 Seria 3 Seria 4
Abaterea 4,5 1,75 2,64 1,31
medie
pătrată
Media 14,4 26,2 32,9 39,2
aritmetica
Coeficientul 31,25 6,67 8,02 3,34
de variație
%
În urma demersului de construire a unor serii date mai omogene s-au obținut
valori rezonabile ale coeficientului de variație pentru toate seriile prezentate.
În consecință toate cele 4 medii statistice sunt reprezentative.
3.2.7 Probleme propuse

1. Să se verifice reprezentativitatea următoarei serii statistice simple.

83
1, 4, 7, 10, 19, 5, 16, 25, 13, 14, 17, 19, 22, 3, 34, 37, 45, 14, 15, 29, 31, 35, 32,
19, 16, 23, 20, 19, 25, 17, 16, 25, 34, 7, 2, 1, 3, 6, 12, 17, 23, 27, 34, 56, 22, 31,
18.
Dacă seria este nereprezentativă realizați un demers statistic care să vizeze
obținerea unor medii reprezentative.

Capitolul 4 Corelația statistică


4.1 Noțiuni folosite

Asocierea statistică – analizează maniera în care valorile unei variabile variază


în raport cu valorile altei variabile. Asocierea statistică, din perspectiva direcției
acesteia, poate fi:

- pozitivă când distribuția norului de puncte se plasează pe direcția stânga


jos – dreapta sus;
- negativă când distribuția norului de puncte se plasează pe direcția stânga
sus – dreapta jos.
Coeficient de corelație - este o statistică bivariată care măsoară gradul de
asociere liniară între două variabile cantitative. Un coeficient de corelație
frecvent întâlnit este coeficientul Pearson. Acest coeficient furnizează informații
pertinente dacă asocierea este liniară.
Relația de calcul a coeficientului Pearson este:

r
 X  X Y  Y   Cov
ns X sY s X sY

sau
 X Y
 XY  n
r

  X  2

  Y  2


  X    Y 
2 2

n n 
  

PROPRIETĂŢILE COEFICIENTULUI PEARSON


1. semnul coeficientului indică direcţia asocierii (semnul pozitiv pentru
asocierea pozitivă şi semnul negativ pentru asocierea negativă);
2. lipsa asocierii între două variabile este semnalată de prezenţa unui
coeficient de corelaţie nul;
84
3. asocierea perfectă între două variabile conduce la un coeficient de
corelaţie egal cu +1 sau –1;
4. asocierile de intensitate intermediară conduc la obţinerea unor r-uri
cuprinse între 0 şi 1 respectiv 0 şi –1.
Corelație și cauzalitate
În cazul experimentelor controlate, studiul corelației furnizează informații utile
despre raportul de cauzalitate. În cazul experimentelor necontrolate, invocarea
cauzalității poate conduce la concluzii eronate. În general, invocarea cauzalității
în studiile corelaționale trebuie făcută cu mare precauție.
Proporția varianței comune
Coeficientul de determinare r2 – reflectă proporția de varianță comună împărțită
între cele două variabile analizate.
Coeficientul de nedeterminare 1-r2 – indică procentul de varianță înregistrat de o
variabilă care se asociază cu factori ne-relevați în cealaltă variabilă.
4.2 Probleme rezolvate
1.Variabilele X și Y înregistrează următoarele date statistice:
X Y
2 5
4 8
5 11
6 13
7 14
8 16
9 17
10 19
11 21
13 23
15 25
17 28
17 29
18 31
19 33
85
21 35
21 36
22 37
23 39
25 41
27 43
29 44
Să se analizeze asocierea dintre cele două variabile și să se calculeze
coeficientul Pearson.
Rezolvare
Analiza norului de puncte evidențiază o asociere liniară pozitivă între variabilele
X și Y.

Asocierea X-Y
50
45
40
35
30
25
Y

20 Y
15
10
5
0
0 5 10 15 20 25 30 35
X

Pentru evaluarea coeficientului Pearson sunt necesare calculele prezentate în


tabelul de mai jos:
Nrc. X Y X^2 Y^2 XY
1 2 5 4 25 10
2 4 8 16 64 32
3 5 11 25 121 55
4 6 13 36 169 78

86
5 7 14 49 196 98
6 8 16 64 256 128
7 9 17 81 289 153
8 10 19 100 361 190
9 11 21 121 441 231
10 13 23 169 529 299
11 15 25 225 625 375
12 17 28 289 784 476
13 17 29 289 841 493
14 18 31 324 961 558
15 19 33 361 1089 627
16 21 35 441 1225 735
17 21 36 441 1296 756
18 22 37 484 1369 814
19 23 39 529 1521 897
20 25 41 625 1681 1025
21 27 43 729 1849 1161
22 29 44 841 1936 1276
Total 329 568 6243 17628 10467
Calculul efectiv al coeficientului Pearson conduce la valoarea:

 XY   n
X Y
r  0, 995336
  X 2      Y 2   
 X
2
 Y
2


 n  n 
  

2.Cov(X,Y)=5; sX=10; sY=11; r=?


Rezolvare
Cov ( X , Y )
r  0, 045
s X sY

87
4.3 Probleme propuse
1. Prezentați un exemplu de asociere directă, un exemplu de asociere inversă
și un exemplu de asociere nulă. Care este rațiunea manifestării asocierilor
nule?
2. Calculați coeficientul Pearson pentru următoarele perechi de valori de
date:
X Y
12 25
12 26
13 25
14 23
13 24
15 26
16 27
15 27
17 28
16 26
16 29
17 27
16 28
15 29
17 29
17 31
18 30
18 32
19 33
17 31
18 34
19 34
88
17 34
17 35
18 36
16 34
19 37
19 37
20 38
19 37
20 38
19 38
21 38
19 37
21 39
21 39
22 40
21 40
20 39
20 38
21 40

3. Dați exemple de perechi de variabile care prezintă:


a) Asociere pozitivă;
b) Asociere negativă;
c) Asociere nule (independente).
4. De ce este importantă analiza norului de puncte?
5. Analizați norul de puncte generat de următoarele perechi de valori:
X Y
11 12

89
9 8
8 10
6 7
4 4
3 6
1 2
a) Ce direcție de asociere sugerează norul de puncte?
b) Există abateri de la liniaritate?
c) Estimați dacă este posibil coeficientul r
d) Interpretați r
e) Utilizând aceste date împărțiți fiecare valoare X la 10, construiți norul
de puncte și analizați relația dintre X/10 și Y
f) Calculați coeficientul r între X/10 și Y. Comparați cu coeficientul r
calculat anterior
6. Analizați norul de puncte generat de următoarele perechi de valori:

X Y
100 210
98 208
98 208
96 206
94 204
93 203
91 201
91 201
91 201
91 201
90 200

90
90 200
90 200
89 199
89 199
89 199
87 197
86 196
85 195
83 193
83 193
82 192
80 190
79 189
77 187
a) Ce direcție de asociere sugerează norul de puncte?
b) Există abateri de la liniaritate?
c) Estimați dacă este posibil coeficientul r
d) Interpretați r.
e) Utilizând aceste date împărțiți fiecare valoare X la 20, construiți norul
de puncte și analizați relația dintre X/20 și Y
f) Calculați coeficientul r între X/20 și Y. Comparați cu coeficientul r
calculat anterior
7. Cov  X, Y   55, SX  8, SY  11. Calculați r.

8. r  0.36, SX  8, SY  7. Calculați Cov  X,Y  .


9. Apreciați afirmația: Un coeficient r mic înseamnă o asociere redusă între
două variabile.

91
Capitolul 5 Scoruri Z
5.1 Noțiuni folosite

Scorul standardizat (Z) – exprimă poziția unui scor în raport cu media


distribuției, utilizând deviația standard ca unitate de măsură. Relația de calcul a
scorului Z este cea redată mai jos:
xx
z
s

unde: x – scorul original; x̄ - media; s – abaterea standard.


Motivațiile utilizării scorurilor Z
- prin scorurile standardizate, distribuțiile normale sunt reduse la distribuția
standardizată de medie zero și abatere standard egală cu unitatea;
- ușurința determinării proporțiilor valorilor care se plasează de o parte și
de alta a scorului z.
Pentru scorurile t relația de calcul este:
t  50 10z

5.2 Probleme rezolvate

1. Pentru o distribuţie normală având x  100 şi s  20 , care este procentul


cazurilor ce înregistrează scoruri mai mici de 80?
Calculăm:
x  x 80  100
z   1,00
s 20

Valoarea corespunzătoare cotei z din anexa K este de 15,87%. Prin urmare,


în 15.87% din cazuri scorurile vor fi mai mici de 80.

2. Pentru o distribuţie normală cu x  100 şi s  20 , care este procentul


cazurilor ce înregistrează scoruri mai mari de 120?
120  100
z  1,00
20

În anexa K se găseşte, ca şi în exemplul de mai sus, valoarea de 15,87%.

92
Fig. 5.1 Distribuţia normală a scorurilor pentru x  100 şi s  20 .

3. Pentru o distribuţie cu x  100 şi s  20 , se cere procentul cazurilor care


înregistrează scoruri mai mari de 80.
Cota z este:
80  100
z  1,00
20

Figura de mai jos sugerează necesitatea determinării procentelor


corespunzătoare celor două zone marcate.

93
Fig. 5.2 Zonele corespunzătoare scorurilor standard pentru determinarea
proporţiei cazurilor care înregistrează scoruri mai mari de 80.
A doua coloană a anexei K oferă răspunsul pentru prima zonă cuprinsă între
scorurile 80 şi 100. Este vorba de procentul de 34,13%. Întrucât curba normală
este simetrică, zona cuprinsă dincolo de medie reprezintă ½ din totalul zonei
aflată sub grafic, adică 50%. În consecinţă, zona marcată reprezintă
34,13%+50%=84,13% din totalul zonei plasate sub grafic. Prin urmare, în
aproximativ 84,13% din cazuri se înregistrează scoruri IQ mai mari de 80.
4. Pentru o distribuţie normală cu x  100 şi s  20 , care este procentul
subiecţilor care înregistrează scoruri IQ cuprinse între 90 şi 120?
Calculăm cotele z corespunzătoare scorurilor de 90 şi 120:
90  100 120  100
z  0,50 şi z   1,00
20 20

Analizând figura de mai jos, reiese necesitatea determinării procentelor


corespunzătoare celor două zone marcate: una cuprinsă între scorurile de 90 şi
100 şi cealaltă cuprinsă între 100 şi 120.

94
Fig. 5.3 Determinarea proporţiei cazurilor care înregistrează scoruri
cuprinse între 90 şi 120.
În anexa K, procentele corespunzătoare celor două zone sunt de 19,15%
respectiv de 34,13%. Deci procentul subiecţilor care înregistrează scoruri
cuprinse între 90 şi 120 (pentru distribuţia N( x  100 şi s  20 )) este de 53,28%.
5. Pentru o distribuţie normală cu x  100 şi s  20 , care este proporţia
cazurilor care înregistrează scoruri cuprinse între 110 şi 120?
Această problemă este similară problemei 4, mai puţin faptul că ambele
scoruri sunt poziţionate dincolo de medie. O soluţie ar fi să determinăm
proporţia cazurilor care înregistrează scoruri mai mari de 110 şi apoi proporţia
cazurilor care înregistrează scoruri mai mari de 120. Având aceste informaţii,
pentru determinarea proporţiei cazurilor care înregistrează scoruri cuprinse între
110 şi 120 este suficient să facem diferenţa dintre procentele rezultate. Pentru
datele de care dispunem, scorurile z sunt:
110  100 120  100
z  0,50 şi z   1,00
20 20

Procentele corespunzătoare scorurilor mai mari de 110 şi 120 sunt de


30,85% respectiv de 15,87%. Rezultă că în 30,85%-15,87%=14,98% din cazuri
se vor înregistra scoruri cuprinse între 110 şi 120.
6. Pentru o distribuţie normală cu x  100 şi s  20 , să se găsească scorul care
separă zona scorurilor mai mari prezente într-un procent de 20% de
celelalte scoruri prezente într-un procent de 80%.
În anexa K coloana 3, se caută valoarea cea mai apropiată de 20% care este
20,05%, iar cota z corespunzătoare este de 0,84. În continuare se converteşte
95
scorul z în scor original x. În cazul de faţă, scorul original se află la 0,84 abateri
standard deasupra mediei şi este egal cu 100  0,84  20  116,8. Acesta este scorul
care separă cele două zone. Graficul corespunzător este cel prezentat mai jos.

Fig. 5.4 Scorul care separă zona scorurilor mai mari aflate într-un procent
de 20% de restul scorurilor.
7. Pentru o distribuţie normală cu x  100 şi s  20 să se găsească scorul care
separă zona scorurilor mai mici prezente într-un procent de 20% de
celelalte scoruri (prezente într-un procent de 80%). Grafic, situaţia este
cea prezentată mai jos.

Fig. 5.5 Scorul care separă zona scorurilor mai mici aflate într-un procent
de 20% de restul scorurilor.
Ca şi în exemplul de mai sus, în anexa K coloana a treia se urmăreşte
valoarea cea mai apropiată de 20%. Întrucât trebuie delimitată o zonă care
cuprinde scorurile mai mici aflate într-un procent 20% de cealaltă zonă care
cuprinde restul de 80% din scoruri, scorul se va plasa în stânga mediei şi deci va
corespunde unei zone z negative ( z  0,84 ). Acum există condiţiile de a converti
scorul z în scor original. Astfel, x  100  0,84  20  83,2 .

8. Pentru o distribuţie normală cu x  100 şi s  20 , să se identifice limitele


(exprimate în scoruri) în interiorul cărora se înregistrează 95% din
scoruri?

96
Situaţia este prezentată în graficul mai jos:

Fig. 5.6 Limitele în interiorul cărora se întâlnesc 95% din scoruri pentru o
distribuţie N( x  100, s  20 ).
Având în vedere simetria curbei normale, rezultă că zonele care se exclud
trebuie să reprezinte fiecare un procent de 2,5% din zona aflată sub grafic. În
prima coloană a anexei K se găseşte cota z de 1,96 corespunzătoare procentului
de 2,5%, respectiv de –1,96 pentru cota z negativă. Scorurile originale sunt:
100   1,96  20  60,8 şi 100  1,96  20  139,2

Între scorurile de 60,8 respectiv de 139,2 se cuprind, în condiţiile distribuţiei


menţionate, 95% din scoruri.
5.3 Probleme propuse

1. Pentru o distribuţie normală având x  100 şi s  25 , care este procentul


cazurilor ce înregistrează scoruri mai mici de 60?
2. Pentru o distribuţie normală cu x  100 şi s  10 , care este procentul
cazurilor ce înregistrează scoruri mai mari de 130?
3. Pentru o distribuţie cu x  120 şi s  20 , se cere procentul cazurilor care
înregistrează scoruri mai mari de 50.
4. Pentru o distribuţie normală cu x  100 şi s  20 , care este procentul
subiecţilor care înregistrează scoruri IQ cuprinse între 75 şi 120?
5. Pentru o distribuţie normală cu x  100 şi s  20 , să se găsească scorul care
separă zona scorurilor mai mari prezente într-un procent de 35% de
celelalte scoruri prezente într-un procent de 65%.

97
6. Pentru o distribuţie normală cu x  100 şi s  20 , să se identifice limitele în
interiorul cărora se înregistrează 90% din scoruri?
7. Pentru o distribuţie normală cu x  100 şi s  20 să se găsească scorul care
separă zona scorurilor mai mici prezente într-un procent de 25% de
celelalte scoruri prezente într-un procent de 75%.
8. Calculați scorurile t corespunzătoare următoarelor scoruri z:
Scoruri z Scoruri t
0
0,5
0,3413
0,55
0,9972
0,60
0,65
0,38036
1.19127
0,78581
-0,02510
-0,43056
-0,59274
0,05599
-0,02510
-0,34947
-0,26837
-1,24147
-1,20092
-1,16038
-1,07929
98
-1,93075
0,29927
0,33981
0,55691
0,32118
0,11091
0,001
0,56722
0,11394
0,45231
0,50001
0,11239

9. Media scorurilor z este întotdeauna egală cu zero. Înseamnă oare acest


lucru că jumătate din scorurile z vor fi negative și jumătate pozitive?
10.Pentru o distribuție normală cu X  500 și S  100 găsiți rangurile
percentile ale următoarelor scoruri:
a) 200
b) 350
c) 175
d) 486
e) 525
11.Într-o distribuție normală care este proporția cazurilor situate:
a) Deasupra scorului z  1 ;
b) Sub scorul z  2 ;
c) Deasupra scorului z  3 ;
d) Sub scorul z  0 ;
e) Deasupra scorului z  1, 26 ;

99
f) Sub scorul z  1, 57 .
12.Enunțați proprietățile curbei normale.
13.Într-o distribuție normală care este scorul z:
a) deasupra căruia de situează 6% din scoruri;
b) deasupra căruia se situează 1,36% din scoruri;
c) sub care se situează 5% din cazuri;
d) sub care se situează 72% din cazuri.

Capitolul 6 Distribuții de selecție


6.1 Noțiuni folosite
Populație – mulțimea entităților care au cel puțin o caracteristică comună.
Eșantion – o submulțime a populației.
Parametru statistic – indică o caracteristică a populației.
Statistica – sintetizează o caracteristică a eșantionului.
Modelul selecției aleatoare – evaluează influența factorilor întâmplători atunci
când rezultatele eșantioanelor sunt supuse întâmplării.
Caracteristicile repartiției de selecție a mediilor:
- Repartiția de selecție a mediilor urmează o distribuție normală cu mediile
distribuite în jurul mediei populației.
- Abaterea standard a mediei (eroarea standard a mediei) se calculează în
baza relației:

x 
n

unde n – volumul eșantionului.


- Într-o repartiție de selecție a mediilor, scorul z se calculează astfel:
x 
z
x

- Cu cât volumul eșantionului este mai mare cu atât este mai restrâns
intervalul de încredere pentru media populației.

100
6.2 Probleme rezolvate
1. Care este probabilitatea de obţinere a unui scor mediu IQ de eşantion mai
mare sau egal cu 105?
Se ştie că probabilitatea unui eveniment este egală cu proporţia tuturor
realizărilor posibile care favorizează producerea evenimentului. Întrebarea de
mai sus poate fi reformulată astfel: Care este proporţia tuturor eşantioanelor de
volum 64 (de exemplu) care au medii mai mari sau egale cu 105? Presupunând
că distribuţia este caracterizată prin parametrii  x  100 şi  x  2 , situaţia grafică
pe care o reclamă problema este cea prezentată în fig. 8.4.

Fig. 6.1 Proporţia eşantioanelor care înregistrează medii mai mari sau egale cu
105.
Paşii necesari de răspuns sunt:
- Calculul erorii standard a mediei:
 16 16
x    2
n 64 8

- Întrucât se utilizează curba normală la aproximarea repartiţiei de selecţie a


mediilor, trebuie stabilită poziţia mediei eşantionului (=105). Într-o
repartiţie de selecţie a mediilor, media eşantionului este scorul, media
populaţiei este media iar eroarea standard a mediei este abaterea standard.
Deci, pentru media eşantionului, scorul z se determină din relaţia:
x 105  100
z   2,5
x 2

Prin urmare, mediile eşantioanelor mai mari de 105 vor avea scoruri z mai
mari de 2,5. Din coloana a treia a anexei K se găseşte proporţia eşantioanelor
care înregistrează medii mai mari sau egale cu 105, respectiv 0,62%.
2. Care este probabilitatea de obţinere a mediilor scorurilor IQ
(corespunzătoare eşantioanelor formate) care diferă de media populaţiei
(=100) prin cel puţin 5 puncte?

101
Pentru un scor IQ de 105, scorul z corespunzător este de +2,5 (dacă  x  2 ) iar
proporţia eşantioanelor care înregistrează scoruri mai mari sau egale cu 105 este
de 0,62%.

Fig. 6.2 Determinarea proporţiei eşantioanelor care înregistrează medii ce


se abat de la media populaţiei prin cel puţin 5 puncte.
Solicitarea problemei impune luarea în considerare și a zonei eşantioanelor care
înregistrează medii mai mici sau egale cu 95. Având în vedere simetria curbei
normale, probabilitatea de obţinere a mediilor corespunzătoare care diferă de
media populaţiei prin cel puţin 5 puncte este de 0,62%+0,62%=1,24%.
3. Ce medie de eşantion se poate obţine în aşa fel încât probabilitatea de
selecţie aleatoare a uneia mai mari sau egale cu aceasta să fie de 0,05? Se
cunoaşte că  x  100 şi  x  2 .

Procedura este acum inversată în sensul că se cunoaște probabilitatea de


selecţie aleatoare şi trebuie determinată media eşantionului. Din anexa K se
identifică scorul z dincolo de care aria curbei normale este de 5% din aria totală.
Este vorba de scorul z  1,65 . Presupunând că există interes doar pentru partea
dreaptă a distribuţiei, semnul scorului z este pozitiv. Media eşantionului trebuie
să se situeze la 1,65 abateri standard deasupra mediei populaţiei. Relaţia de
calcul a mediei corespunzătoare eşantionului are în vedere relaţia menţionată
mai sus:
x
z
x

102
de unde x    z x  100  1,65  2  103,3 .

Fig. 6.3 Determinarea proporţiei eşantioanelor care înregistrează medii


mai mari sau egale cu 103,3.
În concluzie, printr-o selecţie aleatoare nelimitată (a eşantioanelor de
volum 64) ne aşteptăm ca 5% din mediile eşantioanelor să fie mai mari sau egale
cu 103,3.
4. Între ce limite sunt prezente 95% din mediile eşantioanelor?
Dacă 95% din mediile eşantioanelor se situează în zona centrală, rezultă că
celelalte 5% trebuie să se distribuie în mod egal în celelalte două zone (proxime
zonei de 95%).

Fig. 6.4 Delimitarea zonei în interiorul căreia se înregistrează 95% din


mediile eşantioanelor.
În anexa K, trebuie găsite z-turile corespunzătoare dincolo de care 5% din
eşantioane înregistrează medii mai mari şi mai mici decât mediile
corespunzătoare identificate. Acestea sunt z  1,96 . În continuare, pentru
determinarea celor două limite ale mediilor ne folosim de relaţia:

103
x
z
x

x i  100  1,96  2  96,08 x s  100  1,96  2  103,92

Aceste limite arată faptul că 95% din medii sunt cuprinse între 96,08 şi
103,2.
6.3 Probleme propuse
1. Între ce limite sunt prezente 99% din mediile eşantioanelor, cunoscând
 x  100 şi  x  2 ?

2. Ce medie de eşantion se poate obţine în aşa fel încât probabilitatea de


selecţie aleatoare a uneia mai mari sau egale cu aceasta să fie de 0,01?
Se cunoaşte că  x  100 şi  x  5 .
3. Care este probabilitatea de obţinere a mediilor scorurilor IQ
(corespunzătoare eşantioanelor formate) care diferă de media
populaţiei (=100) prin cel puţin 10 puncte? Se cunoaște  x  2 .
4. Care este probabilitatea de obţinere a unui scor mediu IQ de eşantion
mai mare sau egal cu 93, cunoscând  x  100 şi  x  2 ?
5. Se cunosc următoarele date pentru o populație de observații distribuită
normal:   100,  =30 . Se presupune că a fost selectat aleator un
eșantion de volum 39.
a) Calculați eroarea standard a mediei
b) Care este probabilitatea ca media eșantionului să fie mai mare decât
95?
c) Care este probabilitatea ca media eșantionului să se situeze cu 9
puncte deasupra mediei populației?
d) Care este probabilitatea ca media eșantionului să difere de media
populației prin cel puțin 4 puncte?
6. Să presupunem că pentru o populație de observații distribuită normal
se cunoaște   19 dar nu se cunoaște valoare mediei  . Intenționăm
să selectăm aleator un eșantion de volum n=50 și să folosim media
eșantionului în estimarea mediei populației.
a) Calculați  X
b) Care este probabilitatea ca media eșantionului să se situeze în
interiorul a 5 puncte în stânga și în dreapta mediei populației?
104
c) Care este probabilitatea ca media eșantionului să se situeze în
interiorul a 3 puncte în stânga și în dreapta mediei populației?
7. Se cunosc următoarele date pentru o populație de observații distribuită
normal:   10,  =1,6 . Se presupune că a fost selectat aleator un
eșantion de volum 10.
a) Calculați  X
b) Care este probabilitatea de obținere a unei medii de eșantion mai mari
decât 7?
c) Care este probabilitatea de obținere a unei medii de eșantion mai mici
decât 5?
d) Care este probabilitatea de obținere a unei medii de eșantion cuprinse
între media populației și 0,9 puncte sub această medie?

Capitolul 7 Testarea ipotezelor statistice


7.1 Noțiuni folosite
Ipoteza nulă (H0) – arată că toate măsurătorile supuse comparării sunt egale între
ele, eventualele diferențe datorându-se întâmplării. Întotdeauna ipoteza testată
este ipoteza nulă.
Ipoteza alternativă (H1) – relevă faptul că variația fenomenului studiat se
datorează, alături de efectul întâmplării, și efectului factorilor manipulați.
Decizia de acceptare / respingere a ipotezei nule
Dacă intervalul de încredere pentru media eșantionului conține originea (0)
atunci se acceptă ipoteza nulă. În caz contrar, se respinge ipoteza nulă și se
acceptă ipoteza alternativă.
Nivelul de semnificație – indică probabilitatea de respingere a ipotezei nule când
în realitate aceasta este adevărată.
7.2 Probleme rezolvate
1. Să presupunem că am selectat aleator un eşantion de 100 studenţi care
urmează cursurile ID. Parametrii rezultatelor naţionale la examenul de
licenţă sunt:   7,5 şi   1,7 . Media rezultatelor pentru cei 100 studenţi
investigaţi este de 6,3. Cât de probabilă este media acestui eşantion dacă
în realitate media populaţiei este de 7,5? Altfel spus, dacă eşantioane
repetate de 100 studenţi sunt selectate aleator din „populaţia naţională” în

105
care media absolvirii este de 7,5, ne întrebăm care sunt proporţiile
mediilor care se abat de la media naţională?
Pentru a răspunde la această întrebare avem nevoie să determinăm poziţia
relativă a mediei eşantionului între toate mediile eşantioanelor posibile dacă
ipoteza H0 este adevărată. Cum   1, 7 putem determina uşor eroarea standard a
mediei  x . Pentru distribuţia de selecţie se găseşte:
 1,7 1,7
x     0,17
n 100 10

În continuare, convertim media eşantionului de 6,3 în scor z.

x  0 6,3  7,5  1,2


z    7,059
x 0,17 0,17

Numărătorul fracţiei ne arată că media eşantionului de 6,3 se situează la 1,2


puncte sub media aşteptată a tuturor mediilor eşantioanelor posibile iar aceste
1,2 puncte sunt echivalente cu –7,059 erori standard. Având determinată cota z,
putem localiza poziţia mediei eşantionului în distribuţia de selecţie şi mai mult,
putem evalua probabilitatea asociată valorii z calculate.
Cunoscând probabilitatea asociată mediei de 6,3 se pune întrebarea dacă
aceasta are vreun efect în ceea ce priveşte ipoteza H0. O medie de eşantion care
se abate la fel de mult ca media eşantionului de 6,3 este extrem de puţin
probabilă. Într-adevăr, având un număr infinit de mare de eşantioane obţinute
din populaţia pentru care media naţională este de 7,5, un procent extrem de mic
din mediile eşantioanelor se vor abate mai mult sau la fel de mult ca media de
6,3. Poate fi aceasta o sugestie că H0 este falsă? Pentru a da un răspuns la
această întrebare avem nevoie, în sensul celor enunţate mai sus, de o cotă de risc
cu care vom lua decizia. În esenţă, cota α arată cât de rare trebuie să fie
rezultatele eşantioanelor pentru a susţine respingerea ipotezei nule. Să
presupunem că se alege o cotă de risc de 5%.

106
Fig. 7.1 Regiunile de respingere pentru testul bilateral la valoarea critică
  0,05 .

Media eşantionului de 6,3 se plasează în afara regiunii de acceptare


(7,50,171,96). Decizia statistică se formulează în termenii respingerii ipotezei
nule. Concluzia este că rezultatele obţinute de absolvenţii formei de învăţământ
ID diferă semnificativ de media naţională, concluzie susţinută la o cotă de risc
de 5%.
7.3 Probleme propuse
1. Stabiliți valorile critice pentru testarea ipotezei nule H0 :   450 și a
ipotezei alternative H1 :   450 :
a)   0, 01
b)   0, 05
c)   0,1
2. Stabiliți valorile critice pentru testarea ipotezei nule H0 :   350 și a
ipotezei alternative H1 :   350 :
a)   0, 01
b)   0, 05
c)   0,1
3. Explicați în termeni generali rolul lui H 0 și H1 în testarea ipotezelor.
4. Se cunoaște   55 și   17 . Pentru fiecare din următoarele scenarii
evaluați z , valoarea p și decizia statistică.
a) X  73, n=37,  =0,05
b) X  73, n=100,  =0,05
107
c) X  53, n=70,  =0,01
d) X  83, n=150,  =0,01
e) X  43, n=370,  =0,01

Capitolul 8 Estimarea statistică


8.1 Noțiuni folosite
Estimarea statistică este legată și de inferența statistică în care se urmărește
extrapolarea rezultatelor prelevate din eșantioane la nivelul întregii populații
(din care au fost selectate eșantioanele).
Intervalul de încredere pentru media eșantionului se stabilește în baza relației:
X  z x

8.2 Probleme rezolvate


1. Să se calculeze intervalul de încredere pentru medie, cunoscând: α=0,05;
n=100; σ=2; X̄=40.
Rezolvare
 4
X    0, 4
n 10

z0,05  1,96

X  z  X   39, 216; 40, 784 

8.3 Probleme propuse


1. Se cunosc următoarele date:   29,  =6, X=39, n=50 .
a) Calculați  X
b) Construiți cu o verosimilitate de 95% intervalul de încredere pentru
media eșantionului
c) Construiți cu o verosimilitate de 99% intervalul de încredere pentru
media eșantionului
2. Se cunosc următoarele date:   29,  =6, X=39, n=10, n=100 .
a) Calculați  X
b) Construiți cu o verosimilitate de 95% intervalul de încredere pentru
media eșantionului
c) Construiți cu o verosimilitate de 99% intervalul de încredere pentru
media eșantionului
108
d) Comparați rezultatele obținute
3. Explicați termenul de verosimilitate.

Capitolul 9 Estimarea ipotezelor statistice pentru medie când


abaterea medie pătratică este necunoscută
9.1 Noțiuni folosite
- Eroarea standard a mediei:

 x
2

x 2

n
sx  n 1
n

-Statistica t:
x 
t
sx

-Grade de libertate (gdl) – indică numărul de informații independente din


eșantion.
-A se studia repartiția Student.
9.2 Probleme rezolvate
1.Se cunosc: X  7, s x  1,3, t 0,05  2, 262 . Să se calculeze intervalul de încredere
pentru media populației la un prag de semnificație   0, 05 . Media populaţiei se
va găsi în intervalul X  t s x  7  2,262  1,3  7  2,94 .

9.3 Probleme propuse


1. În ce condiții S și s sunt foarte apropiate? Dar foarte diferite?
2. Se selectează un eșantion aleator de 7 observații. Scorurile abatere ale
primelor 6 observații sunt: -6, -2, 3, 4, 5, -1.
a) Care este al șapterea scor abatere?
b) Calculați pentru eșantionul de 7 observații SS , s X .
3. Selectați aleator un eșantion de 20 de observații. Calculați s și estimatorul
lui  . Chiar dacă există 20 de observații s se calculează pe baza unui
număr de 19 observații independente. Comentați.
4. Pentru fiecare din următoarele cazuri localizați regiunile de respingere:
a) H 0 :   15,   15,  =0,1, .
esantion: 16, 17, 14, 16, 16, 16, 15

109
H 0 :   19,   15,  =0,1,
b)
esantion: 18, 19, 17, 11, 24, 19, 20
H 0 :   15,   15,  =0,1,
c)
esantion: 16, 17, 14, 16, 16, 16, 15
5. Calculați cea mai bună estimare a lui  și  X pentru fiecare din
următoarele cazuri:
a) 32, 34, 20, 36, 42, 34
b) 5, 6, 9, 11, 14, 12, 16, 17
6. Exprimați fiecare din următoarele afirmații în termeni de probabilitate,
utilizând p:
a) Rezultatele nu sunt semnificative la nivelul 0,05;
b) Rezultatele au fost semnificative sub 50 la un nivel de 0,01;
c) Rezultatele au fost semnificative la nivelul 0,001.

Capitolul 10 Compararea mediilor a două populații în cazul


eșantioanelor independente
10.1 Noțiuni folosite
Ipoteze statistice

H 0 : 1  2

H1 : 1  2 cu alternativele
H1 : 1  2
H1 : 1  2
Relații folosite:
Abaterea standard a diferenței dintre cele două medii:
Dacă σ este necunoscut
SS1  SS2  1 1 
sx1  x2    
n1  n2  2  n1 n2 

unde:
 x 
2

SS1   x12 
1

n1

 x 
2

SS2   x 
2 2
2
n2
Statistica t, cu n1 +n2 -2 grade de libertate, pentru eșantoane independente:
x1  x2
t
sx1  x2

110
Dacă tcalculat  tcritic se acceptă ipoteza nulă.

Estimarea intervalului de încredere pentru diferența 1  2

 x1  x2   t sx  x
1 2

Mărimea efectului - un indicator de apreciere statistică a diferenței dintre două


medii. Relația de calcul este
x1  x2
d
SS1  SS2
n1  n2  2

10.2 Probleme rezolvate


1. Succesul profesional al profesorilor este semnificativ influenţat de
trăsăturile individuale de personalitate. Folosind scalele CPI, o serie de
cercetări au relevat ca semnificative pentru succesul profesional scalele de
responsabilitate şi comunalitate. Pentru a verifica acest rezultat
presupunem că se extrag aleator două eşantioane de profesori (unul de
profesori performanţi, prin rezultate, iar celălalt de profesori ne-
performanţi). Rezultatele testărilor pentru un număr de 30 de
profesori/eşantion au condus la obţinerea următoarelor valori standard ale
scalelor prezentate în tabelul de mai jos.

Profesori performanţi
Responsabilitate Comunalitate Autocontrol
1 57,91 53,91 67,18
2 57,91 57,03 56,28
3 51,01 57,03 40,7
4 57,91 63,28 50,05
5 62,51 50,78 50,05
6 49,61 51,22 39,2
7 67,1 53,91 59,39
8 57,91 57,03 48,49
9 46,41 53,91 40,7

111
10 47,34 63,72 34,42
11 57,91 63,28 45,37
12 55,61 44,53 43,82
13 47,34 51,22 37,66
14 56,43 57,47 62,01
15 56,43 63,72 55,52
16 39,52 41,41 32,91
17 63,25 51,22 62,01
18 37,22 53,91 50,05
19 44,11 41,41 46,93
20 46,41 47,66 53,16
21 51,01 47,66 42,26
22 57,91 53,91 54,72
23 46,41 35,16 56,28
24 51,01 50,78 37,59
25 60,21 57,03 51,6
26 48,71 47,66 37,59
27 55,61 50,78 46,93
28 39,52 41,41 37,59
29 62,51 66,41 54,72
30 49,61 54,34 44,16
Medii 52,74533 52,75967 47,978

Profesori ne-performanţi
Responsabilitate Comunalitate Autocontrol
1 53,31 28,91 60,95
2 48,71 57,03 50,05

112
3 45,07 48,09 42,53
4 54,16 57,47 42,53
5 48,71 47,66 46,93
6 60,21 53,91 48,49
7 53,31 47,66 53,16
8 53,31 32,03 51,6
9 28,02 47,66 43,82
10 46,41 50,78 51,6
11 45,07 26,22 50,65
12 60,98 54,34 50,65
13 53,31 53,91 46,93
14 51,01 50,78 50,05
15 51,01 57,03 54,72
16 60,21 35,16 43,82
17 39,52 38,28 54,72
18 44,11 57,03 42,26
19 51,01 44,53 56,28
20 45,07 51,22 36,04
21 44,11 38,28 46,93
22 41,82 57,03 40,7
23 39,55 35,16 50,05
24 53,31 44,53 46,93
25 46,41 60,16 48,49
26 46,41 57,03 37,59
27 51,01 63,28 34,47
28 46,41 50,58 46,93
29 48,71 32,03 42,26

113
30 41,82 38,28 45,37
Medii 48,40267 47,202 47,25

Calcule necesare pentru evaluarea statisticii “t”:

x1 (x1)^2 x2 (x2)^2 x3 (x3)^2

57,91 3353,6 53,91 2906,3 67,18 4513,2

57,91 3353,6 57,03 3252,4 56,28 3167,4

51,01 2602 57,03 3252,4 40,7 1656,5

57,91 3353,6 63,28 4004,4 50,05 2505

62,51 3907,5 50,78 2578,6 50,05 2505

49,61 2461,2 51,22 2623,5 39,2 1536,6

67,1 4502,4 53,91 2906,3 59,39 3527,2

57,91 3353,6 57,03 3252,4 48,49 2351,3

46,41 2153,9 53,91 2906,3 40,7 1656,5

47,34 2241,1 63,72 4060,2 34,42 1184,7

57,91 3353,6 63,28 4004,4 45,37 2058,4

55,61 3092,5 44,53 1982,9 43,82 1920,2

47,34 2241,1 51,22 2623,5 37,66 1418,3

56,43 3184,3 57,47 3302,8 62,01 3845,2

56,43 3184,3 63,72 4060,2 55,52 3082,5

39,52 1561,8 41,41 1714,8 32,91 1083,1

63,25 4000,6 51,22 2623,5 62,01 3845,2

37,22 1385,3 53,91 2906,3 50,05 2505

44,11 1945,7 41,41 1714,8 46,93 2202,4

46,41 2153,9 47,66 2271,5 53,16 2826

51,01 2602 47,66 2271,5 42,26 1785,9

57,91 3353,6 53,91 2906,3 54,72 2994,3

46,41 2153,9 35,16 1236,2 56,28 3167,4

51,01 2602 50,78 2578,6 37,59 1413

60,21 3625,2 57,03 3252,4 51,6 2662,6

114
48,71 2372,7 47,66 2271,5 37,59 1413

55,61 3092,5 50,78 2578,6 46,93 2202,4

39,52 1561,8 41,41 1714,8 37,59 1413

62,51 3907,5 66,41 4410,3 54,72 2994,3

49,61 2461,2 54,34 2952,8 44,16 1950,1

Total 1582,4 85118 1582,79 85120 1439,34 71386

Calcule necesare pentru evaluarea statisticii “t (continuare tabel)


y1 (y1)^2 y2 (y2)^2 y3 (y3)^2

53,31 2842 28,91 835,79 60,95 3714,9

48,71 2372,7 57,03 3252,4 50,05 2505

45,07 2031,3 48,09 2312,6 42,53 1808,8

54,16 2933,3 57,47 3302,8 42,53 1808,8

48,71 2372,7 47,66 2271,5 46,93 2202,42

60,21 3625,2 53,91 2906,3 48,49 2351,28

53,31 2842 47,66 2271,5 53,16 2825,99

53,31 2842 32,03 1025,9 51,6 2662,56

28,02 785,12 47,66 2271,5 43,82 1920,19

46,41 2153,9 50,78 2578,6 51,6 2662,56

45,07 2031,3 26,22 687,49 50,65 2565,42

60,98 3718,6 54,34 2952,8 50,65 2565,42

53,31 2842 53,91 2906,3 46,93 2202,42

51,01 2602 50,78 2578,6 50,05 2505

51,01 2602 57,03 3252,4 54,72 2994,28

60,21 3625,2 35,16 1236,2 43,82 1920,19

39,52 1561,8 38,28 1465,4 54,72 2994,28

44,11 1945,7 57,03 3252,4 42,26 1785,91

51,01 2602 44,53 1982,9 56,28 3167,44

45,07 2031,3 51,22 2623,5 36,04 1298,88

44,11 1945,7 38,28 1465,4 46,93 2202,42

41,82 1748,9 57,03 3252,4 40,7 1656,49

39,55 1564,2 35,16 1236,2 50,05 2505

115
53,31 2842 44,53 1982,9 46,93 2202,42

46,41 2153,9 60,16 3619,2 48,49 2351,28

46,41 2153,9 57,03 3252,4 37,59 1413,01

51,01 2602 63,28 4004,4 34,47 1188,18

46,41 2153,9 50,58 2558,3 46,93 2202,42

48,71 2372,7 32,03 1025,9 42,26 1785,91

41,82 1748,9 38,28 1465,4 45,37 2058,44

1452,1 71648 1416,1 69830 1417,5 68027,3

Pentru profesorii performanţi, sumele pătratelor abaterilor sunt:


 x  2
1582,42
SS1   x   85118   1651,677
2 1
1
n1 30

 x  2
1582,792
SS 2   x   85120   1613
2 2
2
n2 30
 x  2
1439,342
SS3   x32   71386   2329,1
3

n3 30

Pentru profesorii ne-performanţi, sumele pătratelor abaterilor sunt:


 y  2
1452,12
TT1   y12   71648  1361,52
1

n1 30
 y  2
1416,12
TT2   y 22   69830   2985,36
2

n2 30
 y  2
1417,52
TT3   y   68027,3   1050,43
2 3
3
n3 30

În continuare se obţine:
SS1  TT1 1651,677  1361,52
1    51,952
2
s combinat
n1  n1  2 58
SS 2  TT2 1613  2985,36
2    79,282
2
s combinat
n 2  n 2  2 58
SS3  TT3 2329,1  1050,43
3    58,268
2
s combinat
n3  n3  2 58
 1 1  2
s x1  y  2
s combinat 
1    51,952   1,861
1
 n1 n1  30

 1 1  2
s x2  y  2
s combinat 
2    79,282   2,299
2
 2
n n 2  30

 1 1  2
s x3  y  2
scombinat 
3    58,268  1,971
3
 n3 n3  30

116
1582,4 1582,79 1439,34
x1   52,746 x 2   52,75967 x3   47,978
30 30 30
1452,1 1416,1 1417,5
y1   48,403 y 2   47,203 y3   47,25
30 30 30
x1  y 1 52,746  48,403
t calculat1    2,334
s x1  y 1,861
1

x2  y2 52,75967  47,203
t calculat 2    2,41699
s x2  y 2,299
2

x3  y3 47,978  47,25
t calculat 3    0,36935
s x3  y 1,971
3

Numărul gradelor de libertate este de 30+30-2=58.


Valoarea critică a statisticii t t0,05  2,00 (a se vedea anexa G).

Deciziile statistice:
Se respinge ipoteza nulă H0: μ01-μ02;
Se respinge ipoteza nulă H0: μ11-μ12;
Se acceptă ipoteza nulă H0: μ21-μ22.
CONCLUZII:
Responsabilitatea şi comunalitatea influenţează succesul profesional al
profesorilor. Nu acelaşi lucru se poate spune despre autocontrol, cele două
populaţii înregistrând valori sensibil egale.

d)

Figura 10.1 Testarea ipotezelor nule H0i: μi1-μi2=0 versus ipotezele


alternative H1i: μi1-μi2≠0 pentru o distribuţie Student cu 58 grade
de libertate.
În continuare, folosind relația de calcul a mărimii efectului, obținem următoarele
rezultate:
d1  0, 084

117
d 2  0, 07

d3  0, 012

Rezumându-ne la scala de responsabilitate, rezultatele obţinute arată că


media corespunzătoare profesorilor performanţi este cu +0,084 abateri standard
mai ridicată decât media profesorilor ne-performanţi. Diferenţa de +0,084 este
ilustrată în figura de mai jos, unde se poate observa o nesemnificativă ne-
sincronizare între cele două distribuţii.

s 2 combinat  51, 952 52,746  48,403


d   0,084
51,952

Fig. 10.2 Mărimea efectului: d=0,084.


10.3 Probleme propuse
1. Traduceți fiecare din următoarele alternative în cuvinte:
a)  R  U
b)  R  U
c)  R  U
d)  R  U
2. Se cunosc următoarele date statistice:
Populatia 1 4 7 9 5 6 8 7 8 7

118
Populatia 2 10 6 4 9 11 9 7 13 12
a) Calculați SS1 și SS2
b) Testați ipotezele:
H 0 : 1  2  0, H1 : 1  2  0,  =0,05

3. Precizați valorile critice ale lui t pentru:


H1 : 1  2  0, n1  17, n 2  20,  =0,05

4. Se cunosc următoarele scoruri înregistrate de două grupuri, unul


experimental iar celălalt de control.
Grupul experimental Grupul de control
17 15
18 13
16 13
17 13
17 13
17 13
18 12
16 12
16 13
14 16
15 17
15 13
16 13
17 13
16 13
17 14
18 16
18 17

119
17 17
17 19
16 19
19 21
18 21
20 21
19 23
18 23
a) Enunțați H0 și H1;
b) Testați ipotezele;
c) Formulați concluzia.
5. Se cunosc următoarele scoruri IQ înregistrate de bărbați și femei în vârstă
de 45 de ani:
Scoruri IQ bărbați Scoruri IQ femei
85 96
90 96
90 97
90 99
88 100
90 100
90 105
90 100
88 98
87 98
88 97
89 95
89 96

120
89 99
89 100
86 105
90 105
94 105
96 105
97 110
100 110
104 112
105 115
106 117
108 118
108 118
109 119
a) Enunțați H0 și H1;
b) Testați ipotezele;
c) Formulați concluzia.
6. Pentru următoarele scoruri obținute de două populații, calculați mărimea
efectului:

Populația 1 Populația 2
20 36
21 6
22 7
19 11
19 19
12 20

121
17 21
22 23
34 22
19 21
17 16
15 17
14 16
17 19
16 21
18 21
17 20
19 23
20 24
21 23
21 22
21 21
23 20
23 20
24 21
24 23
25 24
25 25

Capitolul 11 Compararea mediilor provenind de la eșantioane


dependente
11.1 Noțiuni folosite
Eroarea standard a diferenței dintre medii
122
Cazul eșantioanelor dependente

s12  s22  2r12 s1s2


sx1  x2 
n

unde r12 este corelația dintre scorurile x1 și x2.


Cazul eșantioanelor independente
2 2
scombinat scombinat
sx1  x2  
n1 n2

Statistica t pentru eșantioane dependente:


D
t
 D
2

D 2

n
n  n  1

11.2 Probleme rezolvate


1. Performanţa matematică poate fi privită ca stare a deplinei concordanţe
între capacităţile intelectuale ale subiectului şi exigenţele disciplinei
matematice. La clasele inferioare se presupune că pe lângă metodele
didactice tradiţionale, jocul didactic (ca variabilă independentă) poate
contribui la cristalizarea performanţei. Pentru a verifica această ipoteză
presupunem că avem la dispoziţie două grupuri; unul experimental iar
celălalt de control. La grupul experimental se îmbină metodele
tradiţionale şi jocul didactic în timp ce la grupul de control se dispune
predarea prin metode tradiţionale. Atât participanţii din grupului
experimental cât şi cei din grupul de control sunt supuşi unor teste
docimologice în variantele pre-test şi post-test. Rezultatele sunt cele
prezentate mai jos:
Subiect Grupul Subiect Grupul de
experimental control
Pre- Post- Pre- Post-
test test test test
1 73 80 1 95 92
2 77 84 2 96 95
3 80 87 3 85 89

123
4 78 86 4 89 90
5 72 78 5 77 83
6 82 90 6 75 80
7 78 86 7 73 78
8 75 82 8 97 98
9 76 83 9 86 89
10 69 76 10 82 86
11 68 75 11 77 81
12 82 89 12 77 80
13 78 85 13 75 79
14 76 83 14 97 98
15 74 81 15 97 97
16 76 83 16 95 94
17 74 81 17 85 87
18 82 89 18 74 79
19 72 79 19 71 76
20 80 87 20 95 95
21 68 75 21 96 97
22 67 74 22 79 85
23 72 79 23 79 85
24 79 87 24 72 76
25 71 76 25 96 95
26 71 77 26 90 90
Calcule pentru stabilirea deciziei statistice:
Subiect x1 x2 D1 D1^2
1 73 80 -7 49

124
2 77 84 -7 49
3 80 87 -7 49
4 78 86 -8 64
5 72 78 -6 36
6 82 90 -8 64
7 78 86 -8 64
8 75 82 -7 49
9 76 83 -7 49
10 69 76 -7 49
11 68 75 -7 49
12 82 89 -7 49
13 78 85 -7 49
14 76 83 -7 49
15 74 81 -7 49
16 76 83 -7 49
17 74 81 -7 49
18 82 89 -7 49
19 72 79 -7 49
20 80 87 -7 49
21 68 75 -7 49
22 67 74 -7 49
23 72 79 -7 49
24 79 87 -8 64
25 71 76 -5 25
26 71 77 -6 36
Total -182 1284
125
Calcule pentru stabilirea deciziei statistice (continuare):
Subiect y1 y2 E1 E1^2
1 95 92 3 9
2 96 95 1 1
3 85 89 -4 16
4 89 90 -1 1
5 77 83 -6 36
6 75 80 -5 25
7 73 78 -5 25
8 97 98 -1 1
9 86 89 -3 9
10 82 86 -4 16
11 77 81 -4 16
12 77 80 -3 9
13 75 79 -4 16
14 97 98 -1 1
15 97 97 0 0
16 95 94 1 1
17 85 87 -2 4
18 74 79 -5 25
19 71 76 -5 25
20 95 95 0 0
21 96 97 -1 1
22 79 85 -6 36
23 79 85 -6 36
24 72 76 -4 16

126
25 96 95 1 1
26 90 90 0 0
Total -64 326

D1  7

E1  2,461538

 D  2

SSD1   D   10
2 1
1
26

 E  2

SSE1   E   168,4615
2 1
1
26

SSD1 10
S D1    0,124035
nn  1 26  25

SSE1 168,4615
S E1    0,509089
nn  1 26  25

7
t D1  
D1
  56,4357
S D1 0,124035

E 1  2,461538
t E1     4,83518
S E1 0,509089

tcritic (0,05) – unilateral =+1,708


tcritic (0,05) – bilateral =+2,06
Decizia statistică: Se respinge ipoteza nulă.
tcalculat (D1) şi tcalculat (E1) urmează distribuţia t a lui Student cu 25 grade de
libertate. Datele din anexa G arată că în cazul testului bilateral, valoarea critică
pentru statistica t la un nivel de semnificaţie de 0,05 este tcritic (.05)  2,06 .

127
Fig. 11.1 Testarea ipotezei H0:μ=0.
Figura 11.1 arată că ambele valori pentru tcalculat sunt situate mult sub nivelul
critic şi deci, ipoteza alternativă se acceptă. Acest lucru ne indică faptul că
variabila independentă a avut un aport semnificativ în dinamica performanţei
matematice, fapt relevat de altfel şi de punctajele obţinute la pre-test şi post-test
de subiecţii ambelor grupuri.
Mergând mai departe cu analiza, putem emite ipoteza că performanţa
matematică este susţinută prin abilităţi de atenţie, capacităţi de memorie şi,
evident, prin inteligenţă.
11.3 Probleme propuse
1. Aplicarea unui design pre-test și post-test pe un număr de 14 persoane a
dus la obținerea următoarelor scoruri:
Pre-test Post-test
Persoana 1 20 23
Persoana 2 21 24
Persoana 3 22 24
Persoana 4 21 24
Persoana 5 21 25
Persoana 6 20 21
Persoana 7 20 23
Persoana 8 20 22
Persoana 9 19 22
Persoana 10 20 22

128
Persoana 11 21 24
Persoana 12 22 24
Persoana 13 21 25
Persoana 14 21 25
a) Calculați SS pre , SS post , s2pre , s 2post

b) Calculați S X  X 1 2

2. Un cercetător dorește să compare timpii de reacție (în milisecunde) la un


stimul auditiv și la lumina albastră, obținând următoarele valori:
Subiect
1 2 3 4 5
Stimul 45 49 50 50 50
auditiv
Lumina 50 51 52 52 51
albastra
a) Enunțați ipotezele statistice;
b) Calculati D, SSD , s D ;
c) Testați ipotezele cunoscând   0, 05 ;
d) Formulati concluzia studiului.
3. Pentru datele de la problema 1:
a) Formulați ipotezele statistice;

 D ,  D
2
b) Calculați 2
, SS D ;

c) Calculați D, s D ;
d) Testați ipotezele cunoscând   0, 05 ;
e) Formulați concluzia studiului.

129
Capitolul 12 Compararea mediilor a trei sau mai multe eșantioane
independente
12.1 Noțiuni folosite
Metoda statistică folosită: Analiza de varianță (ANOVA unifactorial)
Tipuri de variații implicate în tehnica ANOVA:
- variația în interiorul grupurilor;
- variația între grupuri.
Variația în interiorul grupurilor – este determinată de variația observațiilor în
raport cu media grupului. Ea estimează variația inerentă manifestată de indivizii
din interiorul grupurilor care reacționează diferit la aceeași stimuli, tratamente
etc.
Variația între grupuri – este determinată de variația mediilor eșantionului și
estimează variația inerentă a indivizilor + efectul diferențiat al factorului avut în
vedere ce acționează asupra indivizilor.
Statistica utilizată în testarea ipotezei statistice: raportul F
Raportul F se determină în baza relației:
2
sintergrupuri
F 2
sintragrupuri

SSintergrupuri
2
sintergrupuri 
grade de libertateintergrupuri

SSintragrupuri
2
sintragrupuri 
grade de libertateintragrupuri

Decizia statistică:
Fcalculat>Fcritic - se respinge ipoteza nulă ceea ce atestă faptul că există diferențe
semnificative între medii.
Fcalculat<Fcritic - se acceptă ipoteza nulă, apreciindu-se că nu există diferențe
semnificative între medii.
Testul Tukey (HSD)
Ipoteza respingerii ipotezei nule oferă o concluzie globală, formulată în termenii
existenței diferențelor semnificative între mediile analizate. Pentru a evidenția
semnificația fiecărei diferențe între medii se utilizează testul Tukey.
Criteriul de evaluare a semnificației diferenței:
130
Dacă diferența dintre medii > HSDcritic atunci diferența este semnificativă.
12.2 Probleme rezolvate
1. Se consideră următoarele date statistice:
x x x x
Grup 1 10 Grup 2 10 Grup 3 12 Grup 4 15
12 6 14 14
11 8 13 13

Pentru a determina suma pătratelor abaterilor totale, suma pătratelor abaterilor


intragrupuri şi suma pătratelor abaterilor intergrupuri este necesară folosirea
următoarelor calcule:
x INTRA INTER TOTAL
10  112  11  11,5 10  11,5
2

2
10 
1
 0, 25  2, 25
Grupul
1
12  11 11  11,5 12  11,5
2
12  2

2

x  11 1  0, 25
 0, 25

11  11 11  11,5 11  11,5


2
11  2

2

0
 0, 25  0, 25

10  8  8  11,5 10  11,5


2

2

2
10 
4  12, 25  2, 25
Grupul
2
 6  8 8  11,5  6  11,5
2 2
 
2
6 
x 8 4  12, 25  30, 25

8  8 8  11,5 8  11,5
2

2 2
8  
0  12, 25  12, 25

12  13 13  11,5 12  11,5


2

2

2
12 
1  2, 25  0, 25
Grupul

131
3 14 14  132 1 13  11,5
2
 14  11,5
2

 2, 25  6, 25
x  13

13  13 13  11,5 13  11,5


2

2

2
13 
0  2, 25  2, 25

15  14  14  11,5 15  11,5


2

2

2
15 
1  6, 25  12, 25
Grupul
4
14  14  14  11,5 14  11,5
2

2

2
14 
x  14 0  6, 25  6, 25

13  14  14  11,5 13  11,5


2

2

2
13 
1  6, 25  2, 25

 x  x   14
2
 xx 
2
 63
 xx
2
 77

x
 11,5

Numărul gradelor de libertate intragrupuri =(3-1)+(3-1)+(3-1)+(3-1)=8


Numărul gradelor de libertate intergrupuri = 4-1=3
Numărul gradelor de libertate (total) = 12-1=11
În continuare:
Grup 1 x x2
10 100
12 144
11 121
∑x1=33 ∑x12=365
Grup 2 10 100
6 36
8 64
∑x1=24 ∑x22=200

132
Grup 3 12 144
14 196
13 169
∑x1=39 ∑x22=509
Grup 4 15 225
14 196
13 169
∑x1=42 ∑x22=590
Total 138 1664


   x4    
toate 2 2
scorurile x1
SSintragrupuri   x   2
 ....  
 n1 n4 
 
 1664  363  192  507  588  1664  1650  14
2
 toate 
 scorurile 
  x
     x    
 2 2 2 2
 x1 x2 x4   
SSintergrupuri    
3
   

 n1 n2 n3 n4  ntotal
 
  363  192  507  588   1587  63
2
 toate 
 scorurile 
   x
 
toate

  x2     1664  1587  77
scorurile
SStotal
ntotal

SSintragrupuri 14 14
2
sintragrupuri     1, 75
ntotal  k 12  4 8

SSintergrupuri 63
2
sintergrupuri    21
k 1 3

Pentru calculul abaterilor standard intragrupuri se folosesc relaţiile:

 x  2
SSi
SSi   x  şi si 
2 i
. Deci
ni  1
i
ni

133
 x  2

SS1   x   365  363  2


2 1
1
n1

SS1 2
s1   1
n1  1 2

 x  2
576
SS 2   x   200   200  192  8
2 2
2
n2 3

SS 2 8
s2   2
n2  1 2

 x  2

SS3   x   509  507  2


2 3
3
n3

SS3 2
s3   1
n3  1 2

 x  2

SS 4   x   590  588  2
2 4
4
n4

SS 4 2
s4   1
n4  1 2

Raportul Fcalculat  12  F0,05 conduce la respingerea ipotezei nule în favoarea


ipotezei alternative.
Valoarea critică HSD se calculează folosind formula:
2
sintragrupuri
HSDcritic  q
ngrupurilor

unde q este o valoare care se preia din anexa L în funcţie de nivelul de


semnificaţie ales, numărul gradelor de libertate intragrupuri şi numărul de
grupuri. Pentru exemplul dat, k  4 şi gdlintragrupuri  8 iar în anexa L valoarea
critică identificată este de 4,53 la pragul de semnificaţie de 0,05. Deci valoarea
critică HSD este:
1,75
HSDcritic  4,53  2,9963
4

Determinarea tuturor diferenţelor posibile se obţine uşor dacă se construieşte


tabelul de mai jos.
134
- x1 x2 x3 x4

x1 - 3 2 3

x2 - 5 6

x3 - 1

x4 -
În baza testului lui Tukey diferenţele semnificative sunt x 2  x3 , x2  x4 , x1  x2
şi x1  x4 .

12.3 Probleme propuse


1. Folosind formula k(k-1)/2 determinați numărul de teste necesare pentru a
evalua toate comparațiile de perechi posibile, având în vedere fiecare din
următoarele situații:
a) k=4;
b) k=6;
c) k=9.
2. Completați valorile lipsă din următorul tabel:
Sursa de SS gdl s2 F P
variație
Între a 5 b c D
grupuri
În 90 e F
interiorul
grupurilor
Total 349 19

3. Un psihofarmacolog repartizează aleator șase schizofreni cronici la trei


tratamente. La sfârșitul perioadei de administrare comportamentul fiecărui
pacient este evaluat în raport cu o scală de normalitate, rezultând
următoarele scoruri:
Evaluările comportamentale pentru fiecare din cei șase schizofreni
Tratament 1 3,76

135
Tratament 2 4,30
Tratament 3 4,02
a) Exprimați H0 într-o formă simbolică și H1 în cuvinte;
b) Calculați SSintra, SSinter și SStotal;
c) Calculați gradele de libertate gdlintra, gdlinter, gdltotal;
d) Calculați sintra
2 2
, s inter ,F ;

e) Care este decizia statistică la   0, 05 și formulați concluzia studiului.


4. Folosind datele problemei 3 și scorurile brute calculați:
a)  X1 ,  X12 ,  X2 ,  X22 ,  X3 ,  X32
b) SSintra, SSinter și SStotal
c) Comparați valorile obținute la punctul b cu cele obținute la problema 3
punctul b.
5. Determinați, folosind anexa M, F0,05 și F0,01 pentru fiecare situație
prezentată mai jos:
Cazul Marimea eșantionului Numărul de grupuri
1 96 4
2 20 6
3 134 4
4 39 5
6. Un grup de 40 de pacienți depresivi este împărțit aleator în grupuri de câte
10. Fiecare grup urmează un anumit tratament de psihoterapie.
Rezultatele, parțial prelucrate ale pacientilor evaluați în urma acestor
tratamente, sunt prezentate mai jos.
Tratament de psihoterapie
1 2 3 4
n1=10 n2=10 n3=10 n4=10
∑X1=252 ∑X1=282 ∑X1=322 ∑X1=340
∑X12=5390
∑X12=5490 ∑X12=6390 ∑X12=7300

136
a) Formulați H0;
b) Calculați SSintra, SSinter, SStotal;
c) Calculați testul F la un prag de semnificație de 0,05;
d) Aplicați testul Tukey (   0, 05 );
e) Formulați concluzia studiului.

Capitolul 13 ANOVA BIFACTORIAL


13.1 Noțiuni folosite
În procedura anova bifactorial, grupurile analizate reprezintă nivelurile a doi
factori avuți în vedere.
Relații utilizate:
SStotal  SSintragrupuri  SSintergrupuri  SSintragrupuri  SS A  SSB  SS AXB

SSintragrupuri
2
sintragrupuri 
gdlintragrupuri

SS A
s A2 
gdl A

SS B
sB2 
gdlB

SS AxB
2
s AxB 
gdl AxB

sA2  variatia inerenta  efectul factorului A

sB2  variatia inerenta  efectul factorului B


2
sAxB  variatia inerenta  efectul interactiunii factorilor A si B

s A2
FA  2
sintra

sB2
FB  2
sintra
2
s AxB
FAxB  2
sintra

137
13.2 Probleme rezolvate
1. Presupunem că s-au oferit 16 voluntari care au fost repartizaţi în opt
grupuri de câte doi. Opt voluntari prezintă hiperemotivitate (A1) iar
ceilalţi opt prezintă simptomele depresivului (A2). Cele două manifestări
vor fi grupate în factorul „afectare” (A). Pentru celălalt factor „presiunea
timpului” (B) sunt prevăzute patru niveluri: (scăzută (B1), moderată (B2),
crescută (B3) şi foarte crescută (B4)). Datele sunt prezentate în tabelele de
mai jos:
Repartizarea voluntarilor în experimentul de tipul 2 x 4
B ∑
B1 B2 B3 B4
A A1 2 2 2 2 nA1=8
A2 2 2 2 2 nA2=8
∑ nB1=4 nB2=4 nB3=4 nB4=4 16
Scorurile şi mediile scorurilor realizate de participanţii la experiment sunt
prezentate mai jos.
B ∑
B1 B2 B3 B4
A A1 40 43 40 39 40,5
(38,42) (42,44) (40,40) (38,40)
A2 46 50 50 52 49,5
(44,48) (48,52) (50,50) (48,56)
∑ 43 46,5 45 45,5
Prima cifră din fiecare celulă, exceptând celulele de total, se referă la scorul
mediu obţinut de cei doi participanţi. În paranteză sunt prezentate scorurile celor
doi participanţi pentru fiecare modalitate a presiunii timpului şi tipului de
afectare. În celulele totalizatoare sunt prezentate scorurile medii.
Efectele principale
Ipotezele nule corespunzătoare fiecărui efect principal* sunt:
- efectul principal al factorului A (afectare): H 0 :  A   A 1 2

- efectul principal al factorului B (presiunea timpului):


H 0 :  B1   B2   B3   B4

Raportul statistic F corespunzător ipotezei H 0 :  A   A ne arată în ce măsură


1 2

mediile x A  40,5 şi x A  49,5 sunt semnificativ diferite. Similar, testul statistic


1 2

*
Numim efecte principale influenţele generale ale factorilor avuţi în vedere.

138
F corespunzător ipotezei H 0 :  B   B   B   B1 2 3 4
semnalează dacă mediile
x B1  43 , x B2  46,5 , x B3  45 şi x B4  45,5 sunt semnificativ diferite. Analizând
datele din tabelul de mai sus, se constată că diferenţa generală de 9 puncte
( x A  x A  40,5  49,5  9 ) în favoarea subiecţilor depresivi este egală cu media
1 2

dintre: 6 puncte în cazul unei presiuni scăzute a timpului (40-46), 7 puncte


pentru o presiune moderată (43-50), 10 puncte în situaţia unei presiuni crescute
(40-50) şi 13 puncte în cazul unei presiuni foarte mari (39-52). Concluzia
rezultată arată că efectul principal al unui factor are semnificaţia unui efect
mediu.
Relaţiile de calcul pentru ANOVA bifactorial sunt:
2
 toate 
 scorurile 
  x
toate
 
scorurile
 
SStotal  x  2

ntotal
toate
2

celulele celula

toate
scorurile    x

 
SSintragrupuri   x 2
ncelula

2
 toate 
 scorurile 
  x
 x    x  2 2
 
SS A   
A1 A2

nA ntotal
2
 toate 
 scorurile 
  x
 x    x 
2 2
 ...  

SS B  
B1 B2

nB ntotal


SS A B  SStotal  SSintragrupuri  SS A  SS B 
gdltotal  ntotal  1 cu ntotal - numărul total de observaţii gdlintragrupuri  rc  ncel  1

unde r – numărul de linii, c – numărul de coloane, ncel – numărul de observaţii


pe celulă.
Calcule necesare determinării sumelor pătratelor abaterilor în cazul ANOVA
bifactorial:
B1 B2

139
n B1  4 n B2  4

 x  38  42  80  x  42  44  86
A1 n A1  8 x 2
 1444  1764  x 2
 1764  1936 

 3208  3700

 x  44  48  92  x  48  52  100
A2 n A1  8
x x  2304  2704 
2 2
 1936  2304 
 4240  5008

continuare tabel
B3 B4
n B3  4 n B4  4

 x  40  40  80  x  38  40  78
x 2
 1600  1600  x 2
 1444  1600 
 3200  3044

 x  50  50  100  x  56  48  104
x 2
 2500  2500  x 2
 2304  3136 
 5440
 5000

x B1  80  92  172 ; x B2  86  100  186 ; x B3  80  100  180 ;

x B4  78  104  182 , x A1  324 ; x A2  396 ;  x  38  42  ...  48  56  720


toate
scorurile

x
toate
2
 3208  3700  ...  5000  5440  32840
scorurile

r  2 ; c  4 ; ncel  2 ; ntotal  16 ; gdlA  1 ; gdlB  3 ; gdlAxB  r  1c  1  3 ;


gdlint ragrupuri  2  4   2  1  8

Sumele pătratelor abaterilor:


2
 toate
scorurile 

   x
 
toate
 
scorurile
SStotal   x2 
ntotal

 32840  32400  440

140
toate
2

celulele celula

toate
scorurile    x

 
SSintragrupuri   x  2
ncelula
 32840 

802  862  802  782  922  1002  1002  1042 65560


  32840   60
2 2
2
 toate
scorurile 
 x
  
 x    x 
2 2

  324  396  518400 


2 2

A1 A2
SS A 
nA ntotal 8 16
104976  156816
  32400  32724  32400  324
8
2
 toate
scorurile 
 x
  
 x    x   ...  
2 2

SS B 
B1 B2
  
nB ntotal
1722  1862  180 2  182 2
  32400 
4
29584  34596  32400  33124
  32400  32426  32400  26
4


SS AB  SStotal  SSintragrupuri  SS A  SSB  440   60  324  26  30 
SSintergrupuri  SS A  SSB  SS AB  324  26  30  380

Estimațiile varianțelor:
SSintragrupuri 60
Intragrupuri: 2
sintragrupuri  
gdlintragrupuri 8
 7,5 estimează varianţa inerentă.

 324 estimează  2 + efectul factorului A.


Factorul A: SS A 324
s A2  
gdlA 1

 8,66 estimează  2 + efectul factorului B.


Factorul B: SS B 26
s B2  
gdlB 3

Interacţiunea: s A2B 
SS AB 30
  10 estimează  2 +efectul interacţiunii.
gdlAB 3

CALCULUL STATISTICILOR
s 2A 324
FA    43,2
2
sintragrupuri 7,5

2
sB 8,66
FB    1,15
2
sintragrupuri 7,5

s 2A B 10
FA  B    1,33
2
sintragrupuri 7,5

141
Tabelul ANOVA bifactorial
SURSA DE SUMA GRADE DE
VARIAŢIE PĂTRATELOR LIBERTATE
s2 Fcalculat
ABATERILOR
INTERGRUPURI 380 7
AFECTARE (A) 324 1 324 43,2
PRESIUNEA 26 3 8,66 1,15
TIMPULUI (B)
A×B 30 3 10 1,33
INTRAGRUPURI 60 8 7,5
TOTAL 440 15

STATISTICILE “F”TEORETICE
F1,8;0,01  11,26

F3,8;0,01  7,59

Factorul afectare pentru care Fcalculat  Fteoretic prezintă o influenţă semnificativă


în scorurile obţinute la testarea atenţiei concentrate. În schimb, atât măsurile de
gradare a presiunii timpului cât şi factorul de interacţiune nu deţin aceeaşi
influenţă. Concluzia este că indiferent de intensitatea măsurilor de reducere a
timpului de soluţionare, hiperemotivii şi depresivii nu reacţionează semnificativ
diferit la sarcină.

13.3 Probleme propuse


1. Pentru fiecare din tabelele următoare calculați mediile pe linii și coloane
și precizați dacă există un efect principal al factorului A, un efect
principal al factorului B și interacțiunea AXB.

142
B1 B2

A1 30 36
A2 20 14

B1 B2

A1 34 16
A2 26 24

B1 B2

A1 30 46
A2 28 4

B1 B2

A1 34 16
A2 25 10
A3 11 8

B1 B2

A1 14 5
A2 17 20
A3 4 10

B1 B2

A1 3 3

143
A2 4 4
A3 7 7

2. Se cunosc următoarele rezultate provenind de la un design factorial de


tipul 2X2:
B1 B2
A1  X  100  X  126
 X  1906
2
 X  1966
2

A2  X  126  X  126
 X  2906
2
 X  3400
2

a) Formulați ipotezele nule;


b) Calculați mediile celulelor, coloanelor, rândurilor și media generală;
c) Calculați SStotal , SSA , SSB , SSA×B , SSintra ;
d) Formulați concluziile statistice.
3. Se cunosc următoarele date statistice:

B1 B2
A1 2, 6, 9 5, 8, 10
A2 2, 6, 8 3, 7, 8
A3 5, 6, 9 3, 4, 8
a) Formulați ipotezele nule;
b) Calculați mediile celulelor, mediile coloanelor și rândurilor și media
generală;
c) Calculați SStotal , SSA , SSB , SSA×B , SSintra ;
d) Formulați concluziile statistice.

144
Capitolul 14 Distribuția Hi^2 și frecvența observațiilor
14.1 Noțiuni folosite
Statistica Hi^2 este folosită în evaluarea frecvențelor și este o măsură a
discrepanței dintre frecvențele observate și cele așteptate. Frecvențele așteptate
sunt acele frecvențe care s-ar înregistra dacă respectivele caracteristici studiate
ar fi independente.
Relația de calcul a statisticii Hi^2:
  f o  f a 2 
2   
 fa 

Criteriul de acceptare a ipotezei nule:


 calculat
2
  critic
2

14.2 Probleme rezolvate


1. Să presupunem că într-o competiţie de selecţie pentru un program spaţial
se prezintă 5 candidaţi care sunt evaluaţi de 200 de specialişti. Rezultatele
sunt cele prezentate mai jos.
Preferinţa examinatorilor
S1 S2 S3
Frecvenţa f o  60 f o  30 f o  80
observată
continuare tabel
S4 S5
f o  10 f o  20

unde f0 sunt frecvenţele observate iar Si sunt cei cinci subiecţi competitori.
Întrebarea care se pune este dacă există diferenţe semnificative între voturile
acordate candidaţilor de asemenea manieră încât să clarifice problema
desemnării câştigătorului. Menţionăm faptul că frecvenţele observate sunt date
de numărul votanţilor favorabili fiecărui competitor.
Ipoteza nulă poate fi formulată astfel: nu există diferenţe între cei 5 candidaţi
din perspectiva voturilor favorabile pe care aceştia le primesc din partea
examinatorilor, sau, fiecare candidat primeşte 20% voturi favorabile din totalul

145
voturilor exprimate ( H 0 : pS  pS  pS  pS  pS  0,20 cu pS – proporţiile
1 2 3 4 5 i

voturilor pentru competitorul S i ).


Ipoteza alternativă nu se poate exprima la fel de simplu. În esenţă, se
apreciază că proporţiile voturilor diferă şi deci nu toate vor fi egale cu 0,20.
Există mai multe forme ale ipotezei alternative: de exemplu p S  p S dar ele sunt 1 2

diferite de p S3  p S 4 sau pS1  pS2  pS3  pS4 sau pS1  pS2  pS3  pS4 sau
pS1  pS2  pS3  pS4 ş.a.m.d. Rezultă că H 1 cuprinde toate posibilităţile, mai
puţin cea pentru care proporţiile observate sunt egale.
Pe lângă frecvenţele observate, statistica χ2 operează şi cu frecvenţele
aşteptate. Notate cu f a , ele se calculează prin multiplicarea proporţiei de 0,20 cu
volumul eşantionului (în cazul nostru 200). De exemplu, pentru subiecţii 1, 2, 3,
4, 5 acestea sunt:
5
f a1  f a2  f a3  f a4  f a5  0,20  200  40 cu f
i 1
ai  200 .

Dacă se acceptă ipoteza nulă, atunci ne aşteptăm să găsim valori apropiate


sau sensibil apropiate între frecvenţele observate şi cele aşteptate. Cât de
rezonabile ar trebui să fie diferenţele pentru a accepta ipoteza nulă? În acest
sens, este necesară definirea unei măsuri a discrepanţei dintre frecvenţele
observate şi cele aşteptate.
Aplicând relaţia de calcul datelor din exemplu, se obţine:

2 
60  402  30  402  80  402  10  402  20  402 
40 40 40 40 40
 10  2,5  40  22,5  10  85

Pentru 5-1 grade de libertate, valoarea critică a statisticii χ2 (a se vedea anexa J)


este:
 0,05
2
 9, 49

Valoarea calculată pentru  2 (=85) depăşeşte cu mult valoarea critică .205  9,49
şi deci, ipoteza nulă se respinge. Concluzia care se poate trage este aceea că
preferinţele celor 200 de examinatori se abat semnificativ de la valorile aşteptate
în situaţia în care cei 5 concurenţi ar fi fost la fel de bine pregătiţi.
14.3 Probleme propuse
1. Indicați valorile critice pentru testarea fiecăreia din următoarele ipoteze
nule, rezultate din probleme cu o singură variabilă, la   0, 05 și   0, 01

146
a) H0 : P1  0.1; P2  0.3; P3  0.6
b) H0 : P1  0.5; P2  P3  0.25
c) H0 : P1  P2  P3  P4  P5
2. Un cercetător analizează cum este influențată decizia de alegere a unui
produs în funcție de culoarea ambalajului. În tabelul de mai jos sunt
prezentate rezultatele investigării:
Culoarea Alb Maro Roz Albastru Verde
Frecvența 25 13 17 22 24
alegerilor
a. Formulați ipoteza nulă;
b. Formulați ipoteza alternativă;
c. Calculați frecvențele așteptate;
d. Calculați  2 și testați H 0 pentru un prag de semnificație   0.05 .
3. Explicați de ce prezintă interes regiunea din dreapta valorii critice a
repartiției  2 .
4. Unul din cinci pacienți care au fost diagnosticați cu o formă de cancer
mor în decurs de un an. Un nou tratament este administrat unui eșantion
de 50 de pacienți care au fost de asemenea diagnosticați cu cancer. După
un an de la administrarea tratamentului, 42 din cei 50 de pacienti erau încă
în viață. Se poate trage concluzia că tratamentul s-a dovedit eficient?
a) Formulați H 0 și H1 în termenii proporției pacienților care sunt încă în
viață după un an;
b) Calculați  calculat
2
;
c) Formulați decizia de acceptare / respingere a ipotezei nule.
5. Găsiți valorile critice ale statisticii  2 în testarea ipotezei nule la pragurile
de semnificație   0.05 și   0.01 pentru fiecare din următoarele tabele
de contingență:
a) Tabel de tipul 2X3;
b) Tabel de tipul 4X2;
c) Tabel de tipul 2X2.
d) Tabel de tipul 2X8.

147
e) Tabel de tipul 2X10.
f) Tabel de tipul 12X12.
g) Tabel de tipul 2X9.
h) Tabel de tipul 20X2.
6. 200 de votanți la un referendum, provenind din mediul urban și rural sunt
solicitați să-și precizeze intenția de vot. Rezultatele sunt prezentate în
tabelul de mai jos:
De acord Împotrivă
Urban 60 40
Rural 50 50
a) Determinați frecvențele observate și așteptate;
b) Calculați  calculat
2
;
c) Formulați decizia de acceptare / respingere a ipotezei nule.

Capitolul 15 Elemente de teoria corelației


15.1 Noțiuni folosite
Analiza statistică a legăturii de dependență presupune tratarea a două aspecte
importante:
- constatarea existenței sau inexistenței relației de dependență dintre
caracteristicile independente (factoriale) și caracteristica dependentă
(rezultativă);
- caracterizarea globală a relației de dependență printr-un indicator de
corelație care să măsoare contribuția caracteristicii factoriale la
constituirea caracteristicii rezultative.
Statistica pune în evidență următoarele legături între cele două tipuri de
caracteristici:
- după tipul relației de cauzalitate:
o legături funcționale;
o legături stochastice.
- după numărul caracteristicilor factoriale:
o legături simple;
o legături multiple.
- după natura caracteristicilor:
o asociația statistică;
148
o corelația statistică.
- după direcția de manifestare:
o legături directe;
o legături inverse.
- după momentul în care se manifestă:
o legături sincrone;
o legături cu decalaj.
Procedeele de investigare a legăturilor statistice se rezumă la:
- metoda grafică;
- metoda tabelului de corelație.
- metode analitice:
o corelația simplă;
o corelația curbilinie simplă;
o corelația multiplă.
Calculul parametrilor curbei de regresie
Parametrii curbei de regresie se obțin din criteriul minimizării sumei pătratelor
abaterilor dintre valorile empirice și cele teoretice.
S    yi  Yi   minim
2

Condițiile de minimizare cer anularea derivatelor lui S în raport cu parametrii


regresiei avuți în vedere.
Exemple
În cazul regresiei liniare simple Y  a  bx , sistemul de ecuații pentru
determinarea parametrilor acesteia (a,b) se scrie:
an  b xi   yi

a xi  b xi2   xi yi

În cazul regresiei de tip parabolă Y  a  bx  cx 2 , sistemul de ecuații pentru


determinarea parametrilor acesteia (a,b,c) se scrie:
an  b xi  c xi2   yi

a xi  b xi2  c xi3   xi yi

a xi2  b xi3  c xi4   xi2 yi

1
În cazul regresiei de tip hiperbolă Y  a  b , sistemul de ecuații pentru
x
determinarea parametrilor acesteia (a,b) se scrie:
149
1
an  b    yi
xi

1 1 y
a  b 2   i
xi xi xi

În cazul regresiei exponențiale


Y  aebx

parametrii (a,b) se pot obține prin logaritmarea relatiei de mai sus, demersul
fiind în esență similar cu cel din regresia liniară simplă.
Intensitatea legăturii dintre caracteristica factorială x și caracteristica rezultativă
y se calculează în baza relației:

rxy 
  x  x  y  y 
i i

n x y

Pentru coeficientul de determinare se folosește relația:

 y Y 
2

Rxy   1 i i

 y  y 
2
i

Valorile obținute pentru rxy și Rxy sunt identice sau foarte apropiate.
Corelația liniară multiplă
Modelul dependenței multiple dintre caracteristica rezultativă Y și
caracteristicile factoriale xi se scrie:
Y  a0  a1 x1  ....  an xn

Recurgerea la modelul regresiei multiliniare necesită verificarea liniarității


dependenței fiecărei caracteristici factoriale cu caracteristica rezultativă.
Pentru estimarea parametrilor ai se aplică condiția de minimizare a sumei
pătratelor abaterilor:

 y  a  a1 x1  ....  an xn   minim
2
i 0

respectiv,
na0  a1  x1  ...  an  xn   y

a0  x1  a1  x12  ....  an  x1 xn   x1 y

150
.

a0  xn  a1  x1 xn  ....  an  xn2   xn y

Pentru calculul raportului de corelație se folosește relația:

 y Y 
2
i x1 x2 ... xn
Rx1x2 .... xn / y   1
 y  y 
2
i

Corelația parțială
În cazul unei caracteristici rezultative determinate de doi factori, corelația
parțială evaluează dependența existentă între o caracteristică factorială și
caracteristica rezultativă, prin excluderea celeilalte caracteristici factoriale.
Relațiile de calcul sunt cele prezentate mai jos.
rx1 y  rx2 y rx1 x2
rx1 y . x2 
1  r 1  r 
2
x2 y
2
x1 x2

rx2 y  rx1 y rx1x2


rx2 y . x1 
1  r 1  r 
2
x1 y
2
x1 x2

15.2 Probleme rezolvate


1. Investigarea statistică a două caracteristici a condus la obținerea
următoarelor scoruri (X – caracteristică factorială, Y – caracteristica
rezultativă):
X Y
2 3
3 5
7 8
9 12
12 16
16 19
20 23

151
22 25
23 26
25 28
27 30
28 31
30 33
32 35
34 37
37 40
Să se cerceteze existența legăturii dintre cele două caracteristici iar în caz
afirmativ să se măsoare intensitatea ei.
Rezolvare
Reprezentarea grafică a cuplului de valori (X,Y) sugerează o dependență liniară
de tipul Y=a+bx.

Corelația liniară X-Y


45
40 y = 1,0391x + 1,9506
35 R² = 0,9969
30
25
Y

20 Series1
15 Linear (Series1)
10
5
0
0 10 20 30 40
X

Pentru calculul parametrilor a și b sunt necesare următoarele calcule:


Nrc. X Y X^2 XY
1 2 3 4 6

152
2 3 5 9 15
3 7 8 49 56
4 9 12 81 108
5 12 16 144 192
6 16 19 256 304
7 20 23 400 460
8 22 25 484 550
9 23 26 529 598
10 25 28 625 700
11 27 30 729 810
12 28 31 784 868
13 30 33 900 990
14 32 35 1024 1120
15 34 37 1156 1258
16 37 40 1369 1480
Total 327 371 8543 9515

16a  327b  371


327a  8543b  9515
a  1, 9506
b  1, 0391

Coeficientul de corelație Rxy=0,998 indică o intensitate puternică a legăturii între


Y și X.
2. Investigarea statistică a două caracteristici a condus la obținerea
următoarelor scoruri (X – caracteristică factorială, Y – caracteristica
rezultativă):
Nrc. X Y
1 2 42
2 3 39

153
3 4 36
4 5 33
5 6 30
6 7 27
7 8 24
8 9 21
9 11 19
10 12 17
11 13 15
12 15 14,7
13 16 14,6
14 18 14,55
15 20 14,545
16 22 14,544
Să se cerceteze existența legăturii dintre cele două caracteristici iar în caz
afirmativ să se măsoare intensitatea ei.
Rezolvare
Reprezentarea grafică a cuplului de valori (X,Y) sugerează o dependență de tipul
1
Y  ab .
x

Corelația X-Y
50

40

30
Y

20
Series1
10

0
0 5 10 15 20 25
X

Pentru calculul parametrilor a și b sunt necesare următoarele calcule:

154
Nrc. 1/X 1/X^2 Y/X (y-Y)^2 (y-ȳ)^2

1 0,5 0,25 21 47,92 342,398

2 0,3333 0,111 13 4,41 240,374


3 0,25 0,063 9 26,12 156,35

4 0,2 0,04 6,6 32,7 90,326

5 0,1667 0,028 5 26,24 42,302


6 0,1429 0,02 3,857 14,75 12,278

7 0,125 0,016 3 4,529 0,25402

8 0,1111 0,012 2,333 0,017 6,23002


9 0,0909 0,008 1,727 0,17 20,214

10 0,0833 0,007 1,417 3,483 42,198

11 0,0769 0,006 1,154 11,59 72,182

12 0,0667 0,004 0,98 8,785 77,3696

13 0,0625 0,004 0,913 7,636 79,1388

14 0,0556 0,003 0,808 5,347 80,0309


15 0,05 0,003 0,727 3,674 80,1204

16 0,0455 0,002 0,661 2,528 80,1383

Total 2,3603 0,577 72,18 199,9 1421,9

16a  2,3603b  375,94

2,3603a  0,58b  72,18

a  12,855
b  72,135

Coeficientul de corelație Rxy=0,927 indică o intensitate puternică a legăturii între


Y și X.
3. Investigarea statistică a două caracteristici factoriale și uneia rezultative a
condus la obținerea următoarelor scoruri (X1, X2 – caracteristici
factoriale, Y – caracteristica rezultativă):
Nrc. Y X1 X2
1 2 5 57
2 5 8 54
3 7 10 51

155
4 9 12 47
5 12 15 42
6 15 18 38
7 18 22 35
8 22 27 32
9 26 31 31
10 30 36 28
11 34 41 24
12 39 46 20
13 44 52 16
14 49 58 11
15 54 64 6
16 57 70 1
Să se cerceteze existența legăturii dintre cele două caracteristici factoriale și
caracteristica rezultativă iar în caz afirmativ să se măsoare intensitatea ei. Să se
evalueze coeficienții de corelație parțială.
Rezolvare
Reprezentarea grafică a cuplurilor de valori (X1,Y) respectiv (X2,Y) sugerează
dependențe liniare de tipul Y=a+bx.

Corelatia Y-X1
80
70
y = 1,1619x + 1,4689
60 R² = 0,9984
50
40
Y

Series1
30
20 Linear (Series1)

10
0
0 20 40 60
X1

156
Corelatia Y-X2
60

50 y = -0,9364x + 55,568
R² = 0,9833
40

30
Y

Series1
20
Linear (Series1)
10

0
0 20 40 60
X2

Pentru coeficienții de corelație se obțin următoarele valori:


rX 1Y  0,999

rX 2Y  0,99

rX 1 X 2  0,99

Pentru coeficienții de corelație parțială au rezultat următoarele valori:


rX 1Y . X 2  0,965

rX 2Y . X 1  0,51

Primul coeficient de corelație parțială indică faptul că în condițiile menținerii la


un nivel constant a celui de al doilea factor, gradul de influență asupra dinamicii
rezultative este de 0,965. O explicație similară poate fi dată și celui de al doilea
coeficient.
4. Investigarea statistică a două caracteristici a condus la obținerea
următoarelor scoruri (X – caracteristică factorială, Y – caracteristica
rezultativă):
Nr.crt. x y
1 2 7
2 4 8
3 5 9
157
4 6 11
5 7 12
6 9 13
7 11 14
8 13 17
9 15 20
10 17 22
11 21 24
12 24 26
13 27 28
14 30 30
15 31 32
16 34 33
17 35 34
18 35 37
19 36 40
Să se calculeze indicatorii regresiei rezultate.
Rezolvare
Reprezentarea grafică a cuplului de valori (X,Y) sugerează o dependență liniară
de tipul Y=a+bx.

158
Regresie liniară simplă
45

40
y = 0,8699x + 5,3744
35 R² = 0,9845

30

25 y
y

20 Linear (y)
Linear (y)
15
Linear (y)
10

0
0 10 20 30 40
x

Pentru calculul indicatorilor regresiei sunt necesare următoarele calcule:


y*=a+bx e=y-y* y*-ȳ y-ȳ e^2 (y*-ȳ)^2 (y-ȳ̄)^2

7,114121 -0,11412 -14,833 -14,947 0,013 220,02523 223,4238

8,853823 -0,85382 -13,094 -13,947 0,729 171,44094 194,5291

9,723674 -0,72367 -12,224 -12,947 0,5237 149,41871 167,6343

10,59352 0,406475 -11,354 -10,947 0,1652 128,90977 119,8449

11,46338 0,536624 -10,484 -9,9474 0,288 109,91411 98,95014

13,20308 -0,20308 -8,7443 -8,9474 0,0412 76,462625 80,0554

14,94278 -0,94278 -7,0046 -7,9474 0,8888 49,064269 63,16066

16,68248 0,317519 -5,2649 -4,9474 0,1008 27,719038 24,47645

18,42218 1,577817 -3,5252 -1,9474 2,4895 12,426932 3,792244

20,16188 1,838115 -1,7855 0,0526 3,3787 3,1879513 0,00277

23,64129 0,358711 1,6939 2,0526 0,1287 2,8693658 4,213296

26,25084 -0,25084 4,3035 4,0526 0,0629 18,51988 16,42382

28,86039 -0,86039 6,913 6,0526 0,7403 47,789927 36,63435

31,46995 -1,46995 9,5226 8,0526 2,1607 90,679505 64,84488

32,3398 -0,3398 10,392 10,053 0,1155 108,00259 101,0554

34,94935 -1,94935 13,002 11,053 3,8 169,05155 122,1607

35,8192 -1,8192 13,872 12,053 3,3095 192,42776 145,2659

159
35,8192 1,180798 13,872 15,053 1,3943 192,42776 226,5817

36,68905 3,310947 14,742 18,053 10,962 217,31726 325,8975

Total 31,292 1987,6552 2018,947

Indicatorii regresiei sunt prezentați în tabelul de mai jos.


Indicatorii regresiei
Eroarea medie pătratică 1,840717
Dispersia Sx 145,9415
Dispersia Sy 112,1637
Coeficient de corelație 0,99222
Sa 0,311255
Sb 0,013902
Intervale de încredere pentru coeficientul a 4,7176703 6,031168
Intervale de încredere pentru coeficientul b 0,8405173 0,899185
α 0,05
t(α/2) 2,11
Coeficientul de determinare 0,984501
t calculat pentru a 17,26692
t calculat pentru b 62,56925
l tcalculat pentru a l ≥ t(α/2) rezultă ca H0 se respinge
l tcalculat pentru b l ≥ t(α/2) rezultă ca H0 se respinge

Rezultatele din tabel indică reprezentativitatea ambilor coeficienți (a,b)


determinați.
5. Investigarea statistică a două caracteristici a condus la obținerea
următoarelor scoruri (X – caracteristică factorială, Y – caracteristica
rezultativă):
Nr.crt. X Y
1 5 12
2 6 14
3 7 17
4 8 20

160
5 9 21
6 9 22
7 10 23
8 11 25
9 12 27
10 13 29
11 14 32
12 15 34
13 16 27
14 17 39
15 19 42
16 19 44
17 20 47
18 20 50
19 20 41
20 20 56
Să se aleagă cel mai potrivit model de regresie din variantele: regresie liniară și
regresie exponențială.
Rezolvare
Pentru determinarea funcțiilor de ajustare liniară și exponențială sunt necesare
calculele:
Nr.crt. X Y
1 5 12
2 6 14
3 7 17
4 8 20
5 9 21
6 9 22

161
7 10 23
8 11 25
9 12 27
10 13 29
11 14 32
12 15 34
13 16 27
14 17 39
15 19 42
16 19 44
17 20 47
18 20 50
19 20 41
20 20 56
Total 270 622
Medii 13,5 31,1
Rezultatele pentru cele două tipuri de regresii sunt prezentate în figura de mai
jos.

162
Funcție de ajustare liniară și exponențială
60

50
y = 2,3119x - 0,1105
R² = 0,9171
40

30 y
y

y = 9,6914e0,0802x
R² = 0,9397 Linear (y)
Expon. (y)
20

10

0
0 5 10 15 20 25
x

Cea mai potrivită funcție de ajustare este cea pentru care eroarea medie este
minimă. Calculele sunt prezentate mai jos.
Calculul erorii medii pentru regresia liniară
x y y* (y-y*)^2
5 12 11,445 0,308025
6 14 13,756 0,059536
7 17 16,067 0,870489
8 20 18,378 2,630884
9 21 20,689 0,096721
9 22 20,689 1,718721
10 23 23 0
11 25 25,311 0,096721
12 27 27,622 0,386884

163
13 29 29,933 0,870489
14 32 32,244 0,059536
15 34 34,555 0,308025
16 27 36,866 97,33796
17 39 39,177 0,031329
19 42 43,799 3,236401
19 44 43,799 0,040401
20 47 46,11 0,7921
20 50 46,11 15,1321
20 41 46,11 26,1121
20 56 46,11 97,8121
Total 247,9005
Eroarea
medie 12,39503
Calculul erorii medii pentru regresia exponențială
x y y* (y-y*)^2
5 12 14,455781 6,030862
6 14 15,659761 2,754806
7 17 16,964017 0,001295
8 20 18,3769 2,634455
9 21 19,907458 1,193648
9 22 19,907458 4,378733
10 23 21,565492 2,057814
11 25 23,361618 2,684295
12 27 25,307339 2,865102
13 29 27,415113 2,511867
14 32 29,698437 5,297191
15 34 32,171933 3,341829

164
16 27 34,851439 61,64509
17 39 37,754113 1,552234
19 42 44,304862 5,312389
19 44 44,304862 0,092941
20 47 47,994884 0,989795
20 50 47,994884 4,020489
20 41 47,994884 48,9284
20 56 47,994884 64,08188
Total 222,3751
Eroarea
medie 11,11876
Cea mai mică eroare medie se înregistrează în cazul funcției exponențială, prin
urmare aceasta este cea mai potrivită funcție de ajustare.
15.3 Probleme propuse
1.Pentru două caracteristici (X – caracteristica factorială, Y – caracteristica
rezultativă) s-au înregistrat următoarele valori:
X Y
12 53
12 53
13 53
15 54
15 56
15 56
16 57
17 57
18 57
17 58
18 60

165
16 60
19 59
20 61
21 61
21 62
23 63
25 63
25 62
25 65
23 64
24 64,5
24 64,25
25 64,13
26 64,10
27 64,10
23 64,07
24 64,05
25 64,03
25 64,01
Să se aleagă cea mai potrivită funcție de ajustare din variantele: regresie liniară
și regresia exponențială.
Să se calculeze indicatorii regresiei pentru cea mai potrivită funcție de ajustare.
2.Pentru datele prezentate mai jos să se calculeze și să se interpreteze
coeficienții de corelație parțială.
Y –caracteristica X1 – caracteristică X2 – caracteristică X3 – caracteristică
rezultativă factorială factorială factorială
2 23 30 51
3 23 29 52

166
4 21 30 53
5 23 31 53
6 24 32 53
7 25 33 54
8 26 34 55
10 27 35 56
11 28 36 57
12 29 33 58
13 30 37 58
14 30 38 59
15 30 39 60
16 30 39 61
17 31 40 61
18 32 41 62

167
Anexa A Valorile probabilităților P(X=k) pentru repartiția binomială
n k 0,01 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,95 0,99

1 0 0,9900 0,9500 0,9000 0,8500 0,8000 0,7500 0,7000 0,6500 0,6000 0,5000 0,4000 0,3000 0,2000 0,1000 0,0500 0,0100

1 1 0,0100 0,0500 0,1000 0,1500 0,2000 0,2500 0,3000 0,3500 0,4000 0,5000 0,6000 0,7000 0,8000 0,9000 0,9500 0,9900

2 0 0,9801 0,9025 0,8100 0,7225 0,6400 0,5625 0,4900 0,4225 0,3600 0,2500 0,1600 0,0900 0,0400 0,0100 0,0025 0,0001

2 1 0,0198 0,0950 0,1800 0,2550 0,3200 0,3750 0,4200 0,4550 0,4800 0,5000 0,4800 0,4200 0,3200 0,1800 0,0950 0,0198

2 2 0,0001 0,0025 0,0100 0,0225 0,0400 0,0625 0,0900 0,1225 0,1600 0,2500 0,3600 0,4900 0,6400 0,8100 0,9025 0,9801

3 0 0,9703 0,8574 0,7290 0,6141 0,5120 0,4219 0,3430 0,2746 0,2160 0,1250 0,0640 0,0270 0,0080 0,0010 0,0001 0,0000

3 1 0,0294 0,1354 0,2430 0,3251 0,3840 0,4219 0,4410 0,4436 0,4320 0,3750 0,2880 0,1890 0,0960 0,0270 0,0071 0,0003

3 2 0,0003 0,0071 0,0270 0,0574 0,0960 0,1406 0,1890 0,2389 0,2880 0,3750 0,4320 0,4410 0,3840 0,2430 0,1354 0,0294

3 3 0,0000 0,0001 0,0010 0,0034 0,0080 0,0156 0,0270 0,0429 0,0640 0,1250 0,2160 0,3430 0,5120 0,7290 0,8574 0,9703

4 0 0,9606 0,8145 0,6561 0,5220 0,4096 0,3164 0,2401 0,1785 0,1296 0,0625 0,0256 0,0081 0,0016 0,0001 0,0000 0,0000

4 1 0,0388 0,1715 0,2916 0,3685 0,4096 0,4219 0,4116 0,3845 0,3456 0,2500 0,1536 0,0756 0,0256 0,0036 0,0005 0,0000

4 2 0,0006 0,0135 0,0486 0,0975 0,1536 0,2109 0,2646 0,3105 0,3456 0,3750 0,3456 0,2646 0,1536 0,0486 0,0135 0,0006

4 3 0,0000 0,0005 0,0036 0,0115 0,0256 0,0469 0,0756 0,1115 0,1536 0,2500 0,3456 0,4116 0,4096 0,2916 0,1715 0,0388

4 4 0,0000 0,0000 0,0001 0,0005 0,0016 0,0039 0,0081 0,0150 0,0256 0,0625 0,1296 0,2401 0,4096 0,6561 0,8145 0,9606

5 0 0,9510 0,7738 0,5905 0,4437 0,3277 0,2373 0,1681 0,1160 0,0778 0,0313 0,0102 0,0024 0,0003 0,0000 0,0000 0,0000

5 1 0,0480 0,2036 0,3281 0,3915 0,4096 0,3955 0,3602 0,3124 0,2592 0,1563 0,0768 0,0284 0,0064 0,0005 0,0000 0,0000

5 2 0,0010 0,0214 0,0729 0,1382 0,2048 0,2637 0,3087 0,3364 0,3456 0,3125 0,2304 0,1323 0,0512 0,0081 0,0011 0,0000

5 3 0,0000 0,0011 0,0081 0,0244 0,0512 0,0879 0,1323 0,1811 0,2304 0,3125 0,3456 0,3087 0,2048 0,0729 0,0214 0,0010

5 4 0,0000 0,0000 0,0005 0,0022 0,0064 0,0146 0,0284 0,0488 0,0768 0,1563 0,2592 0,3602 0,4096 0,3281 0,2036 0,0480

5 5 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0003 0,0010 0,0024 0,0053 0,0102 0,0313 0,0778 0,1681 0,3277 0,5905 0,7738 0,9510

168
6 0 0,9415 0,7351 0,5314 0,3771 0,2621 0,1780 0,1176 0,0754 0,0467 0,0156 0,0041 0,0007 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000

6 1 0,0571 0,2321 0,3543 0,3993 0,3932 0,3560 0,3025 0,2437 0,1866 0,0938 0,0369 0,0102 0,0015 0,0001 0,0000 0,0000

6 2 0,0014 0,0305 0,0984 0,1762 0,2458 0,2966 0,3241 0,3280 0,3110 0,2344 0,1382 0,0595 0,0154 0,0012 0,0001 0,0000

6 3 0,0000 0,0021 0,0146 0,0415 0,0819 0,1318 0,1852 0,2355 0,2765 0,3125 0,2765 0,1852 0,0819 0,0146 0,0021 0,0000

6 4 0,0000 0,0001 0,0012 0,0055 0,0154 0,0330 0,0595 0,0951 0,1382 0,2344 0,3110 0,3241 0,2458 0,0984 0,0305 0,0014

6 5 0,0000 0,0000 0,0001 0,0004 0,0015 0,0044 0,0102 0,0205 0,0369 0,0938 0,1866 0,3025 0,3932 0,3543 0,2321 0,0571

6 6 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0002 0,0007 0,0018 0,0041 0,0156 0,0467 0,1176 0,2621 0,5314 0,7351 0,9415

7 0 0,9321 0,6983 0,4783 0,3206 0,2097 0,1335 0,0824 0,0490 0,0280 0,0078 0,0016 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

7 1 0,0659 0,2573 0,3720 0,3960 0,3670 0,3115 0,2471 0,1848 0,1306 0,0547 0,0172 0,0036 0,0004 0,0000 0,0000 0,0000

7 2 0,0020 0,0406 0,1240 0,2097 0,2753 0,3115 0,3177 0,2985 0,2613 0,1641 0,0774 0,0250 0,0043 0,0002 0,0000 0,0000

7 3 0,0000 0,0036 0,0230 0,0617 0,1147 0,1730 0,2269 0,2679 0,2903 0,2734 0,1935 0,0972 0,0287 0,0026 0,0002 0,0000

7 4 0,0000 0,0002 0,0026 0,0109 0,0287 0,0577 0,0972 0,1442 0,1935 0,2734 0,2903 0,2269 0,1147 0,0230 0,0036 0,0000

7 5 0,0000 0,0000 0,0002 0,0012 0,0043 0,0115 0,0250 0,0466 0,0774 0,1641 0,2613 0,3177 0,2753 0,1240 0,0406 0,0020

7 6 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0004 0,0013 0,0036 0,0084 0,0172 0,0547 0,1306 0,2471 0,3670 0,3720 0,2573 0,0659

7 7 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0002 0,0006 0,0016 0,0078 0,0280 0,0824 0,2097 0,4783 0,6983 0,9321

8 0 0,9227 0,6634 0,4305 0,2725 0,1678 0,1001 0,0576 0,0319 0,0168 0,0039 0,0007 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

8 1 0,0746 0,2793 0,3826 0,3847 0,3355 0,2670 0,1977 0,1373 0,0896 0,0313 0,0079 0,0012 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000

8 2 0,0026 0,0515 0,1488 0,2376 0,2936 0,3115 0,2965 0,2587 0,2090 0,1094 0,0413 0,0100 0,0011 0,0000 0,0000 0,0000

8 3 0,0001 0,0054 0,0331 0,0839 0,1468 0,2076 0,2541 0,2786 0,2787 0,2188 0,1239 0,0467 0,0092 0,0004 0,0000 0,0000

8 4 0,0000 0,0004 0,0046 0,0185 0,0459 0,0865 0,1361 0,1875 0,2322 0,2734 0,2322 0,1361 0,0459 0,0046 0,0004 0,0000

8 5 0,0000 0,0000 0,0004 0,0026 0,0092 0,0231 0,0467 0,0808 0,1239 0,2188 0,2787 0,2541 0,1468 0,0331 0,0054 0,0001

8 6 0,0000 0,0000 0,0000 0,0002 0,0011 0,0038 0,0100 0,0217 0,0413 0,1094 0,2090 0,2965 0,2936 0,1488 0,0515 0,0026

8 7 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0004 0,0012 0,0033 0,0079 0,0313 0,0896 0,1977 0,3355 0,3826 0,2793 0,0746

169
8 8 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0002 0,0007 0,0039 0,0168 0,0576 0,1678 0,4305 0,6634 0,9227

9 0 0,9135 0,6302 0,3874 0,2316 0,1342 0,0751 0,0404 0,0207 0,0101 0,0020 0,0003 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

9 1 0,0830 0,2985 0,3874 0,3679 0,3020 0,2253 0,1556 0,1004 0,0605 0,0176 0,0035 0,0004 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

9 2 0,0034 0,0629 0,1722 0,2597 0,3020 0,3003 0,2668 0,2162 0,1612 0,0703 0,0212 0,0039 0,0003 0,0000 0,0000 0,0000

9 3 0,0001 0,0077 0,0446 0,1069 0,1762 0,2336 0,2668 0,2716 0,2508 0,1641 0,0743 0,0210 0,0028 0,0001 0,0000 0,0000

9 4 0,0000 0,0006 0,0074 0,0283 0,0661 0,1168 0,1715 0,2194 0,2508 0,2461 0,1672 0,0735 0,0165 0,0008 0,0000 0,0000

9 5 0,0000 0,0000 0,0008 0,0050 0,0165 0,0389 0,0735 0,1181 0,1672 0,2461 0,2508 0,1715 0,0661 0,0074 0,0006 0,0000

9 6 0,0000 0,0000 0,0001 0,0006 0,0028 0,0087 0,0210 0,0424 0,0743 0,1641 0,2508 0,2668 0,1762 0,0446 0,0077 0,0001

9 7 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0003 0,0012 0,0039 0,0098 0,0212 0,0703 0,1612 0,2668 0,3020 0,1722 0,0629 0,0034

9 8 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0004 0,0013 0,0035 0,0176 0,0605 0,1556 0,3020 0,3874 0,2985 0,0830

9 9 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0003 0,0020 0,0101 0,0404 0,1342 0,3874 0,6302 0,9135

10 0 0,9044 0,5987 0,3487 0,1969 0,1074 0,0563 0,0282 0,0135 0,0060 0,0010 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

10 1 0,0914 0,3151 0,3874 0,3474 0,2684 0,1877 0,1211 0,0725 0,0403 0,0098 0,0016 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

10 2 0,0042 0,0746 0,1937 0,2759 0,3020 0,2816 0,2335 0,1757 0,1209 0,0439 0,0106 0,0014 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000

10 3 0,0001 0,0105 0,0574 0,1298 0,2013 0,2503 0,2668 0,2522 0,2150 0,1172 0,0425 0,0090 0,0008 0,0000 0,0000 0,0000

10 4 0,0000 0,0010 0,0112 0,0401 0,0881 0,1460 0,2001 0,2377 0,2508 0,2051 0,1115 0,0368 0,0055 0,0001 0,0000 0,0000

10 5 0,0000 0,0001 0,0015 0,0085 0,0264 0,0584 0,1029 0,1536 0,2007 0,2461 0,2007 0,1029 0,0264 0,0015 0,0001 0,0000

10 6 0,0000 0,0000 0,0001 0,0012 0,0055 0,0162 0,0368 0,0689 0,1115 0,2051 0,2508 0,2001 0,0881 0,0112 0,0010 0,0000

10 7 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0008 0,0031 0,0090 0,0212 0,0425 0,1172 0,2150 0,2668 0,2013 0,0574 0,0105 0,0001

10 8 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0004 0,0014 0,0043 0,0106 0,0439 0,1209 0,2335 0,3020 0,1937 0,0746 0,0042

10 9 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0005 0,0016 0,0098 0,0403 0,1211 0,2684 0,3874 0,3151 0,0914

10 10 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0010 0,0060 0,0282 0,1074 0,3487 0,5987 0,9044

11 0 0,8953 0,5688 0,3138 0,1673 0,0859 0,0422 0,0198 0,0088 0,0036 0,0005 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

170
11 1 0,0995 0,3293 0,3835 0,3248 0,2362 0,1549 0,0932 0,0518 0,0266 0,0054 0,0007 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

11 2 0,0050 0,0867 0,2131 0,2866 0,2953 0,2581 0,1998 0,1395 0,0887 0,0269 0,0052 0,0005 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

11 3 0,0002 0,0137 0,0710 0,1517 0,2215 0,2581 0,2568 0,2254 0,1774 0,0806 0,0234 0,0037 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000

11 4 0,0000 0,0014 0,0158 0,0536 0,1107 0,1721 0,2201 0,2428 0,2365 0,1611 0,0701 0,0173 0,0017 0,0000 0,0000 0,0000

11 5 0,0000 0,0001 0,0025 0,0132 0,0388 0,0803 0,1321 0,1830 0,2207 0,2256 0,1471 0,0566 0,0097 0,0003 0,0000 0,0000

11 6 0,0000 0,0000 0,0003 0,0023 0,0097 0,0268 0,0566 0,0985 0,1471 0,2256 0,2207 0,1321 0,0388 0,0025 0,0001 0,0000

11 7 0,0000 0,0000 0,0000 0,0003 0,0017 0,0064 0,0173 0,0379 0,0701 0,1611 0,2365 0,2201 0,1107 0,0158 0,0014 0,0000

11 8 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0002 0,0011 0,0037 0,0102 0,0234 0,0806 0,1774 0,2568 0,2215 0,0710 0,0137 0,0002

11 9 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0005 0,0018 0,0052 0,0269 0,0887 0,1998 0,2953 0,2131 0,0867 0,0050

11 10 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0002 0,0007 0,0054 0,0266 0,0932 0,2362 0,3835 0,3293 0,0995

11 11 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0005 0,0036 0,0198 0,0859 0,3138 0,5688 0,8953

12 0 0,8864 0,5404 0,2824 0,1422 0,0687 0,0317 0,0138 0,0057 0,0022 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

12 1 0,1074 0,3413 0,3766 0,3012 0,2062 0,1267 0,0712 0,0368 0,0174 0,0029 0,0003 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

12 2 0,0060 0,0988 0,2301 0,2924 0,2835 0,2323 0,1678 0,1088 0,0639 0,0161 0,0025 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

12 3 0,0002 0,0173 0,0852 0,1720 0,2362 0,2581 0,2397 0,1954 0,1419 0,0537 0,0125 0,0015 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000

12 4 0,0000 0,0021 0,0213 0,0683 0,1329 0,1936 0,2311 0,2367 0,2128 0,1208 0,0420 0,0078 0,0005 0,0000 0,0000 0,0000

12 5 0,0000 0,0002 0,0038 0,0193 0,0532 0,1032 0,1585 0,2039 0,2270 0,1934 0,1009 0,0291 0,0033 0,0000 0,0000 0,0000

12 6 0,0000 0,0000 0,0005 0,0040 0,0155 0,0401 0,0792 0,1281 0,1766 0,2256 0,1766 0,0792 0,0155 0,0005 0,0000 0,0000

12 7 0,0000 0,0000 0,0000 0,0006 0,0033 0,0115 0,0291 0,0591 0,1009 0,1934 0,2270 0,1585 0,0532 0,0038 0,0002 0,0000

12 8 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0005 0,0024 0,0078 0,0199 0,0420 0,1208 0,2128 0,2311 0,1329 0,0213 0,0021 0,0000

12 9 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0004 0,0015 0,0048 0,0125 0,0537 0,1419 0,2397 0,2362 0,0852 0,0173 0,0002

12 10 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0002 0,0008 0,0025 0,0161 0,0639 0,1678 0,2835 0,2301 0,0988 0,0060

12 11 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0003 0,0029 0,0174 0,0712 0,2062 0,3766 0,3413 0,1074

171
12 12 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0002 0,0022 0,0138 0,0687 0,2824 0,5404 0,8864

13 0 0,8775 0,5133 0,2542 0,1209 0,0550 0,0238 0,0097 0,0037 0,0013 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

13 1 0,1152 0,3512 0,3672 0,2774 0,1787 0,1029 0,0540 0,0259 0,0113 0,0016 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

13 2 0,0070 0,1109 0,2448 0,2937 0,2680 0,2059 0,1388 0,0836 0,0453 0,0095 0,0012 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

13 3 0,0003 0,0214 0,0997 0,1900 0,2457 0,2517 0,2181 0,1651 0,1107 0,0349 0,0065 0,0006 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

13 4 0,0000 0,0028 0,0277 0,0838 0,1535 0,2097 0,2337 0,2222 0,1845 0,0873 0,0243 0,0034 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000

13 5 0,0000 0,0003 0,0055 0,0266 0,0691 0,1258 0,1803 0,2154 0,2214 0,1571 0,0656 0,0142 0,0011 0,0000 0,0000 0,0000

13 6 0,0000 0,0000 0,0008 0,0063 0,0230 0,0559 0,1030 0,1546 0,1968 0,2095 0,1312 0,0442 0,0058 0,0001 0,0000 0,0000

13 7 0,0000 0,0000 0,0001 0,0011 0,0058 0,0186 0,0442 0,0833 0,1312 0,2095 0,1968 0,1030 0,0230 0,0008 0,0000 0,0000

13 8 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0011 0,0047 0,0142 0,0336 0,0656 0,1571 0,2214 0,1803 0,0691 0,0055 0,0003 0,0000

13 9 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0009 0,0034 0,0101 0,0243 0,0873 0,1845 0,2337 0,1535 0,0277 0,0028 0,0000

13 10 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0006 0,0022 0,0065 0,0349 0,1107 0,2181 0,2457 0,0997 0,0214 0,0003

13 11 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0003 0,0012 0,0095 0,0453 0,1388 0,2680 0,2448 0,1109 0,0070

13 12 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0016 0,0113 0,0540 0,1787 0,3672 0,3512 0,1152

13 13 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0013 0,0097 0,0550 0,2542 0,5133 0,8775

14 0 0,8687 0,4877 0,2288 0,1028 0,0440 0,0178 0,0068 0,0024 0,0008 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

14 1 0,1229 0,3593 0,3559 0,2539 0,1539 0,0832 0,0407 0,0181 0,0073 0,0009 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

14 2 0,0081 0,1229 0,2570 0,2912 0,2501 0,1802 0,1134 0,0634 0,0317 0,0056 0,0005 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

14 3 0,0003 0,0259 0,1142 0,2056 0,2501 0,2402 0,1943 0,1366 0,0845 0,0222 0,0033 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

14 4 0,0000 0,0037 0,0349 0,0998 0,1720 0,2202 0,2290 0,2022 0,1549 0,0611 0,0136 0,0014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

14 5 0,0000 0,0004 0,0078 0,0352 0,0860 0,1468 0,1963 0,2178 0,2066 0,1222 0,0408 0,0066 0,0003 0,0000 0,0000 0,0000

14 6 0,0000 0,0000 0,0013 0,0093 0,0322 0,0734 0,1262 0,1759 0,2066 0,1833 0,0918 0,0232 0,0020 0,0000 0,0000 0,0000

14 7 0,0000 0,0000 0,0002 0,0019 0,0092 0,0280 0,0618 0,1082 0,1574 0,2095 0,1574 0,0618 0,0092 0,0002 0,0000 0,0000

172
14 8 0,0000 0,0000 0,0000 0,0003 0,0020 0,0082 0,0232 0,0510 0,0918 0,1833 0,2066 0,1262 0,0322 0,0013 0,0000 0,0000

14 9 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0003 0,0018 0,0066 0,0183 0,0408 0,1222 0,2066 0,1963 0,0860 0,0078 0,0004 0,0000

14 10 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0003 0,0014 0,0049 0,0136 0,0611 0,1549 0,2290 0,1720 0,0349 0,0037 0,0000

14 11 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0002 0,0010 0,0033 0,0222 0,0845 0,1943 0,2501 0,1142 0,0259 0,0003

14 12 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0005 0,0056 0,0317 0,1134 0,2501 0,2570 0,1229 0,0081

14 13 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0009 0,0073 0,0407 0,1539 0,3559 0,3593 0,1229

14 14 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0008 0,0068 0,0440 0,2288 0,4877 0,8687

15 0 0,8601 0,4633 0,2059 0,0874 0,0352 0,0134 0,0047 0,0016 0,0005 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

15 1 0,1303 0,3658 0,3432 0,2312 0,1319 0,0668 0,0305 0,0126 0,0047 0,0005 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

15 2 0,0092 0,1348 0,2669 0,2856 0,2309 0,1559 0,0916 0,0476 0,0219 0,0032 0,0003 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

15 3 0,0004 0,0307 0,1285 0,2184 0,2501 0,2252 0,1700 0,1110 0,0634 0,0139 0,0016 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

15 4 0,0000 0,0049 0,0428 0,1156 0,1876 0,2252 0,2186 0,1792 0,1268 0,0417 0,0074 0,0006 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

15 5 0,0000 0,0006 0,0105 0,0449 0,1032 0,1651 0,2061 0,2123 0,1859 0,0916 0,0245 0,0030 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000

15 6 0,0000 0,0000 0,0019 0,0132 0,0430 0,0917 0,1472 0,1906 0,2066 0,1527 0,0612 0,0116 0,0007 0,0000 0,0000 0,0000

15 7 0,0000 0,0000 0,0003 0,0030 0,0138 0,0393 0,0811 0,1319 0,1771 0,1964 0,1181 0,0348 0,0035 0,0000 0,0000 0,0000

15 8 0,0000 0,0000 0,0000 0,0005 0,0035 0,0131 0,0348 0,0710 0,1181 0,1964 0,1771 0,0811 0,0138 0,0003 0,0000 0,0000

15 9 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0007 0,0034 0,0116 0,0298 0,0612 0,1527 0,2066 0,1472 0,0430 0,0019 0,0000 0,0000

15 10 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0007 0,0030 0,0096 0,0245 0,0916 0,1859 0,2061 0,1032 0,0105 0,0006 0,0000

15 11 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0006 0,0024 0,0074 0,0417 0,1268 0,2186 0,1876 0,0428 0,0049 0,0000

15 12 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0004 0,0016 0,0139 0,0634 0,1700 0,2501 0,1285 0,0307 0,0004

15 13 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0003 0,0032 0,0219 0,0916 0,2309 0,2669 0,1348 0,0092

15 14 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0005 0,0047 0,0305 0,1319 0,3432 0,3658 0,1303

15 15 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0005 0,0047 0,0352 0,2059 0,4633 0,8601

173
20 0 0,8179 0,3585 0,1216 0,0388 0,0115 0,0032 0,0008 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

20 1 0,1652 0,3774 0,2702 0,1368 0,0576 0,0211 0,0068 0,0020 0,0005 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

20 2 0,0159 0,1887 0,2852 0,2293 0,1369 0,0669 0,0278 0,0100 0,0031 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

20 3 0,0010 0,0596 0,1901 0,2428 0,2054 0,1339 0,0716 0,0323 0,0123 0,0011 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

20 4 0,0000 0,0133 0,0898 0,1821 0,2182 0,1897 0,1304 0,0738 0,0350 0,0046 0,0003 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

20 5 0,0000 0,0022 0,0319 0,1028 0,1746 0,2023 0,1789 0,1272 0,0746 0,0148 0,0013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

20 6 0,0000 0,0003 0,0089 0,0454 0,1091 0,1686 0,1916 0,1712 0,1244 0,0370 0,0049 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

20 7 0,0000 0,0000 0,0020 0,0160 0,0545 0,1124 0,1643 0,1844 0,1659 0,0739 0,0146 0,0010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

20 8 0,0000 0,0000 0,0004 0,0046 0,0222 0,0609 0,1144 0,1614 0,1797 0,1201 0,0355 0,0039 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000

20 9 0,0000 0,0000 0,0001 0,0011 0,0074 0,0271 0,0654 0,1158 0,1597 0,1602 0,0710 0,0120 0,0005 0,0000 0,0000 0,0000

20 10 0,0000 0,0000 0,0000 0,0002 0,0020 0,0099 0,0308 0,0686 0,1171 0,1762 0,1171 0,0308 0,0020 0,0000 0,0000 0,0000

20 11 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0005 0,0030 0,0120 0,0336 0,0710 0,1602 0,1597 0,0654 0,0074 0,0001 0,0000 0,0000

20 12 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0008 0,0039 0,0136 0,0355 0,1201 0,1797 0,1144 0,0222 0,0004 0,0000 0,0000

20 13 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0002 0,0010 0,0045 0,0146 0,0739 0,1659 0,1643 0,0545 0,0020 0,0000 0,0000

20 14 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0002 0,0012 0,0049 0,0370 0,1244 0,1916 0,1091 0,0089 0,0003 0,0000

20 15 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0003 0,0013 0,0148 0,0746 0,1789 0,1746 0,0319 0,0022 0,0000

20 16 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0003 0,0046 0,0350 0,1304 0,2182 0,0898 0,0133 0,0000

20 17 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0011 0,0123 0,0716 0,2054 0,1901 0,0596 0,0010

20 18 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0002 0,0031 0,0278 0,1369 0,2852 0,1887 0,0159

20 19 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0005 0,0068 0,0576 0,2702 0,3774 0,1652

20 20 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0008 0,0115 0,1216 0,3585 0,8179

25 0 0,7778 0,2774 0,0718 0,0172 0,0038 0,0008 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

25 1 0,1964 0,3650 0,1994 0,0759 0,0236 0,0063 0,0014 0,0003 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

174
25 2 0,0238 0,2305 0,2659 0,1607 0,0708 0,0251 0,0074 0,0018 0,0004 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

25 3 0,0018 0,0930 0,2265 0,2174 0,1358 0,0641 0,0243 0,0076 0,0019 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

25 4 0,0001 0,0269 0,1384 0,2110 0,1867 0,1175 0,0572 0,0224 0,0071 0,0004 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

25 5 0,0000 0,0060 0,0646 0,1564 0,1960 0,1645 0,1030 0,0506 0,0199 0,0016 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

25 6 0,0000 0,0010 0,0239 0,0920 0,1633 0,1828 0,1472 0,0908 0,0442 0,0053 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

25 7 0,0000 0,0001 0,0072 0,0441 0,1108 0,1654 0,1712 0,1327 0,0800 0,0143 0,0009 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

25 8 0,0000 0,0000 0,0018 0,0175 0,0623 0,1241 0,1651 0,1607 0,1200 0,0322 0,0031 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

25 9 0,0000 0,0000 0,0004 0,0058 0,0294 0,0781 0,1336 0,1635 0,1511 0,0609 0,0088 0,0004 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

25 10 0,0000 0,0000 0,0001 0,0016 0,0118 0,0417 0,0916 0,1409 0,1612 0,0974 0,0212 0,0013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

25 11 0,0000 0,0000 0,0000 0,0004 0,0040 0,0189 0,0536 0,1034 0,1465 0,1328 0,0434 0,0042 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000

25 12 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0012 0,0074 0,0268 0,0650 0,1140 0,1550 0,0760 0,0115 0,0003 0,0000 0,0000 0,0000

25 13 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0003 0,0025 0,0115 0,0350 0,0760 0,1550 0,1140 0,0268 0,0012 0,0000 0,0000 0,0000

25 14 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0007 0,0042 0,0161 0,0434 0,1328 0,1465 0,0536 0,0040 0,0000 0,0000 0,0000

25 15 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0002 0,0013 0,0064 0,0212 0,0974 0,1612 0,0916 0,0118 0,0001 0,0000 0,0000

25 16 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0004 0,0021 0,0088 0,0609 0,1511 0,1336 0,0294 0,0004 0,0000 0,0000

25 17 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0006 0,0031 0,0322 0,1200 0,1651 0,0623 0,0018 0,0000 0,0000

25 18 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0009 0,0143 0,0800 0,1712 0,1108 0,0072 0,0001 0,0000

25 19 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0002 0,0053 0,0442 0,1472 0,1633 0,0239 0,0010 0,0000

25 20 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0016 0,0199 0,1030 0,1960 0,0646 0,0060 0,0000

25 21 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0004 0,0071 0,0572 0,1867 0,1384 0,0269 0,0001

25 22 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0019 0,0243 0,1358 0,2265 0,0930 0,0018

25 23 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0004 0,0074 0,0708 0,2659 0,2305 0,0238

25 24 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0014 0,0236 0,1994 0,3650 0,1964

175
25 25 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0038 0,0718 0,2774 0,7778

Anexa B Funcția de repartiție pentru repartiția binomială B(n,p)


n k 0,01 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,95 0,99

1 0 0,9900 0,9500 0,9000 0,8500 0,8000 0,7500 0,7000 0,6500 0,6000 0,5000 0,4000 0,3000 0,2000 0,1000 0,0500 0,0100

2 0 0,9801 0,9025 0,8100 0,7225 0,6400 0,5625 0,4900 0,4225 0,3600 0,2500 0,1600 0,0900 0,0400 0,0100 0,0025 0,0001

2 1 0,9999 0,9975 0,9900 0,9775 0,9600 0,9375 0,9100 0,8775 0,8400 0,7500 0,6400 0,5100 0,3600 0,1900 0,0975 0,0199

3 0 0,9703 0,8574 0,7290 0,6141 0,5120 0,4219 0,3430 0,2746 0,2160 0,1250 0,0640 0,0270 0,0080 0,0010 0,0001 0,0000

3 1 0,9997 0,9928 0,9720 0,9393 0,8960 0,8438 0,7840 0,7183 0,6480 0,5000 0,3520 0,2160 0,1040 0,0280 0,0073 0,0003

3 2 1,0000 0,9999 0,9990 0,9966 0,9920 0,9844 0,9730 0,9571 0,9360 0,8750 0,7840 0,6570 0,4880 0,2710 0,1426 0,0297

4 0 0,9606 0,8145 0,6561 0,5220 0,4096 0,3164 0,2401 0,1785 0,1296 0,0625 0,0256 0,0081 0,0016 0,0001 0,0000 0,0000

4 1 0,9994 0,9860 0,9477 0,8905 0,8192 0,7383 0,6517 0,5630 0,4752 0,3125 0,1792 0,0837 0,0272 0,0037 0,0005 0,0000

4 2 1,0000 0,9995 0,9963 0,9880 0,9728 0,9492 0,9163 0,8735 0,8208 0,6875 0,5248 0,3483 0,1808 0,0523 0,0140 0,0006

4 3 1,0000 1,0000 0,9999 0,9995 0,9984 0,9961 0,9919 0,9850 0,9744 0,9375 0,8704 0,7599 0,5904 0,3439 0,1855 0,0394

5 0 0,9510 0,7738 0,5905 0,4437 0,3277 0,2373 0,1681 0,1160 0,0778 0,0313 0,0102 0,0024 0,0003 0,0000 0,0000 0,0000

5 1 0,9990 0,9774 0,9185 0,8352 0,7373 0,6328 0,5282 0,4284 0,3370 0,1875 0,0870 0,0308 0,0067 0,0005 0,0000 0,0000

5 2 1,0000 0,9988 0,9914 0,9734 0,9421 0,8965 0,8369 0,7648 0,6826 0,5000 0,3174 0,1631 0,0579 0,0086 0,0012 0,0000

5 3 1,0000 1,0000 0,9995 0,9978 0,9933 0,9844 0,9692 0,9460 0,9130 0,8125 0,6630 0,4718 0,2627 0,0815 0,0226 0,0010

5 4 1,0000 1,0000 1,0000 0,9999 0,9997 0,9990 0,9976 0,9947 0,9898 0,9688 0,9222 0,8319 0,6723 0,4095 0,2262 0,0490

6 0 0,9415 0,7351 0,5314 0,3771 0,2621 0,1780 0,1176 0,0754 0,0467 0,0156 0,0041 0,0007 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000

176
6 1 0,9985 0,9672 0,8857 0,7765 0,6554 0,5339 0,4202 0,3191 0,2333 0,1094 0,0410 0,0109 0,0016 0,0001 0,0000 0,0000

6 2 1,0000 0,9978 0,9842 0,9527 0,9011 0,8306 0,7443 0,6471 0,5443 0,3438 0,1792 0,0705 0,0170 0,0013 0,0001 0,0000

6 3 1,0000 0,9999 0,9987 0,9941 0,9830 0,9624 0,9295 0,8826 0,8208 0,6563 0,4557 0,2557 0,0989 0,0159 0,0022 0,0000

6 4 1,0000 1,0000 0,9999 0,9996 0,9984 0,9954 0,9891 0,9777 0,9590 0,8906 0,7667 0,5798 0,3446 0,1143 0,0328 0,0015

6 5 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,9999 0,9998 0,9993 0,9982 0,9959 0,9844 0,9533 0,8824 0,7379 0,4686 0,2649 0,0585

7 0 0,9321 0,6983 0,4783 0,3206 0,2097 0,1335 0,0824 0,0490 0,0280 0,0078 0,0016 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

7 1 0,9980 0,9556 0,8503 0,7166 0,5767 0,4449 0,3294 0,2338 0,1586 0,0625 0,0188 0,0038 0,0004 0,0000 0,0000 0,0000

7 2 1,0000 0,9962 0,9743 0,9262 0,8520 0,7564 0,6471 0,5323 0,4199 0,2266 0,0963 0,0288 0,0047 0,0002 0,0000 0,0000

7 3 1,0000 0,9998 0,9973 0,9879 0,9667 0,9294 0,8740 0,8002 0,7102 0,5000 0,2898 0,1260 0,0333 0,0027 0,0002 0,0000

7 4 1,0000 1,0000 0,9998 0,9988 0,9953 0,9871 0,9712 0,9444 0,9037 0,7734 0,5801 0,3529 0,1480 0,0257 0,0038 0,0000

7 5 1,0000 1,0000 1,0000 0,9999 0,9996 0,9987 0,9962 0,9910 0,9812 0,9375 0,8414 0,6706 0,4233 0,1497 0,0444 0,0020

7 6 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,9999 0,9998 0,9994 0,9984 0,9922 0,9720 0,9176 0,7903 0,5217 0,3017 0,0679

8 0 0,9227 0,6634 0,4305 0,2725 0,1678 0,1001 0,0576 0,0319 0,0168 0,0039 0,0007 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

8 1 0,9973 0,9428 0,8131 0,6572 0,5033 0,3671 0,2553 0,1691 0,1064 0,0352 0,0085 0,0013 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000

8 2 0,9999 0,9942 0,9619 0,8948 0,7969 0,6785 0,5518 0,4278 0,3154 0,1445 0,0498 0,0113 0,0012 0,0000 0,0000 0,0000

8 3 1,0000 0,9996 0,9950 0,9786 0,9437 0,8862 0,8059 0,7064 0,5941 0,3633 0,1737 0,0580 0,0104 0,0004 0,0000 0,0000

8 4 1,0000 1,0000 0,9996 0,9971 0,9896 0,9727 0,9420 0,8939 0,8263 0,6367 0,4059 0,1941 0,0563 0,0050 0,0004 0,0000

8 5 1,0000 1,0000 1,0000 0,9998 0,9988 0,9958 0,9887 0,9747 0,9502 0,8555 0,6846 0,4482 0,2031 0,0381 0,0058 0,0001

8 6 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,9999 0,9996 0,9987 0,9964 0,9915 0,9648 0,8936 0,7447 0,4967 0,1869 0,0572 0,0027

8 7 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,9999 0,9998 0,9993 0,9961 0,9832 0,9424 0,8322 0,5695 0,3366 0,0773

9 0 0,9135 0,6302 0,3874 0,2316 0,1342 0,0751 0,0404 0,0207 0,0101 0,0020 0,0003 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

9 1 0,9966 0,9288 0,7748 0,5995 0,4362 0,3003 0,1960 0,1211 0,0705 0,0195 0,0038 0,0004 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

9 2 0,9999 0,9916 0,9470 0,8591 0,7382 0,6007 0,4628 0,3373 0,2318 0,0898 0,0250 0,0043 0,0003 0,0000 0,0000 0,0000

177
9 3 1,0000 0,9994 0,9917 0,9661 0,9144 0,8343 0,7297 0,6089 0,4826 0,2539 0,0994 0,0253 0,0031 0,0001 0,0000 0,0000

9 4 1,0000 1,0000 0,9991 0,9944 0,9804 0,9511 0,9012 0,8283 0,7334 0,5000 0,2666 0,0988 0,0196 0,0009 0,0000 0,0000

9 5 1,0000 1,0000 0,9999 0,9994 0,9969 0,9900 0,9747 0,9464 0,9006 0,7461 0,5174 0,2703 0,0856 0,0083 0,0006 0,0000

9 6 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,9997 0,9987 0,9957 0,9888 0,9750 0,9102 0,7682 0,5372 0,2618 0,0530 0,0084 0,0001

9 7 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,9999 0,9996 0,9986 0,9962 0,9805 0,9295 0,8040 0,5638 0,2252 0,0712 0,0034

9 8 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,9999 0,9997 0,9980 0,9899 0,9596 0,8658 0,6126 0,3698 0,0865

10 0 0,9044 0,5987 0,3487 0,1969 0,1074 0,0563 0,0282 0,0135 0,0060 0,0010 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

10 1 0,9957 0,9139 0,7361 0,5443 0,3758 0,2440 0,1493 0,0860 0,0464 0,0107 0,0017 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

10 2 0,9999 0,9885 0,9298 0,8202 0,6778 0,5256 0,3828 0,2616 0,1673 0,0547 0,0123 0,0016 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000

10 3 1,0000 0,9990 0,9872 0,9500 0,8791 0,7759 0,6496 0,5138 0,3823 0,1719 0,0548 0,0106 0,0009 0,0000 0,0000 0,0000

10 4 1,0000 0,9999 0,9984 0,9901 0,9672 0,9219 0,8497 0,7515 0,6331 0,3770 0,1662 0,0473 0,0064 0,0001 0,0000 0,0000

10 5 1,0000 1,0000 0,9999 0,9986 0,9936 0,9803 0,9527 0,9051 0,8338 0,6230 0,3669 0,1503 0,0328 0,0016 0,0001 0,0000

10 6 1,0000 1,0000 1,0000 0,9999 0,9991 0,9965 0,9894 0,9740 0,9452 0,8281 0,6177 0,3504 0,1209 0,0128 0,0010 0,0000

10 7 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,9999 0,9996 0,9984 0,9952 0,9877 0,9453 0,8327 0,6172 0,3222 0,0702 0,0115 0,0001

10 8 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,9999 0,9995 0,9983 0,9893 0,9536 0,8507 0,6242 0,2639 0,0861 0,0043

10 9 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,9999 0,9990 0,9940 0,9718 0,8926 0,6513 0,4013 0,0956

11 0 0,8953 0,5688 0,3138 0,1673 0,0859 0,0422 0,0198 0,0088 0,0036 0,0005 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

11 1 0,9948 0,8981 0,6974 0,4922 0,3221 0,1971 0,1130 0,0606 0,0302 0,0059 0,0007 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

11 2 0,9998 0,9848 0,9104 0,7788 0,6174 0,4552 0,3127 0,2001 0,1189 0,0327 0,0059 0,0006 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

11 3 1,0000 0,9984 0,9815 0,9306 0,8389 0,7133 0,5696 0,4256 0,2963 0,1133 0,0293 0,0043 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000

11 4 1,0000 0,9999 0,9972 0,9841 0,9496 0,8854 0,7897 0,6683 0,5328 0,2744 0,0994 0,0216 0,0020 0,0000 0,0000 0,0000

11 5 1,0000 1,0000 0,9997 0,9973 0,9883 0,9657 0,9218 0,8513 0,7535 0,5000 0,2465 0,0782 0,0117 0,0003 0,0000 0,0000

11 6 1,0000 1,0000 1,0000 0,9997 0,9980 0,9924 0,9784 0,9499 0,9006 0,7256 0,4672 0,2103 0,0504 0,0028 0,0001 0,0000

178
11 7 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,9998 0,9988 0,9957 0,9878 0,9707 0,8867 0,7037 0,4304 0,1611 0,0185 0,0016 0,0000

11 8 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,9999 0,9994 0,9980 0,9941 0,9673 0,8811 0,6873 0,3826 0,0896 0,0152 0,0002

11 9 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,9998 0,9993 0,9941 0,9698 0,8870 0,6779 0,3026 0,1019 0,0052

11 10 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,9995 0,9964 0,9802 0,9141 0,6862 0,4312 0,1047

12 0 0,8864 0,5404 0,2824 0,1422 0,0687 0,0317 0,0138 0,0057 0,0022 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

12 1 0,9938 0,8816 0,6590 0,4435 0,2749 0,1584 0,0850 0,0424 0,0196 0,0032 0,0003 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

12 2 0,9998 0,9804 0,8891 0,7358 0,5583 0,3907 0,2528 0,1513 0,0834 0,0193 0,0028 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

12 3 1,0000 0,9978 0,9744 0,9078 0,7946 0,6488 0,4925 0,3467 0,2253 0,0730 0,0153 0,0017 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000

12 4 1,0000 0,9998 0,9957 0,9761 0,9274 0,8424 0,7237 0,5833 0,4382 0,1938 0,0573 0,0095 0,0006 0,0000 0,0000 0,0000

12 5 1,0000 1,0000 0,9995 0,9954 0,9806 0,9456 0,8822 0,7873 0,6652 0,3872 0,1582 0,0386 0,0039 0,0001 0,0000 0,0000

12 6 1,0000 1,0000 0,9999 0,9993 0,9961 0,9857 0,9614 0,9154 0,8418 0,6128 0,3348 0,1178 0,0194 0,0005 0,0000 0,0000

12 7 1,0000 1,0000 1,0000 0,9999 0,9994 0,9972 0,9905 0,9745 0,9427 0,8062 0,5618 0,2763 0,0726 0,0043 0,0002 0,0000

12 8 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,9999 0,9996 0,9983 0,9944 0,9847 0,9270 0,7747 0,5075 0,2054 0,0256 0,0022 0,0000

12 9 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,9998 0,9992 0,9972 0,9807 0,9166 0,7472 0,4417 0,1109 0,0196 0,0002

12 10 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,9999 0,9997 0,9968 0,9804 0,9150 0,7251 0,3410 0,1184 0,0062

12 11 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,9998 0,9978 0,9862 0,9313 0,7176 0,4596 0,1136

13 0 0,8775 0,5133 0,2542 0,1209 0,0550 0,0238 0,0097 0,0037 0,0013 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

13 1 0,9928 0,8646 0,6213 0,3983 0,2336 0,1267 0,0637 0,0296 0,0126 0,0017 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

13 2 0,9997 0,9755 0,8661 0,6920 0,5017 0,3326 0,2025 0,1132 0,0579 0,0112 0,0013 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

13 3 1,0000 0,9969 0,9658 0,8820 0,7473 0,5843 0,4206 0,2783 0,1686 0,0461 0,0078 0,0007 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

13 4 1,0000 0,9997 0,9935 0,9658 0,9009 0,7940 0,6543 0,5005 0,3530 0,1334 0,0321 0,0040 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000

13 5 1,0000 1,0000 0,9991 0,9925 0,9700 0,9198 0,8346 0,7159 0,5744 0,2905 0,0977 0,0182 0,0012 0,0000 0,0000 0,0000

13 6 1,0000 1,0000 0,9999 0,9987 0,9930 0,9757 0,9376 0,8705 0,7712 0,5000 0,2288 0,0624 0,0070 0,0001 0,0000 0,0000

179
13 7 1,0000 1,0000 1,0000 0,9998 0,9988 0,9944 0,9818 0,9538 0,9023 0,7095 0,4256 0,1654 0,0300 0,0009 0,0000 0,0000

13 8 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,9998 0,9990 0,9960 0,9874 0,9679 0,8666 0,6470 0,3457 0,0991 0,0065 0,0003 0,0000

13 9 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,9999 0,9993 0,9975 0,9922 0,9539 0,8314 0,5794 0,2527 0,0342 0,0031 0,0000

13 10 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,9999 0,9997 0,9987 0,9888 0,9421 0,7975 0,4983 0,1339 0,0245 0,0003

13 11 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,9999 0,9983 0,9874 0,9363 0,7664 0,3787 0,1354 0,0072

13 12 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,9999 0,9987 0,9903 0,9450 0,7458 0,4867 0,1225

14 0 0,8687 0,4877 0,2288 0,1028 0,0440 0,0178 0,0068 0,0024 0,0008 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

14 1 0,9916 0,8470 0,5846 0,3567 0,1979 0,1010 0,0475 0,0205 0,0081 0,0009 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

14 2 0,9997 0,9699 0,8416 0,6479 0,4481 0,2811 0,1608 0,0839 0,0398 0,0065 0,0006 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

14 3 1,0000 0,9958 0,9559 0,8535 0,6982 0,5213 0,3552 0,2205 0,1243 0,0287 0,0039 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

14 4 1,0000 0,9996 0,9908 0,9533 0,8702 0,7415 0,5842 0,4227 0,2793 0,0898 0,0175 0,0017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

14 5 1,0000 1,0000 0,9985 0,9885 0,9561 0,8883 0,7805 0,6405 0,4859 0,2120 0,0583 0,0083 0,0004 0,0000 0,0000 0,0000

14 6 1,0000 1,0000 0,9998 0,9978 0,9884 0,9617 0,9067 0,8164 0,6925 0,3953 0,1501 0,0315 0,0024 0,0000 0,0000 0,0000

14 7 1,0000 1,0000 1,0000 0,9997 0,9976 0,9897 0,9685 0,9247 0,8499 0,6047 0,3075 0,0933 0,0116 0,0002 0,0000 0,0000

14 8 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,9996 0,9978 0,9917 0,9757 0,9417 0,7880 0,5141 0,2195 0,0439 0,0015 0,0000 0,0000

14 9 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,9997 0,9983 0,9940 0,9825 0,9102 0,7207 0,4158 0,1298 0,0092 0,0004 0,0000

14 10 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,9998 0,9989 0,9961 0,9713 0,8757 0,6448 0,3018 0,0441 0,0042 0,0000

14 11 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,9999 0,9994 0,9935 0,9602 0,8392 0,5519 0,1584 0,0301 0,0003

14 12 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,9999 0,9991 0,9919 0,9525 0,8021 0,4154 0,1530 0,0084

14 13 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,9999 0,9992 0,9932 0,9560 0,7712 0,5123 0,1313

15 0 0,8601 0,4633 0,2059 0,0874 0,0352 0,0134 0,0047 0,0016 0,0005 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

15 1 0,9904 0,8290 0,5490 0,3186 0,1671 0,0802 0,0353 0,0142 0,0052 0,0005 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

15 2 0,9996 0,9638 0,8159 0,6042 0,3980 0,2361 0,1268 0,0617 0,0271 0,0037 0,0003 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

180
15 3 1,0000 0,9945 0,9444 0,8227 0,6482 0,4613 0,2969 0,1727 0,0905 0,0176 0,0019 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

15 4 1,0000 0,9994 0,9873 0,9383 0,8358 0,6865 0,5155 0,3519 0,2173 0,0592 0,0093 0,0007 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

15 5 1,0000 0,9999 0,9978 0,9832 0,9389 0,8516 0,7216 0,5643 0,4032 0,1509 0,0338 0,0037 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000

15 6 1,0000 1,0000 0,9997 0,9964 0,9819 0,9434 0,8689 0,7548 0,6098 0,3036 0,0950 0,0152 0,0008 0,0000 0,0000 0,0000

15 7 1,0000 1,0000 1,0000 0,9994 0,9958 0,9827 0,9500 0,8868 0,7869 0,5000 0,2131 0,0500 0,0042 0,0000 0,0000 0,0000

15 8 1,0000 1,0000 1,0000 0,9999 0,9992 0,9958 0,9848 0,9578 0,9050 0,6964 0,3902 0,1311 0,0181 0,0003 0,0000 0,0000

15 9 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,9999 0,9992 0,9963 0,9876 0,9662 0,8491 0,5968 0,2784 0,0611 0,0022 0,0001 0,0000

15 10 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,9999 0,9993 0,9972 0,9907 0,9408 0,7827 0,4845 0,1642 0,0127 0,0006 0,0000

15 11 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,9999 0,9995 0,9981 0,9824 0,9095 0,7031 0,3518 0,0556 0,0055 0,0000

15 12 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,9999 0,9997 0,9963 0,9729 0,8732 0,6020 0,1841 0,0362 0,0004

15 13 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,9995 0,9948 0,9647 0,8329 0,4510 0,1710 0,0096

15 14 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,9995 0,9953 0,9648 0,7941 0,5367 0,1399

20 0 0,8179 0,3585 0,1216 0,0388 0,0115 0,0032 0,0008 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

20 1 0,9831 0,7358 0,3917 0,1756 0,0692 0,0243 0,0076 0,0021 0,0005 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

20 2 0,9990 0,9245 0,6769 0,4049 0,2061 0,0913 0,0355 0,0121 0,0036 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

20 3 1,0000 0,9841 0,8670 0,6477 0,4114 0,2252 0,1071 0,0444 0,0160 0,0013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

20 4 1,0000 0,9974 0,9568 0,8298 0,6296 0,4148 0,2375 0,1182 0,0510 0,0059 0,0003 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

20 5 1,0000 0,9997 0,9887 0,9327 0,8042 0,6172 0,4164 0,2454 0,1256 0,0207 0,0016 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

20 6 1,0000 1,0000 0,9976 0,9781 0,9133 0,7858 0,6080 0,4166 0,2500 0,0577 0,0065 0,0003 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

20 7 1,0000 1,0000 0,9996 0,9941 0,9679 0,8982 0,7723 0,6010 0,4159 0,1316 0,0210 0,0013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

20 8 1,0000 1,0000 0,9999 0,9987 0,9900 0,9591 0,8867 0,7624 0,5956 0,2517 0,0565 0,0051 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000

20 9 1,0000 1,0000 1,0000 0,9998 0,9974 0,9861 0,9520 0,8782 0,7553 0,4119 0,1275 0,0171 0,0006 0,0000 0,0000 0,0000

20 10 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,9994 0,9961 0,9829 0,9468 0,8725 0,5881 0,2447 0,0480 0,0026 0,0000 0,0000 0,0000

181
20 11 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,9999 0,9991 0,9949 0,9804 0,9435 0,7483 0,4044 0,1133 0,0100 0,0001 0,0000 0,0000

20 12 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,9998 0,9987 0,9940 0,9790 0,8684 0,5841 0,2277 0,0321 0,0004 0,0000 0,0000

20 13 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,9997 0,9985 0,9935 0,9423 0,7500 0,3920 0,0867 0,0024 0,0000 0,0000

20 14 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,9997 0,9984 0,9793 0,8744 0,5836 0,1958 0,0113 0,0003 0,0000

20 15 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,9997 0,9941 0,9490 0,7625 0,3704 0,0432 0,0026 0,0000

20 16 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,9987 0,9840 0,8929 0,5886 0,1330 0,0159 0,0000

20 17 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,9998 0,9964 0,9645 0,7939 0,3231 0,0755 0,0010

20 18 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,9995 0,9924 0,9308 0,6083 0,2642 0,0169

20 19 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,9992 0,9885 0,8784 0,6415 0,1821

25 0 0,7778 0,2774 0,0718 0,0172 0,0038 0,0008 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

25 1 0,9742 0,6424 0,2712 0,0931 0,0274 0,0070 0,0016 0,0003 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

25 2 0,9980 0,8729 0,5371 0,2537 0,0982 0,0321 0,0090 0,0021 0,0004 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

25 3 0,9999 0,9659 0,7636 0,4711 0,2340 0,0962 0,0332 0,0097 0,0024 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

25 4 1,0000 0,9928 0,9020 0,6821 0,4207 0,2137 0,0905 0,0320 0,0095 0,0005 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

25 5 1,0000 0,9988 0,9666 0,8385 0,6167 0,3783 0,1935 0,0826 0,0294 0,0020 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

25 6 1,0000 0,9998 0,9905 0,9305 0,7800 0,5611 0,3407 0,1734 0,0736 0,0073 0,0003 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

25 7 1,0000 1,0000 0,9977 0,9745 0,8909 0,7265 0,5118 0,3061 0,1536 0,0216 0,0012 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

25 8 1,0000 1,0000 0,9995 0,9920 0,9532 0,8506 0,6769 0,4668 0,2735 0,0539 0,0043 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

25 9 1,0000 1,0000 0,9999 0,9979 0,9827 0,9287 0,8106 0,6303 0,4246 0,1148 0,0132 0,0005 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

25 10 1,0000 1,0000 1,0000 0,9995 0,9944 0,9703 0,9022 0,7712 0,5858 0,2122 0,0344 0,0018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

25 11 1,0000 1,0000 1,0000 0,9999 0,9985 0,9893 0,9558 0,8746 0,7323 0,3450 0,0778 0,0060 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000

25 12 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,9996 0,9966 0,9825 0,9396 0,8462 0,5000 0,1538 0,0175 0,0004 0,0000 0,0000 0,0000

25 13 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,9999 0,9991 0,9940 0,9745 0,9222 0,6550 0,2677 0,0442 0,0015 0,0000 0,0000 0,0000

182
25 14 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,9998 0,9982 0,9907 0,9656 0,7878 0,4142 0,0978 0,0056 0,0000 0,0000 0,0000

25 15 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,9995 0,9971 0,9868 0,8852 0,5754 0,1894 0,0173 0,0001 0,0000 0,0000

25 16 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,9999 0,9992 0,9957 0,9461 0,7265 0,3231 0,0468 0,0005 0,0000 0,0000

25 17 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,9998 0,9988 0,9784 0,8464 0,4882 0,1091 0,0023 0,0000 0,0000

25 18 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,9997 0,9927 0,9264 0,6593 0,2200 0,0095 0,0002 0,0000

25 19 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,9999 0,9980 0,9706 0,8065 0,3833 0,0334 0,0012 0,0000

25 20 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,9995 0,9905 0,9095 0,5793 0,0980 0,0072 0,0000

25 21 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,9999 0,9976 0,9668 0,7660 0,2364 0,0341 0,0001

25 22 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,9996 0,9910 0,9018 0,4629 0,1271 0,0020

25 23 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,9999 0,9984 0,9726 0,7288 0,3576 0,0258

25 24 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,9999 0,9962 0,9282 0,7226 0,2222

Anexa C Valorile densității de probabilitate pentru repartiția normală centrată și redusă N(0,1)
x 0,0000 0,0100 0,0200 0,0300 0,0400 0,0500 0,0600 0,0700 0,0800 0,0900

0,00 0,3989 0,3989 0,3989 0,3988 0,3986 0,3984 0,3982 0,3980 0,3977 0,3973

0,10 0,3970 0,3965 0,3961 0,3956 0,3951 0,3945 0,3939 0,3932 0,3925 0,3918

0,20 0,3910 0,3902 0,3894 0,3885 0,3876 0,3867 0,3857 0,3847 0,3836 0,3825

0,30 0,3814 0,3802 0,3790 0,3778 0,3765 0,3752 0,3739 0,3725 0,3712 0,3697

0,40 0,3683 0,3668 0,3653 0,3637 0,3621 0,3605 0,3589 0,3572 0,3555 0,3538

0,50 0,3521 0,3503 0,3485 0,3467 0,3448 0,3429 0,3410 0,3391 0,3372 0,3352

0,60 0,3332 0,3312 0,3292 0,3271 0,3251 0,3230 0,3209 0,3187 0,3166 0,3144

183
0,70 0,3123 0,3101 0,3079 0,3056 0,3034 0,3011 0,2989 0,2966 0,2943 0,2920

0,80 0,2897 0,2874 0,2850 0,2827 0,2803 0,2780 0,2756 0,2732 0,2709 0,2685

0,90 0,2661 0,2637 0,2613 0,2589 0,2565 0,2541 0,2516 0,2492 0,2468 0,2444

1,00 0,2420 0,2396 0,2371 0,2347 0,2323 0,2299 0,2275 0,2251 0,2227 0,2203

1,10 0,2179 0,2155 0,2131 0,2107 0,2083 0,2059 0,2036 0,2012 0,1989 0,1965

1,20 0,1942 0,1919 0,1895 0,1872 0,1849 0,1826 0,1804 0,1781 0,1758 0,1736

1,30 0,1714 0,1691 0,1669 0,1647 0,1626 0,1604 0,1582 0,1561 0,1539 0,1518

1,40 0,1497 0,1476 0,1456 0,1435 0,1415 0,1394 0,1374 0,1354 0,1334 0,1315

1,50 0,1295 0,1276 0,1257 0,1238 0,1219 0,1200 0,1182 0,1163 0,1145 0,1127

1,60 0,1109 0,1092 0,1074 0,1057 0,1040 0,1023 0,1006 0,0989 0,0973 0,0957

1,70 0,0940 0,0925 0,0909 0,0893 0,0878 0,0863 0,0848 0,0833 0,0818 0,0804

1,80 0,0790 0,0775 0,0761 0,0748 0,0734 0,0721 0,0707 0,0694 0,0681 0,0669

1,90 0,0656 0,0644 0,0632 0,0620 0,0608 0,0596 0,0584 0,0573 0,0562 0,0551

2,00 0,0540 0,0529 0,0519 0,0508 0,0498 0,0488 0,0478 0,0468 0,0459 0,0449

2,10 0,0440 0,0431 0,0422 0,0413 0,0404 0,0396 0,0387 0,0379 0,0371 0,0363

2,20 0,0355 0,0347 0,0339 0,0332 0,0325 0,0317 0,0310 0,0303 0,0297 0,0290

2,30 0,0283 0,0277 0,0270 0,0264 0,0258 0,0252 0,0246 0,0241 0,0235 0,0229

2,40 0,0224 0,0219 0,0213 0,0208 0,0203 0,0198 0,0194 0,0189 0,0184 0,0180

2,50 0,0175 0,0171 0,0167 0,0163 0,0158 0,0154 0,0151 0,0147 0,0143 0,0139

2,60 0,0136 0,0132 0,0129 0,0126 0,0122 0,0119 0,0116 0,0113 0,0110 0,0107

2,70 0,0104 0,0101 0,0099 0,0096 0,0093 0,0091 0,0088 0,0086 0,0084 0,0081

184
2,80 0,0079 0,0077 0,0075 0,0073 0,0071 0,0069 0,0067 0,0065 0,0063 0,0061

2,90 0,0060 0,0058 0,0056 0,0055 0,0053 0,0051 0,0050 0,0048 0,0047 0,0046

3,00 0,0044 0,0043 0,0042 0,0040 0,0039 0,0038 0,0037 0,0036 0,0035 0,0034

3,10 0,0033 0,0032 0,0031 0,0030 0,0029 0,0028 0,0027 0,0026 0,0025 0,0025

3,20 0,0024 0,0023 0,0022 0,0022 0,0021 0,0020 0,0020 0,0019 0,0018 0,0018

3,30 0,0017 0,0017 0,0016 0,0016 0,0015 0,0015 0,0014 0,0014 0,0013 0,0013

3,40 0,0012 0,0012 0,0012 0,0011 0,0011 0,0010 0,0010 0,0010 0,0009 0,0009

3,50 0,0009 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007 0,0006

3,60 0,0006 0,0006 0,0006 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0004

3,70 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003

3,80 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002

3,90 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0001 0,0001

185
Anexa D Funcția de repartiție pentru repartiția normală centrată și redusă N(0,1)
x 0,0000 0,0100 0,0200 0,0300 0,0400 0,0500 0,0600 0,0700 0,0800 0,0900

0,00 0,5000 0,5040 0,5080 0,5120 0,5160 0,5199 0,5239 0,5279 0,5319 0,5359

0,10 0,5398 0,5438 0,5478 0,5517 0,5557 0,5596 0,5636 0,5675 0,5714 0,5753

0,20 0,5793 0,5832 0,5871 0,5910 0,5948 0,5987 0,6026 0,6064 0,6103 0,6141

0,30 0,6179 0,6217 0,6255 0,6293 0,6331 0,6368 0,6406 0,6443 0,6480 0,6517

0,40 0,6554 0,6591 0,6628 0,6664 0,6700 0,6736 0,6772 0,6808 0,6844 0,6879

0,50 0,6915 0,6950 0,6985 0,7019 0,7054 0,7088 0,7123 0,7157 0,7190 0,7224

0,60 0,7257 0,7291 0,7324 0,7357 0,7389 0,7422 0,7454 0,7486 0,7517 0,7549

0,70 0,7580 0,7611 0,7642 0,7673 0,7704 0,7734 0,7764 0,7794 0,7823 0,7852

0,80 0,7881 0,7910 0,7939 0,7967 0,7995 0,8023 0,8051 0,8078 0,8106 0,8133

0,90 0,8159 0,8186 0,8212 0,8238 0,8264 0,8289 0,8315 0,8340 0,8365 0,8389

1,00 0,8413 0,8438 0,8461 0,8485 0,8508 0,8531 0,8554 0,8577 0,8599 0,8621

1,10 0,8643 0,8665 0,8686 0,8708 0,8729 0,8749 0,8770 0,8790 0,8810 0,8830

1,20 0,8849 0,8869 0,8888 0,8907 0,8925 0,8944 0,8962 0,8980 0,8997 0,9015

1,30 0,9032 0,9049 0,9066 0,9082 0,9099 0,9115 0,9131 0,9147 0,9162 0,9177

1,40 0,9192 0,9207 0,9222 0,9236 0,9251 0,9265 0,9279 0,9292 0,9306 0,9319

1,50 0,9332 0,9345 0,9357 0,9370 0,9382 0,9394 0,9406 0,9418 0,9429 0,9441

1,60 0,9452 0,9463 0,9474 0,9484 0,9495 0,9505 0,9515 0,9525 0,9535 0,9545

186
1,70 0,9554 0,9564 0,9573 0,9582 0,9591 0,9599 0,9608 0,9616 0,9625 0,9633

1,80 0,9641 0,9649 0,9656 0,9664 0,9671 0,9678 0,9686 0,9693 0,9699 0,9706

1,90 0,9713 0,9719 0,9726 0,9732 0,9738 0,9744 0,9750 0,9756 0,9761 0,9767

2,00 0,9772 0,9778 0,9783 0,9788 0,9793 0,9798 0,9803 0,9808 0,9812 0,9817

2,10 0,9821 0,9826 0,9830 0,9834 0,9838 0,9842 0,9846 0,9850 0,9854 0,9857

2,20 0,9861 0,9864 0,9868 0,9871 0,9875 0,9878 0,9881 0,9884 0,9887 0,9890

2,30 0,9893 0,9896 0,9898 0,9901 0,9904 0,9906 0,9909 0,9911 0,9913 0,9916

2,40 0,9918 0,9920 0,9922 0,9925 0,9927 0,9929 0,9931 0,9932 0,9934 0,9936

2,50 0,9938 0,9940 0,9941 0,9943 0,9945 0,9946 0,9948 0,9949 0,9951 0,9952

2,60 0,9953 0,9955 0,9956 0,9957 0,9959 0,9960 0,9961 0,9962 0,9963 0,9964

2,70 0,9965 0,9966 0,9967 0,9968 0,9969 0,9970 0,9971 0,9972 0,9973 0,9974

2,80 0,9974 0,9975 0,9976 0,9977 0,9977 0,9978 0,9979 0,9979 0,9980 0,9981

2,90 0,9981 0,9982 0,9982 0,9983 0,9984 0,9984 0,9985 0,9985 0,9986 0,9986

3,00 0,9987 0,9987 0,9987 0,9988 0,9988 0,9989 0,9989 0,9989 0,9990 0,9990

3,10 0,9990 0,9991 0,9991 0,9991 0,9992 0,9992 0,9992 0,9992 0,9993 0,9993

3,20 0,9993 0,9993 0,9994 0,9994 0,9994 0,9994 0,9994 0,9995 0,9995 0,9995

3,30 0,9995 0,9995 0,9995 0,9996 0,9996 0,9996 0,9996 0,9996 0,9996 0,9997

3,40 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9998

3,50 0,9998 0,9998 0,9998 0,9998 0,9998 0,9998 0,9998 0,9998 0,9998 0,9998

3,60 0,9998 0,9998 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999

3,70 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999

187
3,80 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999

3,90 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

Anexa E Densitatea de probabilitate e-x


x 0,0000 0,0100 0,0200 0,0300 0,0400 0,0500 0,0600 0,0700 0,0800 0,0900

0,00 1,0000 0,9900 0,9802 0,9704 0,9608 0,9512 0,9418 0,9324 0,9231 0,9139

0,10 0,9048 0,8958 0,8869 0,8781 0,8694 0,8607 0,8521 0,8437 0,8353 0,8270

0,20 0,8187 0,8106 0,8025 0,7945 0,7866 0,7788 0,7711 0,7634 0,7558 0,7483

0,30 0,7408 0,7334 0,7261 0,7189 0,7118 0,7047 0,6977 0,6907 0,6839 0,6771

188
0,40 0,6703 0,6637 0,6570 0,6505 0,6440 0,6376 0,6313 0,6250 0,6188 0,6126

0,50 0,6065 0,6005 0,5945 0,5886 0,5827 0,5769 0,5712 0,5655 0,5599 0,5543

0,60 0,5488 0,5434 0,5379 0,5326 0,5273 0,5220 0,5169 0,5117 0,5066 0,5016

0,70 0,4966 0,4916 0,4868 0,4819 0,4771 0,4724 0,4677 0,4630 0,4584 0,4538

0,80 0,4493 0,4449 0,4404 0,4360 0,4317 0,4274 0,4232 0,4190 0,4148 0,4107

0,90 0,4066 0,4025 0,3985 0,3946 0,3906 0,3867 0,3829 0,3791 0,3753 0,3716

1,00 0,3679 0,3642 0,3606 0,3570 0,3535 0,3499 0,3465 0,3430 0,3396 0,3362

1,10 0,3329 0,3296 0,3263 0,3230 0,3198 0,3166 0,3135 0,3104 0,3073 0,3042

1,20 0,3012 0,2982 0,2952 0,2923 0,2894 0,2865 0,2837 0,2808 0,2780 0,2753

1,30 0,2725 0,2698 0,2671 0,2645 0,2618 0,2592 0,2567 0,2541 0,2516 0,2491

1,40 0,2466 0,2441 0,2417 0,2393 0,2369 0,2346 0,2322 0,2299 0,2276 0,2254

1,50 0,2231 0,2209 0,2187 0,2165 0,2144 0,2122 0,2101 0,2080 0,2060 0,2039

1,60 0,2019 0,1999 0,1979 0,1959 0,1940 0,1920 0,1901 0,1882 0,1864 0,1845

1,70 0,1827 0,1809 0,1791 0,1773 0,1755 0,1738 0,1720 0,1703 0,1686 0,1670

1,80 0,1653 0,1637 0,1620 0,1604 0,1588 0,1572 0,1557 0,1541 0,1526 0,1511

1,90 0,1496 0,1481 0,1466 0,1451 0,1437 0,1423 0,1409 0,1395 0,1381 0,1367

2,00 0,1353 0,1340 0,1327 0,1313 0,1300 0,1287 0,1275 0,1262 0,1249 0,1237

2,10 0,1225 0,1212 0,1200 0,1188 0,1177 0,1165 0,1153 0,1142 0,1130 0,1119

2,20 0,1108 0,1097 0,1086 0,1075 0,1065 0,1054 0,1044 0,1033 0,1023 0,1013

2,30 0,1003 0,0993 0,0983 0,0973 0,0963 0,0954 0,0944 0,0935 0,0926 0,0916

2,40 0,0907 0,0898 0,0889 0,0880 0,0872 0,0863 0,0854 0,0846 0,0837 0,0829

189
2,50 0,0821 0,0813 0,0805 0,0797 0,0789 0,0781 0,0773 0,0765 0,0758 0,0750

2,60 0,0743 0,0735 0,0728 0,0721 0,0714 0,0707 0,0699 0,0693 0,0686 0,0679

2,70 0,0672 0,0665 0,0659 0,0652 0,0646 0,0639 0,0633 0,0627 0,0620 0,0614

2,80 0,0608 0,0602 0,0596 0,0590 0,0584 0,0578 0,0573 0,0567 0,0561 0,0556

2,90 0,0550 0,0545 0,0539 0,0534 0,0529 0,0523 0,0518 0,0513 0,0508 0,0503

3,00 0,0498 0,0493 0,0488 0,0483 0,0478 0,0474 0,0469 0,0464 0,0460 0,0455

3,10 0,0450 0,0446 0,0442 0,0437 0,0433 0,0429 0,0424 0,0420 0,0416 0,0412

3,20 0,0408 0,0404 0,0400 0,0396 0,0392 0,0388 0,0384 0,0380 0,0376 0,0373

3,30 0,0369 0,0365 0,0362 0,0358 0,0354 0,0351 0,0347 0,0344 0,0340 0,0337

3,40 0,0334 0,0330 0,0327 0,0324 0,0321 0,0317 0,0314 0,0311 0,0308 0,0305

3,50 0,0302 0,0299 0,0296 0,0293 0,0290 0,0287 0,0284 0,0282 0,0279 0,0276

3,60 0,0273 0,0271 0,0268 0,0265 0,0263 0,0260 0,0257 0,0255 0,0252 0,0250

3,70 0,0247 0,0245 0,0242 0,0240 0,0238 0,0235 0,0233 0,0231 0,0228 0,0226

3,80 0,0224 0,0221 0,0219 0,0217 0,0215 0,0213 0,0211 0,0209 0,0207 0,0204

3,90 0,0202 0,0200 0,0198 0,0196 0,0194 0,0193 0,0191 0,0189 0,0187 0,0185

4,00 0,0183 0,0181 0,0180 0,0178 0,0176 0,0174 0,0172 0,0171 0,0169 0,0167

190
Anexa F Funcția de repartiție pentru repartiția Exp(-x)
x 0,0000 0,0100 0,0200 0,0300 0,0400 0,0500 0,0600 0,0700 0,0800 0,0900

0,00 1,0000 0,9900 0,9802 0,9704 0,9608 0,9512 0,9418 0,9324 0,9231 0,9139

0,10 0,9048 0,8958 0,8869 0,8781 0,8694 0,8607 0,8521 0,8437 0,8353 0,8270

0,20 0,8187 0,8106 0,8025 0,7945 0,7866 0,7788 0,7711 0,7634 0,7558 0,7483

0,30 0,7408 0,7334 0,7261 0,7189 0,7118 0,7047 0,6977 0,6907 0,6839 0,6771

0,40 0,6703 0,6637 0,6570 0,6505 0,6440 0,6376 0,6313 0,6250 0,6188 0,6126

0,50 0,6065 0,6005 0,5945 0,5886 0,5827 0,5769 0,5712 0,5655 0,5599 0,5543

0,60 0,5488 0,5434 0,5379 0,5326 0,5273 0,5220 0,5169 0,5117 0,5066 0,5016

0,70 0,4966 0,4916 0,4868 0,4819 0,4771 0,4724 0,4677 0,4630 0,4584 0,4538

0,80 0,4493 0,4449 0,4404 0,4360 0,4317 0,4274 0,4232 0,4190 0,4148 0,4107

0,90 0,4066 0,4025 0,3985 0,3946 0,3906 0,3867 0,3829 0,3791 0,3753 0,3716

191
1,00 0,3679 0,3642 0,3606 0,3570 0,3535 0,3499 0,3465 0,3430 0,3396 0,3362

1,10 0,3329 0,3296 0,3263 0,3230 0,3198 0,3166 0,3135 0,3104 0,3073 0,3042

1,20 0,3012 0,2982 0,2952 0,2923 0,2894 0,2865 0,2837 0,2808 0,2780 0,2753

1,30 0,2725 0,2698 0,2671 0,2645 0,2618 0,2592 0,2567 0,2541 0,2516 0,2491

1,40 0,2466 0,2441 0,2417 0,2393 0,2369 0,2346 0,2322 0,2299 0,2276 0,2254

1,50 0,2231 0,2209 0,2187 0,2165 0,2144 0,2122 0,2101 0,2080 0,2060 0,2039

1,60 0,2019 0,1999 0,1979 0,1959 0,1940 0,1920 0,1901 0,1882 0,1864 0,1845

1,70 0,1827 0,1809 0,1791 0,1773 0,1755 0,1738 0,1720 0,1703 0,1686 0,1670

1,80 0,1653 0,1637 0,1620 0,1604 0,1588 0,1572 0,1557 0,1541 0,1526 0,1511

1,90 0,1496 0,1481 0,1466 0,1451 0,1437 0,1423 0,1409 0,1395 0,1381 0,1367

2,00 0,1353 0,1340 0,1327 0,1313 0,1300 0,1287 0,1275 0,1262 0,1249 0,1237

2,10 0,1225 0,1212 0,1200 0,1188 0,1177 0,1165 0,1153 0,1142 0,1130 0,1119

2,20 0,1108 0,1097 0,1086 0,1075 0,1065 0,1054 0,1044 0,1033 0,1023 0,1013

2,30 0,1003 0,0993 0,0983 0,0973 0,0963 0,0954 0,0944 0,0935 0,0926 0,0916

2,40 0,0907 0,0898 0,0889 0,0880 0,0872 0,0863 0,0854 0,0846 0,0837 0,0829

2,50 0,0821 0,0813 0,0805 0,0797 0,0789 0,0781 0,0773 0,0765 0,0758 0,0750

2,60 0,0743 0,0735 0,0728 0,0721 0,0714 0,0707 0,0699 0,0693 0,0686 0,0679

2,70 0,0672 0,0665 0,0659 0,0652 0,0646 0,0639 0,0633 0,0627 0,0620 0,0614

2,80 0,0608 0,0602 0,0596 0,0590 0,0584 0,0578 0,0573 0,0567 0,0561 0,0556

192
Anexa G Valorile critice tα pentru repartiția Student
Gr.lib 0,9950 0,9900 0,9750 0,9500 0,9000 0,1000 0,0500 0,0250 0,0100 0,0050

1 -63,6567 -31,8205 -12,7062 -6,3138 -3,0777 3,0777 6,3138 12,7062 31,8205 63,6567

2 -9,9248 -6,9646 -4,3027 -2,9200 -1,8856 1,8856 2,9200 4,3027 6,9646 9,9248

3 -5,8409 -4,5407 -3,1824 -2,3534 -1,6377 1,6377 2,3534 3,1824 4,5407 5,8409

4 -4,6041 -3,7469 -2,7764 -2,1318 -1,5332 1,5332 2,1318 2,7764 3,7469 4,6041

5 -4,0321 -3,3649 -2,5706 -2,0150 -1,4759 1,4759 2,0150 2,5706 3,3649 4,0321

6 -3,7074 -3,1427 -2,4469 -1,9432 -1,4398 1,4398 1,9432 2,4469 3,1427 3,7074

7 -3,4995 -2,9980 -2,3646 -1,8946 -1,4149 1,4149 1,8946 2,3646 2,9980 3,4995

8 -3,3554 -2,8965 -2,3060 -1,8595 -1,3968 1,3968 1,8595 2,3060 2,8965 3,3554

9 -3,2498 -2,8214 -2,2622 -1,8331 -1,3830 1,3830 1,8331 2,2622 2,8214 3,2498

10 -3,1693 -2,7638 -2,2281 -1,8125 -1,3722 1,3722 1,8125 2,2281 2,7638 3,1693

11 -3,1058 -2,7181 -2,2010 -1,7959 -1,3634 1,3634 1,7959 2,2010 2,7181 3,1058

12 -3,0545 -2,6810 -2,1788 -1,7823 -1,3562 1,3562 1,7823 2,1788 2,6810 3,0545

13 -3,0123 -2,6503 -2,1604 -1,7709 -1,3502 1,3502 1,7709 2,1604 2,6503 3,0123

14 -2,9768 -2,6245 -2,1448 -1,7613 -1,3450 1,3450 1,7613 2,1448 2,6245 2,9768

15 -2,9467 -2,6025 -2,1314 -1,7531 -1,3406 1,3406 1,7531 2,1314 2,6025 2,9467

16 -2,9208 -2,5835 -2,1199 -1,7459 -1,3368 1,3368 1,7459 2,1199 2,5835 2,9208

17 -2,8982 -2,5669 -2,1098 -1,7396 -1,3334 1,3334 1,7396 2,1098 2,5669 2,8982

18 -2,8784 -2,5524 -2,1009 -1,7341 -1,3304 1,3304 1,7341 2,1009 2,5524 2,8784

19 -2,8609 -2,5395 -2,0930 -1,7291 -1,3277 1,3277 1,7291 2,0930 2,5395 2,8609

193
20 -2,8453 -2,5280 -2,0860 -1,7247 -1,3253 1,3253 1,7247 2,0860 2,5280 2,8453

21 -2,8314 -2,5176 -2,0796 -1,7207 -1,3232 1,3232 1,7207 2,0796 2,5176 2,8314

22 -2,8188 -2,5083 -2,0739 -1,7171 -1,3212 1,3212 1,7171 2,0739 2,5083 2,8188

23 -2,8073 -2,4999 -2,0687 -1,7139 -1,3195 1,3195 1,7139 2,0687 2,4999 2,8073

24 -2,7969 -2,4922 -2,0639 -1,7109 -1,3178 1,3178 1,7109 2,0639 2,4922 2,7969

25 -2,7874 -2,4851 -2,0595 -1,7081 -1,3163 1,3163 1,7081 2,0595 2,4851 2,7874

26 -2,7787 -2,4786 -2,0555 -1,7056 -1,3150 1,3150 1,7056 2,0555 2,4786 2,7787

27 -2,7707 -2,4727 -2,0518 -1,7033 -1,3137 1,3137 1,7033 2,0518 2,4727 2,7707

28 -2,7633 -2,4671 -2,0484 -1,7011 -1,3125 1,3125 1,7011 2,0484 2,4671 2,7633

29 -2,7564 -2,4620 -2,0452 -1,6991 -1,3114 1,3114 1,6991 2,0452 2,4620 2,7564

30 -2,7500 -2,4573 -2,0423 -1,6973 -1,3104 1,3104 1,6973 2,0423 2,4573 2,7500

40 -2,7045 -2,4233 -2,0211 -1,6839 -1,3031 1,3031 1,6839 2,0211 2,4233 2,7045

50 -2,6778 -2,4033 -2,0086 -1,6759 -1,2987 1,2987 1,6759 2,0086 2,4033 2,6778

60 -2,6603 -2,3901 -2,0003 -1,6706 -1,2958 1,2958 1,6706 2,0003 2,3901 2,6603

70 -2,6479 -2,3808 -1,9944 -1,6669 -1,2938 1,2938 1,6669 1,9944 2,3808 2,6479

80 -2,6387 -2,3739 -1,9901 -1,6641 -1,2922 1,2922 1,6641 1,9901 2,3739 2,6387

90 -2,6316 -2,3685 -1,9867 -1,6620 -1,2910 1,2910 1,6620 1,9867 2,3685 2,6316

100 -2,6259 -2,3642 -1,9840 -1,6602 -1,2901 1,2901 1,6602 1,9840 2,3642 2,6259

150 -2,6090 -2,3515 -1,9759 -1,6551 -1,2872 1,2872 1,6551 1,9759 2,3515 2,6090

200 -2,6006 -2,3451 -1,9719 -1,6525 -1,2858 1,2858 1,6525 1,9719 2,3451 2,6006

250 -2,5956 -2,3414 -1,9695 -1,6510 -1,2849 1,2849 1,6510 1,9695 2,3414 2,5956

300 -2,5923 -2,3388 -1,9679 -1,6499 -1,2844 1,2844 1,6499 1,9679 2,3388 2,5923

194
Anexa H Valorile critice zα pentru repartiția normală centrată și redusă
x 0 0,001 0,002 0,003 0,004 0,005 0,006 0,007 0,008 0,009

0,5 0,0000 0,0025 0,0050 0,0075 0,0100 0,0125 0,0150 0,0175 0,0201 0,0226

0,51 0,0251 0,0276 0,0301 0,0326 0,0351 0,0376 0,0401 0,0426 0,0451 0,0476

195
0,52 0,0502 0,0527 0,0552 0,0577 0,0602 0,0627 0,0652 0,0677 0,0702 0,0728

0,53 0,0753 0,0778 0,0803 0,0828 0,0853 0,0878 0,0904 0,0929 0,0954 0,0979

0,54 0,1004 0,1030 0,1055 0,1080 0,1105 0,1130 0,1156 0,1181 0,1206 0,1231

0,55 0,1257 0,1282 0,1307 0,1332 0,1358 0,1383 0,1408 0,1434 0,1459 0,1484

0,56 0,1510 0,1535 0,1560 0,1586 0,1611 0,1637 0,1662 0,1687 0,1713 0,1738

0,57 0,1764 0,1789 0,1815 0,1840 0,1866 0,1891 0,1917 0,1942 0,1968 0,1993

0,58 0,2019 0,2045 0,2070 0,2096 0,2121 0,2147 0,2173 0,2198 0,2224 0,2250

0,59 0,2275 0,2301 0,2327 0,2353 0,2378 0,2404 0,2430 0,2456 0,2482 0,2508

0,6 0,2533 0,2559 0,2585 0,2611 0,2637 0,2663 0,2689 0,2715 0,2741 0,2767

0,61 0,2793 0,2819 0,2845 0,2871 0,2898 0,2924 0,2950 0,2976 0,3002 0,3029

0,62 0,3055 0,3081 0,3107 0,3134 0,3160 0,3186 0,3213 0,3239 0,3266 0,3292

0,63 0,3319 0,3345 0,3372 0,3398 0,3425 0,3451 0,3478 0,3505 0,3531 0,3558

0,64 0,3585 0,3611 0,3638 0,3665 0,3692 0,3719 0,3745 0,3772 0,3799 0,3826

0,65 0,3853 0,3880 0,3907 0,3934 0,3961 0,3989 0,4016 0,4043 0,4070 0,4097

0,66 0,4125 0,4152 0,4179 0,4207 0,4234 0,4261 0,4289 0,4316 0,4344 0,4372

0,67 0,4399 0,4427 0,4454 0,4482 0,4510 0,4538 0,4565 0,4593 0,4621 0,4649

0,68 0,4677 0,4705 0,4733 0,4761 0,4789 0,4817 0,4845 0,4874 0,4902 0,4930

0,69 0,4959 0,4987 0,5015 0,5044 0,5072 0,5101 0,5129 0,5158 0,5187 0,5215

0,7 0,5244 0,5273 0,5302 0,5330 0,5359 0,5388 0,5417 0,5446 0,5476 0,5505

0,71 0,5534 0,5563 0,5592 0,5622 0,5651 0,5681 0,5710 0,5740 0,5769 0,5799

0,72 0,5828 0,5858 0,5888 0,5918 0,5948 0,5978 0,6008 0,6038 0,6068 0,6098

0,73 0,6128 0,6158 0,6189 0,6219 0,6250 0,6280 0,6311 0,6341 0,6372 0,6403

0,74 0,6433 0,6464 0,6495 0,6526 0,6557 0,6588 0,6620 0,6651 0,6682 0,6713

196
0,75 0,6745 0,6776 0,6808 0,6840 0,6871 0,6903 0,6935 0,6967 0,6999 0,7031

0,76 0,7063 0,7095 0,7128 0,7160 0,7192 0,7225 0,7257 0,7290 0,7323 0,7356

0,77 0,7388 0,7421 0,7454 0,7488 0,7521 0,7554 0,7588 0,7621 0,7655 0,7688

0,78 0,7722 0,7756 0,7790 0,7824 0,7858 0,7892 0,7926 0,7961 0,7995 0,8030

0,79 0,8064 0,8099 0,8134 0,8169 0,8204 0,8239 0,8274 0,8310 0,8345 0,8381

0,8 0,8416 0,8452 0,8488 0,8524 0,8560 0,8596 0,8633 0,8669 0,8705 0,8742

0,81 0,8779 0,8816 0,8853 0,8890 0,8927 0,8965 0,9002 0,9040 0,9078 0,9116

0,82 0,9154 0,9192 0,9230 0,9269 0,9307 0,9346 0,9385 0,9424 0,9463 0,9502

0,83 0,9542 0,9581 0,9621 0,9661 0,9701 0,9741 0,9782 0,9822 0,9863 0,9904

0,84 0,9945 0,9986 1,0027 1,0069 1,0110 1,0152 1,0194 1,0237 1,0279 1,0322

0,85 1,0364 1,0407 1,0450 1,0494 1,0537 1,0581 1,0625 1,0669 1,0714 1,0758

0,86 1,0803 1,0848 1,0893 1,0939 1,0985 1,1031 1,1077 1,1123 1,1170 1,1217

0,87 1,1264 1,1311 1,1359 1,1407 1,1455 1,1503 1,1552 1,1601 1,1650 1,1700

0,88 1,1750 1,1800 1,1850 1,1901 1,1952 1,2004 1,2055 1,2107 1,2160 1,2212

0,89 1,2265 1,2319 1,2372 1,2426 1,2481 1,2536 1,2591 1,2646 1,2702 1,2759

0,9 1,2816 1,2873 1,2930 1,2988 1,3047 1,3106 1,3165 1,3225 1,3285 1,3346

0,91 1,3408 1,3469 1,3532 1,3595 1,3658 1,3722 1,3787 1,3852 1,3917 1,3984

0,92 1,4051 1,4118 1,4187 1,4255 1,4325 1,4395 1,4466 1,4538 1,4611 1,4684

0,93 1,4758 1,4833 1,4909 1,4985 1,5063 1,5141 1,5220 1,5301 1,5382 1,5464

0,94 1,5548 1,5632 1,5718 1,5805 1,5893 1,5982 1,6072 1,6164 1,6258 1,6352

0,95 1,6449 1,6546 1,6646 1,6747 1,6849 1,6954 1,7060 1,7169 1,7279 1,7392

0,96 1,7507 1,7624 1,7744 1,7866 1,7991 1,8119 1,8250 1,8384 1,8522 1,8663

0,97 1,8808 1,8957 1,9110 1,9268 1,9431 1,9600 1,9774 1,9954 2,0141 2,0335

197
0,98 2,0537 2,0749 2,0969 2,1201 2,1444 2,1701 2,1973 2,2262 2,2571 2,2904

0,99 2,3263 2,3656 2,4089 2,4573 2,5121 2,5758 2,6521 2,7478 2,8782 3,0902

Anexa I Valori critice Fα pentru repartiția Snedcor F(k1,k2)


Gr.lib. x 1 2 3 4 5 6

1 0,995 0,0001 0,0050 0,0180 0,0319 0,0439 0,0537

1 0,99 0,0002 0,0102 0,0293 0,0472 0,0615 0,0728

1 0,875 0,0396 0,1531 0,2240 0,2669 0,2951 0,3148

1 0,87 0,0429 0,1606 0,2329 0,2765 0,3051 0,3251

1 0,865 0,0464 0,1682 0,2420 0,2863 0,3152 0,3355

1 0,86 0,0500 0,1760 0,2512 0,2962 0,3255 0,3459

1 0,1 39,8635 49,5000 53,5932 55,8330 57,2401 58,2044

1 0,05 161,4476 199,5000 215,7073 224,5832 230,1619 233,9860

198
1 0,025 647,7890 799,5000 864,1630 899,5833 921,8479 937,1111

1 0,01 4052,1807 4999,5000 5403,3520 5624,5833 5763,6496 5858,9861

1 0,005 16210,7227 19999,5000 21614,7414 22499,5833 23055,7982 23437,1111

2 0,995 0,0001 0,0050 0,0201 0,0380 0,0546 0,0688

2 0,99 0,0002 0,0101 0,0325 0,0556 0,0753 0,0915

2 0,875 0,0317 0,1429 0,2222 0,2735 0,3083 0,3333

2 0,87 0,0344 0,1494 0,2301 0,2819 0,3170 0,3422

2 0,865 0,0371 0,1561 0,2381 0,2904 0,3258 0,3511

2 0,86 0,0400 0,1628 0,2461 0,2989 0,3346 0,3600

2 0,1 8,5263 9,0000 9,1618 9,2434 9,2926 9,3255

2 0,05 18,5128 19,0000 19,1643 19,2468 19,2964 19,3295

2 0,025 38,5063 39,0000 39,1655 39,2484 39,2982 39,3315

2 0,01 98,5025 99,0000 99,1662 99,2494 99,2993 99,3326

2 0,005 198,5013 199,0000 199,1664 199,2497 199,2996 199,3330

3 0,995 0,0000 0,0050 0,0211 0,0412 0,0605 0,0774

3 0,99 0,0002 0,0101 0,0339 0,0599 0,0829 0,1023

3 0,875 0,0293 0,1397 0,2235 0,2795 0,3186 0,3470

3 0,87 0,0317 0,1459 0,2311 0,2877 0,3269 0,3555

3 0,865 0,0342 0,1523 0,2387 0,2958 0,3352 0,3639

3 0,86 0,0369 0,1587 0,2464 0,3039 0,3436 0,3723

3 0,1 5,5383 5,4624 5,3908 5,3426 5,3092 5,2847

3 0,05 10,1280 9,5521 9,2766 9,1172 9,0135 8,9406

3 0,025 17,4434 16,0441 15,4392 15,1010 14,8848 14,7347

199
3 0,01 34,1162 30,8165 29,4567 28,7099 28,2371 27,9107

3 0,005 55,5520 49,7993 47,4672 46,1946 45,3916 44,8385

4 0,995 0,0000 0,0050 0,0216 0,0432 0,0643 0,0831

4 0,99 0,0002 0,0101 0,0348 0,0626 0,0878 0,1093

4 0,875 0,0281 0,1381 0,2246 0,2838 0,3257 0,3565

4 0,87 0,0304 0,1442 0,2321 0,2918 0,3338 0,3648

4 0,865 0,0328 0,1504 0,2395 0,2997 0,3419 0,3730

4 0,86 0,0354 0,1567 0,2470 0,3076 0,3500 0,3811

4 0,1 4,5448 4,3246 4,1909 4,1072 4,0506 4,0097

4 0,05 7,7086 6,9443 6,5914 6,3882 6,2561 6,1631

4 0,025 12,2179 10,6491 9,9792 9,6045 9,3645 9,1973

4 0,01 21,1977 18,0000 16,6944 15,9770 15,5219 15,2069

4 0,005 31,3328 26,2843 24,2591 23,1545 22,4564 21,9746

5 0,995 0,0000 0,0050 0,0220 0,0445 0,0669 0,0872

5 0,99 0,0002 0,0101 0,0354 0,0644 0,0912 0,1143

5 0,875 0,0274 0,1372 0,2255 0,2869 0,3308 0,3634

5 0,87 0,0297 0,1432 0,2328 0,2947 0,3388 0,3716

5 0,865 0,0320 0,1493 0,2402 0,3026 0,3468 0,3796

5 0,86 0,0345 0,1555 0,2476 0,3104 0,3548 0,3876

5 0,1 4,0604 3,7797 3,6195 3,5202 3,4530 3,4045

5 0,05 6,6079 5,7861 5,4095 5,1922 5,0503 4,9503

5 0,025 10,0070 8,4336 7,7636 7,3879 7,1464 6,9777

5 0,01 16,2582 13,2739 12,0600 11,3919 10,9670 10,6723

200
5 0,005 22,7848 18,3138 16,5298 15,5561 14,9396 14,5133

6 0,995 0,0000 0,0050 0,0223 0,0455 0,0689 0,0903

6 0,99 0,0002 0,0101 0,0358 0,0658 0,0937 0,1181

6 0,875 0,0269 0,1365 0,2261 0,2892 0,3346 0,3687

6 0,87 0,0292 0,1425 0,2335 0,2970 0,3426 0,3767

6 0,865 0,0315 0,1486 0,2408 0,3047 0,3505 0,3847

6 0,86 0,0339 0,1547 0,2481 0,3125 0,3584 0,3926

6 0,1 3,7759 3,4633 3,2888 3,1808 3,1075 3,0546

6 0,05 5,9874 5,1433 4,7571 4,5337 4,3874 4,2839

6 0,025 8,8131 7,2599 6,5988 6,2272 5,9876 5,8198

6 0,01 13,7450 10,9248 9,7795 9,1483 8,7459 8,4661

6 0,005 18,6350 14,5441 12,9166 12,0275 11,4637 11,0730

7 0,995 0,0000 0,0050 0,0225 0,0462 0,0704 0,0927

7 0,99 0,0002 0,0101 0,0361 0,0668 0,0956 0,1211

7 0,875 0,0266 0,1361 0,2267 0,2909 0,3376 0,3728

7 0,87 0,0288 0,1421 0,2340 0,2987 0,3456 0,3808

7 0,865 0,0311 0,1481 0,2412 0,3064 0,3534 0,3887

7 0,86 0,0335 0,1541 0,2485 0,3141 0,3612 0,3965

7 0,1 3,5894 3,2574 3,0741 2,9605 2,8833 2,8274

7 0,05 5,5914 4,7374 4,3468 4,1203 3,9715 3,8660

7 0,025 8,0727 6,5415 5,8898 5,5226 5,2852 5,1186

7 0,01 12,2464 9,5466 8,4513 7,8466 7,4604 7,1914

7 0,005 16,2356 12,4040 10,8824 10,0505 9,5221 9,1553

201
8 0,995 0,0000 0,0050 0,0227 0,0468 0,0716 0,0946

8 0,99 0,0002 0,0101 0,0364 0,0676 0,0972 0,1234

8 0,875 0,0264 0,1358 0,2271 0,2924 0,3400 0,3761

8 0,87 0,0286 0,1417 0,2343 0,3001 0,3479 0,3840

8 0,865 0,0308 0,1477 0,2416 0,3078 0,3557 0,3919

8 0,86 0,0332 0,1537 0,2488 0,3154 0,3635 0,3997

8 0,1 3,4579 3,1131 2,9238 2,8064 2,7264 2,6683

8 0,05 5,3177 4,4590 4,0662 3,8379 3,6875 3,5806

8 0,025 7,5709 6,0595 5,4160 5,0526 4,8173 4,6517

8 0,01 11,2586 8,6491 7,5910 7,0061 6,6318 6,3707

8 0,005 14,6882 11,0424 9,5965 8,8051 8,3018 7,9520

9 0,995 0,0000 0,0050 0,0228 0,0473 0,0726 0,0962

9 0,99 0,0002 0,0101 0,0366 0,0682 0,0984 0,1254

9 0,875 0,0262 0,1355 0,2274 0,2935 0,3420 0,3788

9 0,87 0,0284 0,1414 0,2347 0,3012 0,3499 0,3867

9 0,865 0,0306 0,1474 0,2419 0,3089 0,3576 0,3945

9 0,86 0,0329 0,1534 0,2491 0,3165 0,3654 0,4023

9 0,1 3,3603 3,0065 2,8129 2,6927 2,6106 2,5509

9 0,05 5,1174 4,2565 3,8625 3,6331 3,4817 3,3738

9 0,025 7,2093 5,7147 5,0781 4,7181 4,4844 4,3197

9 0,01 10,5614 8,0215 6,9919 6,4221 6,0569 5,8018

9 0,005 13,6136 10,1067 8,7171 7,9559 7,4712 7,1339

10 0,995 0,0000 0,0050 0,0229 0,0477 0,0734 0,0976

202
10 0,99 0,0002 0,0101 0,0367 0,0687 0,0995 0,1270

10 0,875 0,0260 0,1353 0,2277 0,2945 0,3436 0,3811

10 0,87 0,0282 0,1412 0,2349 0,3022 0,3515 0,3890

10 0,865 0,0304 0,1471 0,2422 0,3098 0,3592 0,3967

10 0,86 0,0328 0,1531 0,2494 0,3174 0,3669 0,4044

10 0,1 3,2850 2,9245 2,7277 2,6053 2,5216 2,4606

10 0,05 4,9646 4,1028 3,7083 3,4780 3,3258 3,2172

10 0,025 6,9367 5,4564 4,8256 4,4683 4,2361 4,0721

10 0,01 10,0443 7,5594 6,5523 5,9943 5,6363 5,3858

10 0,005 12,8265 9,4270 8,0807 7,3428 6,8724 6,5446

11 0,995 0,0000 0,0050 0,0230 0,0480 0,0741 0,0987

11 0,99 0,0002 0,0101 0,0369 0,0692 0,1004 0,1284

11 0,875 0,0259 0,1352 0,2280 0,2953 0,3450 0,3831

11 0,87 0,0281 0,1410 0,2352 0,3029 0,3528 0,3909

11 0,865 0,0303 0,1470 0,2424 0,3106 0,3606 0,3986

11 0,86 0,0326 0,1529 0,2496 0,3181 0,3683 0,4063

11 0,1 3,2252 2,8595 2,6602 2,5362 2,4512 2,3891

11 0,05 4,8443 3,9823 3,5874 3,3567 3,2039 3,0946

11 0,025 6,7241 5,2559 4,6300 4,2751 4,0440 3,8807

11 0,01 9,6460 7,2057 6,2167 5,6683 5,3160 5,0692

11 0,005 12,2263 8,9122 7,6004 6,8809 6,4217 6,1016

12 0,995 0,0000 0,0050 0,0230 0,0483 0,0747 0,0997

12 0,99 0,0002 0,0101 0,0370 0,0696 0,1011 0,1296

203
12 0,875 0,0258 0,1350 0,2282 0,2960 0,3462 0,3847

12 0,87 0,0280 0,1409 0,2354 0,3036 0,3540 0,3925

12 0,865 0,0302 0,1468 0,2426 0,3112 0,3617 0,4002

12 0,86 0,0325 0,1527 0,2497 0,3188 0,3694 0,4079

12 0,1 3,1765 2,8068 2,6055 2,4801 2,3940 2,3310

12 0,05 4,7472 3,8853 3,4903 3,2592 3,1059 2,9961

12 0,025 6,5538 5,0959 4,4742 4,1212 3,8911 3,7283

12 0,01 9,3302 6,9266 5,9525 5,4120 5,0643 4,8206

12 0,005 11,7542 8,5096 7,2258 6,5211 6,0711 5,7570

13 0,995 0,0000 0,0050 0,0231 0,0485 0,0752 0,1005

13 0,99 0,0002 0,0101 0,0371 0,0699 0,1018 0,1306

13 0,875 0,0257 0,1349 0,2283 0,2966 0,3472 0,3862

13 0,87 0,0279 0,1408 0,2355 0,3042 0,3550 0,3939

13 0,865 0,0301 0,1467 0,2427 0,3118 0,3627 0,4016

13 0,86 0,0324 0,1526 0,2499 0,3193 0,3704 0,4093

13 0,1 3,1362 2,7632 2,5603 2,4337 2,3467 2,2830

13 0,05 4,6672 3,8056 3,4105 3,1791 3,0254 2,9153

13 0,025 6,4143 4,9653 4,3472 3,9959 3,7667 3,6043

13 0,01 9,0738 6,7010 5,7394 5,2053 4,8616 4,6204

13 0,005 11,3735 8,1865 6,9258 6,2335 5,7910 5,4819

14 0,995 0,0000 0,0050 0,0232 0,0487 0,0757 0,1012

14 0,99 0,0002 0,0101 0,0371 0,0702 0,1024 0,1315

14 0,875 0,0257 0,1348 0,2285 0,2971 0,3481 0,3874

204
14 0,87 0,0278 0,1407 0,2357 0,3047 0,3559 0,3952

14 0,865 0,0300 0,1465 0,2429 0,3123 0,3636 0,4029

14 0,86 0,0323 0,1525 0,2500 0,3198 0,3712 0,4105

14 0,1 3,1022 2,7265 2,5222 2,3947 2,3069 2,2426

14 0,05 4,6001 3,7389 3,3439 3,1122 2,9582 2,8477

14 0,025 6,2979 4,8567 4,2417 3,8919 3,6634 3,5014

14 0,01 8,8616 6,5149 5,5639 5,0354 4,6950 4,4558

14 0,005 11,0603 7,9216 6,6804 5,9984 5,5623 5,2574

15 0,995 0,0000 0,0050 0,0232 0,0489 0,0761 0,1019

15 0,99 0,0002 0,0101 0,0372 0,0704 0,1029 0,1323

15 0,875 0,0256 0,1347 0,2286 0,2975 0,3489 0,3886

15 0,87 0,0277 0,1406 0,2358 0,3052 0,3567 0,3963

15 0,865 0,0299 0,1464 0,2430 0,3127 0,3644 0,4040

15 0,86 0,0322 0,1523 0,2501 0,3203 0,3720 0,4115

15 0,1 3,0732 2,6952 2,4898 2,3614 2,2730 2,2081

15 0,05 4,5431 3,6823 3,2874 3,0556 2,9013 2,7905

15 0,025 6,1995 4,7650 4,1528 3,8043 3,5764 3,4147

15 0,01 8,6831 6,3589 5,4170 4,8932 4,5556 4,3183

15 0,005 10,7980 7,7008 6,4760 5,8029 5,3721 5,0708

20 0,995 0,0000 0,0050 0,0234 0,0496 0,0775 0,1043

20 0,99 0,0002 0,0101 0,0375 0,0713 0,1047 0,1352

20 0,875 0,0254 0,1344 0,2291 0,2992 0,3518 0,3927

20 0,87 0,0275 0,1402 0,2363 0,3068 0,3595 0,4004

205
20 0,865 0,0297 0,1461 0,2434 0,3143 0,3672 0,4080

20 0,86 0,0319 0,1520 0,2505 0,3218 0,3747 0,4155

20 0,1 2,9747 2,5893 2,3801 2,2489 2,1582 2,0913

20 0,05 4,3512 3,4928 3,0984 2,8661 2,7109 2,5990

20 0,025 5,8715 4,4613 3,8587 3,5147 3,2891 3,1283

20 0,01 8,0960 5,8489 4,9382 4,4307 4,1027 3,8714

20 0,005 9,9439 6,9865 5,8177 5,1743 4,7616 4,4721

30 0,995 0,0000 0,0050 0,0235 0,0503 0,0790 0,1069

30 0,99 0,0002 0,0101 0,0377 0,0723 0,1066 0,1383

30 0,875 0,0252 0,1341 0,2297 0,3009 0,3549 0,3970

30 0,87 0,0272 0,1399 0,2368 0,3085 0,3626 0,4047

30 0,865 0,0294 0,1457 0,2439 0,3160 0,3702 0,4122

30 0,86 0,0316 0,1516 0,2510 0,3235 0,3777 0,4197

30 0,1 2,8807 2,4887 2,2761 2,1422 2,0492 1,9803

30 0,05 4,1709 3,3158 2,9223 2,6896 2,5336 2,4205

30 0,025 5,5675 4,1821 3,5894 3,2499 3,0265 2,8667

30 0,01 7,5625 5,3903 4,5097 4,0179 3,6990 3,4735

30 0,005 9,1797 6,3547 5,2388 4,6234 4,2276 3,9492

40 0,995 0,0000 0,0050 0,0236 0,0506 0,0798 0,1082

40 0,99 0,0002 0,0101 0,0379 0,0728 0,1076 0,1400

40 0,875 0,0251 0,1340 0,2299 0,3018 0,3565 0,3994

40 0,87 0,0271 0,1397 0,2370 0,3094 0,3642 0,4070

40 0,865 0,0293 0,1456 0,2441 0,3169 0,3717 0,4145

206
40 0,86 0,0315 0,1514 0,2512 0,3243 0,3792 0,4219

40 0,1 2,8354 2,4404 2,2261 2,0909 1,9968 1,9269

40 0,05 4,0847 3,2317 2,8387 2,6060 2,4495 2,3359

40 0,025 5,4239 4,0510 3,4633 3,1261 2,9037 2,7444

40 0,01 7,3141 5,1785 4,3126 3,8283 3,5138 3,2910

40 0,005 8,8279 6,0664 4,9758 4,3738 3,9860 3,7129

50 0,995 0,0000 0,0050 0,0237 0,0508 0,0803 0,1091

50 0,99 0,0002 0,0101 0,0379 0,0730 0,1083 0,1410

50 0,875 0,0250 0,1339 0,2301 0,3024 0,3575 0,4008

50 0,87 0,0271 0,1397 0,2372 0,3099 0,3651 0,4084

50 0,865 0,0292 0,1454 0,2443 0,3174 0,3727 0,4159

50 0,86 0,0314 0,1513 0,2513 0,3248 0,3802 0,4233

50 0,1 2,8087 2,4120 2,1967 2,0608 1,9660 1,8954

50 0,05 4,0343 3,1826 2,7900 2,5572 2,4004 2,2864

50 0,025 5,3403 3,9749 3,3902 3,0544 2,8327 2,6736

50 0,01 7,1706 5,0566 4,1993 3,7195 3,4077 3,1864

50 0,005 8,6258 5,9016 4,8259 4,2316 3,8486 3,5785

70 0,995 0,0000 0,0050 0,0238 0,0511 0,0809 0,1100

70 0,99 0,0002 0,0101 0,0380 0,0734 0,1090 0,1422

70 0,875 0,0249 0,1338 0,2303 0,3030 0,3586 0,4025

70 0,87 0,0270 0,1395 0,2374 0,3106 0,3663 0,4100

70 0,865 0,0291 0,1453 0,2445 0,3180 0,3738 0,4175

70 0,86 0,0313 0,1511 0,2515 0,3254 0,3813 0,4249

207
70 0,1 2,7786 2,3800 2,1637 2,0269 1,9313 1,8600

70 0,05 3,9778 3,1277 2,7355 2,5027 2,3456 2,2312

70 0,025 5,2470 3,8903 3,3090 2,9748 2,7537 2,5949

70 0,01 7,0114 4,9219 4,0744 3,5996 3,2907 3,0712

70 0,005 8,4027 5,7204 4,6613 4,0758 3,6980 3,4313

100 0,995 0,0000 0,0050 0,0238 0,0513 0,0813 0,1108

100 0,99 0,0002 0,0101 0,0381 0,0737 0,1095 0,1431

100 0,875 0,0249 0,1337 0,2304 0,3035 0,3595 0,4038

100 0,87 0,0269 0,1395 0,2375 0,3110 0,3671 0,4113

100 0,865 0,0291 0,1452 0,2446 0,3185 0,3747 0,4188

100 0,86 0,0313 0,1511 0,2516 0,3259 0,3821 0,4262

100 0,1 2,7564 2,3564 2,1394 2,0019 1,9057 1,8339

100 0,05 3,9361 3,0873 2,6955 2,4626 2,3053 2,1906

100 0,025 5,1786 3,8284 3,2496 2,9166 2,6961 2,5374

100 0,01 6,8953 4,8239 3,9837 3,5127 3,2059 2,9877

100 0,005 8,2406 5,5892 4,5424 3,9634 3,5895 3,3252

150 0,995 0,0000 0,0050 0,0238 0,0514 0,0816 0,1114

150 0,99 0,0002 0,0101 0,0382 0,0739 0,1100 0,1439

150 0,875 0,0248 0,1337 0,2306 0,3039 0,3602 0,4048

150 0,87 0,0269 0,1394 0,2376 0,3114 0,3678 0,4123

150 0,865 0,0290 0,1452 0,2447 0,3189 0,3753 0,4198

150 0,86 0,0312 0,1510 0,2517 0,3263 0,3828 0,4271

150 0,1 2,7393 2,3383 2,1207 1,9827 1,8861 1,8138

208
150 0,05 3,9042 3,0564 2,6649 2,4320 2,2745 2,1595

150 0,025 5,1263 3,7811 3,2044 2,8722 2,6521 2,4936

150 0,01 6,8069 4,7495 3,9149 3,4467 3,1416 2,9244

150 0,005 8,1177 5,4900 4,4525 3,8785 3,5075 3,2452

Anexa J Valorile critice 2 pentru repartiția Hi2(k,σ2)


Gr.lib 0,995 0,99 0,98 0,97 0,95 0,9 0,1 0,05 0,025 0,01 0,005

1 0,0000 0,0002 0,0006 0,0014 0,0039 0,0158 2,7055 3,8415 5,0239 6,6349 7,8794

2 0,0100 0,0201 0,0404 0,0609 0,1026 0,2107 4,6052 5,9915 7,3778 9,2103 10,5966

3 0,0717 0,1148 0,1848 0,2451 0,3518 0,5844 6,2514 7,8147 9,3484 11,3449 12,8382

4 0,2070 0,2971 0,4294 0,5351 0,7107 1,0636 7,7794 9,4877 11,1433 13,2767 14,8603

5 0,4117 0,5543 0,7519 0,9031 1,1455 1,6103 9,2364 11,0705 12,8325 15,0863 16,7496

6 0,6757 0,8721 1,1344 1,3296 1,6354 2,2041 10,6446 12,5916 14,4494 16,8119 18,5476

7 0,9893 1,2390 1,5643 1,8016 2,1673 2,8331 12,0170 14,0671 16,0128 18,4753 20,2777

8 1,3444 1,6465 2,0325 2,3101 2,7326 3,4895 13,3616 15,5073 17,5345 20,0902 21,9550

209
9 1,7349 2,0879 2,5324 2,8485 3,3251 4,1682 14,6837 16,9190 19,0228 21,6660 23,5894

10 2,1559 2,5582 3,0591 3,4121 3,9403 4,8652 15,9872 18,3070 20,4832 23,2093 25,1882

11 2,6032 3,0535 3,6087 3,9972 4,5748 5,5778 17,2750 19,6751 21,9200 24,7250 26,7568

12 3,0738 3,5706 4,1783 4,6009 5,2260 6,3038 18,5493 21,0261 23,3367 26,2170 28,2995

13 3,5650 4,1069 4,7654 5,2210 5,8919 7,0415 19,8119 22,3620 24,7356 27,6882 29,8195

14 4,0747 4,6604 5,3682 5,8556 6,5706 7,7895 21,0641 23,6848 26,1189 29,1412 31,3193

15 4,6009 5,2293 5,9849 6,5032 7,2609 8,5468 22,3071 24,9958 27,4884 30,5779 32,8013

16 5,1422 5,8122 6,6142 7,1625 7,9616 9,3122 23,5418 26,2962 28,8454 31,9999 34,2672

17 5,6972 6,4078 7,2550 7,8324 8,6718 10,0852 24,7690 27,5871 30,1910 33,4087 35,7185

18 6,2648 7,0149 7,9062 8,5120 9,3905 10,8649 25,9894 28,8693 31,5264 34,8053 37,1565

19 6,8440 7,6327 8,5670 9,2004 10,1170 11,6509 27,2036 30,1435 32,8523 36,1909 38,5823

20 7,4338 8,2604 9,2367 9,8971 10,8508 12,4426 28,4120 31,4104 34,1696 37,5662 39,9968

30 13,7867 14,9535 16,3062 17,2076 18,4927 20,5992 40,2560 43,7730 46,9792 50,8922 53,6720

40 20,7065 22,1643 23,8376 24,9437 26,5093 29,0505 51,8051 55,7585 59,3417 63,6907 66,7660

50 27,9907 29,7067 31,6639 32,9509 34,7643 37,6886 63,1671 67,5048 71,4202 76,1539 79,4900

60 35,5345 37,4849 39,6994 41,1504 43,1880 46,4589 74,3970 79,0819 83,2977 88,3794 91,9517

70 43,2752 45,4417 47,8934 49,4953 51,7393 55,3289 85,5270 90,5312 95,0232 100,4252 104,2149

100 67,3276 70,0649 73,1422 75,1419 77,9295 82,3581 118,4980 124,3421 129,5612 135,8067 140,1695

150 109,1422 112,6676 116,6076 119,1554 122,6918 128,2751 172,5812 179,5806 185,8004 193,2077 198,3602

200 152,2410 156,4320 161,1003 164,1107 168,2786 174,8353 226,0210 233,9943 241,0579 249,4451 255,2642

250 196,1606 200,9386 206,2490 209,6672 214,3916 221,8059 279,0504 287,8815 295,6886 304,9396 311,3462

300 240,6634 245,9725 251,8637 255,6505 260,8781 269,0679 331,7885 341,3951 349,8745 359,9064 366,8444

210
ANEXA K Scoruri z și proporții de scoruri
Z Proporţia Proporţia Z Proporţia Proporţia Z Proporţia Proporţia
cazurilor cazurilor cazurilor cazurilor cazurilor cazurilor
plasate între plasate plasate între plasate plasate între plasate

medie şi dincolo de medie şi cota dincolo de medie şi dincolo de


cota z cota z z cota z cota z cota z

0,91 0,3186 0,1814 1,23 0,3907 0,1093 1,55 0,4394 0,0606

0,92 0,3212 0,1788 1,24 0,3925 0,1075 1,56 0,4406 0,0594

0,93 0,3238 0,1762 1,15 0,3944 0,1056 1,57 0,4418 0,0582

0,94 0,3264 0,1736 1,26 0,3962 0,1038 1,58 0,4429 0,0571

0,95 0,3289 0,1711 1,27 0,3980 0,1020 1,59 0,4441 0,0559

0,96 0,3315 0,1685 1,28 0,3997 0,1003 1,60 0,4452 0,0548

0,97 0,3340 0,1660 1,29 0,4015 0,0985 1,61 0,4463 0,0537

0,98 0,3365 0,1635 1,30 0,4032 0,0968 1,62 0,4474 0,0526

0,99 0,3389 0,1611 1,31 0,4049 0,0951 1,63 0,4484 0,0516

1,00 0,3413 0,1587 1,32 0,4066 0,0934 1,64 0,4495 0,0505

211
1,01 0,3438 0,1562 1,33 0,4082 0,0918 1,65 0,4505 0,0495

1,02 0,3461 0,1539 1,34 0,4099 0,0901 1,66 0,4515 0,0485

1,03 0,3485 0,1515 1,35 0,4115 0,0885 1,67 0,4525 0,0475

1,04 0,3508 0,1492 1,36 0,4131 0,0869 1,68 0,4535 0,0465

1,05 0,3531 0,1469 1,37 0,4147 0,0853 1,69 0,4545 0,0455

1,06 0,3554 0,1446 1,38 0,4162 0,0838 1,70 0,4554 0,0446

1,07 0,3577 0,1423 1,39 0,4177 0,0823 1,71 0,4564 0,0436

1,08 0,3599 0,1401 1,40 0,4192 0,0808 1,72 0,4573 0,0427

1,09 0,3621 0,1379 1,41 0,4207 0,0793 1,73 0,4582 0,0418

1,10 0,3643 0,1357 1,42 0,4222 0,0778 1,74 0,4591 0,0409

1,11 0,3665 0,1335 1,43 0,4236 0,0764 1,75 0,4599 0,0401

1,12 0,3686 0,1314 1,44 0,4251 0,0749 1,76 0,4608 0,0392

1,13 0,3708 0,1292 1,45 0,4265 0,0735 1,77 0,4616 0,0384

1,14 0,3729 0,1271 1,46 0,4279 0,0721 1,78 0,4625 0,0375

1,15 0,3749 0,1251 1,47 0,4292 0,0708 1,79 0,4633 0,0367

1,16 0,3770 0,1230 1,48 0,4306 0,0694 1,80 0,4641 0,0359

1,17 0,3790 0,1210 1,49 0,4319 0,0681 1,81 0,4649 0,0351

1,18 0,3810 0,1190 1,50 0,4332 0,0668 1,82 0.4656 0,0344

1,19 0,3830 0,1170 1,51 0,4345 0,0655 1,83 0,4664 0,0336

1,20 0,3849 0,1151 1,52 0,4357 0,0643 1,84 0,4671 0,0329

1,21 0,3869 0,1131 1,53 0,4370 0,0630 1,85 0,4678 0,0322

212
1,22 0,3888 0,1112 1,54 0,4382 0,0618 1,86 0,4686 0,0314

1,87 0,4693 0,0307 2,23 0,4871 0,0129 2,59 0,4952 0,0048

1,88 0,4699 0,0301 2,24 0,4875 0,0125 2,60 0,4953 0,0047

1,89 0,4706 0,0294 2,25 0,4878 0,0122 2,61 0,4955 0,0045

1,90 0,4713 0,0287 2,26 0,4881 0,0119 2,62 0,4956 0,0044

1,91 0,4719 0,0281 2,27 0,4884 0,0116 2,63 0,4957 0,0043

1,92 0,4726 0,0274 2,28 0,4887 0,0113 2,64 0,4959 0,0041

1,93 0,4732 0,0268 2,29 0,4890 0,0110 2,65 0,4960 0,0040

1,94 0,4738 0,0262 2,30 0,4893 0,0107 2,66 0,4961 0,0039

1,95 0,4744 0,0256 2,31 0,4896 0,0104 2,67 0,4962 0,0038

1,96 0,4750 0,0250 2,32 0,4898 0,0102 2,68 0,4963 0,0037

1,97 0,4756 0,0244 2,33 0,4901 0,0099 2,69 0,4964 0,0036

1,98 0,4761 0,0239 2,34 0,4904 0,0096 2,70 0,4965 0,0035

1,99 0,4767 0,0233 2,35 0,4906 0,0094 2,71 0,4966 0,0034

2,00 0,4772 0,0228 2,36 0,4909 0,0091 2,72 0,4967 0,0033

2,01 0,4778 0,0222 2,37 0,4911 0,0089 2,73 0,4968 0,0032

2,02 0,4783 0,0217 2,38 0,4913 0,0087 2,74 0,4969 0,0031

2,03 0,4788 0,0212 2,39 0,4916 0,0084 2,75 0,4970 0,0030

2,04 0,4793 0,0207 2,40 0,4918 0,0082 2,76 0,4971 0,0029

2,05 0,.4798 0,0202 2,41 0,4920 0,0080 2,77 0,4972 0,0028

2,06 0,4803 0,0197 2,42 0,4922 0,0078 2,78 0,4973 0,0027

213
2,07 0,4808 0,0192 2,43 0,4925 0,0075 2,79 0,4974 0,0026

2,08 0,4812 0,0188 2,44 0,4927 0,0073 2,80 0,4974 0,0026

2,09 0,4817 0,0183 2,45 0,4929 0,0071 2,81 0,4975 0,0025

2,10 0,4821 0,0179 2,46 0,4931 0,0069 2,82 0,4976 0,0024

2,11 0,4826 0,0174 2,47 0,4932 0,0068 2,83 0,4977 0,0023

2,12 0,4830 0,0170 2,48 0,4934 0,0066 2,84 0,4977 0,0023

2,13 0,4834 0,0166 2,49 0,4936 0,0064 2,85 0,4978 0,0022

2,14 0,4838 0,0162 2,50 0,4938 0,0062 2,86 0,4979 0,0021

2,15 0,4842 0,0158 2,51 0,4940 0,0060 2,87 0,4979 0,0021

2,16 0,4846 0,0154 2,52 0,4941 0,0059 2,88 0,4980 0,0020

2,17 0,4850 0,0150 2,53 0,4943 0,0057 2,89 0,4981 0,0019

2,18 0,4854 0,0146 2,54 0,4945 0,0055 2,90 0,4981 0,0019

2,19 0,4857 0,0143 2,55 0,4946 0,0054 2,91 0,4982 0,0018

2,20 0,4861 0,0139 2,56 0,4948 0,0052 2,92 0,4982 0,0018

2,21 0,4864 0,0136 2,57 0,4949 0,0051 2,93 0,4983 0,0017

214
ANEXA L VALORILE CRITICE PENTRU TESTUL LUI TUKEY
NUMĂRUL DE GRUPURI

 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5 .05 3.64 4.60 5.22 5.67 6.03 6.33 6.58 6.80 6.99

.01 5.70 6.98 7.80 8.42 8.91 9.32 9.67 9.97 10.24

6 .05 3.46 4.34 4.90 5.30 5.63 5.90 6.12 6.32 6.49

.01 5.24 6.33 7.03 7.56 7.97 8.32 8.61 8.87 9.10

7 .05 3.34 4.16 4.68 5.06 5.36 5.61 5.82 6.00 6.16

.01 4.95 5.92 6.54 7.01 7.37 7.68 7.94 8.17 8.37

8 .05 3.26 4.04 4.53 4.89 5.17 5.40 5.60 5.77 5.92

.01 4.75 5.64 6.20 6.62 6.96 7.24 7.47 7.68 7.86

9 .05 3.20 3.95 4.41 4.76 5.02 5.24 5.43 5.59 5.74

.01 4.60 5.43 5.96 6.35 6.66 6.91 7.13 7.33 7.49

10 .05 3.15 3.88 4.33 4.65 4.91 5.12 5.30 5.46 5.60

.01 4.48 5.27 5.77 6.14 6.43 6.67 6.87 7.05 7.21

11 .05 3.11 3.82 4.26 4.57 4.82 5.03 5.20 5.35 5.49

.01 4.39 5.15 5.62 5.97 6.25 6.48 6.67 6.84 6.99

12 .05 3.08 3.77 4.20 4.51 4.75 4.95 5.12 5.27 5.39

.01 4.32 5.05 5.50 5.84 6.10 6.32 6.51 6.67 6.81

13 .05 3.06 3.73 4.15 4.45 4.69 4.88 5.05 5.19 5.32

.01 4.26 4.96 5.40 5.73 5.98 6.19 6.37 6.53 6.67

215
14 .05 3.03 3.70 4.11 4.41 4.64 4.83 4.99 5.13 5.25

.01 4.21 4.89 5.32 5.63 5.88 6.08 6.26 6.41 6.54

15 .05 3.01 3.67 4.08 4.37 4.59 4.78 4.94 5.08 5.20

.01 4.17 4.84 5.25 5.56 5.80 5.99 6.16 6.31 6.44

16 .05 3.00 3.65 4.05 4.33 4.56 4.74 4.90 5.03 5.15

.01 4.13 4.79 5.19 5.49 5.72 5.92 6.08 6.22 6.35

17 .05 2.98 3.63 4.02 4.30 4.52 4.70 4.86 4.99 5.11

.01 4.10 4.74 5.14 5.43 5.66 5.85 6.01 6.15 6.27

18 .05 2.97 3.61 4.00 4.28 4.49 4.67 4.82 4.96 5.07

.01 4.07 4.70 5.09 5.38 5.60 5.79 5.94 6.08 6.20

19 .05 2.96 3.59 3.98 4.25 4.47 4.65 4.79 4.92 5.04

.01 4.05 4.67 5.05 5.33 5.55 5.73 5.89 6.02 6.14

20 .05 2.95 3.58 3.96 4.23 4.45 4.62 4.77 4.90 5.01

.01 4.02 4.64 5.02 5.29 5.51 5.69 5.84 5.97 6.09

24 .05 2.92 3.53 3.90 4.17 4.37 4.54 4.68 4.81 4.92

.01 3.96 4.55 4.91 5.17 5.37 5.54 5.69 5.81 5.92

30 .05 2.89 3.49 3.85 4.10 4.30 4.46 4.60 4.72 4.82

.01 3.89 4.45 4.80 5.05 5.24 5.40 5.54 5.65 5.76

40 .05 2.86 3.44 3.79 4.04 4.23 4.39 4.52 4.63 4.73

.01 3.82 4.37 4.70 4.93 5.11 5.26 5.39 5.50 5.60

60 .05 2.83 3.40 3.74 3.98 4.16 4.31 4.44 4.55 4.65

.01 3.76 4.28 4.59 4.82 4.99 5.13 5.25 5.36 5.45

216
120 .05 2.80 3.36 3.68 3.92 4.10 4.24 4.36 4.47 4.56

.01 3.70 4.20 4.50 4.71 4.87 5.01 5.12 5.21 5.30

 .05 2.77 3.31 3.63 3.86 4.03 4.17 4.29 4.39 4.47

.01 3.64 4.12 4.40 4.60 4.76 4.88 4.99 5.08 5.16

217
ANEXA M DISTRIBUȚIA F
GRADE DE LIBERTATE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20
G 1 161 200 216 225 230 234 237 239 241 242 243 244 245 246 248
R
4.052 4.999 5.403 5.625 5.764 5.859 5.928 5.981 6.022 6.056 6.082 6.106 6.142 6.169 6.208
A
2 18.51 19.00 19.16 19.25 19.30 19.33 19.36 19.37 19.38 19.39 19.40 19.41 19.42 19.43 19.44
D
98.49 99.00 99.17 99.25 99.30 99.33 99.34 99.36 99.38 99.40 99.41 99.42 99.43 99.44 99.45
E
3 10.13 9.55 9.28 9.12 9.01 8.94 8.88 8.84 8.81 8.78 8.76 8.74 8.71 8.69 8.66

34.12 30.82 29.46 28.71 28.24 27.91 27.67 27.49 27.34 27.23 27.13 27.05 26.92 26.83 26.69
D
4 7.71 6.94 6.59 6.39 6.26 6.16 6.09 6.04 6.00 5.96 5.93 5.91 5.87 5.84 5.80
E
21.20 18.00 16.69 15.98 15.52 15.21 14.98 14.80 14.66 14.54 14.45 14.37 14.24 14.15 14.02

L 5 6.61 5.79 5.41 5.19 5.05 4.95 4.88 4.82 4.78 4.74 4.70 4.68 4.64 4.60 4.56

I 16.26 13.27 12.06 11.39 10.97 10.67 10.45 10.27 10.15 10.05 9.96 9.89 9.77 9.68 9.55

B 6 5.99 5.14 4.76 4.53 4.39 4.28 4.21 4.15 4.10 4.06 4.03 4.00 3.96 3.92 3.87

E 13.74 10.92 9.78 9.15 8.75 8.47 8.26 8.10 7.98 7.87 7.79 7.72 7.60 7.52 7.39
R 7 5.59 4.47 4.35 4.12 3.97 3.87 3.79 3.73 3.68 3.63 3.60 3.57 3.52 3.49 3.44
T
12.25 9.55 8.45 7.85 7.46 7.19 7.00 6.84 6.71 6.62 6.54 6.47 6.35 6.27 6.15
A
8 5.32 4.46 4.07 3.84 3.69 3.58 3.50 3.44 3.39 3.34 3.31 3.28 3.23 3.20 3.15
T
11.26 8.65 7.59 7.01 6.63 6.37 6.19 6.03 5.91 5.82 5.74 5.67 5.56 5.48 5.36
E
9 5.12 4.26 3.86 3.63 3.48 3.37 3.29 3.23 3.18 3.13 3.10 3.07 3.02 2.98 2.93

218
10.56 8.02 6.99 6.42 6.06 5.80 5.62 5.47 5.35 5.26 5.18 5.11 5.00 4.92 4.80

10 4.96 4.10 3.71 3.48 3.33 3.22 3.14 3.07 3.02 2.97 2.94 2.91 2.86 2.82 2.77

10.04 7.56 6.55 5.99 5.64 5.39 5.21 5.06 4.95 4.85 4.78 4.71 4.60 4.52 4.41

11 4.84 3.98 3.59 3.36 3.20 3.09 3.01 2.95 2.90 2.86 2.82 2.79 2.74 2.70 2.65

9.65 7.20 6.22 5.67 5.32 5.07 4.88 4.74 4.63 4.54 4.46 4.40 4.29 4.21 4.10

12 4.75 3.88 3.49 3.26 3.11 3.00 2.92 2.85 2.80 2.76 2.72 2.69 2.64 2.60 2.54

9.33 6.93 5.95 5.41 5.06 4.82 4.65 4.50 4.39 4.30 4.22 4.16 4.05 3.98 3.86

13 4.67 3.80 3.41 3.18 3.02 2.92 2.84 2.77 2.72 2.67 2.63 2.60 2.55 2.51 2.46

9.07 6.70 5.74 5.20 4.86 4.62 4.44 4.30 4.19 4.10 4.02 3.96 3.85 3.78 3.67

14 4.60 3.74 3.34 3.11 2.96 2.85 2.77 2.70 2.65 2.60 2.56 2.53 2.48 2.44 2.39

8.86 6.51 5.56 5.03 4.69 4.46 4.28 4.14 4.03 3.94 3.86 3.80 3.70 3.62 3.51

15 4.54 3.68 3.29 3.06 2.90 2.79 2.70 2.64 2.59 2.55 2.51 2.48 2.43 2.39 2.33

8.68 6.36 5.42 4.89 4.56 4.32 4.14 4.00 3.89 3.80 3.73 3.67 3.56 3.48 3.36

16 4.49 3.63 3.24 3.01 2.85 2.74 2.66 2.59 2.54 2.49 2.45 2.42 2.37 2.33 2.28

8.53 6.23 5.29 4.77 4.44 4.20 4.03 3.89 3.78 3.69 3.61 3.55 3.45 3.37 3.25

17 4.45 3.59 3.20 2.96 2.81 2.70 2.62 2.55 2.50 2.45 2.41 2.38 2.33 2.29 2.23

8.40 6.11 5.18 4.67 4.34 4.10 3.93 3.79 3.68 3.59 3.52 3.45 3.35 3.27 3.16

18 4.41 3.55 3.16 2.93 2.77 2.66 2.58 2.51 2.46 2.41 2.37 2.34 2.29 2.25 2.19

8.28 6.01 5.09 4.58 4.25 4.01 3.85 3.71 3.60 3.51 3.44 3.37 3.27 3.19 3.07

19 4.38 3.52 3.13 2.90 2.74 2.63 2.55 2.48 2.43 2.38 2.34 2.31 2.26 2.21 2.15

8.18 5.93 5.01 4.50 4.17 3.94 3.77 3.63 3.52 3.43 3.36 3.30 3.19 3.12 3.00

20 4.35 3.49 3.10 2.87 2.71 2.60 2.52 2.45 2.40 2.35 2.31 2.28 2.23 2.18 2.12

219
8.10 5.85 4.94 4.43 4.10 3.87 3.71 3.56 3.45 3.37 3.30 3.23 3.13 3.05 2.94

21 4.32 3.47 3.07 2.84 2.68 2.57 2.49 2.42 2.37 2.32 2.28 2.25 2.20 2.15 2.09

8.02 5.78 4.87 4.37 4.04 3.81 3.65 3.51 3.40 3.31 3.24 3.17 3.07 2.99 2.88

22 4.30 3.44 3.05 2.82 2.66 2.55 2.47 2.40 2.35 2.30 2.26 2.23 2.18 2.13 2.07

7.94 5.72 4.82 4.31 3.99 3.76 3.59 3.45 3.35 3.26 3.18 3.12 3.02 2.94 2.83

23 4.28 3.42 3.03 2.80 2.64 2.53 2.45 2.38 2.32 2.28 2.24 2.20 2.14 2.10 2.04

7.88 5.66 4.76 4.26 3.94 3.71 3.54 3.41 3.30 3.21 3.14 3.07 2.97 2.89 2.78

24 4.26 3.40 3.01 2.78 2.62 2.51 2.43 2.36 2.30 2.26 2.22 2.18 2.13 2.09 2.02

7.82 5.61 4.72 4.22 3.90 3.67 3.50 3.36 3.25 3.17 3.09 3.03 2.93 2.85 2.74

25 4.24 3.38 2.99 2.76 2.60 2.49 2.41 2.34 2.28 2.24 2.20 2.16 2.11 2.06 2.00

7.77 5.57 4.68 4.18 3.86 3.63 3.46 3.32 3.21 3.13 3.05 2.99 2.89 2.81 2.70

26 4.22 3.37 2.98 2.74 2.59 2.47 2.39 2.32 2.27 2.22 2.18 2.15 2.10 2.05 1.99

7.72 5.53 4.64 4.14 3.82 3.59 3.42 3.29 3.17 3.09 3.02 2.96 2.86 2.77 2.66

27 4.21 3.35 2.96 2.73 2.57 2.46 2.37 2.30 2.25 2.20 2.16 2.13 2.08 2.03 1.97

7.68 5.49 4.60 4.11 3.79 3.56 3.39 3.26 3.14 3.06 2.98 2.93 2.83 2.74 2.63

28 4.20 3.34 2.95 2.71 2.56 2.44 2.36 2.29 2.24 2.19 2.15 2.12 2.06 2.02 1.96

7.64 5.45 4.57 4.07 3.76 3.53 3.36 3.23 3.11 3.03 2.95 2.90 2.80 2.71 2.60

29 4.18 3.33 2.93 2.70 2.54 2.43 2.35 2.28 2.22 2.18 2.14 2.10 2.05 2.00 1.94

7.60 5.42 4.54 4.04 3.73 3.50 3.33 3.20 3.08 3.00 2.92 2.87 2.77 2.68 2.57

30 4.17 3.32 2.92 2.69 2.53 2.42 2.34 2.27 2.21 2.16 2.12 2.09 2.04 1.99 1.93

7.56 5.39 4.51 4.02 3.70 3.47 3.30 3.17 3.06 2.98 2.90 2.84 2.74 2.66 2.55

32 4.15 3.30 2.90 2.67 2.51 2.40 2.32 2.25 2.19 2.14 2.10 2.07 2.02 1.97 1.91

220
7.50 5.34 4.46 3.97 3.66 3.42 3.25 3.12 3.01 2.94 2.86 2.80 2.70 2.62 2.51

34 4.13 3.28 2.88 2.65 2.49 2.38 2.30 2.23 2.17 2.12 2.08 2.05 2.00 1.95 1.89

7.44 5.29 4.42 3.93 3.61 3.38 3.21 3.08 2.97 2.89 2.82 2.76 2.66 2.58 2.47

36 4.11 3.26 2.86 2.63 2.48 2.36 2.28 2.21 2.15 2.10 2.06 2.03 1.98 1.93 1.87

7.39 5.25 4.38 3.89 3.58 3.35 3.18 3.04 2.94 2.86 2.78 2.72 2.62 2.54 2.43

38 4.10 3.25 2.85 2.62 2.46 2.35 2.26 2.19 2.14 2.09 2.05 2.02 1.96 1.92 1.85

7.35 5.21 4.34 3.86 3.54 3.32 3.15 3.02 2.91 2.82 2.75 2.69 2.59 2.51 2.40

40 4.08 3.23 2.84 2.61 2.45 2.34 2.25 2.18 2.12 2.07 2.04 2.00 1.95 1.90 1.84

7.31 5.18 4.31 3.83 3.51 3.29 3.12 2.99 2.88 2.80 2.73 2.66 2.56 2.49 2.37

42 4.07 3.22 2.83 2.59 2.44 2.32 2.24 2.17 2.11 2.06 2.02 1.99 1.94 1.89 1.82

7.27 5.15 4.29 3.80 3.49 3.26 3.10 2.96 2.86 2.77 2.70 2.64 2.54 2.46 2.35

44 4.06 3.21 2.82 2.58 2.43 2.31 2.23 2.16 2.10 2.05 2.01 1.98 1.92 1.88 1.81

7.25 5.12 4.26 3.78 3.46 3.24 3.07 2.94 2.84 2.75 2.68 2.62 2.52 2.44 2.32

46 4.05 3.20 2.81 2.57 2.42 2.30 2.22 2.14 2.09 2.04 2.00 1.97 1.91 1.87 1.80

7.21 5.10 4.24 3.76 3.44 3.22 3.05 2.92 2.82 2.73 2.66 2.60 2.50 2.42 2.30

48 4.04 3.19 2.80 2.56 2.41 2.30 2.21 2.14 2.08 2.03 1.99 1.96 1.90 1.86 1.79

7.19 5.08 4.22 3.74 3.42 3.20 3.04 2.90 2.80 2.71 2.64 2.58 2.48 2.40 2.28

50 4.03 3.18 2.79 2.56 2.40 2.29 2.20 2.13 2.07 2.02 1.98 1.95 1.90 1.85 1.78

7.17 5.06 4.20 3.72 3.41 3.18 3.02 2.88 2.78 2.70 2.62 2.56 2.46 2.39 2.26

55 4.02 3.17 2.78 2.54 2.38 2.27 2.18 2.11 2.05 2.00 1.97 1.93 1.88 1.83 1.76

7.12 5.01 4.16 3.68 3.37 3.15 2.98 2.85 2.75 2.66 2.59 2.53 2.43 2.35 2.23

60 4.00 3.15 2.76 2.52 2.37 2.25 2.17 2.10 2.04 1.99 1.95 1.92 1.86 1.81 1.75

221
7.08 4.98 4.13 3.65 3.34 3.12 2.95 2.82 2.72 2.63 2.56 2.50 2.40 2.32 2.20

65 3.99 3.14 2.75 2.51 2.36 2.24 2.15 2.08 2.02 1.98 1.94 1.90 1.85 1.80 1.73

7.04 4.95 4.10 3.62 3.31 3.09 2.93 2.79 2.70 2.61 2.54 2.47 2.37 2.30 2.18

222
BIBLIOGRAFIE
Allen, J. D. and D. J, Pittenger (2000), Statistics tutor: tutorial and
computational software for the behavioral sciences, New-York; Chichester, J.
Wiley.
Aron, A and E. Aron (2002), Statistics for the behavioral and social sciences: a
brief course, Upper Saddle River, NJ, London, Prentice Hall; Prentice Hall
International.
Aron, A and E. Aron (2005), Statistics for the behavioral and social sciences: a
brief course, Upper Saddle River, NJ, London, Prentice Hall; Prentice Hall
International.
Cohen, B. H. And R.B. Lea (2004), Essentials of statistics for the social and
behavioral sciences, Hoboken, NJ, Wiley.
Cohen, J. (2003), Applied multiple regression / correlation analysis for the
behavioral sciences, Mahwah, NJ, London, Erlbaum.
Graventter, F. J. and L.B. Wallnau (2000), Statistics for the behavioral sciences,
London, Wadsworth / Thomson Learning.
Graventter, F. J. and L.B. Wallnau (2002), Essentials of statistics for the
behavioral sciences, Pacific Grove, CA, Wadsworth.
Hinkle, D. E., W. Wiersma et al. (2003), Applied statistics for the behavioral
sciences, Boston, Mass, Houghton Mifflin Company.
Howell, D. C., (1999), Fundamental statistics for the behavioral sciences, Pacific
Grove, CA; London, Duxbury Press.
Jaccard, J. and M. A. Becker (2002), Statistics for the behavioral sciences,
Australia; United Kingdom, Wadsworth / Thomson Learning
Lehman, R. S. (1995), Statistics in the behavioral sciences: a conceptual
introduction, Pacific Grove, Calif.; London, Brooks/Cole.
Levy, S. G. (1968), Inferential statistics in the behavioral sciences, New-York,
Holt Rinehart and Winston.
Miclea, M. (1997), Stres și apărare psihică, Presa Universitară Clujeană, Cluj.
Mc. Laughlin, J. A. (2002), Understanding statistics in the behavioral sciences:
step by step, Belmont, Calif.; London, Wadsworth/Thomson Learning.

223
Meddis, R. (1973), Elementary analysis of variance for the behavioral sciences,
New-York, Wiley.
Pagano, R. R. (2004), Understanding statistics in the behavioral sciences,
Australia; Belmont, CA, Wadsworth/Thomson Learning.
Porojan, D. (1993), Statistica și teoria sondajelor, Casa de Editură și Presă
Șansa, București.
Radu, I., Miclea, M., Moldovan, O., Nemeș, S., Szamoskozi, S. (1993),
Metodologia psihologică și analiza datelor, Editura Sincron, Cluj-Napoca.
Rude, N., Retel, O. (2000), Statistique en Psychologie, Press Editions, Paris.
Thorndike, R. M. and D. L. Dinnel (2001), Basic statistics for the behavioral
sciences, Upper Saddle River, NJ, Merrill.
Tropper, R. (1998), The interpretation of data: an introduction to statistics for
the behavioral sciences, Pacific Grove, CA, Brooks/Cole Pub. Co.
Vernoy, M. W. and D. Kyle (2002), Behavioral statistics in action, Boston,
London, Mc. Graw-Hill.
Weinberg, S. L. and S. K. Abramowitz (2002), Data analysis for the behavioral
sciences using SPSS, Cambridge, Cambridge University Press.

CUPRINS
Capitolul 1 Elemente de teoria probabilităților ..................................................... 7
1.1 Notiuni folosite .............................................................................................................................. 7
1.2 Variabile aleatoare ...................................................................................................................... 12
1.2.1 Repartiții clasice................................................................................................................... 18
1.2.1.1 Repartiția normală ........................................................................................................ 18
224
1.2.1.2 Repartiția Bernoulli (binomială) ................................................................................. 25
1.2.1.3 Repartiția exponențială ................................................................................................ 29
1.2.1.4 Repartiția uniformă ...................................................................................................... 33
1.2.1.5 Repartiția Gamma ......................................................................................................... 34
1.2.1.6 Repartiția Beta .............................................................................................................. 37
1.2.1.6.1 Integrale Euleriene ................................................................................................. 39
1.2.1.7 Repartiția Hi^2 ............................................................................................................... 40
1.2.1.8 Repartiția Student ......................................................................................................... 45
1.2.1.9 Repartiția Snedcor F(k1,k2) ........................................................................................... 49
1.2.1.10 Repartiția Fisher ......................................................................................................... 52
1.2.1.11 Vectori aleatori ............................................................................................................ 53
1.2.1.11.1 Repartiții bidimensionale ................................................................................ 54
1.2.1.12 Probleme rezolvate ..................................................................................................... 57
1.2.1.13 Probleme propuse ....................................................................................................... 71

Capitolul 2 Populație statistică, caracteristici statistice, variabile statistice,


serii statistice ..................................................................................................... 73
2.1 Noțiuni folosite ........................................................................................................................... 73
2.2 Probleme rezolvate ..................................................................................................................... 74
2.3 Probleme propuse ................................................................................................................. 77
Capitolul 3 Indicatorii seriilor statistice .............................................................. 79
3.1 Indicatori ai tendinței centrale ................................................................................................... 79
3.1.1 Media statistică .................................................................................................................... 79
3.1.2 Mediana................................................................................................................................ 79
3.1.3 Modulul ............................................................................................................................... 79
3.2 Indicatorii de variație................................................................................................................... 80
3.2.1 Amplitudinea seriei .............................................................................................................. 80
3.2.2 Dispersia ............................................................................................................................... 80
3.2.3 Abaterea medie pătratică..................................................................................................... 80
3.2.4 Abaterea standard și distribuția normală ............................................................................ 80
3.2.5 Coeficientul de variație statistică ........................................................................................ 81
3.2.6 Probleme rezolvate .............................................................................................................. 81
3.2.7 Probleme propuse ......................................................................................................... 83

Capitolul 4 Corelația statistică ........................................................................... 84


4.1 Noțiuni folosite ........................................................................................................................... 84
4.2 Probleme rezolvate ..................................................................................................................... 85

225
4.3 Probleme propuse ....................................................................................................................... 88
Capitolul 5 Scoruri Z ........................................................................................... 92
5.1 Noțiuni folosite ........................................................................................................................... 92
5.2 Probleme rezolvate ..................................................................................................................... 92
5.3 Probleme propuse ....................................................................................................................... 97

Capitolul 6 Distribuții de selecție ..................................................................... 100


6.1 Noțiuni folosite ......................................................................................................................... 100
6.2 Probleme rezolvate ................................................................................................................... 101
6.3 Probleme propuse ..................................................................................................................... 104
Capitolul 7 Testarea ipotezelor statistice .......................................................... 105
7.1 Noțiuni folosite ......................................................................................................................... 105
7.2 Probleme rezolvate ................................................................................................................... 105
7.3 Probleme propuse ..................................................................................................................... 107
Capitolul 8 Estimarea statistică ......................................................................... 108
8.1 Noțiuni folosite ......................................................................................................................... 108
8.2 Probleme rezolvate ................................................................................................................... 108
8.3 Probleme propuse ..................................................................................................................... 108
Capitolul 9 Estimarea ipotezelor statistice pentru medie când abaterea medie
pătratică este necunoscută ................................................................................. 109
9.1 Noțiuni folosite ......................................................................................................................... 109
9.2 Probleme rezolvate ............................................................................................................. 109
9.3 Probleme propuse ..................................................................................................................... 109
Capitolul 10 Compararea mediilor a două populații în cazul eșantioanelor
independente ................................................................................................... 110
10.1 Noțiuni folosite ....................................................................................................................... 110
10.2 Probleme rezolvate ................................................................................................................. 111
10.3 Probleme propuse ................................................................................................................... 118
Capitolul 11 Compararea mediilor provenind de la eșantioane dependente .... 122
11.1 Noțiuni folosite ....................................................................................................................... 122
11.2 Probleme rezolvate ................................................................................................................. 123
11.3 Probleme propuse ................................................................................................................... 128
Capitolul 12 Compararea mediilor a trei sau mai multe eșantioane independente
........................................................................................................................... 130
12.1 Noțiuni folosite ....................................................................................................................... 130

226
12.2 Probleme rezolvate ................................................................................................................. 131
12.3 Probleme propuse ................................................................................................................... 135
Capitolul 13 ANOVA BIFACTORIAL ............................................................ 137
13.1 Noțiuni folosite ....................................................................................................................... 137
13.2 Probleme rezolvate ................................................................................................................. 138
13.3 Probleme propuse ................................................................................................................... 142
Capitolul 14 Distribuția Hi^2 și frecvența observațiilor ................................ 145
14.1 Noțiuni folosite ....................................................................................................................... 145
14.2 Probleme rezolvate ................................................................................................................. 145
14.3 Probleme propuse ................................................................................................................... 146

Capitolul 15 Elemente de teoria corelației ........................................................ 148


15.1 Noțiuni folosite ........................................................................................................................ 148
15.2 Probleme rezolvate ................................................................................................................. 151
15.3 Probleme propuse ................................................................................................................... 165
Anexa A Valorile probabilităților P(X=k) pentru repartiția binomială ........ 168
Anexa B Funcția de repartiție pentru repartiția binomială B(n,p) ............. 176
Anexa C Valorile densității de probabilitate pentru repartiția normală centrată
și redusă N(0,1) ................................................................................................. 183
Anexa D Funcția de repartiție pentru repartiția normală centrată și redusă
N(0,1) ................................................................................................................ 186
Anexa E Densitatea de probabilitate e-x ............................................. 188
Anexa F Funcția de repartiție pentru repartiția Exp(-x)......................... 191
Anexa G Valorile critice tα pentru repartiția Student .............................. 193
Anexa H Valorile critice zα pentru repartiția normală centrată și redusă . 195
Anexa I Valori critice Fα pentru repartiția Snedcor F(k1,k2) ............... 198
Anexa J Valorile critice 2 pentru repartiția Hi2(k,σ2) ............................ 209
ANEXA K Scoruri z și proporții de scoruri ................................................. 211
ANEXA L VALORILE CRITICE PENTRU TESTUL LUI TUKEY .......... 215
ANEXA M DISTRIBUȚIA F ...................................................................... 218
BIBLIOGRAFIE ............................................................................................... 223

227
228