Sunteți pe pagina 1din 6

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ

SEMESTRUL……I
Nr. Unităţi de Obiective specifice Unităţi de conţinut Nr Săptămâna Strategii didactice Criterii Obs.
Crt învăţare (lecţia) ore Metode Mijloace de evaluare
1 Educaţia pentru Cunoaşterea Educaţia pacientului pentru 1h I Expunere, Scheme Seminar
sănătate metodelor de educaţie prevenirea afecţiunilor Conversaţie,
-prevenirea pentru sănătate în cardiovasculare Problematizare
afecţiunilor prevenirea
cardiovasculare afecţiunilor
cardiovasculare
2 Recunoaşterea Să cunoască şi să 1. Culegerea de date prin: interviu, 1h I Expunere Manual Seminar
manifestărilor analizeze observaţie clinică, cercetarea Conversaţie Scheme
clinice în simptomele şi documente medicale, discuţii cu Studiu de caz
afecţiunile semnele specifice echipa de îngrijire şi aparţinătorii. Problematizare
cardiovasculare afecţiunilor ap. 2. Analiza şi sinteza informaţiilor:
cardiovascular 3. Manifestări de independenţă:
pacient conştient, mobilitate
păstrată, tegumente intacte, culoare
normală, comunicare.

1
3 Manifestări de Cunoaşterea Manifestări de dependenţă: durere, 2h II Conversaţie, Planşe Seminar
independenţă şi problemelor la dispnee, cianoza, modificări ale Simulare Manual
manifestări de pacienţii cu afecţiuni funcţiilor vitale, dificultate de Studiu de caz,
dependenţă ale aparatului deplasare, alterarea stării de confort Problematizare
Surse de cardiovascular Surse de dificultate: afecţiuni ale
dificultate aparatului cardiovascular ,
Diagnostice de tulburări de echilibru, de ordin
psihologic, de ordin social,
îngrijire
Diagnostice de îngrijire:
Alterarea perfuzării tisulare
datorită hematoamelor, trombilor
sau infecţiei
Alterarea perfuzării cerebrale
datorită embolismului cerebral
Alterarea confortului prin prezenţa
durerii, dispneei
Alterarea funcţiei mecanice
cardiace, Alterarea funcţiei
electrice cardiace
Alterarea funcţiei cardiace prin
modificarea vascularizaţiei la
nivelul inimii
Alterarea funcţiei cardiace prin
afectarea activităţii pulmonare
Alterarea volumului lichidian
datorită afectării renale sau
terapiei în exces cu diuretice
Cunoştinţe deficitare relativ la
boală şi la impactul acesteia în
viitor asupra pacientului
Anxietate, teamă dată de
intervenţia, de procedee
Alterarea stării de confort datorită
durerii cardiace

2
4 Stabilirea Să cunoască modul Obiectivul nursing: specificitate, 1h III Expunere, Manual Seminar
obiectivelor de de stabilire a performanţă, implicare, realism, Conversaţie, Scheme
îngrijire pentru obiectivelor de observabilitate. Problematizare
fiecare problemă, îngrijire Priorităţi în îngrijire: menţinerea Studiu de caz
pentru fiecare funcţiilor vitale, supravegherea stării Plan de îngrijire
pacient Să cunoască şi să de conştientă şi a funcţiilor
aplice intervenţiile vegetative, profilaxia infecţiilor,
proprii şi delegate prevenirea complicaţiilor.
specifice.

5 Evaluarea morfo- Să cunoască rolul Pregătirea fizică şi psihică,


funcţională a asistentei medicale pregătirea materialelor, tehnici de
pacientului au în pregătirea execuţie, reorganizarea locului de
afecţiuni. pacientului pentru muncă, supravegherea pacientului 1h III Expunere, Manual
cardiovasculare explorări pentru: Conversaţie, Scheme Seminar
radiologice, cu Examinarea clinică Problematizare
Examinarea clinică izotopi radioactivi, Studiu de caz
a pacientului
6 explorări Examinări funcţionale: măsurarea
Explorări funcţionale etc. ale TA, PVC, pulsului central şi
funcţionale aparatului periferic, Expunere,
cardiovascular Conversaţie, Manual
intervenţiile Problematizare Scheme Seminar
necesare pentru
efectuarea
investigaţiilor

3
Explorări grafice: 2h IV Expunere, Manual Seminar
7 Explorări grafice Electrocardiograma, EKG de efort Conversaţie, Scheme
Fonocardiograma Problematizare Planşe
Electrocardiografia Holter

Cateterismul cardiac

Examenele radiologice: ex.


radioscopic şi radiografic
Angiocardiografia
Coronarografia
Aortografia, Arterigrafia periferică
2h V
8 Explorarea Ecocardiografia Expunere,
endoscopică Ecografia Doppler Conversaţie,
Problematizare
Explorarea Scintigrafia miocardică
9 radiologică a
aparatului Proba mersului
cardiovascular Timpul de umplere venoasă
Termometria cutanată
Cercetarea rezistenţei capilare
Alte explorări
Proba ventuzei 2h VI
imagistice Expunere,
Capilaroscopia. Conversaţie,
Explorări Oscilometria. Problematizare Seminar
radioizotopice Oscilografia
Fotopletismografia Manual
10 Explorarea ECO-Doppler Scheme
vasculară

Expunere,
Conversaţie,
Problematizare Seminar

4
1. Intervenţii:
Intervenţii proprii: comunicare,
hidratare, alimentare, mobilizare,
aisgurarea condiţiilor de mediu,,
11 Intervenţii şi Să cunoască asigurarea poziţiilor, mobilizarea, 2h VII, Expunere, Manual Seminar
igiena, profilaxie, educaţie. Conversaţie,
tratamente materialele şi Scheme
Intervenţii delegate: pregătirea Problematizare
specifice instrumentele
pentru investigaţii, şi analize şi Studiu de caz
necesare
îngrijirea după efectuarea acestora,
intervenţiilor, administrarea tratamentului general
investigaţiilor şi şi local specific, administrarea
tratamentelor anticoagulantelor şi
specifice cardiotonicelor.
Resursele materiale
Instrumente: pensa linguală, sonde
de aspiraţie, electrocardiograf,
monitor, defibrilator, trusa de
intubaţie,seringi, ace, stetoscop,
tensiometru etc
Materiale: garou, comprese, truse
perfuzie, soluţii perfuzabile,
medicamente, sursa de oxigen, pipa
Guedel.
Pregătirea pacientului:
Pregătirea psihică: explicaţii,
informare, asigurarea confortului
psihic
Pregătirea fizică: asigurarea
condiţiilor de mediu, poziţie
adecvată, igienă, respectarea
regimului alimentar etc.

5
Intervenţii Să cunoască Intervenţii specifice: terapii
specifice modalitatea de vasculare 4h VIII, IX
12 Intervenţii de pregătire a Resuscitarea cardiorespiratorie, Expunere, Manual Seminar
urgenţă pacientului pentru Defibrilarea Conversaţie, Scheme
intervenţii, tehnica Oxigenoterapia – rec. Problematizare Manechin
acestora, Puncţia pericardică Studiu de caz Planşe
reorganizarea Cunoaşterea modalităţilor de
locului de muncă evaluare a îngrijirilor în cadrul
Să recunoască planului de îngrijire
Conduita de semnele
prinipalelor urgenţe
13 urgenţă în:
cardiovasculare şi
EPA, IMA,
să cunoască
Angina pectorală conduita de urgenţă
14 Îngrijirea Să cunoască rolul Elaborarea planului 4h X, XI Expunere, Manual Seminar
pacientului cu propriu şi delegat al de îngrijire. Conversaţie, Mane-
afecţiuni ale asistentei medicale Cunoaşterea modalităţilor de Problematizare chin
aparatului în îngrijirea evaluare a îngrijirilor în cadrul Studiu de caz Manual
cardiovascular: bolnavului cu planului de îngrijire Plan de îngrijire CD
Insuficienţă afecţiuni ale Obiective stabilite:
cardiacă aparatului Realizate: manifestări de dependenţă
IMA. HTA cardiovascular absente sau ameliorate
Endocardită ac Nerealizate: manifestări de
Pericardită ac. dependenţă care se menţin Expunere, Seminar
Evaluarea Formarea Restructurarea planului de 2h XII Conversaţie, Manual
rezultatelor deprinderilor de îngrijire: Problematizare Scheme
îngrijirilor aplicate evaluare a Reformularea obiectivelor Studiu de caz
îngrijirilor Planificarea intervenţiilor Plan de îngrijire