Sunteți pe pagina 1din 24

EXCEL

ACCESS
MS Excel

Sarcina 1
Completati tabelul cu informatii despre salariul lunar (sal.brut) la lucratorilor unei firme . Calculati impozitul
annual pe venituri pentru fiecare lucrator. Impozitul pe venituri se calculeaza in felul urmator. Primi 210 lei
din venitul lunar nu sunt impozitati, la suma neimpozitata se mai adauga 15 lei pentru fiecare copil. Restul
sumei de pina la 25200 lei se impoziteaza cu 7%, iar suma ce trece de 2520 lei se impoziteaza cu 18% .
Folositi functiile respective (inclusiv funfia IF)
Sarcina 2.
Este dat urmatorul table
a) Diagrama circulara (in baza coloanelor)
b) Diagram prin coloane ( in baza rindurilor)

Sarcina 3 .
Sa se reorezinte graphic functiea f(x)= x*x*x/2-x*x+4 pentru x apartina[-1,1] cu rata 0.1
Sarcina 4.
Descrieti o functie financiara.

Funcția ACCRINT

Întoarce cumulul dobânzilor neplătibile în cazul unei hârtii de valoare care plătește dobânzi periodice.

Sintaxă

ACCRINT(issue;first_interest;settlement;rate;par;frequency;basis;calc_method)

IMPORTANT Datele ar trebui introduse utilizând funcția DATE sau ca rezultate ale altor formule sau
funcții. De exemplu, se utilizează DATE(2008;5;23) pentru 23 mai 2008. Dacă datele calendaristice sunt
introduse ca text pot apărea probleme.

Issue este data emiterii hârtiei de valoare.

First_interest este data primei dobânzi a hârtiei de valoare.

Settlement este data tranzacției hârtiei de valoare. Data tranzacției hârtiei de valoare este data
ulterioară datei emiterii, când hârtia de valoare este tranzacționată cumpărătorului.

Rate este rata anuală de cupon a hârtiei de valoare.

Par este valoarea nominală a hârtiei de valoare. Dacă omiteți argumentul par, ACCRINT utilizează
valoarea de 1.000 LEI.

Frequency este numărul dobânzilor plătite într-un an. Pentru plăți anuale, frecvență = 1; pentru
semestriale, frecvență = 2; pentru trimestriale, frecvență = 4.

Basis este tipul bazei de calcul utilizate pentru numărul de zile.

BASIS BAZA DE CALCUL PENTRU ZILE


0 sau omis US (NASD) 30/360
1 Actual/actual
2 Actual/360
3 Actual/365
4 European 30/360
Calc_method Calc_method este o valoare logică prin care se specifică modul în care se calculează
cumulul total de dobândă atunci când data tranzacției este mai târzie datei din first_interest. O valoare
TRUE (1) returnează dobânda totală cumulată de la emitere la tranzacție. Valoarea FALSE (0) returnează
dobânda cumulată de la first_interest la tranzacție. Dacă nu doriți să introduceți argumentul, setarea
implicită este TRUE.

Observații

 Microsoft Excel stochează datele ca numere seriale secvențiale astfel încât să poată fi utilizate în calcule.
Implicit, 1 ianuarie 1900 este numărul serial 1 și 1 ianuarie 2008 este numărul serial 39448 pentru că sunt
39.448 de zile după 1 ianuarie 1900. Microsoft Office Excel pentru Macintosh utilizează un sistem de dată
implicit diferit.
 Issue, first_interest, settlement, frequency și basis sunt trunchiate la întregi.
 Dacă argumentele issue, first_interest sau settlement nu sunt datecalendaristice corecte, ACCRINT întoarce
valoarea de eroare #VALUE!.
 Dacă rate ≤ 0 sau dacă par ≤ 0, ACCRINT întoarce valoarea de eroare #NUM!.
 Dacă frequency este un alt număr decât 1, 2 sau 4, ACCRINT întoarce valoarea de eroare #NUM!.
 Dacă basis < 0 sau dacă basis > 4, ACCRINT întoarce valoarea de eroare #NUM!.
 Dacă issue ≥ settlement, ACCRINT întoarce valoarea de eroare #NUM!.
 ACCRINT este calculată în felul următor:

unde:

Ai = numărul de zile trecute din a i-a perioadă de quasi-cupon, cuprinse într-o perioadă anormală (în
care nu se plătește dobândă sau se plătește o dobândă parțială).

NC = numărul de perioade de quasi-cupon cuprinse într-o perioadă anormală. Dacă acest număr
conține o fracție, ridicați-i valoarea până la următorul număr întreg.

NLi = lungimea normală, măsurată în zile, a celei de-a i-a perioade de quasi-cupon dintr-o perioadă
anormală.

Exemplu

Exemplul poate fi mai ușor de înțeles dacă îl copiați într-o foaie de lucru necompletată.
A B
1 Date Descriere
2
1 martie 2008 Data emiterii
3
31 august 2008 Data primei dobânzi
4
5 1 mai 2008 Data tranzacției

6 10,0% Rata dobânzii


7 1.000 Valoarea nominală
8
2 Frecvența este semestrială (vedeți
mai sus)
0 Baza de calcul 30/360 (vedeți
mai sus)
Formulă Descriere (Rezultat)
=ACCRINT(A2;A3;A4;A5;A6;A7;A8) Cumulul dobânzilor neplătibile în
cazul unei obligațiuni de tezaur
cu termenii de mai
sus(16,66666667)
=ACCRINT(DATE(2008,3,5),A3,A4,A5,A6,A7,A8,FALSE) Cumulul dobânzilor neplătibile în
cazul termenilor de mai sus, cu
excepția faptului că data emiterii
este 5 martie 2008.
(15,55555556)
=ACCRINT(DATE(2008,4,5),A3,A4,A5,A6,A7,A8,TRUE) Dobânda cumulată cu termenii de
mai sus, cu excepția faptului că
data de emitere este 5 aprilie
2008 iar dobânda cumulată este
calculată de la first_interest la
tranzacție. (7,2222222222)
MS Access

SARCINA 1
O agentie de turism organizeaza excursii . Fiecare excursie are o denumire , o data de
inceput , o durata exprimata in numar de zile si cost global al organizarii. Pentru evidenta
celor inscrisi la aceste excursii , se retin urmatoarele informati despere fiecare turist :
Nume, Prenume ,virsta , telefon, adresa, email si suma platita .
Iformatiile sunt stocate in tabelele “Excursi”, “Turisti” si “Domiciliu”.
Introduce 12 excursii in tabelul “Excursii”, 20 persoane in tabelul “Turisti”si introduce raioanele in
tabelul “Domiciliu”.

Excursii
Turisti
Domiciliu

a) Sa se afiseze numele, prenumele turistului si tara excursiei


b) Sa se afiseze toti turistii care au ales excursiea x
c) Sa se afiseze toti turistii care au virsta peste 40 ani
SARCINA 2
O fabrica de prajituri are angajati la care le revine diverse prajituri de fabricat. Si fiacre prajitura
are ingredientele sale. Sa se contrueasca tabelele “Prajituri”, “Denumirea prajiturilor”, “Cantitate
praj.”,”Suma”, “Ingrediente”.

Prajituri
Denumirea praj
Cant prajituri
Suma
Ingrediente
a) Sa se afiseze numele luc. , prenumele luc. , denumirea prajituri produse
b) Sa se afiseze ingredientul 3, suma si cantitatea den. Prajituri
c) Sa se afiseze codul prajituri si cantitatea

S-ar putea să vă placă și