Sunteți pe pagina 1din 3

NUME:

CLASA:
DATA:
TEST DE EVALUARE
Asia-caracterizare umană şi economică

I.Identifică răspunsul corect:

1.Cel mai mare număr de locuitori sunt în:


a. Japonia b. India c. China
2.Cel mai mare oraş din Asia este:
a. Jakarta b. Manila c.Tokyo
3.Cele mai însemnate resurse de petrol, de pe continent, sunt în golful:
a. Bengal b. Persic c. Thailandei
4. Resursele de staniu, de pe continent, sunt în cea mai mare parte
concentrate în:
a. Arabia Saudită b. Indochina c. India
5.Densitatea medie a populaţiei în Asia este:
a.50loc./km2 b.75loc./km2 c.100 loc./km2
20 puncte

II.Enumeraţi:
a.cinci regiuni din Asia cu densitate a populaţiei foarte mare.
b.cinci oraşe din Asia care au peste 10 milioane de locuitori.
c.trei tipuri de sate din Asia.
d.doua regiuni din Asia cu densitate mică a populaţiei.

30puncte

III. Precizati capitalele urmatoarelor state:

Iran- Qatar-
Georgia- Armenia-
Kuwait- Liban-
Cipru- Siria-
Turcia- Istael-
20 puncte

IV.Pentru harta de mai jos precizaţi:


a. Ţările marcate cu A, B, C, D.
b. Ţara cu cea mai mare producţie de petrol.
c. Ţara cu deschidere la Golful Aden.
d. Ţara care ocupă Peninsula Asia Mică.

20 puncte

B
10 puncte din oficiu 30 de minute timp de
lucru