Sunteți pe pagina 1din 8

CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENŢĂ VRANCEA

Disciplina: Limba și literatura română


Clasa a IV-a

Fabula

Definiție; Alcătuirea unei fabule;  Structura narativă a fabulei; Caracteristicile fabulei;


Scriitori de fabule; Aplicații; Recomandări pentru lectură

 Ce este fabula?

Fabula este specie literară de mică întindere, în versuri sau în proză, în care
autorul satirizează anumite defecte omenești cu scopul îndreptării lor, prin intermediul
unor animale, plante, lucruri sau fenomene ale naturii personificate.

Termeni de explicat:
*a satiriza = a ataca, a critica pe calea satirei, a ridiculiza;
*personificarea = figură de stil prin care se atribuie însușiri umane unor ființe necuvântătoare
(animale, plante), unor lucruri sau fenomene ale naturii

 Fabulele se pot grupa după structură în trei  Structura narativă a fabulei:


modele principale, alcătuite din: 1.Situaţia iniţială
 povestire propriu-zisă (partea narativă) şi morală; 2.Elementul declanșator al acțiunii
 morală şi povestire propriu-zisă; 3.Desfășurarea acțiunii
 numai povestire propriu-zisă, morala fiind 4.Situația dificilă – Momentul de suspans
dedusă din text de către cititor. 5.Situația finală

 Caracteristicile fabulei
 Fabula este un text literar narativ de mică întindere; are narator, acţiune şi personaje.
 Locul şi timpul sunt vagi, întărind ideea că asemenea fapte se pot petrece oriunde şi oricând.
 Povestirea oricărei fabule este scurtă, concentrată, are puţine personaje, de obicei două
personaje care se află în opoziție.
 Personajele (animale, plante, obiecte, fenomene ale naturii) sunt alese cu măiestrie, încât să
redea cât mai fidel trăsăturile unui anumit tip uman (exemple: furnica - omul harnic, greierele - omul
leneş, vulpea - omul şiret, lupul - omul lacom, boul - omul prost, căţelul - omul fricos, măgarul - omul
încăpăţânat etc.).
 Prin umor, ironie, autorul urmăreşte provocarea hazului, a bunei dispoziţii, dar şi criticarea,
ridiculizarea anumitor năravuri, mentalități sau greșeli.
 Fabulele au rol instructiv, educativ (moralizator), scopul lor este de a îndrepta defectele
omeneşti.
 Morala poate fi explicită sau implicită. Morala explicită se află în text, aşezată fie la început, fie
la sfârşitul naraţiunii. Morala implicită trebuie dedusă de către cititor din întâmplarea relatată.

 Dintre scriitorii români care au abordat această specie literară, amintim pe Anton Pann, Alecu
Donici, Gheorghe Asachi, Grigore Alexandrescu, George Topârceanu, Tudor Arghezi.
Scriitori străini: Esop – considerat „părintele fabulei”, Jean de La Fontaine, Ivan Andreievici
Krâlov

prof.înv. primar Axente Mihaela, Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Focșani


prof.înv. primar Nedelcu Gina, Școala Gimnazială „Alexandru Vlahuță” Focșani
CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENŢĂ VRANCEA
Disciplina: Limba și literatura română
Clasa a IV-a
I. Citește cu atenție fabula „Cocostârcul”, scrisă de Jean de La Fontaine.

Cocostârcul — Eu, lin? E cu putinţă asemenea ruşine?


Jean de La Fontaine Cu lini se ospătează un cocostârc ca mine?
Lăsând să plece linul, găsi o roşioară;
Suit pe picioroange, un cocostârc haihui, A—ntors cu scârbă capul:
Lung ciocul înălţându—şi pe lungul gât al lui, — O roşioară, eu? Nu—mi bag pentru—o plevuşcă
în preajma unei gârle s—a pomenit trecând. în apă ciocul meu!
Zări în unda lină cum se—ntreceau zburând, Nu i—a plăcut plevuşcă şi n—a dorit nici lin;
Cu zvârlituri din coadă şi tumbe peste cap, Acum i—ar fi ajuns şi mai puţin,
O domnişoară ştiucă şi cavalerul crap; Dar, nezărind în gârlă
Şi cum erau aproape, pe firul apei clare, Nici coada unui peşte rătăcit,
Uşor ar fi putut să—i pescuiască; La urmă, cocostârcul flămând s—a mulţumit
Dar nu stătea prea bine cu pofta de mâncare, Cu o şopârlă!
Şi, suferind de—o boală păsărească,
Prânzea, cu grijă mare, la ore anumite. Nu faceţi nazuri!
Făcându—i—se foame apoi, pe negândite, Nu fiţi mofturoşi!
Veni din nou la vânătoare Cei mai modeşti sunt cei mai norocoşi.
Pe malul apei curgătoare; Prea mult râvnind, adesea păgubiţi;
Dar n—a zărit decât un lin. Puţinul, cât vă e de—ajuns, să—l preţuiţi.
Acesta nu—i un peşte prea faimos, Dar vorbele aceste şi bunele poveţe
Iar cocostârcul nostru avea un gust mai fin Nu pentru cocostârci le spun, să—nveţe;
(Ca şoarecele mofturos Lăsaţi acum să vă istorisească
De care pomenise Horaţiu, odinioară). O pildă—nveşmântată în haină omenească.

Vocabular:
*lin = pește cu solzi mărunți, cu corpul gros, acoperit de mucus, care trăiește prin bălți cu apă limpede
și nu prea adâncă;
*roşioară = pește cu corpul turtit lateral și acoperit cu solzi mari, cu ochii și cu înotătoarele roșietice;
*plevuşcă = peștișor de baltă, cu corpul lung de 6-10 cm, acoperit cu solzi mărunți, cu capul verde-cafeniu,
spinarea galbenă-verzuie și cu luciu metalic pe restul corpului.

1.Identifică locul, timpul, personajul acțiunii.


2.Completează răspunsurile precizând dovezi/secvențe din text.
Întrebarea Răspunsul Dovada/Secvența

 Ce motiv are cocostârcul


să nu prindă o știucă sau
un crap?

 De ce nu s-a ospătat cu
un lin?

Cu ce se mulțumește
cocostârcul?

3.Care este atitudinea cocostârcului? Găsește substantive potrivite pentru a caracteriza personajul.
4.Identifică morala acestei fabule. Citește versurile. Unde se află așezată morala, în text?
5.Cui se adresează scriitorul? Cu ce scop?
prof.înv. primar Axente Mihaela, Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Focșani
prof.înv. primar Nedelcu Gina, Școala Gimnazială „Alexandru Vlahuță” Focșani
CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENŢĂ VRANCEA
Disciplina: Limba și literatura română
Clasa a IV-a

II. Citește cu atenție fabula „Corbul şi vulpea”, scrisă de Jean de La Fontaine.


Completează schema narativă a acestui text, alcătuind enunțuri potrivite
fiecărei părți.

Corbul şi vulpea
Jean de La Fontaine
Situaţia iniţială
.......................................................................................................
Jupânul Corb, pe-o creangă cocoțat, .......................................................................................................
Ținea în clonț un boț de caș furat. .......................................................................................................
.......................................................................................................

Ademenită de mirosul cașului, Elementul declanșator al acțiunii (Intriga)


Cumătra Vulpe-i spuse pe un ton mieros: .......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

-Să ne trăiți mulți ani, Măria Voastră, Desfășurarea acțiunii


că sunteți zău, ca din cutie scos! .......................................................................................................
Iar de-ați avea și glasul mlădios .......................................................................................................
Pe cât v-arată penele frumoas – .......................................................................................................
Mă prind c-ați fi vreo Pasăre Măiastră!” .......................................................................................................
.......................................................................................................
Ci Corbul, auzind-o, pe gânduri nu mai
.......................................................................................................
șade.
.......................................................................................................
Deschide ciocul. Prada cade.
.......................................................................................................

Și Vulpea, înghițind-o, îl dăscălește:„Bade, Situația dificilă


Ligușitorii-nu știai, se pare - .......................................................................................................
Trăiesc pe seama cui le dă crezare. .......................................................................................................
Dar lecția pe care o-nvățași .......................................................................................................
O fi făcând cât boțul tău de caș!” .......................................................................................................
.......................................................................................................

Situația finală
Înmărmurit, Corbul juratu-s-a cumplit .......................................................................................................
Că n-o să se mai lase de-acum păcălit. .......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

Vocabular:
*Pasărea Măiastră = o pasăre fabuloasă, cu un penaj de aur, plină de lumină. În această fabulă, sensul
este folosit pentru a arăta o persoană unică, excepțională.
prof.înv. primar Axente Mihaela, Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Focșani
prof.înv. primar Nedelcu Gina, Școala Gimnazială „Alexandru Vlahuță” Focșani
CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENŢĂ VRANCEA
Disciplina: Limba și literatura română
Clasa a IV-a

1.Titlul fabulei: ______________________________________________________________


2.Autorul: __________________________________________________________________
3.Personajele: _______________________________________________________________
4.Pe cine întruchipează aceste animale?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

5.Ce tip uman reprezintă Corbul? Dar Vulpea?


_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

6. Identifică în text versurile care conţin morala. Subliniază-le (colorează-le).

7.Explică morala acestei fabule.


_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
8.Dacă ai fi în locul Corbului, cum ai proceda?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

9.Această fabulă îți amintește de alte fabule auzite sau citite? Care?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

10.Descrie pe scurt o situație din viața de zi cu zi care se aseamănă cu conținutul acestei fabule.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

prof.înv. primar Axente Mihaela, Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Focșani


prof.înv. primar Nedelcu Gina, Școala Gimnazială „Alexandru Vlahuță” Focșani
CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENŢĂ VRANCEA
Disciplina: Limba și literatura română
Clasa a IV-a
III. Citește cu atenție fabulele de mai jos.

Vântul și Soarele Musca la arat


de Esop de Alecu Donici

Vântul și Soarele se luaseră la sfadă,


De la arat un plug
fiecare dintre ei lăudându-se că este mai
Venea încet spre casă
puternic decât celălalt. Deodată, au văzut un
Şi, la un bou pe jug,
călător venind pe drum, iar Soarele a spus:
O muscă se-aşezase.
-Cred că știu cum putem să punem capăt
Iar ei, spre-ntâmpinare,
certei noastre. Care dintre noi reușește să ia
O altă muscă-n zbor
mantia de pe umerii acestui om va fi declarat cel
Îi face întrebare:
mai puternic. Incepe tu!
– De unde, dragă sor’?
Soarele s-a ascuns în spatele unui nor, iar
– Şi mai întrebi de unde!
vântul a început să sufle cât de tare putea pentru
Ei musca îi răspunde
a smulge mantia bietului călător. Însă, cu cât mai
C-un aer supărat:
tare își trimitea rafalele, cu atât mai strâns omul
- Au nu pricepi ce facem?
își ținea mantia în jurul corpului așa că, în cele din
Nu vezi că noi ne-ntoarcem
urmă, amărât, Vântul s-a dat bătut.
Din câmp, de la arat!
Atunci când i-a venit rândul, Soarele și-a
trimis peste pământ razele cele mai fierbinți.
Spre laudă deşartă
Transpirat peste poate, omul și-a spus că este
Mulţi zic: noi am lucrat,
prea cald pentru a merge cu atâtea haine pe el,
Când ei lucrează-n faptă,
așa că și-a dat jos mantia.
Ca musca la arat.

Vocabular:
*sfadă = ceartă;
*deșartă = (ceea) ce este lipsit de adevăr, de temei

1. Completează tabelul:

Titlul și autorul Personaje Trăsături criticate Învățătura desprinsă

„Vântul și
Soarele”

Esop

„Musca la arat”

Alecu Donici

prof.înv. primar Axente Mihaela, Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Focșani


prof.înv. primar Nedelcu Gina, Școala Gimnazială „Alexandru Vlahuță” Focșani
CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENŢĂ VRANCEA
Disciplina: Limba și literatura română
Clasa a IV-a

2. Diagrama Venn. Stabileşte asemănările şi deosebirile dintre cele două fabule („Vântul și
Soarele” de Esop / „Musca la arat” de Alecu Donici).

Asemănări

3. Uneşte titlul fabulei cu proverbul/citatul care i se potriveşte:

„Musca la arat” Doctorul cel mai bun este cumpătul.


Lauda de sine nu miroase-a bine.
„Vântul și Soarele” Munca lungeşte viaţa, lenea o scurtează.
Orice lingușitor trăiește pe cheltuiala cui îl ascultă.
„Corbul și vulpea”  Bunătatea are un efect mai mare decât severitatea.
Prostul dacă nu-i fudul, parcă nici nu-i prost destul.

prof.înv. primar Axente Mihaela, Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Focșani


prof.înv. primar Nedelcu Gina, Școala Gimnazială „Alexandru Vlahuță” Focșani
CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENŢĂ VRANCEA
Disciplina: Limba și literatura română
Clasa a IV-a
IV. Fii creativ!

Creează propria fabulă.

 Alege un animal care să Am ales un/o _______________________________________ ca personaj


fie personajul. al fabulei.
___________________________________________________________
Scrie un enunț în care să ___________________________________________________________
descrii cum vrei să arate ___________________________________________________________
personajul. ___________________________________________________________

___________________________________________________________
Scrie un alt enunț în care ___________________________________________________________
să arăți trăsăturile ___________________________________________________________
personajului (bun, rău). ___________________________________________________________

Alege un alt animal care _____________________________________________________


să fie personaj secundar.
___________________________________________________________
Scrie un enunț în care să ___________________________________________________________
descrii cum vrei să arate ___________________________________________________________
personajul. ___________________________________________________________

___________________________________________________________
Scrie un alt enunț în care ___________________________________________________________
să arăți trăsăturile ___________________________________________________________
personajului (bun, rău). ___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________
Unde se întâlnesc cele
___________________________________________________________
două personaje? (cadrul)
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________
Ce fac împreună? ___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Ce problemă întâmpină?
___________________________________________________________
___________________________________________________________

prof.înv. primar Axente Mihaela, Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Focșani


prof.înv. primar Nedelcu Gina, Școala Gimnazială „Alexandru Vlahuță” Focșani
CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENŢĂ VRANCEA
Disciplina: Limba și literatura română
Clasa a IV-a

___________________________________________________________
___________________________________________________________
Cum rezolvă problema? ___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________
Care este morala poveștii? ___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Definiția fabulei în versuri:


Zâna fabulei
de Gheorghe Asachi

Prin rostiri de adevăruri, ascunse-n cimilitură,


Aduc ţie-ntâia oară cu plăcere-nvăţătură;
În a vieţii strâmba cale pe român să îndreptez,
Prin lupi, corbi, furnici şi broaşte a vorbi mă desfătez.
Adevărul salt nu place, de-i şi bun, e plin d-asprime,
Dar când vitele l-or spune, n-a să supere pe nimeni.
De aceea a lor zise, cu gând binevoitor,
Să asculţi, să ierţi cutezul, preţuind ţintirea lor.

*cimilitură= ghicitoare, proverb, joc de cuvinte;


*cutezul = îndrăzneală, curaj.

Recomandări pentru lectură:


-Esop: Leul, vulpea şi măgarul, Zeul Mercur și pădurarul
-Jean de la Fontaine: Leul şi Şoricelul, Leul și Tăunul, Vulpea și veverița
-Alecu Donici: Două poloboace, Racul, broasca şi ştiuca
-Grigore Alexandrescu: Câinele şi căţelul, Bivolul şi vițelul
-Vasile Alecsandri: Zimbrul și vulpea
-George Topârceanu: Bivolul şi coţofana

prof.înv. primar Axente Mihaela, Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Focșani


prof.înv. primar Nedelcu Gina, Școala Gimnazială „Alexandru Vlahuță” Focșani

S-ar putea să vă placă și