Sunteți pe pagina 1din 5

Aviz Director, Aviz Inspector pentru activități extrașcolare,

Unitatea școlară: ___

Raport de activitate – An școlar 2018-2019

Consilier educativ: __________

1. Activități educative ()

Nr. Titlul activității Perioada de Grup țintă Coordonatori Parteneri Rezultate


Crt desfășurare
1 Ziua Europeană a Limbilor 26 septembrie Elevii claselor a Ionescu Ionel Biblioteca -panouri
moderne 2018 V-a Județeană informative
-materiale
didactice

2. Proiecte educaționale

Nr. Titlul proiectului Poziție CAEN/ Coordonatori Parteneri Rezultate


Crt CAERI/ CAEJ
1 Salvați Pământul CAEN 2019, Ionescu Ionel APM Vaslui -eseuri
poziția ....... -desene
-campanie de
colectare deșeuri
CAERI 2018,
poziția .......
CAEJ 2018-2019,
poziția.....
-

3. Simpozioane

Nr. Titlul / tipul (județean, național, Perioada de Coordonatori Parteneri Rezultate


Crt internațional) desfășurare
1 Simpozion Național „...” 5 octombrie 2018 Ionescu Ionel CCD Vaslui -30 lucrări de
specialitate
-CD/ revista
simpozionului

4. Participare la proiecte/ concursuri naționale promovate de ISJ Vaslui (etc.)

Nr. Titlul Concursului/ Perioada de Grup țintă Coordonatori Parteneri Rezultate


Crt Proiectului desfășurare
1 Let’s do it, România! 15 septembrie 50 elevi din Ionescu Ionel Primăria Vaslui -campanie
2018 clasele V-VIII colectare deșeuri
2 Școala Siguranței Tedi An școlar 2018- Elevii clasei I Ionescu Ionel - -sesiuni de
2019 informare
-5 activități
educative
3 Educație juridică 8-10 octombrie Elevii clasei a II-a Ionescu Ionel Tribunalul Vaslui -2 activități
2018 educative
4 Săptămâna Educației Globale 20-25 noiembrie 10 elevi Ionescu Ionel - 1 panou informativ
2018 2 planșe
5 Olimpiada de meșteșuguri 1 iunie 2019 3 elevi Ionescu Ionel - 2 premii I
artistice tradiționale 1 premiu III
6 Concurs național - Cu viața 22 mai 2019 1 echipaj mixt Ionescu Ionel - Premiul II
mea apăr viața – etapa
județeană

Consilier educativ: __________

Semnătura ___________
Raport de activitate – An școlar 2018-2019

Responsabil Comisia diriginților: __________

Întocmire documente/ verificare documente/ alte activități


Activitate Realizat Nerealizat Observații/ constatări
1 Întocmirea planului managerial
2 Verificarea întocmirii planificărilor conform programelor în
vigoare
3 Verificarea portofoliilor diriginților
4 Constituirea Comitetului reprezentativ al părinților
5 Întocmire documente pentru portofoliul comisiei

Lecții/ activități demonstrative


Tema Clasa/ Diriginte Observații/ constatări
1 Clasa a V-a/ Ionescu Ionel -asistență la oră
2 Clasa a VIII-a/ Ionescu Viorel -lecție demonstrativă în cadrul
comisiei metodice

Responsabil Comisia diriginților: __________

Semnătura ______________
***Notă:

Raportul în format electronic va fi trimis la adresa de mail mustateamonica@yahoo.com până la data de 21 iunie 2019

Raportul în format letric, semnat de consilierul educativ și responsabilul comisiei dirigințiolor și avizat de directorul unității școlare va fi
depus la ISJ Vaslui până la data de 21 iunie 2018