Sunteți pe pagina 1din 2

Palatul Copiilor Pitești

Dansul te sensibilizează, îţi oferă mai multă graţie şi te apropie mai frumos de ceilalţi. Plăcerea și
ușurința de a dansa pot izvorî dintr-un talent înnăscut, dar pot fi şi rod al exerciţiului îndelung şi al pasiunii.
Oricum s-ar manifesta dragostea pentru dans, fie că eşti pe scenă sau simplu spectator, mișcarea în ritmul
muzicii te poate copleşi în aceeaşi măsură.
Dansurile populare româneşti sunt, în totalitatea lor, de o foarte mare varietate, putând exprima
spectaculos forţa, temperamentul şi iscusinţa poporului nostru. Ele se află în plină evoluţie creatoare,
împreună cu celelalte forme de manifestare ale spiritualităţii româneşti, situaţie caracteristică pentru
întreaga noastră cultură actuală. Cunoaşterea lor, în stadiul actual de dezvoltare, care cuprinde atât jocurile
tradiţionale, cât şi pe cele prelucrate, prin selecţionarea elementelor esenţiale şi spectaculoase din jocurile
vechi - este o datorie morală.

Prin dansurile populare tradiționale dorim să-i familiarizăm pe copii cu elemente ale acestei părţi
importante a folclorului românesc, contribuind astfel la formarea şi consolidarea sentimentelor patriotice ce
trebuie sădite în sufletul copiilor prin participarea lor directă, activă la menţinerea mereu vie a tradiţiilor
culturii noastre populare, ca şi la dezvoltarea ei continuă.
Cursul „Dans popular” îşi propune să îmbine armonios libertatea copiilor cu buna dispoziţie, aceştia
să se bucure de ceea ce fac. Încercăm să punem copiii în situaţia de a simţi şi înţelege frumuseţea
dansurilor populare româneşti, de a le juca cât mai autentic, de a le păstra însoţite de costumele
corespunzătoare şi de melodiile adecvate, care le sporesc frumuseţea şi le armonizează perfect.Vor învăţa
la început paşi succesivi sau largi, apoi paşi bătuţi, grupe de paşi schimbaţi, paşi de sârbă, paşi mărunţi pe
loc sau cu deplasare laterală cu paşi simpli ori încrucişaţi în faţă sau în spate, paşi pe vârf-călcâi, pocnituri
din degete, bătăi din picioare. Se vor învăţa mişcări de braţe: braţele îndoite din coate, cu palmele ridicate
până la înălţimea umerilor; coatele orientate spre sol şi uşor apropiate de corp; agăţat reciproc de coate cu
partenerii din dreapta-stânga; braţele lateral sprijinite de umerii partenerilor; braţele încrucişate în faţă sau
la spate, înlănţuite cu alte perechi.
Amintirea participării la primele serbări şi concursuri în copilărie vor rămâne în sufletul copiilor
toată viaţa. Pe de altă parte, imaginaţia bogată a copiilor îi va face să viseze şi să aspire să devină buni
dansatori, să facă parte din echipele care fac cunoscute dansurile noastre populare.
ANSAMBLUL FOLCLORIC MLĂDIȚE ARGEȘENE

Ansamblul Folcloric „Mlădițe argeșene”, de la Palatul Copiilor Pitești, a fost înființat în anul 2015
și are în componență copii cu vârste cuprinse între 4 și 12 ani. În palmaresul ansamblului se înscriu deja
câteva premii importante, obținute la concursuri interjudeţene, naționale și internaționale de profil, după
cum urmează:
Concursuri interjudeţene
- Festival Interjudețean de muzică ușoară, dans
modern și dans popular „Dans și cântec
giurgiuvean” – Giurgiu, 2016
Locul I - “Mlădițe argeșene” - dans mixt
Locul I - “ Mlădițe argeșene” - dans de fete
- Festivalul Interjudețean “Prichindel – dansator
și cântăreț”, București, 2016
Locul I - “Mlădițe argeșene” - dans mixt
- Festivalul Interjudețean “Prichindel – dansator
și cântăreț”, București, 2017
Locul I - “Mlădițe argeșene” - dans mixt
Locul I - “ Mlădițe argeșene” - dans de fete
Concursuri naționale:
- Festivalul Național de Dans pentru preșcolari
și clasele I - IV „Steluțele dansului” Rm. Sărat -
2015
Locul I - “Mlădițe argeșene” - dans mixt
Locul I - “Mlădițe argeșene” - dans de fete
- Festivalul Național de Dans pentru preșcolari
și clasele I - IV „Steluțele dansului” Rm. Sărat - 2016
Locul I - “Mlădițe argeșene” - dans mixt
Locul I - “Mlădițe argeșene” - dans de fete
- Festivalul Național de Folclor „Magia Sfinxului”, ediția a 3-a, Bușteni, 2016
Locul III – Ansamblul Folcloric “Mlădițe argeșene”
- Festivalul Național – Concurs “Generația Mileniului III”, București, 2017
Locul I - “Mlădițe argeșene” - dans mixt
- Festivalul-Concurs Național “Flori de cântec românesc”, Rm. Vâlcea, 2017
Locul I – Formația “Mlădițe argeșene” – dans popular tradițional
- Concurs Național “Dialogul artelor”, Alexandria, 2017
Locul I – Formația Mlădițe argeșene – dans popular tradițional – dans de fete
Locul II – Formația Mlădițe argeșene – dans popular tradițional
- Festival-Concurs Național “BATCA”, Drăgășani, 2017
Locul II – Formația Mlădițe argeșene – dans popular tradițional – dans de fete
Locul II – Formația Mlădițe argeșene – dans popular tradițional
- Festival-Concurs Național de Folclor pentru Copii și Tineret “Magia Sfinxului”, Bușteni, 21-23 august
2017
Locul III – Formația Mlădițe argeșene – dans popular tradițional
Concursuri internaționale:
- Concursul Internațional “Interferențe culturale în context european”, Craiova , ediția 2015
Locul I - “Mlădițe argeșene” - dans mixt
Locul II - “Mlădițe argeșene” - dans de fete
- Concursul Internațional „Interferențe culturale în context european”, Craiova , ediția 2016
Locul I - “Mlădițe argeșene” - dans mixt
Locul I - “Mlădițe argeșene” - dans de fete
- Laureat al Festivalului Internațional de Folclor pentru Copii și Tineret „Brâulețul”, Pitești, ediția a IX-a,
2015 și ediția a X-a, 2016
- Festivalul – Concurs Internaţional de dans “ Cununa sânzienelor “, Ediţia a III-a, Găeşti , 24 iunie 2017
Locul II – Ansamblul Folcloric “Mlădițe argeșene”