Sunteți pe pagina 1din 9

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

I.P. CENTRUL DE EXCELENȚĂ ÎN ECONOMIE ȘI FINANȚE

Catedra „Finanţe”

Raport privind realizarea

lucrării practice nr.1

la tema „Activitatea de atragere a depozitelor de către băncile din Republica


Moldova”

Chişinău, 2018
CUPRINS

1. Analiza comparativă a depozitelor pe termen de 3 luni ………..………………..………...3


2. Analiza comparativă a depozitelor pe termen de 6 luni ……..…………………………….4
3. Analiza comparativă a depozitelor pe termen de 12 luni ………..………………..……….4
4. Analiza activității de atragere a depozitelor de către BC ”FinComBank” S.A.
perioada 2013-2015...... ………………………………..…….………………………....…5
5. Cererea de deschidere a unui cont de depozit …………………………………….……......8
6. Studiu de caz …………………………………………………………………………….....9
7. Concluzie referitoare la activitatea de atragere a depozitelor de către banca analizată........10
LUCRAREA PRACTICĂ №1

Tema: Activitatea de atragere a depozitelor de către băncile din Republica Moldova.


Obiectivul: analiza activităţii băncilor comerciale în vederea completării resurselor
împrumutate prin atragerea depozitelor.
1. Analiza comparativă a 3 categorii de depozite
Varianta 14
Depozit Clasic
Tabelul 1.1
Analiza comparativă a depozitelor cu termenul de 6 luni
Mobias
Criterii de comparaţie MAIB
BANCA
Suma minimă, lei 1000 500
Rata anuală a dobânzii, % 6,75% 4,5%
Modalitatea de calcul a dobânzii 337,5 112,5
(1000*6,75%*180)/360*100% (500*4.5%*180)/360*100%
Fără capitalizare Fără capitalizare
Modalitatea de fixare a ratei Flotantă Fixă
dobânzii
Posibilitatea de suplinire a Ne se admite Nu se admite
contului
Posibilitatea de retragere din cont Nu se efectuează Nu se efectuează

Concluzie:
În concluzie pot spune că în urma efectuării analizei comparative a depozitelor cu temenul de 6
luni dintre BC ”MAIB” S.A. și ” Moabis BANCA” S.A și prin realizarea calculelor privind
dobânda am realizat că diferența dintre ratele anuale a dobânzii este destul de semnificativă. Rata
anuală a dobânzii pentru anul 2013 a BC ”MAIB” S.A. constituie 6,75% pe când rata la BC ”
Moabis BANCA” S.A este cu 2,25 % mai scăzută și constituie 4,5%. Eventual este prezentă
această diferență semnificativă dat fiind faptul că rata dobânzii mai depinde și de suma minimă de
depozit care înregistrează o diferență de 500 lei comparativ ambelor bănci. Prin urmare modalitatea
de fixare a rate dobânzii este una flotantă pentru ambele bănci ceea ce nu oferă posibilitatea de
suplinire sau retragere din cont.

3
Tabelul 1.2
Analiza comparativă a depozitelor cu termenul de 12 luni
Mobias
Criterii de comparaţie MAIB
BANCA
Suma minimă, lei 1000 500
Rata anuală a dobânzii, % 7,75% 5,5%
Modalitatea de calcul a dobânzii 775 275
(1000*7,75%*360)/360*100% (500*5.5%*360)/360*100%
Fără capitalizare Fără capitalizare
Modalitatea de fixare a ratei Flotantă Fixă
dobânzii
Posibilitatea de suplinire a Nu se admite Nu se admite
contului
Posibilitatea de retragere din cont Nu se efectuează Nu se efectuează
Concluzie :
În concluzie pot spune că în urma efectuării analizei comparative a depozitelor cu temenul de
12 luni dintre BC ”MAIB” S.A. și ” Moabis BANCA” S.A și prin realizarea calculelor privind
dobânda am realizat că diferența dintre ratele anuale a dobânzii este destul de semnificativă. Rata
anuală a dobânzii pentru anul 2013 a BC ”MAIB” S.A. constituie 6,75% pe când rata la BC ”
Moabis BANCA” S.A este cu 2,24 % mai scăzută și constituie 4,5%. Raportând la diferența dintre
ratele anuale a dobânzilor din tabelul 1.1 privind depozitele cu termen de 6 luni care constituie
2,25%, decalajul variază doar cu 0,01 % față de depozitele cu termen de 1 an. Eventual este
prezentă această diferență semnificativă dat fiind faptul că rata dobânzii mai depinde și de suma
minimă de depozit care înregistrează o diferență de 500 lei comparativ ambelor bănci. Prin urmare
modalitatea de fixare a rate dobânzii este una flotantă pentru ambele bănci ceea ce nu oferă
posibilitatea de suplinire sau retragere din cont.
Tabelul 1.3
Analiza comparativă a depozitelor cu termenul de 18 luni
Criterii de Mobias
MAIB
comparaţie BANCA
Suma minimă, lei 1000 500
Rata anuală a 8.35% 6,5%
dobânzii, %
Modalitatea de calcul a 1605,7 1047,75
dobânzii [1000(1+8.35%)(^1)*(1+(180*8.35%) [500(1+6,5%)(^1)*(1+(180*6,5%)
/(360*100%)-1000] /(360*100%)-500]
Fără capitalizare Fără capitalizare
Modalitatea de fixare a Flotantă Flotantă
ratei dobânzii
Posibilitatea de Nu se admite Nu se admite
suplinire a contului
Posibilitatea de Nu se efectuează Nu se efectuează
retragere din cont
Concluzie:
În concluzie pot spune că în urma efectuării analizei comparative a depozitelor cu temenul de 18
luni dintre BC ”MAIB” S.A. și ” Moabis BANCA” S.A și prin realizarea calculelor privind
dobânda am realizat că diferența dintre ratele anuale a dobânzii este destul de semnificativă. Rata
anuală a dobânzii pentru anul 2013 a BC ”MAIB” S.A. constituie 8,35% pe când rata la BC ”
Moabis BANCA” S.A este cu 1,85 % mai scăzută și constituie 6,5%. Eventual este prezentă
această diferență semnificativă dat fiind faptul că rata dobânzii mai depinde și de suma minimă de
depozit care înregistrează o diferență de 500 lei comparativ ambelor bănci. Prin urmare modalitatea
de fixare a rate dobânzii este una flotantă pentru ambele bănci ceea ce nu oferă posibilitatea de
suplinire sau retragere din cont. Prin urmare BC ”MAIB” deține unele avtantaje pentru o rată anuală
a dobânzii mai mare față de BC ”Mobias BANCA”,fiindcă această rată atrage un număr mai mare
de clienți
3. Informația privind depozitelea băncii comerciale pentru ultimii 3 ani.
Tabelul 1.4
Informația privind depozitele a BC ”FinComBank” S.A.
Categoria 2013 2014 2015
№ lei % lei % lei %
depozitului
I Depozite la
210.883.853 100 222.990.578 100 213.171.172 100
vedere, dintre care
fără dobândă 159.368.080 76 169.343.334 75.94 147.655.317 69.27
cu dobândă 51.515.773 23 53.647.244 24.06 65.515.855 30.73
II Depozite la
561.876.985 100 644.755.217 100 708.263.889 100
termen, dintre care
fără dobândă 0 0 1.874.610 0.3 760.028 0.11
cu dobândă 561.876.985 100 642.880.607 99.7 707.503.861 99.89
III TOTAL
772.760.838 100 867.745.795 100 921.435.061 100
DEPOZITE
ale
610.061.225 79 566.705.710 65.31 654.517.968 71.03
persoanelor fizice
ale
persoanelor
162.699.613 21 301.040.085 34.69 266.917.093 28.97
juridice, dintre
care
ale băncilor 0 0 0 0 0 0
Concluzie:
Analizînd structura depozitelor pentruBC ”FinComBank” S.A. în 2013-2015, am depistat că
depozitele la termen cu dobândă au cea mai mare pondere din totalul depozitelor. La FinComBank
depozitele la termen cu dobîndă au pondere de 100 %-99,89%, urmate de depozite la vedere fără
dobîndă – 76%-69,27% și apo de depozitele la vedere cu dobândă care variază de la 23% în anul
2013 și ajunge la 30,73% pentru anul 2015.
5
4. a) Structura depozitelor ale BC ”FinComBank” S.A. pentru ultimul an de referință;

Structura depozitelor FinComBank perioada:


martie 2015
99,89% 69,27%
depozite la vedere fără
dobândă
depozite la termen fără
dobândă
depozite la vedere cu dobândă

depozite la termen cu dobândă


0,11%
30,73%

Sursa: elaborată de autor în baza datelor din Informații privind depozitele a BC ” FinComBank” S.A.
Figura 1.1. Structura depozitelor BC ” FinComBank” S.A.
Concluzie:
Analizînd structura depozitelor pentruBC ”FinComBank” S.A. în 2015, am depistat că
depozitele la termen cu dobândă au cea mai mare pondere din totalul depozitelor. La FinComBank
depozitele la termen cu dobîndă au pondere de 99,89%, urmate de depozite la vedere fără dobîndă –
69,27%.
b) Evoluția depozitelor BC ” FinComBank” în perioada 2013-2015

Evoluția depozitelor BC ” FinComBank” în perioada


2013-2015
2013 2014 2015

2500

2000
Milioane, lei

1500

1000

500

0
depozite la vedere depozite la vedere cu depozite la termen depozite la termen cu
fără dobândă dobândă fără dobândă dobândă

Sursa: elaborată de autor în baza datelor din Informații privind depozitele a BC ” FinComBank” S.A.
Figura 1.2. Evoluția depozitelor BC ” FinComBank” S.A. (mil. lei).
Concluzie:
Analizînd structura depozitelor pentruBC ”FinComBank” S.A. în 2013-2015, am depistat că
depozitele la termen cu dobândă au cea mai mare pondere din totalul depozitelor. La FinComBank
depozitele la termen cu dobîndă au pondere de 100 %-99,89%, urmate de depozite la vedere fără
dobîndă – 76%-69,27% și apo de depozitele la vedere cu dobândă care variază de la 23% în anul
2013 și ajunge la 30,73% pentru anul 2015.
Din cauza crizei finanaciar-bancare evoluția depozitelor bancare a cunoscut schimbări
semnificative. Pentru FinComBank cea mai favorabilă perioada a fost constată pentru dobînzile la
termen cu dobînda la 2015.

7
6. Studiu de caz

Depozit cu capitalizare ”SIGUR” oferit de BC ”FinComBank” S.A.


Avantajele depozitului de capitalizare ”SIGUR”:
 Contul poate fi alimentat cu orice sumă şi în orice moment
 Rata dobânzii cu capitalizare
 Acces 24/7, folosind Internet Banking FinComPay
Problemă:
O persoană fizică a deschis un depozit cu capitalizare ”SIGUR” la BC ” FinComBank” S.A.
în suma de 2500 pentru perioada de 10 luni. Ulterior contul a fost suplinit: luna a 2-a (1000 lei) și
luna a 5-a (300 lei). La fel, au fost extrase mijloace bănești de pe cont: luna a 3-a și a 6-a (cîte 500
lei fiecare). Rata dobînzii este flotantă în valoare de 0,10%, cu condiția că crește începînd cu luna a
2-a cîte 0,05% în fiecare luna.
Tabelul 1.5
Operații cu contul de deposit cu capitalizare
Nr. Suma +/ - Sold la sfiîrșitul Rata dobînzii D
lunii lunii (fără D)
1 2 500 - 2 500 0.10% 2.5
2 2 502.5 1 000 3 502.5 0.15% 5.25
3 3 507.75 - 500 3 007.75 0.20% 6.02
4 3 013.77 - 3 013.77 0.25% 7.53
5 3 021.3 300 3 321.3 0.30% 9.96
6 3 331,26 - 500 2 831.26 0.35% 9,90
7 2841,16 - 2841,16 0,40% 11,35
8 2852,51 - 2852,51 0,45% 12,84
9 2865,35 - 2865,35 0,50% 14,33
10 2879,68 - 2879,68 0,55% 15,84
Total 211,35

Concluzie:
În concluzie pot spune că valoarea dobânzii va depinde de respectarea condiţiilor de plasare a
depozitului şi soldul efectiv pe contul de depozit, la fel şi de schimbarea ratei procentuale (pentru
depozite cu rata flotantă), astfel la o depunere inițială de 2500 lei cu o dobândă flotantă 0,10% pe
un termen de 10 luni suma dobânzii peste 10 luni este de 211,35 lei , totalul dată a fost format atât
de suplinirile contului care au fost în sumă de 1300 lei cât și de retragerile din cont care au fost în
sumă de 1000 lei.
7. Concluzie referitoare la activitatea de atragere a depozitului de către bănca analizată
În acest studiu a fost analizat depozitul Classic de la cele 2 bănci (MAIB, Mobiasbanca). Pentru
termenul de 6 luni cea mai avantajoasă oferta este prezentată de MAIB cu dobînda de 6,75% lunar.
Dezavantajul principal îl constituie faptul că rata dobînzii este mai mică ca rata inflației de 12 %,
dar, luînd în considerație tendința de micșorare a inflației, rata flotantă în următoare perioadă poate
să crească. Pe termenul de 12 luni, la fel, cea mai mare dobînda este oferită de MAIB (7,75%), dar
necesită depuneri mai mari de 1000 lei, în timp ce Mobiasbanka prezintă oferta de dobînda fixă
5,5% pentru suma începînd cu 500 lei. Dobînda mai mare poate fi încasată în cazul depozitelor
pentru perioada de 18 luni. MAIB, începînd cu suma de 1000 lei, oferă dobînda de 8,35 %
(flotantă). La rîndul său, la Mobiasbanka achită dobînda de 6,5% pentru sume mai mari de 500 lei.
În cazul celor 2 bănci la acest tip de depozit (Classic) nu se admite retragerea/suplinirea contului,
ceea ce constituie un dezavantaj major. În toate cazurile analizate sume de depunere inițiale sunt
prea mari, iar dobînzile constituie 4-5%, astfel dobînda nu acoperă devalorizarea resurselor
financiare în perioada curentă.
Analizînd structura depozitelor pentruBC ”FinComBank” S.A. în 2015, am depistat că
depozitele la termen cu dobândă au cea mai mare pondere din totalul depozitelor. La FinComBank
depozitele la termen cu dobîndă au pondere de 99,89%, urmate de depozite la vedere fără dobîndă –
69,27%.
Din cauza crizei finanaciar-bancare evoluția depozitelor bancare a cunoscut schimbări
semnificative. Pentru MAIB și Mobiasbank cea mai favorabilă perioada a fost constată pentru
dobînzile la vedere cu dobînda la 2016.