Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU CURRICULUM ȘI EVALUARE


Premianții Olimpiadei Republicane la Ecologie
Chișinău, 21 - 23 februarie 2019

Nr. Prenume Prenume Instituția de Raionul/ Prenume


Denumirea proiectului Nume elev 1 Clasa Nume elev 2 Clasa Localitatea Nume profesor TOTAL Loc
crt. elev 1 elev 2 învățământ Municipiul profesor

„Chestnut seeds – a valuable Liceul Teoretic cu Profil


1 Babin Pavel 12 Croitoru Alexandra 11 Chișinău Chișinău Gînju Gheorghe 80,8 I
natural product” Real „Mihai Marinciuc”

Liceul Teoretic nr.1


2 Frunze de aur Baraniuc Ana 10 Burlacu Anastasia 10 Briceni Briceni Shvhur Oksana 77,6 II
Briceni

Liceul Teoretic
3 Vertical ECO-Garden 365 Gatman Ion 11 Balan Larisa 12 Măgdăcești Criuleni Balan Diana 77,6 II
Măgdăcești

„Iluminarea monocromatică – Liceul Teoretic cu Profil


4 Cupcea Petru 12 Lazăr Gabriel 12 Chișinău Chișinău Dvornina Alla 77 III
stimulator al fotosintezei” Real „Mihai Marinciuc”

Implementarea Tehnologiilor
Instituţia Publică Liceul
Informaționale în stoparea Tataru Tamara 11 Spac Mercedes 11
5 Teoretic "Mihail Călărași Călărași Gheciu Zinaida 76,6 III
hipoxiei apelor dulci în Raionul Stratan Corina 11 Popescu Paula 12
Sadoveanu"
Călărași
Instituţia Publică Liceul
6 SOS - insecta Ciliuţa Mihaela 12 Stepanchevici Mihaela 12 Teoretic „Vasile Glodeni Glodeni Leucă Liliana 76,2 III
Coroban”

Curdova Nadejda 10 Liceul Teoretic S. UTA


7 Биодеградация полиэтилена Ceavdari Ivan 10 Copceac Ceban Piotr 75,6 M
Manastîrlî Tatiana 10 Baranovschi Găgăuzia

„Castanii dispar, trebuie să-i Liceul Teoretic cu Profil


8 Țurcan Stanislav 10 Chișinău Chișinău Dvornina Alla 75,2 M
salvăm” Real „Mihai Marinciuc”

Rusu Ion
9 Energia eoliană la noi acasă 9 Borta Iuliana 9 Liceul Teoretic Costești Costești Ialoveni Dudnicenco Ion 72,6 M
Borta Nicanor

Valorificarea uleiului vegetal uzat


Liceul Teoretic „Ion
10 pentru prepararea parfumului Condurachi Veronica 11 Crudu Ana-Maria 11 Ungheni Ungheni Cebotari Viorica 72,6 M
Creangă”
eco-natural