Sunteți pe pagina 1din 6

Tabelul 1.

Indicatorii principali privind activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii în anul 2017

Veniturile din vînzări Profit (+), pierdere (-)


Numărul de unităţi Numărul de salariaţi
pînă la impozitare
mii unităţi Ponderea în total mii persoane Ponderea în total mil. lei Ponderea în total mil. lei
republică, % republică, % republică, %
Total întreprinderi mici şi
mijlocii * 53.6 98.6 323.3 61.2 137,506.1 41.5 10,568.9
din care:
întreprinderi mijlocii 1.3 2.4 103.5 19.6 45,237.0 13.7 3,322.9
întreprinderi mici 6.1 11.2 112.0 21.2 56,090.4 16.9 3,811.5
întreprinderi micro 46.2 85.0 107.8 20.4 36,178.7 10.9 3,434.4
Notă *

a) întreprindere micro – întreprindere care are cel mult 9 salariaţi, realizează o cifră anuală de afaceri de pînă la 9 milioane de lei sau deţine active
totale de pînă la 9 mică
b) întreprindere milioane de lei;
– întreprindere care are de la 10 pînă la 49 de salariaţi, realizează o cifră anuală de afaceri de pînă la 25 de milioane de lei sau
deţine active totale de pînă la 25 de milioane de lei;
Tabelul 2. Numărul ÎMM în 2017 pe genuri principale de activitate
mii unităţi
Principalele genuri de activitate ÎMM - total din care:
întreprinderi întreprinderi întreprinderi
mijlocii mici micro
Total 53.6 1.3 6.1 46.2
Agricultura, silvicultura și pescuit 3.8 0.2 0.7 2.9
Industria prelucrătoare 4.5 0.2 0.8 3.5
Producția și furnizarea de energie electrică și
0.1 0.0 0.0 0.1
termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

Distribuția apei; salubritate, gestionarea


0.4 0.0 0.1 0.3
deșeurilor, activități de decontaminare
Construcţii 3.1 0.1 0.5 2.5
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul;
întreținerea și repararea autvehiculelor și a 20.6 0.3 1.8 18.5
motocicletelor
Transport și depozitare 2.8 0.1 0.5 2.2
Activități de cazare și alimentație publică 1.9 0.0 0.3 1.6
Informații și comunicații 2.2 0.0 0.2 2.0
Tranzacţii imobiliare 3.4 0.0 0.3 3.1
Activități profesionale, științifice și tehnice 4.7 0.0 0.2 4.4
Alte activităţi 6.1 0.2 0.7 5.3

Tabelul 3. Numărul de salariaţi ale ÎMM în anul 2017 pe genuri principale de activitate
mii persoane
Principalele genuri de activitate ÎMM - total din care:
întreprinderi întreprinderi întreprinderi
mijlocii mici micro
Total 323.3 103.5 112.0 107.8
Agricultura, silvicultura și pescuit 39.2 16.7 15.2 7.3
Industria prelucrătoare 47.6 22.3 16.3 9.1
Producția și furnizarea de energie electrică și
0.9 0.6 0.2 0.1
termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

Distribuția apei; salubritate, gestionarea


5.7 3.2 1.5 1.0
deșeurilor, activități de decontaminare
Construcţii 22.9 6.7 9.6 6.5
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul;
întreținerea și repararea autvehiculelor și a 84.8 14.8 27.8 42.3
motocicletelor
Transport și depozitare 22.9 7.7 9.1 6.1
Activități de cazare și alimentație publică 13.0 3.0 5.6 4.4
Informații și comunicații 11.0 3.2 3.7 4.0
Tranzacţii imobiliare 14.1 2.5 4.9 6.8
Activități profesionale, științifice și tehnice 15.5 2.9 4.4 8.2
Alte activităţi 45.5 19.8 13.7 12.0
Tabelul 4. Veniturile din vînzări ale ÎMM în anul 2017 pe genuri principale de activitate
mil. lei
Principalele genuri de activitate ÎMM - total din care:
întreprinderi întreprinderi întreprinderi
mijlocii mici micro
Total 137,506.1 45,237.0 56,090.4 36,178.7
Agricultura, silvicultura și pescuit 12,194.5 4,142.1 5,469.3 2,583.1
Industria prelucrătoare 14,820.9 6,874.9 5,847.3 2,098.7
Producția și furnizarea de energie
electrică și termică, gaze, apă caldă și 292.2 140.5 118.7 33.1
aer condiționat

Distribuția apei; salubritate, gestionarea


737.3 472.5 153.3 111.6
deșeurilor, activități de decontaminare
Construcţii 9,573.8 3,158.3 4,400.0 2,015.6
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul;
întreținerea și repararea autvehiculelor 67,235.6 20,867.0 26,675.8 19,692.9
și a motocicletelor
Transport și depozitare 10,072.2 3,000.0 4,716.7 2,355.5
Activități de cazare și alimentație publică 2,389.1 692.0 1,155.2 541.8
Informații și comunicații 3,516.3 1,114.0 1,427.0 975.3
Tranzacţii imobiliare 3,354.9 775.4 1,337.9 1,241.7
Activități profesionale, științifice și
4,041.9 832.4 1,351.9 1,857.6
tehnice
Alte activităţi 9,277.4 3,168.0 3,437.6 2,671.8

Tabelul 5. Suma profitului/pierderilor pînă la impozitare ale ÎMM în anul 2017 pe genuri principale de activitate
mil. lei
Principalele genuri de activitate ÎMM - total din care:
întreprinderi întreprinderi întreprinderi
mijlocii mici micro
Total 10,568.9 3,322.9 3,811.5 3,434.4
Agricultura, silvicultura și pescuit 1,926.2 541.0 866.8 518.4
Industria prelucrătoare 772.8 442.2 255.3 75.4
Producția și furnizarea de energie
electrică și termică, gaze, apă caldă și -7.2 10.6 -21.2 3.4
aer condiționat

Distribuția apei; salubritate, gestionarea


5.3 8.0 16.0 -18.8
deșeurilor, activități de decontaminare
Construcţii 985.5 256.7 355.6 373.2
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul;
întreținerea și repararea autvehiculelor 3,252.3 1,138.9 1,367.4 746.1
și a motocicletelor
Transport și depozitare 447.0 175.0 90.6 181.4
Activități de cazare și alimentație publică 3.3 39.4 50.1 -86.2
Informații și comunicații 386.5 126.7 110.0 149.8
Tranzacţii imobiliare 962.2 361.3 257.1 343.7
Activități profesionale, științifice și
797.3 54.1 183.6 559.5
tehnice
Alte activităţi 1,037.8 169.0 280.3 588.5
Tabelul 6. Numărul ÎMM în anul 2017 pe forme de proprietate
mii unităţi
din care:
Forme de proprietate ÎMM - total întreprinderi întreprinderi întreprinderi
mijlocii mici micro
Total ÎMM 53.6 1.3 6.1 46.2
proprietatea publică 1.0 0.2 0.4 0.3
proprietatea privată 48.3 0.9 5.1 42.3
proprietatea mixtă (publică şi privată)
fără participarea străină 0.1 0.0 0.0 0.0
proprietatea străină 2.6 0.1 0.3 2.1
proprietatea întreprinderilor mixte (cu
participarea capitalului străin) 1.7 0.1 0.2 1.4

Tabelul 7. Numărul de salariaţi ai ÎMM în anul 2017 pe forme de proprietate


mii persoane
din care:
Forme de proprietate ÎMM - total întreprinderi întreprinderi întreprinderi
mijlocii mici micro
Total ÎMM 323.3 103.5 112.0 107.8
proprietatea publică 35.2 24.5 9.3 1.4
proprietatea privată 252.8 62.3 91.3 99.3
proprietatea mixtă (publică şi privată)
fără participarea străină 3.1 2.4 0.5 0.1
proprietatea străină 19.4 9.3 6.0 4.2
proprietatea întreprinderilor mixte (cu
participarea capitalului străin) 12.8 5.0 5.0 2.8
Tabelul 8. Veniturile din vînzări ale ÎMM în anul 2017 pe forme de proprietate
mil. lei
din care:
Forme de proprietate ÎMM - total întreprinderi întreprinderi întreprinderi
mijlocii mici micro
Total ÎMM 137,506.1 45,237.0 56,090.4 36,178.7
proprietatea publică 4,293.6 3,200.8 981.5 111.3
proprietatea privată 116,091.8 34,154.4 48,911.8 33,025.5
proprietatea mixtă (publică şi
privată)
fără participarea străină 966.4 820.9 134.1 11.4
proprietatea străină 9,861.7 4,515.2 3,489.0 1,857.5
proprietatea întreprinderilor mixte
(cu participarea capitalului străin) 6,292.5 2,545.6 2,574.0 1,172.9

Tabelul 9. Suma profitului/pierderilor pînă la impozitare ale ÎMM în anul 2017 pe forme de proprietate
mil. lei
din care:
Forme de proprietate ÎMM - total întreprinderi întreprinderi întreprinderi
mijlocii mici micro
Total ÎMM 10,568.9 3,322.9 3,811.5 3,434.4
proprietatea publică -70.9 -4.9 -119.1 53.1
proprietatea privată 9,033.1 2,801.9 3,649.6 2,581.5
proprietatea mixtă (publică şi
privată)
fără participarea străină -7.6 27.6 -16.8 -18.3
proprietatea străină 1,091.0 296.0 104.6 690.4
proprietatea întreprinderilor mixte
(cu participarea capitalului străin) 523.3 202.3 193.3 127.8
Tabelul 10. Rezultatele activităţii întreprinderilor mici şi mijlocii în profil teritorial în anul 2017

Venituri din vînzări Profit pînă la


Numărul de unităţi Numărul de salariaţi
(cifra de afaceri) impozitare
în % faţă în % faţă
mii în % faţă de total
mii unităţi de total de total mil. lei mil. lei
persoane UAT
UAT UAT
Total 53.6 98.6 323.3 61.2 137,506.1 41.5 10,568.9
Municipiul Chisinau 34.4 98.6 175.0 54.8 87,440.1 37.0 7,141.5
Nord 6.6 98.6 56.0 63.3 19,015.9 48.0 1,254.7
Municipiul Bălţi 2.6 98.6 15.7 48.3 6,079.0 36.7 276.9
Briceni 0.3 99.6 3.7 92.3 1,230.2 97.8 154.7
Donduşeni 0.2 97.6 2.0 64.0 832.6 65.3 58.5
Drocia 0.5 98.7 4.4 64.7 1,416.0 31.7 91.6
Edineţ 0.3 96.1 4.0 62.2 1,516.9 30.8 143.6
Făleşti 0.3 98.5 3.9 67.3 1,047.2 77.9 60.8
Floreşti 0.4 97.7 4.0 59.8 1,344.4 54.1 88.0
Glodeni 0.3 99.2 3.2 91.9 821.8 80.8 26.5
Ocniţa 0.2 100.0 2.7 100.0 759.3 100.0 19.0
Rîşcani 0.4 99.3 3.8 85.0 1,095.0 76.1 113.2
Sîngerei 0.4 99.5 3.3 90.5 1,350.7 93.6 130.3
Soroca 0.7 98.3 5.3 59.8 1,522.9 57.5 91.7
Centru 8.3 98.9 54.4 76.3 19,099.4 51.9 1,117.9
Anenii noi 0.7 99.2 5.3 72.0 1,958.4 52.6 137.0
Călăraşi 0.4 99.5 3.4 89.0 968.6 82.0 31.4
Criuleni 0.5 98.2 3.1 74.8 1,087.8 48.1 49.2
Dubăsari 0.2 99.5 1.5 99.1 511.1 80.2 28.1
Hînceşti 0.8 98.8 5.2 79.3 1,784.4 57.5 152.1
Ialoveni 1.2 98.2 6.7 66.2 2,893.0 40.8 179.1
Nisporeni 0.4 99.2 2.4 71.9 776.9 49.4 18.2
Orhei 1.3 99.3 7.5 73.6 2,503.9 57.0 94.7
Rezina 0.3 98.8 3.1 89.9 1,227.7 41.7 65.3
Străşeni 0.9 98.7 5.4 82.9 2,170.0 55.8 139.3
Şoldăneşti 0.2 98.8 1.8 97.2 432.9 71.4 61.7
Teleneşti 0.3 98.9 2.4 94.7 638.3 61.1 47.1
Ungheni 1.1 99.4 6.7 67.2 2,146.3 49.2 114.7
Sud 2.8 99.0 26.5 80.2 7,711.9 73.6 668.7
Basarabeasca 0.1 100.0 1.4 100.0 293.5 100.0 24.3
Cahul 0.8 98.7 7.5 75.4 2,024.1 77.8 154.4
Cantemir 0.2 96.0 1.8 55.5 664.9 45.7 79.8
Căuşeni 0.5 99.4 4.5 86.0 1,430.7 89.7 72.5
Cimişlia 0.4 98.9 3.7 88.0 1,140.6 66.4 129.1
Leova 0.2 100.0 1.9 100.0 551.6 100.0 47.9
Ştefan Vodă 0.3 98.9 3.0 76.9 846.7 68.9 96.9
Taraclia 0.3 99.6 2.8 84.0 759.9 73.1 63.9
UTA Găgăuzia 1.5 98.2 11.4 69.5 4,238.8 56.7 386.1