Sunteți pe pagina 1din 1

DEVIZ CADRU FVL - model

Anul I Anul II Anul III CAM 2.25% toate condițiile de muncă


I. Cheltuieli directe (I.1. + I.2.) 0 0 0 0% condiții normale de muncă
Contribuția
I.1. Cheltuieli de personal (I.1.1. + I.1.2. + I.1.3.) 0 0 0 la Pensii
4% condiții deosebite de muncă
I.1.1. Cheltuieli cu salarii 0 0 0 8% condiții speciale de muncă
I.1.2. Contribuții (I.1.2.1. + I.1.2.2.) 0 0 0 ↓
I.1.2.1. Contribuția Asiguratorie pentru Muncă (2,25% din I.1.1.): 0 0 0 2.25% condiții normale de muncă
a. Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale (15% din I.1.2.1.) 0 0 0 %CONT 6.25% condiții deosebite de muncă
b. Bugetul pentru șomaj (20% din I.1.2.1.) 0 0 0 10.25% condiții speciale de muncă
Sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale
c. 0 0 0
(5% din I.1.2.1.)
Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate pentru plata
d. 0 0 0 -------------------------------------------------------------------------
concediilor medicale (40% din I.1.2.1.)
e. Bugetul de stat, într-un cont distinct (20% din I.1.2.1.) 0 0 0 %CI 5% (din salarii și contribuții)
Contribuția la Pensii pentru condiții normale / deosebite / speciale de
I.1.2.2. 0 0 0
muncă (0% / 4% / 8% din I.1.1.)
I.1.3. Alte cheltuieli de personal 0 0 0
I.2. Cheltuieli materiale (I.2.1. + I.2.2.) 0 0 0
I.2.1. Materiale 0 0 0
I.2.2. Consumabile 0 0 0
II. Cheltuieli Indirecte ( 5% din I.1.1. + I.1.2.) 0 0 0
III. Dotări independente și investiții 0 0 0
III.1. Echipamente 0 0 0
III.2. Mobilier si aparatura-birotica 0 0 0

TOTAL ( I. + II. + III. ) 0 0 0