Sunteți pe pagina 1din 2

Tabel nominal cu rudele candidatului

În tabel vor fi trecuţi, în ordine: candidatul, părinţii, fraţii, surorile, soţia/soţul, copii, părinţii soţiei/soţului, fraţii şi surorile soţiei/soţului
Nr. Numele şi prenumele Gradul Data şi locul naşterii Prenumele Ocupaţia/ Locul de muncă Date privind domiciliul (a se Consimt
la prelucrarea
crt. (CNP) de părinţilor Profesia/ (Adresă/ telefon) completa corect şi complet) datelor cu caracter personal
rudenie Funcţia potrivit
Legii nr.677/2011
cu modificările şi completările
ulterioare

0 1 2 3 4 5 6 7 8
candidat __. ___. _____
(zi) (lună) (an) tata_________ localitatea________________

Localitatea str._____________nr.__
1 mama________
Judeţ_______ bl_____sc__et___ap____
CNP
judeţ_______________
__. ___. _____
(zi) (lună) (an) tata_________ localitatea________________

str._____________nr.__
2 Localitatea mama________
bl_____sc__et___ap____
Judeţ________
‫٭‬CNP judeţ_______________

__. ___. _____


(zi) (lună) (an) tata_________ localitatea________________

str._____________nr.__
3 Localitatea mama________
bl_____sc__et___ap____
Judeţ___________
‫٭‬CNP judeţ_______________

__. ___. _____


(zi) (lună) (an) tata_________ localitatea________________

str._____________nr.__
4 Localitatea mama________
bl_____sc__et___ap____
Judeţ___________
judeţ_______________
‫٭‬CNP

‫٭‬Se completează numai dacă persoana în cauză şi-a dat în mod expres consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal potrivit Legii 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
‫٭‬În situaţia în care rudele menţionate în tabelul nominal sunt în imposibilitatea de a-şi da exprima consimţământul în rubrica destinată din tabel, candidatul/ personalul MAI va anexa acordul acestora exprimat în scris cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, potrivit Legii nr.677/2001, cu modificările şi completările ulterioare .

Data____________________________ Semnătura candidatului___________________________


Nr. Numele şi prenumele Gradul Data şi locul naşterii Prenumele Ocupaţia/ Locul de muncă Date privind domiciliul (a se Consimt
la prelucrarea
crt. (CNP) de părinţilor Profesia/ (Adresă/ telefon) completa corect şi complet) datelor cu caracter personal
rudenie Funcţia potrivit
Legii nr.677/2011
cu modificările şi completările
ulterioare

0 1 2 3 4 5 6 7 8
__. ___. _____
(zi) (lună) (an) tata_________ localitatea_____________

Localitatea str._____________nr.__
5 mama________
bl_____sc__et___ap____
Judeţ___________
‫٭‬CNP judeţ_______________
__. ___. _____
(zi) (lună) (an) tata_________ localitatea______________

Localitatea str._____________nr.__
6 mama________
Judeţ________ bl_____sc__et___ap____

‫٭‬CNP judeţ_______________

__. ___. _____


(zi) (lună) (an) tata_________ localitatea______________

Localitatea str._____________nr.__
7 mama________
Judeţ___________ bl_____sc__et___ap____

‫٭‬CNP judeţ_______________

__. ___. _____


(zi) (lună) (an) tata_________ localitatea______________

Localitatea str._____________nr.__
8 mama________
Judeţ_________ţ bl_____sc__et___ap____

‫٭‬CNP judeţ_______________

‫٭‬Se completează numai dacă persoana în cauză şi-a dat în mod expres consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal potrivit Legii 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
‫٭‬În situaţia în care rudele menţionate în tabelul nominal sunt în imposibilitatea de a-şi da exprima consimţământul în rubrica destinată din tabel, candidatul/ personalul MAI va anexa acordul acestora exprimat în scris cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, potrivit Legii nr.677/2001, cu modificările şi completările ulterioare .

Data____________________________ Semnătura candidatului___________________________

S-ar putea să vă placă și