Sunteți pe pagina 1din 1

Liceul Tehnologic ,,Petru Rareș” sat Vetrișoaia

Domnule Președinte,

Subsemnata(ul) , ................................................................................................,
legitimat cu BI/CI seria …...nr………..…., eliberat de ………………………la data
…………………………, având CNP………………………………………..., înscris în anul …... al
Programului ,,A doua șansă”, din cadrul Proiectului ,,Facilitarea accesului la educație, dezvoltarea
serviciilor educaționale și a capacității resurselor umane în unitățile de învățământ vulnerabile din
comunele Vetrișoaia, Oșești și Pungești” –cod proiect 105942,,Facilitarea accesului la educație,
dezvoltarea serviciilor educaționale și a capacității resurselor umane în unitățile de învățământ
vulnerabile din comunele Vetrișoaia, Oșești și Pungești” –cod proiect 105942,vă rog să-mi eliberați
adeverința de modul/module în urma sesiunii de evaluare finală a competențelor dobândite pe
parcursul programului, organizat la Liceul Tehnologic ,,Petru Rareș” Vetrișoaia în data/
perioada……………………….., în conformitate cu Anexa 3 la Ordinul 5248/31.08.2011 -
Metodologia privind organizarea procesului de învățământ în cadrul Programului ,, A doua șansă”
pentru învățământul secundar inferior.

Menționez că solicit eliberarea adeverinței/adeverințelor pentru următoarele:

1. ……………………………………………………………..
2. …………………………………………………………….
3. …………………………………………………………….
4. ……………………………………………………………..
5. …………………………………………………………….
6. …………………………………………………………….
7. …………………………………………………………….
Data____________

Semnatura ...............................

Domnului Președinte al Comisiei de evaluare din cadrul Programul ,,A doua șansă” pentru
învățământul secundar inferior, de la nivelul Liceului Tehnologic ,,Petru Rareș” Vetrișoaia