Sunteți pe pagina 1din 18

ARMATA ROMANĂ

Armata romană a fost principalul mijloc prin care Roma


Antică a ajuns imperiu.
Prin armata romană, conducătorii Romei au menţinut
coloniile şi teritoriile cucerite şi au modernizat teritoriile
barbare.
1. ORGANIZARE
2. ARME ŞI ECHIPAMENTE DE RĂZBOI
3. CUCERIRI
Armata romană era compusă din legiuni şi trupe
auxiliare.
O legiune romană era compusă din 10 cohorte.
Fiecare dintre cele 10 cohorte erau alcătuite din 6
centurii, iar o centurie avea 10 contubernii. Contubernia
era constituită din 8 legionari.
Un simplu calcul, arată că o legiune avea 4800
soldaţi.

8 legionari X 10 contubernii X 6 centurii X 10 cohorte = 4800 legionari


Legiuni romane din Dacia:
- Legiunea a XIII-a GEMINA
- Legiunea a V-a MACEDONICA
- Legiunea I ADIUTRIX
- Legiunea a VII-a CLAUDIA
- Legiunea a XI-a CLAUDIA
- Legiunea a IV-a FLAVIA FELIX
- Legiunea a X-a GEMINA
- ALAE – trupe auxiliare de cavalerie formate din
detaşamente de 500 sau 1000 de soldaţi
- ARCAŞI, SULIŢAŞI şi BALISTRARI (cei care
fabricau şi utilizau maşinile de război)
- AUXILIA – trupe auxiliare din soldaţi care nu erau
cetăţeni romani
Echipamentul complet al
unui legionar roman consta în:
cască de bronz, platoşă,
gladius (sabia romană scurtă),
două pillum (suliţe), o
cantitate de grâu suficientă
pentru 15 zile, un coş cu
lucruri personale, o oală de
gătit, un topor, un târnăcop,
scut de alamă, o cazma, doi
pari de lemn pentru
îngrăditura de noapte.
În luptă, soldaţii romani foloseau maşinării de război.
Ele erau concepute pentru distrugerea cetăţilor asediate.

Catapulta
Ballista Onager
Pe mare, soldaţii
se deplasau cu corăbii
numite liburne.

Cetăţile construite
de soldaţi se numeau
castre.
Armata romană a cucerit numeroase teritorii de pe
trei continente: Europa, Asia şi Africa.
În momentul expansiunii maxime, Marea Mediterană
avea ţărmuri stăpânite numai de romani.
Armata romană era condusă în luptă de împărat sau de
generali, în funcţie de importanţa bătăliei.
Împăraţii care s-au distins în bătălii au fost Iulius Cezar,
Traian, Tiberius, Hadrian, Claudius Nero, Octavian Augustus,
Diocleţian.
ARMATA ROMANĂ