Sunteți pe pagina 1din 4

2.4.

PORTOFOLIUL DE ACIVITĂŢI
Metoda rating-lui

Mai jos avem prezentat portofoliul de activități al companiei:


DAS – domeniulstrategic de activitate
DAS1 – Mobilier
DAS2 – Accesorii
DAS3 – Corpuri de iluminat
DAS4 – Decoraţiuni
DAS5 – Textile

EVALUAREA DAS-URILOR

Având în vedere obiectivele de bază ale firmei, pot fi reţinute următoarele criteria de
atractivitate:
- Intensitatea concurenţială – 0,2
- Procentul de creştere pe termen mediu – 0,15
- Talia pieţei – 0,2
- Accesul la tehnologii – 0,2
- Taxe – 0,1
- Elasticitatea cererii la preţ – 0,15

Fiecare DAS va fi apreciat pentru fiecare criteriu cu valori de la 1 la 5, apoi, se va calcula media
ponderată:
 1-slab
 2-mai puţin slab
 3-mediu
 4-mai puţin forte
 5-forte

Tabel 2.4 Evaluarea DAS-urilor


Criterii Pondere DAS 1 DAS 2 DAS 3 DAS 4 DAS 5
relativă Nota Np Nota Np Nota Np Nota Np Nota Np
Intensitatea 0,2 3 0,5 5 1 5 0,5 2 0,2 4 0,4
concurenţială
Procentul de creştere
0,15 3 0,45 3 0,45 3 0,45 3 0,45 3 0,45
pe termen mediu
Talia pieţei 0,2 4 0,8 4 0,8 5 0,8 5 1 3 0,6
Taxe 0,1 0 0,1 2 0,2 1 0,3 1 0,1 2 0,2
Elasticitatea cererii0,15 4 0,6 3 0,45 3 0,45 3 0,45 3 0,45
la preţ
Accesul la tehnologii
0,2 5 1 5 1 4 0,6 4 0,8 5 1
Nota totală 1 3,55 3,9 3,1 3 3,1
Valoarea activităţii Medie/Mai puţin
Mai puţin forte
Mediu Mediu Mediu
forte

Capitolul 3 EVALUAREA POZIŢIEI CONCURENŢIALE PENTRU FIECARE DAS

Tabelul 3.1 Evaluarea poziţiei concurenţiale pentru DAS 1


Factori cheie de success Ponderi relative Note pentru IKEA Note ponderate
Preţ accesibil 2 1 2
Calitate ridicată 3 1,5 4,5
Varietatea modelelor 2 1 2
Total 7 8,5
Media ponderată 1,21
Poziţia concurenţială FORTE

Tabelul 3.2 Evaluarea poziţiei concurenţiale pentru DAS 2


Factori cheie de success Ponderi relative Note pentru IKEA Note ponderate

Varietatea produselor 2 1.5 4.5

Preţ accesibil 3 1,5 3

Calitate ridicată 1 1 1

Total 6 8,5

Media ponderată 1,4

Poziţia concurenţială FORTE / FOARTE


PUTERNIC

Tabelul 3.3 Evaluarea poziţiei concurenţiale pentru DAS 3


Factori cheie de success Ponderi relative Note pentru IKEA Note ponderate
Preţ accesibil 2 1 2
Calitate ridicată 3 0 0
Total 5 2
Media ponderată 0,4
Poziţia concurenţială MEDIE

Tabelul 3.4 Evaluarea poziţiei concurenţiale pentru DAS 4


Factori cheie de successPonderi relative Note pentru IKEA Note ponderate
Preţ accesibil 1 0 0

Calitate ridicată 3 1 3
Total 4 3
Media ponderată 7,5

Poziţia concurenţială MAI PUŢIN FORTE

Tabelul 3.5 Evaluarea poziţiei concurenţiale pentru DAS 5


Factori cheie de success Ponderi relative Note pentru IKEA Note ponderate
Varietatea produselor 2 1.5 3
Preţ accesibil 3 1,5 4,5
Calitate ridicată 2 1 2
Total 7 9,5
Media ponderată 1,36
Poziţia concurenţială FORTE / FOARTE
PUTERNIC

Tabelul 3.6 Recapitularea atractivităţii şi a poziţiei concurenţiale pentru DAS-urile companiei:


DAS Atractivitate Poziţie concurenţială Partea în CA

Mobilier Forte / Foarte puternic Forte 71%

Accesorii Mai puţin forte Forte / Foarte puternic 12%

Corpuri de iluminat Mediu Medie 3%

Decoraţiuni Mediu Mai puţin forte 12%

Textile Mediu Forte / Foarte puternic 8%


Atractivitate

Poziţia concurenţială a firmei Forte Medie Slabă


DAS 2

Forte
DAS 5

Medie DAS 3
DAS 1
DAS 4
Slabă

Din punctul de vedere al atractivităţii şi al poziţiei concurenţiale, se onservă că IKEA se află în zona
medie – forte, ceea ce înseamnă ca societatea are un potenţial competitive mediu, pe termen mediu.
Toate activităţile sunt poziţionate deasupra diagonalei, ceea ce semnifică faptul că IKEA este un bun
gestionar de resurse şi că activităţile sale sunt attractive şi generatoare de profit. În viitor, compania îşi va
concentra dezvoltarea DAS5 şi DAS2, concomitant cu menţinerea poziţiei celorlalte DAS-uri.