Sunteți pe pagina 1din 1

Activitate Descriere Depinde de Durata /Saptamani

Alegerea personalului
1 - 12
administrativ si medical
Alegerea locatiei si
2 - 9
sondarea terenului
3 Alegerea echipamentului 1 10
Intocmirea planurilor si a
4 schitelor pentru noua 2 10
constructie
Instalarea serviciilor
5 publice in locatia 2 24
respectiva
Intervievarea potentialilor
angajati si ocuparea
6 1 10
posturilor de asistenta,
mentenanta si paza
Achizitionarea si luarea in
7 3 25
primire a echipamentului
Dezvoltarea unui sistem de
8 1 15
informatii
9 Construirea spitalului 4 40
10 Instalarea echipamentului 5, 7, 8 4
Pregatirea personalului de
11 6, 9, 10 9
asistenta

Diagrama Gantt pentru un spital de recuperare