Sunteți pe pagina 1din 2

HOTARARE 112 din 14 aprilie 1997

(*actualizata*)privind organizarea activitatii de eliberare


a cartilor de identitate, procedura de preschimbare esalonata
a buletinelor de identitate actuale, precum si aspectele
privind termenele de valabilitate a acestora (actualizata
pana la data de 4 ianuarie 2005*) EMITENT: GUVERNUL----------
------ *) Textul initial a fost publicat in MONITORUL OFICIAL
nr. 71 din 21 aprilie 1997. Aceasta este forma actualizata de
S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra
Neamt pana la data de 4 ianuarie 2005 cu modificarile si
completarile aduse de HOTARAREA nr. 560 din 3 iulie 2000**);
ORDONANTA nr. 84 din 30 august 2001***); ORDONANTA DE URGENTA
nr. 50 din 15 iunie 2004; HOTARAREA nr. 2.194 din 30
noiembrie 2004****). ---------------- **) NOTA CTCE SA Piatra
Neamt: Prin prin pct. 2 al art. 2 din HOTARAREA nr. 560 din 3
iulie 2000publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 14 iulie
2000, a fost dispusa inlocuirea denumirii "Inspectoratul
General al Politiei" cu denumirea "Directia generala de
evidenta informatizata a persoanei". ---------------- ***)
NOTA CTCE SA Piatra Neamt: Conform pct. 13 din Anexa la
ORDONANTA nr. 84 din 30 august 2001publicata in MONITORUL
OFICIAL nr. 544 din 1 septembrie 2001, Hotararea Guvernului
nr. 112/1997 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I, nr. 71 din 21 aprilie 1997, cu modificarile si
completarile ulterioare, se modifica corespunzator
prevederilor acestei ordonante. Mentionam ca Anexa la
ORDONANTA nr. 84 din 30 august 2001 a fost abrogata prin
dispozitiile pct. 29 ale art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr.
50 din 15 iunie 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 595
din 1 iulie 2004. ---------------- ****) NOTA CTCE SA Piatra
Neamt: Prin prevederileart. V din HOTARAREA nr. 2.194 din 30
noiembrie 2004publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 4
ianuarie 2005, a fost dispusa inlocuirea denumirilor de mai
jos dupa cum urmeaza: a) "Ministerul de Interne" -
"Ministerul Administratiei si Internelor"; b) "Directia
Generala de Evidenta Informatizata a Persoanei" -
"Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor"; c)
"Directia de Evidenta a Populatiei" - "Inspectoratul National
pentru Evidenta Persoanelor"; d) "serviciul judetean de
evidenta a populatiei" sau "serviciul judetean de evidenta
informatizata a persoanei" -"serviciul public comunitar
judetean de evidenta a persoanelor"; e) "formatiunea de
evidenta a populatiei" sau "formatiunea de evidenta
informatizata a persoanei" -"serviciul public comunitar local
de evidenta a persoanelor"; f) "Sistemul National Informatic
de Evidenta a Populatiei" "Sistemul National Informatic de
Evidenta a Persoanelor"; g) "Registrul permanent de evidenta
a populatiei" -"Registrul national de evidenta a persoanei".
In temeiul art. 49 din Legea nr. 105/1996 privind evidenta
populatiei si cartea de identitate, Guvernul Romaniei
hotaraste: ART. 1 (1) Organizarea activitatii de eliberare a
cartii de identitate se asigura de catre Ministerul
Administratiei si Internelor in cadrul Sistemului national
informatic de evidenta a populatiei.
(2) Cartile de identitate se intocmesc de catre formatiunile
de evidenta a populatiei, constituite la nivel central,
judetean si al municipiului Bucuresti. (3) Verificarea
documentelor, inregistrarea datelor si preluarea imaginilor
in Sistemul national informatic de evidenta a populatiei se
organizeaza de catre fiecare formatiune de evidenta a
populatiei pentru cetatenii care au domiciliul sau resedinta
in raza de competenta a acesteia. (4) Pentru rezolvarea unor
situatii deosebite ale cetatenilor din localitatile rurale,
fiecare serviciu judetean de evidenta a populatiei asigura
cite un echipaj mobil, dotat cu echipamentul necesar pentru
preluarea imaginilor si a datelor. ART. 2 (1) Pentru
functionarea Sistemului national informatic de evidenta a
populatiei, cartile de identitate se intocmesc in forma
informatizata. (2) Abrogat. (3) Abrogat. -------------- Alin.
(2) si (3) ale art. 2 au fost abrogate prin pct. 1 al art. I
din HOTARAREA nr. 2.194 din 30 noiembrie 2004 publicata in
MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 4 ianuarie 2005. ART. 3 Actualele
buletine de identitate cu termen de valabilitate neexpirat
vor fi preschimbate de serviciile publice comunitare locale
de evidenta a persoanelor, la solicitarea cetatenilor. ------
-------- Art. 3 a fost modificat prin pct. 2 al art. I din
HOTARAREA nr. 2.194 din 30 noiembrie 2004 publicata in
MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 4 ianuarie 2005. ART. 4 (1)
Contravaloarea cartii de identitate se stabileste de
Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor, cu avizul
Consiliului Concurentei, si se actualizeaza periodic in
functie de evolutia preturilor la materiile prime,
materialele si serviciile utilizate in activitatea de
intocmire a cartii de identitate. (2) Contravaloarea cartii
de identitate se achita de catre cetatean, pe baza de
chitanta. (3) Abrogat. -------------- Alin. (3) al art. 4 a
fost abrogat prin pct. 1 al art. 2 din HOTARAREA nr. 560 din
3 iulie 2000 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 14
iulie 2000. Alin. (1) al art. 4 a fost modificat prin pct. 3
al art. I din HOTARAREA nr. 2.194 din 30 noiembrie 2004
publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 4 ianuarie 2005.
ART. 5 Abrogat. -------------- Art. 5 a fost abrogat prin
pct. 4 al art. I din HOTARAREA nr. 2.194 din 30 noiembrie
2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 4 ianuarie
2005. ART. 6 Pentru cunoasterea de catre autoritatile
implicate si de catre cetateni a necesitatii si importantei
noului document de identitate, precum si pentru desfasurarea
activitatii de preschimbare a buletinelor de identitate,
formatiunile de evidenta a populatiei vor desfasura
activitati de mediatizare prin mijloace specifice, in care
scop se vor prevedea anual fondurile necesare. PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA